PDA

View Full Version : Anime ImagesDép Xỏ Ngón
06-06-2007, 09:30 AM
http://img514.imageshack.us/img514/5854/special13500327zu0kluf7hf7.jpg
http://img236.imageshack.us/img236/2161/post616911284772393jrbqgc5.jpg
http://img299.imageshack.us/img299/3439/02763arqt2ro3.jpg
http://img236.imageshack.us/img236/6654/00595pc9dxor7.jpg
http://img236.imageshack.us/img236/8458/magic20ni87597kb7.jpg
http://img236.imageshack.us/img236/752/cutewall8brcf9qa0.jpg
http://img473.imageshack.us/img473/376/cherryblossomsakura9861lu0.jpg

http://img514.imageshack.us/img514/5291/post411199905360znvt3xj9.jpg
http://img516.imageshack.us/img516/5745/blueangelfs0ny6.jpg
http://img516.imageshack.us/img516/4849/141scxhmn0.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v328/loveonline/tinhyeulunglinh/516.jpg
http://i80.photobucket.com/albums/j182/proforumnlh/a164sz.jpg

http://i80.photobucket.com/albums/j182/proforumnlh/a139jn.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v328/loveonline/tinhyeulunglinh/520.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v328/loveonline/tinhyeulunglinh/530.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v328/loveonline/tinhyeulunglinh/535.jpg
http://img229.imageshack.us/img229/2315/675444444445lm.png

http://img208.imageshack.us/img208/967/7889p96841www7pq.jpg
http://img208.imageshack.us/img208/460/060302058gh.jpg
http://img239.imageshack.us/img239/7326/entrer246855xg0.jpg
http://img487.imageshack.us/img487/9099/928289kc3.jpg
http://img487.imageshack.us/img487/5264/bbbcopyog4.gif

ZenG
06-06-2007, 02:29 PM
đẹp quá chị nhỉ

Poshi Assari
06-06-2007, 04:14 PM
uh, đẹp quá, nhưng hông bít là anime gì, chưa hề coi^^

Dép Xỏ Ngón
11-06-2007, 10:54 AM
http://i188.photobucket.com/albums/z208/girl_dainao/2vtvf3p.jpg
http://i188.photobucket.com/albums/z208/girl_dainao/07.jpg
http://i188.photobucket.com/albums/z208/girl_dainao/2ez7ofd.jpg
http://www.animeonline.net/gallery/data/576/medium/spiral53.jpg
http://www.animeonline.net/gallery/data/575/medium/37Anime_Babes_20_.jpg
http://i3.photobucket.com/albums/y55/mrforfysp/MangaGirl.jpg

http://i63.photobucket.com/albums/h123/Cambodianzz/Anime%20folder/anime4kiss.jpg
http://i34.photobucket.com/albums/d124/nhimlongxu1/Girls%20Anime/anh6.jpg
http://i44.photobucket.com/albums/f24/Gacktsgurl08/Anime/RomanticAnimeKiss.jpg

Poshi Assari
11-06-2007, 05:21 PM
Oa, Anime gì muh có mặc áo dài thía ss.