PDA

View Full Version : Trung tâm ngoại ngữ New Windows (Ninh Kiều, Cần Thơ)thunn
06-11-2012, 08:37 AM
[Cần bổ xung thêm thông tin]

Trung tâm ngoại ngữ New Windows
Địa chỉ: 126A đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Tel: 07106.546.567, Email: info@newwindows.edu.vn Hotline: 0919.1859.22

Phụ trách đào tạo KEVIN ALFRED SMITH
Tel: 07106.546.567
Email: kevinsmith@newwindows.edu.vn

Tư vấn & hỗ trợ học viên: Viên Thị Ngọc Mai
Tel: 07106.292.206
Email: contact@newwindows.edu.vn

Website: http://newwindows.edu.vn