PDA

View Full Version : Tracklist album (miss)understood!Taichi
14-12-2005, 07:22 PM
http://img.hmv.co.jp/image/jacket/190/14/3/5/667.jpg

CD:
1 Bold&Delicious
2 Step You
3 Ladies Night
4 Is This Love?
5 (Miss)Understood
6 Alterna
7 In The Corner
8 Tasking
9 Criminal
10 Pride
11 Will
12 Heaven
13 Are You Wake Up?
14 Fairyland
15 Beautiful Day
16 Rainy Day

DVD:
1 Step You(Video Clip)
2 Is This Love?(Video Clip)
3 Fairyland(Video Clip)
4 Alterna(Video Clip)
5 Heaven(Video Clip)
6 Bold&Delicious(Video Clip)
7 Pride(Video Clip)
8 Rainy Day(Video Clip)
9 Ladies Night(Video Clip)
10 Bold&Delicious -Side Story- (Album Ver.)
11 Step You(Making Clip)
12 Is This Love?(Making Clip)
13 Fairyland(Making Clip)
14 Alterna(Making Clip)
15 Heaven(Making Clip)
16 Pride(Making Clip)
*ui!chờ album này lâu wa'!nong' lòng wa'!

BioShock
16-12-2005, 10:06 AM
lạy trời cho cái con nhỏ bạn lười biếng của tui hốt đc dics cùng với cái photobook!!!
Iu cái photobook nhất nè ><

à, mà ko có bài Startin' hả ?