PDA

View Full Version : Aya Ueto / 上戸彩Golden Bear
15-12-2005, 06:40 AM
http://img272.imageshack.us/img272/6839/ayaueto54fe.th.jpg (http://img272.imageshack.us/my.php?image=ayaueto54fe.jpg) http://img272.imageshack.us/img272/9003/ayaueto40uj.th.jpg (http://img272.imageshack.us/my.php?image=ayaueto40uj.jpg) http://img272.imageshack.us/img272/6679/ayaueto39af.th.jpg (http://img272.imageshack.us/my.php?image=ayaueto39af.jpg)
http://img44.imageshack.us/img44/8936/ayaueto28ti.th.jpg (http://img44.imageshack.us/my.php?image=ayaueto28ti.jpg) http://img44.imageshack.us/img44/2312/ayaueto16xr.th.jpg (http://img44.imageshack.us/my.php?image=ayaueto16xr.jpg) http://img44.imageshack.us/img44/2107/ayaueto07931kx1hm.th.jpg (http://img44.imageshack.us/my.php?image=ayaueto07931kx1hm.jpg)

Golden Bear
15-12-2005, 06:40 AM
http://img44.imageshack.us/img44/1231/ayasmile7mn.th.jpg (http://img44.imageshack.us/my.php?image=ayasmile7mn.jpg) http://img44.imageshack.us/img44/9889/ayainkazepv6xu.th.jpg (http://img44.imageshack.us/my.php?image=ayainkazepv6xu.jpg) http://img44.imageshack.us/img44/4483/ayacute6ft.th.jpg (http://img44.imageshack.us/my.php?image=ayacute6ft.jpg)
http://img44.imageshack.us/img44/9083/ayaclosebedwall2sd.th.jpg (http://img44.imageshack.us/my.php?image=ayaclosebedwall2sd.jpg) http://img44.imageshack.us/img44/4053/ayaueto00554hb.th.jpg (http://img44.imageshack.us/my.php?image=ayaueto00554hb.jpg) http://img44.imageshack.us/img44/4992/ayaueto00211ml.th.jpg (http://img44.imageshack.us/my.php?image=ayaueto00211ml.jpg)

Golden Bear
15-12-2005, 06:41 AM
http://img44.imageshack.us/img44/6626/aya02268nx.th.jpg (http://img44.imageshack.us/my.php?image=aya02268nx.jpg) http://img44.imageshack.us/img44/2452/aya01096nl0ym.th.jpg (http://img44.imageshack.us/my.php?image=aya01096nl0ym.jpg) http://img44.imageshack.us/img44/8312/aya01085if9yl.th.jpg (http://img44.imageshack.us/my.php?image=aya01085if9yl.jpg)
http://img254.imageshack.us/img254/9551/aya01065yy6xt.th.jpg (http://img254.imageshack.us/my.php?image=aya01065yy6xt.jpg) http://img254.imageshack.us/img254/2354/aya01057te0oz.th.jpg (http://img254.imageshack.us/my.php?image=aya01057te0oz.jpg) http://img254.imageshack.us/img254/3518/aya01048bw2sc.th.jpg (http://img254.imageshack.us/my.php?image=aya01048bw2sc.jpg)

Golden Bear
15-12-2005, 06:41 AM
http://img254.imageshack.us/img254/3512/aya01011rv8bp.th.jpg (http://img254.imageshack.us/my.php?image=aya01011rv8bp.jpg) http://img254.imageshack.us/img254/6137/aya00998iv6rn.th.jpg (http://img254.imageshack.us/my.php?image=aya00998iv6rn.jpg) http://img254.imageshack.us/img254/6610/aya00987gv8mh.th.jpg (http://img254.imageshack.us/my.php?image=aya00987gv8mh.jpg)
http://img254.imageshack.us/img254/3771/aya00961wo1jw.th.jpg (http://img254.imageshack.us/my.php?image=aya00961wo1jw.jpg) http://img254.imageshack.us/img254/7646/aya00930od9zm.th.jpg (http://img254.imageshack.us/my.php?image=aya00930od9zm.jpg) http://img254.imageshack.us/img254/5617/aya00920nn7ia.th.jpg (http://img254.imageshack.us/my.php?image=aya00920nn7ia.jpg)

Golden Bear
15-12-2005, 06:41 AM
http://img254.imageshack.us/img254/8900/aya00916bl9lj.th.jpg (http://img254.imageshack.us/my.php?image=aya00916bl9lj.jpg) http://img254.imageshack.us/img254/4454/aya37ab.th.jpg (http://img254.imageshack.us/my.php?image=aya37ab.jpg) http://img254.imageshack.us/img254/8809/au268182sz.th.jpg (http://img254.imageshack.us/my.php?image=au268182sz.jpg)
http://img254.imageshack.us/img254/7066/au5184hs.th.jpg (http://img254.imageshack.us/my.php?image=au5184hs.jpg) http://img374.imageshack.us/img374/4061/attart039yf.th.jpg (http://img374.imageshack.us/my.php?image=attart039yf.jpg) http://img374.imageshack.us/img374/6449/1148468349429916201adda3fk.th.jpg (http://img374.imageshack.us/my.php?image=1148468349429916201adda3fk.jpg)
http://img374.imageshack.us/img374/7338/57e818b26gj.th.jpg (http://img374.imageshack.us/my.php?image=57e818b26gj.jpg)

zey
18-12-2005, 06:49 AM
Yêu cầu pác Gấu rãnh rỗi thì share drama của Aya đi, nhạc từ từ share cũng được^__^ nhứt là cái phim gì papa làm cảnh sát áh

LoveBan, mấy photobook của Aya nè, all in .rar
First Photobook (http://www.sendspace.com/file/39ecuj)
Breath PB (http://www.sendspace.com/file/ee4f2v)
Breath PB,2006 calender etc scans (http://www.sendspace.com/file/sryrds)
Last Teen PB (http://www.sendspace.com/file/2ivv9m)

Golden Bear
06-01-2006, 10:43 AM
thêm mấy cái mới (non-photobook)

http://img418.imageshack.us/img418/4767/1134708453173o7gu.th.jpg (http://img418.imageshack.us/my.php?image=1134708453173o7gu.jpg)http://img326.imageshack.us/img326/6489/1134957596943o7be.th.jpg (http://img326.imageshack.us/my.php?image=1134957596943o7be.jpg)http://img326.imageshack.us/img326/5282/1134957638836o9km.th.jpg (http://img326.imageshack.us/my.php?image=1134957638836o9km.jpg)http://img326.imageshack.us/img326/5059/1134957676445o5uv.th.jpg (http://img326.imageshack.us/my.php?image=1134957676445o5uv.jpg)
http://img326.imageshack.us/img326/533/1134957854796o6cw.th.jpg (http://img326.imageshack.us/my.php?image=1134957854796o6cw.jpg)http://img326.imageshack.us/img326/9952/1134958024704o4rv.th.jpg (http://img326.imageshack.us/my.php?image=1134958024704o4rv.jpg)http://img326.imageshack.us/img326/6381/1134958115721o5ww.th.jpg (http://img326.imageshack.us/my.php?image=1134958115721o5ww.jpg)http://img326.imageshack.us/img326/5747/1135567045439o7gw.th.jpg (http://img326.imageshack.us/my.php?image=1135567045439o7gw.jpg)

Golden Bear
06-01-2006, 10:49 AM
http://img326.imageshack.us/img326/7952/1135924187975o9rt.th.jpg (http://img326.imageshack.us/my.php?image=1135924187975o9rt.jpg)http://img326.imageshack.us/img326/2914/1135948162290o7yu.th.jpg (http://img326.imageshack.us/my.php?image=1135948162290o7yu.jpg)http://img326.imageshack.us/img326/6411/1135948197096o3qr.th.jpg (http://img326.imageshack.us/my.php?image=1135948197096o3qr.jpg)http://img224.imageshack.us/img224/6512/1135948254646o2nn.th.jpg (http://img224.imageshack.us/my.php?image=1135948254646o2nn.jpg)
http://img224.imageshack.us/img224/4056/1135968712406o4hb.th.jpg (http://img224.imageshack.us/my.php?image=1135968712406o4hb.jpg)http://img229.imageshack.us/img229/1428/1136028355670o9ri.th.jpg (http://img229.imageshack.us/my.php?image=1136028355670o9ri.jpg)http://img224.imageshack.us/img224/9540/1136028468297o3rv.th.jpg (http://img224.imageshack.us/my.php?image=1136028468297o3rv.jpg)http://img371.imageshack.us/img371/9755/1136130910895o2xv.th.jpg (http://img371.imageshack.us/my.php?image=1136130910895o2xv.jpg)

Golden Bear
06-01-2006, 10:52 AM
http://img371.imageshack.us/img371/8729/img11347751486880ck.th.jpg (http://img371.imageshack.us/my.php?image=img11347751486880ck.jpg)http://img371.imageshack.us/img371/5468/1136215356655o0ig.th.jpg (http://img371.imageshack.us/my.php?image=1136215356655o0ig.jpg)http://img371.imageshack.us/img371/9543/1136215707122o8sz.th.jpg (http://img371.imageshack.us/my.php?image=1136215707122o8sz.jpg)http://img371.imageshack.us/img371/1418/1136131186117o5xx.th.jpg (http://img371.imageshack.us/my.php?image=1136131186117o5xx.jpg)
http://img371.imageshack.us/img371/6231/img11347751738669fi.th.jpg (http://img371.imageshack.us/my.php?image=img11347751738669fi.jpg)http://img371.imageshack.us/img371/3940/img11352467989609km.th.jpg (http://img371.imageshack.us/my.php?image=img11352467989609km.jpg)http://img371.imageshack.us/img371/4275/img11361981762390jl.th.jpg (http://img371.imageshack.us/my.php?image=img11361981762390jl.jpg)http://img371.imageshack.us/img371/7364/img11361981616677xb.th.jpg (http://img371.imageshack.us/my.php?image=img11361981616677xb.jpg)

Golden Bear
06-01-2006, 10:55 AM
http://img226.imageshack.us/img226/4039/img11362756210354la.th.jpg (http://img226.imageshack.us/my.php?image=img11362756210354la.jpg)http://img226.imageshack.us/img226/3593/img11362756093573nq.th.jpg (http://img226.imageshack.us/my.php?image=img11362756093573nq.jpg)http://img226.imageshack.us/img226/1102/img11361981997546vx.th.jpg (http://img226.imageshack.us/my.php?image=img11361981997546vx.jpg)http://img226.imageshack.us/img226/1808/img11361982154652cn.th.jpg (http://img226.imageshack.us/my.php?image=img11361982154652cn.jpg)
http://img226.imageshack.us/img226/5589/img11362756506760st.th.jpg (http://img226.imageshack.us/my.php?image=img11362756506760st.jpg)http://img226.imageshack.us/img226/812/img11362757079352gf.th.jpg (http://img226.imageshack.us/my.php?image=img11362757079352gf.jpg)http://img226.imageshack.us/img226/6935/img11362756792361kd.th.jpg (http://img226.imageshack.us/my.php?image=img11362756792361kd.jpg)http://img226.imageshack.us/img226/2151/img11362756927160aq.th.jpg (http://img226.imageshack.us/my.php?image=img11362756927160aq.jpg)

Golden Bear
06-01-2006, 10:56 AM
http://img226.imageshack.us/img226/2848/img11362766419451jo.th.jpg (http://img226.imageshack.us/my.php?image=img11362766419451jo.jpg)http://img226.imageshack.us/img226/7000/img11362766896684yg.th.jpg (http://img226.imageshack.us/my.php?image=img11362766896684yg.jpg)

Hikki
07-01-2006, 12:18 AM
Cám ơn anh GB và chị Yes nha ^^ . Công nhận aya dễ thương thiệt . Nhưng giọng còn yếu quá . Bây giờ chỉ hi vọng vào phim . anh Gb rãnh thì share với

Golden Bear
07-01-2006, 04:32 PM
Đây là cái filmography của Aya Ueto anh lấy trên wikipedia:

Dramas
* Namida wo Fuite (2000)
* Yome wa mitsuboshi(2001)
* 3 Nen B Gumi Kinpachi Sensei (2001)
* Wataru seken wa oni bakari (2002)
* My Little Chef (2002)
* Koukou Kyoushi 2003 (2003)
* Hitonatsu no Papa e (2003)
* Satoukibi bakate no uta (2003)
* Aim for the Ace! (2004)
* Yoshitsune (2005)
* Attack No.1 (2005)
* Nada sousou~kono ai ni ikite~ (2005)

Movies
* The Killers of Paraiso (1999) – as Hikari, leading character
* Peter Pan 2: Neverland no himitsu (2002) – as Jane's voice actress
* Azumi (2003) – as Azumi, leading character
* Install (2004) – as Asako Nozawa, leading character
* Azumi 2: Death or Love (2005) – as Azumi, leading character

In đậm là xem rồi.
Attack no.1: down lâu rồi, nhưng chờ mãi sub vẫn chưa xong, nên chưa xem.
Install thì ... nói thực là không được hay lắm, nên anh không khuyến khích đâu, anh không lưu lại vào bộ sưu tập. Nhưng nếu em muốn, anh có thể down lại để up lên.

zey
09-01-2006, 11:33 AM
uh, install ko hay đâu LoveBan, có vài cảnh Yes hơi bị phản cảm :p ...

My little chef nên coi, coi phim thấy làm món ăn ngon quá trời ^__^ thấy tên phim này trong filmography của Aya trên 1 fansite, tưởng là Aya đóng vai chính, ai dè ... anyway, phim hay là được.

Attack No.1, có soft-sub tới tập 8 rùi áh V

Còn mấy phim kia trên d-addicts hết seeds rùi, V rãnh thì up lên đi ^__^ thanks

Golden Bear
09-01-2006, 06:51 PM
Link download Install = Bittorrent
http://mullemeck.serveftp.org/jps_beta/?page=details&id=13332

Golden Bear
21-01-2006, 09:59 AM
Một vài điểm khá thú vị về Aya (mà GB chưa biết):

- Yêu thích trẻ con, nếu không làm được ca sĩ thì mong muốn sẽ là cô giáo nhà trẻ.
- Có một thời gian ngắn cặp Go Morita của nhóm V6, và mối quan hệ này khá "không ổn định", vì Morita cũng bồ một số nghệ sĩ khác, kèm thêm vụ tai tiếng "rape" (không dịch từ này) hồi năm 2002. Hiện giờ có lẽ cả hai đã chia tay.
- Thu nhập năm 2004: 59 triệu YEN, tương đương 517 ngàn đôla Mỹ, hoặc khoảng 8.23 tỉ đồng vn.

zey
21-01-2006, 01:24 PM
oh, so Aya và ai-chan có cùng additional job nếu ko làm nghệ sĩ nữa :p ai-chan thì có chứng chỉ đàng hoàng còn Aya thì sao pác Gấu ??

Golden Bear
21-01-2006, 02:41 PM
cái đó thì chắc là nằm trong nhóm chưa biết :) để đi hỏi đã.

Golden Bear
21-01-2006, 02:46 PM
Aya Ueto's first album, 'AYAUETO'

Track listing:
1. Pureness
2. Ambition
3. Hello ~album version~
4. PUZZLE
5. Flower
6. Pieces
7. Lie
8. Distance
9. Where is love?
10. kizuna
11. True Love
12. Dreamin'
13. Hello ~NeoVerse & DJ Who Nu Anime Club Mix

http://www.megaupload.com/?d=KQHN8SD6

Aya Ueto's album, 'Message'

Track listing:
1. Ai no tameni
2. Okuru kotoba
3. MESSAGE
4. Aozora
5. Kanshou
6. Mermaid
7. Taiyou to Tsuki
8. PERSONAL
9. Binetsu
10. Kiseki
11. Silence COCONUTS GROOVE version
12. Steppin' Out complete version
13. Ai no Tameni Lover's Splash Mix

http://www.megaupload.com/?d=JMNOBK3Y

Golden Bear
21-01-2006, 03:47 PM
Aya Ueto's album, 'RE'

Track listing:
1. Winter love
2. Usotsuki
3. Name of love
4. shinjirarenaishinjitai
5. Kaze
6. Fuyu no hanabi
7. Afuresouna Ai Daite
8. Namida Wo Fuite
9. Sekaijuu Ga Happy Birthday
10. Hito Ni Aitai
11. Ai No Tameni

http://www.megaupload.com/?d=X7SJ323Q


Aya Ueto's album, 'UETOAYAMIX'

Track listing:
1. Afuresou na ai, daite -DJ TASAKA-
2. Ai No Tameni - Cloudberry
3. Kaze - Homegrowth
4. Hello -Reggae Disco Rockers-
5. Usotsuki -Jazztronik-
6. Message- Incognito
7. Binetsu -DJ Watarai-
8. Ano hito ni aitai -Towa Tei
9. Ai no tameni. -KREVA

http://www.megaupload.com/?d=IAWVMSH3

Golden Bear
21-01-2006, 05:16 PM
thêm series hình trong Ace Wo Nerae

http://img8.imageshack.us/img8/8338/vlcsnap1330662vy5or.jpg
http://img8.imageshack.us/img8/2883/vlcsnap1337543nb7sf.jpg
http://img8.imageshack.us/img8/2953/vlcsnap1338243jg6ub.jpg
http://img8.imageshack.us/img8/6964/vlcsnap1351127nk1ph.jpg

Golden Bear
21-01-2006, 05:17 PM
http://img8.imageshack.us/img8/9500/vlcsnap1358040tj3ca.jpg
http://img8.imageshack.us/img8/1229/vlcsnap1398469mh5zu.jpg
http://img9.imageshack.us/img9/9844/vlcsnap1399291st2dn.jpg
http://img9.imageshack.us/img9/1807/vlcsnap1407567jz7dk.jpg

Golden Bear
21-01-2006, 05:18 PM
http://img9.imageshack.us/img9/4892/vlcsnap1408956tn8yo.jpg
http://img9.imageshack.us/img9/373/vlcsnap1427414iv6oh.jpg
http://img9.imageshack.us/img9/7074/vlcsnap1469456op1ku.jpg
http://img9.imageshack.us/img9/2091/vlcsnap1485351dc7px.jpg

Golden Bear
21-01-2006, 05:18 PM
http://img9.imageshack.us/img9/6232/vlcsnap1467424eg2zr.jpg
http://img9.imageshack.us/img9/377/vlcsnap1465725tz6lf.jpg
http://img9.imageshack.us/img9/5743/vlcsnap1454416dr3xp.jpg
http://img9.imageshack.us/img9/5563/vlcsnap1449635xs7pv.jpg

Golden Bear
21-01-2006, 05:19 PM
http://img9.imageshack.us/img9/2961/vlcsnap1441162rp6ym.jpg
http://img9.imageshack.us/img9/4241/vlcsnap1438302lw6hf.jpg
http://img9.imageshack.us/img9/2353/vlcsnap1431243fl3lt.jpg
http://img17.imageshack.us/img17/3509/vlcsnap1508927jf7pe.jpg

Golden Bear
21-01-2006, 05:20 PM
http://img17.imageshack.us/img17/9154/vlcsnap1516914ln5cq.jpg
http://img17.imageshack.us/img17/1702/vlcsnap1518898mo4vk.jpg
http://img17.imageshack.us/img17/7176/vlcsnap1547498yb4ff.jpg
http://img17.imageshack.us/img17/6530/vlcsnap1551845kp0dc.jpg
http://img17.imageshack.us/img17/513/vlcsnap1559389ls5lz.jpg

zey
03-02-2006, 09:17 PM
message của aya về single sắp ra egao no mama de 15.02.06, được english sub rùi :D aya đang bị cảm tội ghê luôn


sẵn tiện coi luôn cái Aya Ueto interviews english subbed vui lắm :D

Golden Bear
11-02-2006, 07:11 AM
Yup, Pv Egao no mama de đây. Có cảnh Aya cắt tóc :cry:
http://www.sendspace.com/file/7l7v8e

Mp3 (pv rip): http://www.sendspace.com/file/4rkzob

Làm ơn "CREDIT Golden Bear @ JPN (japanest.com)" khi đem post đi nơi khác. Thank you.

Aya is sooo pretty !!!!

http://img257.imageshack.us/img257/1194/snapshot200602101446030yr.jpg
http://img312.imageshack.us/img312/7088/snapshot200602101447557yi.jpg
http://img312.imageshack.us/img312/4401/snapshot200602101449445md.jpg
http://img312.imageshack.us/img312/3990/snapshot200602101450114lc.jpg
http://img312.imageshack.us/img312/8471/snapshot200602101450314zq.jpg
http://img312.imageshack.us/img312/5981/snapshot200602101452409sa.jpg

Golden Bear
11-02-2006, 07:12 AM
Thêm mấy screenshot nữa:
http://img257.imageshack.us/img257/6245/snapshot200602101446268il.th.jpg (http://img257.imageshack.us/my.php?image=snapshot200602101446268il.jpg)http://img257.imageshack.us/img257/9107/snapshot200602101446477oz.th.jpg (http://img257.imageshack.us/my.php?image=snapshot200602101446477oz.jpg)http://img257.imageshack.us/img257/6094/snapshot200602101446583rq.th.jpg (http://img257.imageshack.us/my.php?image=snapshot200602101446583rq.jpg)http://img257.imageshack.us/img257/609/snapshot200602101447101ff.th.jpg (http://img257.imageshack.us/my.php?image=snapshot200602101447101ff.jpg)
http://img312.imageshack.us/img312/5057/snapshot200602101448185fj.th.jpg (http://img312.imageshack.us/my.php?image=snapshot200602101448185fj.jpg)http://img312.imageshack.us/img312/6335/snapshot200602101449562qx.th.jpg (http://img312.imageshack.us/my.php?image=snapshot200602101449562qx.jpg)http://img312.imageshack.us/img312/7107/snapshot200602101451184cq.th.jpg (http://img312.imageshack.us/my.php?image=snapshot200602101451184cq.jpg)

zey
11-02-2006, 08:29 PM
lúc mới cắt xong, nhìn cũng bình thường, nhưng khi chăm chú, keo, bóng này nọ :gem38: nhìn cool dã man, đúng là người nổi tiếng có khác ... hic hic hâm mộ quá.

zey
13-02-2006, 08:06 AM
~New~took from Tu_triky on Jdorama

Takahashi nhận được bánh chocolate khổng lồ từ nữ diễn viên Aya Ueto

Aya viết lời nhắn trên chiếc bánh chocolate được làm bằng tay

Vận động viên trượt băng Daisuke Takahashi đã nhận được sự ủng hộ rất lớn cho cuộc thi sắp tới của anh tại Thế vận hội mùa đông tại Turin; một chiếc bánh chocolate 5 kilogram được chính tay nữ diễn viên Aya Ueto làm như một món quà cho lễ Tình Nhân. Aya còn gởi một video message cho Takahashi và bảo anh phải ăn chiếc bánh chocolate và giữ tinh thần tốt. "Tôi rất vui", TAkahashi nói. "Tôi sẽ cố gắng hết sức và sẽ hoàn thành tốt phần thi của mình". Món quà được chuẩn bị bởi công tuy thức ăn nhanh, một ủng hộ viên của Ủy ban thế vận hội Nhật Bản. Chiếc bánh được làm bởi Aya Ueto, sử dụng 70 thanh sữa chocolate từ Ghana; Hình trái tim dày 2.5 cm, và nặng 5 kilogram. Aya viết lời nhắn bằng chocolate trắng, nói là: "Tôi sẽ tới Turin để cổ vũ cho bạn. Tôi mong bạn sẽ lấy được điểm 100". "Trong suốt 20 năm cuộc đời, đây là món quà Tình Nhân tốt nhất của tôi làm," Aya nói. "Viết những chữ trên bánh rất là khó." Chiếc bánh chocolate đã tới Connecticut, nơi Takahashi đang được huấn luyện, vào ngày 1 tháng 2. Sau khi xem video cảnh Aya làm bánh, Takahashi nói, "Cô ấy bảo tôi hãy làm tốt nhất, vì vậy tôi sẽ cố gắng hơn nữa." "Thế vận hội là một nơi thật lý tưởng. Tôi muốn thể hiện tốt nhất và chiến thắng," Takahashi nói thêm.

February 10, 2006

:gem38: pác Gấu có muốn nhận bánh cholocate từ Aya ko :p

Golden Bear
13-02-2006, 08:35 AM
hahaha.
hồi giờ đâu có nghĩ Takahashi là bf của Aya ??? ku này tốt số thực.

Hikki
13-02-2006, 02:51 PM
bác Gấu Nhập quốc tịch Nhật rồi đi thi TVH là được âys mà J/k

Anh Gấu post hình bf của aya đi . coi thử manly hơn chồng của Hikki không :D

IloveAyu
13-02-2006, 04:46 PM
Daisuke Takahashi là vận động viên trượt băng nghệ thuật mà?
http://www.nbcolympics.com/2006/0126/5088779_225X300.jpg
Hehe,muốn hình thì có hình ngay...trông hơi ngố nhỉ,bro Gấu nhà mình nhìn handsome hơn nhìu! ^^
Anh này sinh năm 1986,năm nay tròn 20 tuổi
Chỉ là tặng bánh Chocolate thui mừ,có khi chỉ để ủng hộ,sao biết chắc là BF của Aya?

zey
13-02-2006, 09:17 PM
thank Love, fixed :D

vậy là bé hơn aya 1 tuổi rồi ... mà cũng ko nghe ai nói tên này là bf của Aya; việc tặng bánh lại là do một công ty chuẩn bị rồi aya làm; nên có thể là tên này cũng là aya's fan nên được nhận bánh để khích lệ ... vậy còn vụ tới đó ủng hộ thì sao nhỉ :p

Hikki
13-02-2006, 11:05 PM
Công Nhận anh Gb handsome hơn lão ấy ý . sao 86 mà già thía nhỉ T___T

Golden Bear
14-02-2006, 01:58 AM
chắc stunt sao ấy, chứ hồi giờ chưa bao giờ nghe tên này cả. (dù biết là Aya sống chung với bf >.<)

zey
14-02-2006, 06:32 AM
http://img423.imageshack.us/img423/4814/cover0ug.jpg
release: 15.02.06

01. egao no mama de
02. Ueto-Aya Mega-Mix file 01 Mega-Hits
03. Ueto-Aya Mega-Mix file 02 Prologue of "License"
04. egao no mama de -Instrumental-

kei
18-02-2006, 10:37 PM
kei muốn có all single & album của AU .Chị Yes hay anh GB nếu được thì xin up lên đi. Mình nghĩ mình thật sự thích Aya rồi ^_^

zey
18-02-2006, 10:59 PM
Yes chưa rãnh để repost lên đây , kei click (http://zey.yanhost.com/ayaueto.htm) để down; có đủ singles và albums; khi nào chuyển links đi nới khác Yes sẽ báo lại :)

kei
19-02-2006, 08:25 AM
yeah, cảm ơn chị Yes nhiều!. Bằng này là quá đủ rồi. :gem21:
Từ khi coi Azumi xong kết luôn AU tới giờ....

IloveAyu
21-02-2006, 04:20 PM
Cho em xin Link YSI bài Yume no Chikara của Aya ko? ^^
Bài Egao no mama de cute quá...đang muốn nghe thêm nhạc của Aya

Golden Bear
22-02-2006, 04:55 AM
Cho em xin Link YSI bài Yume no Chikara của Aya ko? ^^
Bài Egao no mama de cute quá...đang muốn nghe thêm nhạc của Aya

pv ah ? ......

IloveAyu
22-02-2006, 09:03 PM
Ko,mp3 thui anh,PV em có rùi ^^
Mp3 bài Yume no Chikara trên Link YSI,thích bài nì quá !
Domo Arigatou Gozaimasu

SuO
22-02-2006, 09:40 PM
Egao no mama de http://www.japanest.com/forum/images/smilies/gem38.gif

kei
22-02-2006, 09:52 PM
Egao no mama de nghe dễ thương thật. Kei thấy đây là bài hát ấn tượng nhất trong những bài của AU mà kei đã nghe.

Golden Bear
05-03-2006, 09:05 AM
http://img461.imageshack.us/img461/1949/cover8jj.jpg (http://imageshack.us)
Aya Ueta - License
Release: 08/03/2006

Tracklist:

1.笑顔のままで 作詞・作曲 : RYOJI 編曲:NAOKI-T
2.1 million thanks 作詞:古内東子 作曲:野井 児 編曲:平田祥一郎
3.風をうけて 作詞・作曲:RYOJI 編 :NAOKI-T
4.ぬくもり 作詞・作曲:島袋優 編曲:松浦晃久
5.約束の場所 作詞・作曲:RYOJI 曲:NAOKI-T
6.もしも願いが叶うなら feat. KOUHEI JAPAN 作詞・作曲:Gajin, KOUHEI JAPAN 編曲:Sin
7.Look into the future 作詞:吉川慶・shoko 作曲・ 編曲:吉川慶
8.星空ハイウエイ 作詞:shoko 作曲:渡辺未来 編曲:Sin
9.限りある時の中で 作詞・作曲・ 編曲:T2ya
10.夢のチカラ 作詞・作曲・編曲 高見沢俊彦
11.白い雪が降る夜に 作詞・作曲・ 曲:高見沢俊彦
12.この世界に生まれて 作詞:中 有紀 作曲・編曲:Sin
13.fermata

Download (http://www.megaupload.com/?d=HEHKVT7V)

Làm ơn Credit Golden Bear @ JPN khi đem post đi nơi khác.

IloveAyu
05-03-2006, 11:59 AM
Oh,ngày 8/3 nữa sao?
Koda,Ayu và bi giờ là tới Aya....^^
Đúng là ngày của chị em phụ nữ

Golden Bear
02-04-2006, 02:04 PM
Hở một tí là không ai post :-?

http://img111.imageshack.us/img111/7660/c0010fr.jpg

http://img111.imageshack.us/img111/418/c0024yc.jpg

http://img111.imageshack.us/img111/7370/c0038tx.jpg

Golden Bear
02-04-2006, 02:05 PM
http://img111.imageshack.us/img111/292/c0082fj.jpg

http://img111.imageshack.us/img111/1010/c0093rq.jpg

http://img130.imageshack.us/img130/7333/c0118dz.jpg

Golden Bear
02-04-2006, 02:07 PM
Tạp chí Wink Up, tháng 3 năm 2006

http://img208.imageshack.us/img208/8232/aya011wa3nr.jpg

http://img208.imageshack.us/img208/1359/aya029nk0uu.jpg

Golden Bear
02-04-2006, 02:10 PM
Tạp chí Duet 03/2006

http://img86.imageshack.us/img86/1230/aya037it6cr.jpg

http://img86.imageshack.us/img86/839/aya044nl6gj.jpg

http://img113.imageshack.us/img113/2369/aya056fw2uk.jpg

Golden Bear
02-04-2006, 02:16 PM
Thêm vấn đề credit: hầu hết các hình trên, và một số hình sắp post đều credit cho Eltinator (studiooto, ex-jdorama mem), uploading by GB. Nói đến Jdorama, đám mem bây giờ trong thread toàn là chat chít không, đáng giá giờ chắc chỉ còn Phinn >.< Mỗi lần vô lại là thấy nản.

Golden Bear
02-04-2006, 02:52 PM
http://img294.imageshack.us/img294/8199/aya26a5hf.jpg

http://img294.imageshack.us/img294/4441/aya27a5eo.jpg

Golden Bear
02-04-2006, 02:58 PM
Junon #4 2006

http://img234.imageshack.us/img234/5025/junon40612aq.th.jpg (http://img234.imageshack.us/my.php?image=junon40612aq.jpg)http://img234.imageshack.us/img234/3140/junon40620bw.th.jpg (http://img234.imageshack.us/my.php?image=junon40620bw.jpg)
http://img88.imageshack.us/img88/9882/junon40631wo.th.jpg (http://img88.imageshack.us/my.php?image=junon40631wo.jpg)http://img88.imageshack.us/img88/8/junon40643pd.th.jpg (http://img88.imageshack.us/my.php?image=junon40643pd.jpg)

IloveAyu
02-04-2006, 06:17 PM
Wow,Aya nhìn super cute luôn,tóc ngắn hay dài gì cũng dễ xương hít đóa ^^
Đẹp tự nhiên,cười xinh ghia ^^
Aya hùi nhỏ đã dễ thương rùi,lớn lên ko thay đổi là mấy ^^

Golden Bear
22-04-2006, 05:02 PM
Hình ảnh và tin tức mới về Phim truyền hình Attention Please.

http://i71.photobucket.com/albums/i145/montevi/06040602uetoGRA00039G060405T.jpg
http://www.fujitv.co.jp/AP/index2.html

Golden Bear
22-04-2006, 05:05 PM
new pix:
http://img15.imagevenue.com/loc296/th_15363_042.jpg
http://img34.imagevenue.com/img.php?loc=loc262&image=15369_055.jpg
http://img103.imagevenue.com/img.php?loc=loc251&image=15375_001.jpg
http://img138.imagevenue.com/img.php?loc=loc2&image=15381_057.jpg
http://img107.imagevenue.com/img.php?loc=loc38&image=15387_013.jpg

Golden Bear
22-04-2006, 05:11 PM
http://i38.photobucket.com/albums/e147/smiley_aya/top2_1.jpg
http://i38.photobucket.com/albums/e147/smiley_aya/a7iv.jpg

kei
28-04-2006, 05:12 PM
:gem38: Aya dễ thương quá, dễ thương quá, cười thật tươi!! Hồi giờ ko để ý, giờ mới biết Aya sinh năm 85. Mình thấy Aya ko thay đổi nhiều, Aya vẫn cứ là Aya thôi ^.^
http://img83.imageshack.us/img83/6742/86cn1.jpg
http://img83.imageshack.us/img83/1959/97gw.jpg
http://img83.imageshack.us/img83/3145/146cc1.jpg
http://img83.imageshack.us/img83/1714/137sf.jpg
http://img64.imageshack.us/img64/4855/128ca.jpg
http://img83.imageshack.us/img83/598/118sb.jpg
http://img64.imageshack.us/img64/7999/107hf.jpg
http://img83.imageshack.us/img83/5126/54rb.jpg

zey
28-08-2006, 09:49 AM
nice covers^^

hix+_+ cái (ALBUM+DVD)(First Press Limited Edition) làm gì mà tới 43US :( có cái gì kèm theo mà mắc thế không biết

Golden Bear
28-08-2006, 10:23 AM
kèm theo 4 cái pix đó phóng lớn thì 100USD V cũng mua ấy chứ ^^

konekochan
11-09-2006, 12:24 PM
Anh Gấu ơi, mấy cái link dơn album của Ay a die hết rồi. Khi nào a rảnh thì up lại nhé. Thanks a nhiều

Golden Bear
12-09-2006, 04:35 AM
Tất cả các album đã mới được GB updated lại ở trang 2 và trang 5.

GB.

Golden Bear
21-09-2006, 07:04 AM
Aya Ueto - Best of Aya Ueto -Single Collection

Tracklist tiếng Nhật:

1. Pureness
2. kizuna
3. Hello
4. MESSAGE
5. PERSONAL
6. 感傷
7. MERMAID
8. 微熱
9. 愛のために。
10. 風
11. 贈る言葉~シングルバージョン~
12. あふれそうな愛、抱いて
13. 涙をふいて~o.s.c.mix~
14. ウソツキ
15. 夢のチカラ
16. 風をうけて
17. 笑顔のままで
18. 下北以上 原宿未満


Tracklist Romanji:

1. PURENESS
2. KIZUNA
3. HELLO
4. MESSAGE
5. PERSONAL
6. Kansho
7. MERMAID
8. Binetsu
9. Ai no tame ni.
10. Kaze
11. Okuru Kotoba - Single Version
12. Afuresouna Ai, Daite
13. Namida wo Fuite o.s.c.mix
14. Usotsuki
15. Yume no Chikara
16. Kaze wo Ukete
17. Egao no Mama de
18. Shimokita Ijo Harajuku Miman


Download:

Bài 1 + 2 + 3: YSI (http://download.yousendit.com/D19FF58A588A4829) Mega (http://www.megaupload.com/?d=D586L9Y7)
Bài 4 + 5 + 6: YSI (http://download.yousendit.com/4906A08873002332) Mega (http://www.megaupload.com/?d=G3K0K9YF)
Bài 7 + 8 + 9: YSI (http://download.yousendit.com/05BC744F538A0ABD) Mega (http://www.megaupload.com/?d=VF9YZ7C1)
Bài 10 + 11 + 12: YSI (http://download.yousendit.com/C3A793F30A9AA23C) Mega (http://www.megaupload.com/?d=H2B16FTB)
Bài 13 + 14 + 15: YSI (http://download.yousendit.com/AC7F09CA44A6051E) Mega (http://www.megaupload.com/?d=VATFX2IC)
Bài 16 + 17 + 18: YSI (http://download.yousendit.com/58C9BB7739809699) Mega (http://www.megaupload.com/?d=P7K6WZMP)

Enjoy !!!

miraya
21-09-2006, 05:34 PM
Trông Aya trong cái Best này quyến rũ thật, đúng là một người đẹp. Tui thích bài kaze của Aya lắm, bài đầu tiên nghe của cô mà. Cái best tập trung toàn bài hay, thanks anh GB, ko biết anh cũng thích Aya^^

Golden Bear
22-09-2006, 11:05 AM
Trông Aya trong cái Best này quyến rũ thật, đúng là một người đẹp. Tui thích bài kaze của Aya lắm, bài đầu tiên nghe của cô mà. Cái best tập trung toàn bài hay, thanks anh GB, ko biết anh cũng thích Aya^^

u r welcome.

:) không biết miraya mới từ YAN qua, hay mới làm quen với YAN/JPN, nên không biết, chứ GB thích Aya lâu lắm rồi. Avatar cũng là của Aya mà ...

sexygun86
22-09-2006, 06:59 PM
hì hì hì Gun đang down Aya đây ( nhưng chỉ Mega thoai ^^! ) mí bữa trước có kiếm được cái topic phim của Aya nhưng mà link die roài ----> nhờ chị Yes up lại mà hun bít được chưa ....
ahf anh gấu có PV ko ... up lên lun nha ^^! nghe nhạc đã sưuowngs mà nghe PV càng sướng hơn ^^!

Golden Bear
09-12-2006, 02:34 AM
cả 6 album: http://vietlam.wordpress.com/tag/music-am-nh%e1%ba%a1c/

jc_quan
28-10-2007, 07:22 AM
các bác admin và mod ơi, cho mình xin bài "Ai no tame ni" theme của Ace wo nerae nhé! bài nghe hay hay và vui tai nữa, nếu được thì bác up file midi của bài này luôn ha, vì xem Attack No.1 thấy Ayuhara cũng có nhạc chuông điện thoại bài này, nghe hay lắm à ^^ onegaishimasu ^^

rupby
09-03-2009, 12:25 PM
http://animemiz.files.wordpress.com/2007/01/tightpimp-aya_ueto168.jpg
Ueto Aya là một trong số ít những nữ nghệ sĩ Nhật Bản thành công trên cả hai “mặt trận” điện ảnh và ca hát. Bên cạnh đó, Aya còn là một gương mặt quen thuộc, thường xuyên xuất hiện trên các spot quảng cáo truyền hình. Cô từng đại diện cho rất nhiều thương hiệu lớn của Nhật Bản cũng như thế giới như Fuji Film, Coca-cola…

Nhắc đến sự nghiệp điện ảnh của Ueto Aya, người ta không thể không kể đến tác phẩm Azumi đình đám năm 2003. Cùng với bộ phim này, Ueto Aya đã nhận giải thưởng nghệ sĩ mới và danh hiệu người phụ nữ có phong cách ăn mặc đẹp nhất năm.

Sự nghiệp đóng phim của Ueto Aya càng phát triển bao nhiêu thì số lượng giải thưởng mà cô nhận về càng phong phú bấy nhiêu. Từ mái tóc đẹp nhất, đến nụ cười xinh nhất, danh hiệu nữ hoàng móng tay… đó chính là những chứng chỉ quảng cáo hàng đầu của một ngôi sao.

Ren Shuyamaru
09-03-2009, 12:54 PM
tài năng Paris Hilton

Đề nghị bạn giải thích??

fujimichi
09-03-2009, 01:38 PM
Trước giờ tui biết đến Paris Hilton thì scandal, tai tiếng nhiều hơn là tài năng. Ví Ueto Aya như Paris Hilton sao tui thấy có 1 chút ác cảm.

zakuza8
09-03-2009, 02:00 PM
Paris Hilton mà tài năng(>_<). Xinh đẹp thì có (những mà cũng là toàn nhờ vào dao kéo)

Julia Yu
30-03-2009, 04:17 PM
Ờ, mình chẳng hiểu nổi cái tựa này ~ Chẳng liên quan gì cả ~

Taisuke
05-05-2009, 10:08 AM
Hôm nay lang thang mò vào đây mới thấy cái topic này. Trước đây anh Gấu đã có 1 topic nói về Ueto rồi mà ? Với cả mình ko hiểu là Paris Hilton thì có điểm gì tương đồng với Aya để đem ra so sánh nhỉ ? :42:

fantasy
15-12-2009, 03:26 PM
SINGLE


Pureness
[2002.08.28]

http://japanesemusicdream.files.wordpress.com/2009/06/cover68.jpg
TRACKLIST:
1. Pureness
2. Breath of My Heart
3. PUZZLE
4. Pureness (Instrumental)

Download:
http://www.mediafire.com/?tzcgwwgl3hj

-----------------------***************---------------------------------


kizuna
[2002.11.07]

http://japanesemusicdream.files.wordpress.com/2009/06/cover69.jpg
TRACKLIST:
1. kizuna
2. tears
3. Pureness(million plug style remix)
4. kizuna(Instrumental)

Download:
http://www.mediafire.com/?imgkmj2gtng

--------------------------------************---------------------------------


HELLO
[2003.02.26]

http://japanesemusicdream.files.wordpress.com/2009/06/cover70.jpg
TRACKLIST:
1. Hello
2. Hello -synphony moduration style-
3. PUZZLE -New 80’s remix-
4. Pureness-under island style-
5. Hello -Instrumental-

Download:
http://www.mediafire.com/?imomwiwnznq


------------------------------*************--------------------------------


MESSAGE / PERSONAL
[2003.05.14]

http://japanesemusicdream.files.wordpress.com/2009/06/cover72.jpg
TRACKLIST:
1. MESSAGE
2. PERSONAL
3. Breath of My Heart(Be Positive Mix:KJ+Nao)
4. MESSAGE(instrumental)
5. PERSONAL(instrumental)

Dowload:
http://www.mediafire.com/?jncktedgjja


---------------------------------****************-----------------------------------

Kanshou / MERMAID[2003.08.27]

http://japanesemusicdream.files.wordpress.com/2009/06/cover3.jpeg
TRACKLIST:
1. Kanshou (感傷 )
2. MERMAID
3. 感傷(instrumental)
4. MERMAID(instrumental)

Download:
http://www.mediafire.com/?hfzue0ymnxz

------------------------------****************------------------------------------

Ai no Tame ni.
[2004.02.04]
TRACKLIST:
1. Ai no Tame ni. (愛のために。)
2. ARIGATO (アリガト)
3. 微熱(1980 BOOGIE STYLE)
4. 愛のために。(instrumental)

Download:
http://www.mediafire.com/?qmmnhvnz0an


----------------------------------************------------------------------------


Kaze / Okuru Kotoba
[2004.06.16]

http://japanesemusicdream.files.wordpress.com/2009/06/cover75.jpg

Download:
TRACKLIST:
1. Kaze (風 )
2. Okuru Kotoba (贈る言葉)
3. 愛のために。(march-tronik style)
4. 風(オリジナルカラオケ)

Download:
http://www.mediafire.com/?wzouglgzmzy

---------------------------------************-----------------------------------

Afuresou na Ai, Daite / Namida wo Fuite
[2004.07.28]

http://japanesemusicdream.files.wordpress.com/2009/06/cover76.jpg
TRACKLIST:
1. Afuresou na Ai, Daite (あふれそうな愛、抱いて )
2. Namida wo Fuite (涙をふいて )
3. PERSONAL -2004 summer-
4. あふれそうな愛、抱いて ~Instrumental~

Download:
http://www.mediafire.com/?fzjez3mnrjz

---------------------------------*****************------------------------------------

Yume no Chikara
[2005.06.08]

http://japanesemusicdream.files.wordpress.com/2009/06/cover77.jpg
TRACKLIST:
1. Yume no Chikara (夢のチカラ)
2. Get Fight
3. 愛のために。(Cloudberry Jam Remix)
4. 夢のチカラ(Instrumental)

Download:
http://www.mediafire.com/?ixwgwjmizto

--------------------------------*********---------------------------------------

Kaze wo Ukete
[2005.08.03]

http://japanesemusicdream.files.wordpress.com/2009/06/cd1.jpg
TRACKLIST:
1. Kaze wo Ukete (風をうけて)
2. Yakusoku no bashou (約束の場所 )
3. 夢のチカラ ~肩の力をぬいたmix~
4. 風をうけて ~instrumental~

Download:
http://www.mediafire.com/?mzoq4yd2qct

----------------------------------**************----------------------------------

Egao no Mama de
[2006.02.15]

http://japanesemusicdream.files.wordpress.com/2009/06/cd2.jpg
TRACKLIST:
1. Egao no Mama de (笑顔のままで)
2. Ueto-Aya-Mega-Mix file 01 Mega-Hits
3. Ueto-Aya-Mega-Mix file 02 Prologue of{License}
4. 笑顔のままで(instrumental)

Download:
http://www.mediafire.com/?zlnymza4ox4


---------------------------****************-------------------------------------

way to heaven
[2007.03.14]

http://japanesemusicdream.files.wordpress.com/2009/06/cd3.jpg
TRACKLIST:
1. way to heaven
2. Owari ni shiyou (終わりにしよう)
3. 下北以上 原宿未満(French Bossa Version)
4. way to heaven -Instrumental-

Download:
http://www.mediafire.com/?dmzimxtzaj3


---------------------------------***************------------------------------------------

Namida no Niji / SAVE ME
[2007.05.30]

http://japanesemusicdream.files.wordpress.com/2009/06/cd4.jpg
TRACKLIST:
1. Namida no niji (涙の虹 )
2. SAVE ME
3. way to heaven~100db mix~
4. 涙の虹 -Instrumental-
5. SAVE ME -Instrumental-

Download:
http://www.mediafire.com/?jdizjzdeq01

-------------------------*************-------------------------------------

Smile for… / Mou Ichido Dake
[2009.06.24]

http://japanesemusicdream.files.wordpress.com/2009/06/cd5.jpg
TRACKLIST:
1. Smile for…
2. Mou Ichido Dake (もう一度だけ)
3. Smile for… (instrumental)
4. もう一度だけ (instrumental)

Download:
http://www.mediafire.com/?4gtnumaznbu


Nguồn: japanesemusicdream

fantasy
15-12-2009, 03:38 PM
ALBUM

AYAUETO
[2003.03.12]

http://japanesemusicdream.files.wordpress.com/2009/06/cover71.jpg
TRACKLIST:
1. Pureness
2. Ambition
3. Hello -album version-
4. PUZZLE
5. Flower
6. Pieces
7. Lie
8. Distance
9. Where is love ?
10. kizuna
11. True Love
12. Dreamin’
13. Hello -N.Y.style-

Download:
http://www.mediafire.com/?nxmgv3tmadh

-------------------------------************---------------------------------

MESSAGE
[2004.03.03]

http://japanesemusicdream.files.wordpress.com/2009/06/cover74.jpg
TRACKLIST:
1. Ai no Tame ni. (愛のために。)
2. Okuru Kotoba (贈る言葉 )
3. MESSAGE
4. Aozora (青空)
5. Kanshou (感傷)
6. MERMAID
7. Taiyou to tsuki (太陽と月 )
8. PERSONAL
9. Binetsu (微熱)
10. Kiseki (キセキ)
11. Silence – COCONUT GROOVE VERSION -
12. Steppinユ Out
13. 愛のために。- Lover’s Splash Mix -

Download:
http://www.mediafire.com/?z21ymniommo

--------------------------------***************-----------------------------------

RE.
[2004.12.08]

http://japanesemusicdream.files.wordpress.com/2009/06/cover4.jpeg
TRACKLIST:
1. winter love
2. Usotsuki (ウソツキ )
3. name of love
4. Shinjirenai=Shinjitai (シンジラレナイ=シンジタイ)
5. Kaze ~Minamikaze version~ (風 ~南風バージョン~ )
6. Fuyu no hanabi (冬の花火 )
7. Afuresou na Ai, Daite (あふれそうな愛、抱いて )
8. Namida wo Fuite (涙をふいて )
9. Sekaijuu ga happy birthday (世界中がハッピーバースディ)
10. あの人に会いたい -”Re.” Style- Remixed by Koma2Kaz
11. 愛のために。-B2f’s love affair mix- Remixed by B2f

Download:
http://www.mediafire.com/?wcynzdyomnz

-----------------------------**************------------------------------------

UETOAYAMIX
[2005.08.24]

http://japanesemusicdream.files.wordpress.com/2009/06/cover78.jpg
TRACKLIST:
1. あふれそうな愛、抱いて – DJ TASAKA-
2. 愛のために。 -Cloudberry Jam-
3. 風 -Home Grown-
4. Hello -Reggae Disco Rockers-
5. ウソツキ -Jazztronik-
6. Message -Incognito-
7. 微熱 -DJ Watarai-
8. あの人に会いたい -Towa Tei-
9. 愛のために。 -KREVA-

Download:
http://www.mediafire.com/?ymkioygjijm

---------------------------------------*************-----------------------------------

License
[2006.03.08]

http://japanesemusicdream.files.wordpress.com/2009/06/cover79.jpg
TRACKLIST:
1. Egao no Mama de (笑顔のままで)
2. 1 million thanks
3. Kaze wo Ukete (風をうけて)
4. Nukumori (ぬくもり)
5. Yakusoku no bashou (約束の場所 )
6. もしも願いが叶うなら(feat.KOHEI JAPAN)
7. Look into the future
8. Hoshizora highway (星空ハイウエイ)
9. Kagiri Aru Toki no Naka de (限りある時の中で )
10. Yume no Chikara (夢のチカラ)
11. Shiroi yuki ga furu yoru ni (白い雪が降る夜に)
12. Kono Sekai ni Umarete (この世界に生まれて )
13. fermata

Download:
http://www.mediafire.com/?221g2iuozzj

----------------------------**************------------------------------------

BEST of UETOAYA -Single Collection-
[2006.09.20]

http://japanesemusicdream.files.wordpress.com/2009/06/cover210.jpg
TRACKLIST:
1. Pureness
2. kizuna
3. Hello
4. MESSAGE
5. PERSONAL
6. 感傷
7. MERMAID
8. 微熱
9. 愛のために。
10. 風
11. 贈る言葉
12. あふれそうな愛、抱いて
13. 涙をふいて~o.s.c.mix~
14. ウソツキ
15. 夢のチカラ
16. 風をうけて
17. 笑顔のままで
18. 下北以上 原宿未満

Download:
P1: http://www.mediafire.com/?0ntjjdkzzmh
P2: http://www.mediafire.com/?qdczidikqzw

------------------------------------------*************-----------------------------------


Happy Magic ~Smile Project~ (~スマイルプロジェクト~)

http://japanesemusicdream.files.wordpress.com/2009/06/cover211.jpg
TRACKLIST:
1. Smile for…
2. Tsukamaete! (つかまえて!)
3. Kokoro Pokapoka (心ぽかぽか)
4. Kimi ga Warau to Sekai ga Warau (君が笑うと世界が笑う)
5. Honey
6. Watashi no Taiyou (私の太陽)
7. Ukiyou no Fairy (右胸のフェアリー)
8. SMILE
9. Bokura no Mirai e (僕らの未来へ)
10. way to heaven
11. Namida no Niji (涙の虹)

Download:
http://www.mediafire.com/?yzzcznjywdk


Nguồn:japanesemusicdream

fantasy
15-12-2009, 03:46 PM
PHOTOBOOK


http://yui-life.com/gallery/d/6079-22/natural.jpg
Natural

Download:
http://www.megaupload.com/?d=I10VQ4TD
http://www.mediafire.com/?l241f1memjc


Nguồn: jbums LJ

fantasy
15-12-2009, 04:04 PM
PV


Afuresou na Ai, Daite
http://ladyteruki.free.fr/pvs/captures/AyaUeto-AfuresounaAiDaite-1p.jpg

http://www.megaupload.com/?d=ZBST63AA

------------------------------****************----------------------------------

Ai no Tame ni

http://ladyteruki.free.fr/pvs/captures/AyaUeto-AinoTameni-3p.jpg

http://www.megaupload.com/?d=199VA3EJ

----------------------------------*************------------------------------------

Binetsu


http://ladyteruki.free.fr/pvs/captures/AyaUeto-Binetsu-3p.jpg

http://www.megaupload.com/?d=LLQ89LFN

-------------------------------------************-------------------------

Egao no Mama de

http://ladyteruki.free.fr/pvs/captures/AyaUeto-EgaonoMamade-3p.jpg

http://www.megaupload.com/?d=DU0XQ2T6

----------------------------------**************----------------------------------

Hello

http://ladyteruki.free.fr/pvs/captures/AyaUeto-Hello-1p.jpg

http://www.megaupload.com/?d=0ZED6AOZ

--------------------------------**************----------------------------------

Kanshou

http://ladyteruki.free.fr/pvs/captures/AyaUeto-Kansho-1p.jpg

http://www.megaupload.com/?d=20ALKE3N

---------------------------------***********----------------------------------

Kaze

http://ladyteruki.free.fr/pvs/captures/AyaUeto-Kaze-3p.jpg

http://www.megaupload.com/?d=08VYVLBB

----------------------------*************---------------------------

Kaze wo Ukete

http://ladyteruki.free.fr/pvs/captures/AyaUeto-KazeUkete-2p.jpg

http://www.megaupload.com/?d=402T2C35

------------------------------**********-----------------------------

kizuna

http://ladyteruki.free.fr/pvs/captures/uetokizuna-01p.jpg

http://www.megaupload.com/?d=DWV1QVR0

----------------------------************--------------------------

MESSAGE

http://ladyteruki.free.fr/pvs/captures/AyaUeto-MESSAGE-3p.jpg

http://www.megaupload.com/?d=GNM5T9GD

----------------------------***********-----------------------------


Pureness

http://ladyteruki.free.fr/pvs/captures/AyaUeto-Pureness-2p.jpg

http://www.megaupload.com/?d=VYIS3ZT2

-----------------------------------************------------------------------

Namida no Niji

http://ladyteruki.free.fr/pvs/captures/AyaUeto-NamidanoNiji-2p.jpg

http://www.megaupload.com/?d=AJF0FJ3R

--------------------------***************---------------------------------

Shimokita Ijou Harajuku Miman

http://ladyteruki.free.fr/pvs/captures/AyaUeto-Shimokita-1p.jpg

http://www.megaupload.com/?d=Y39TVVJX

-----------------------------***********------------------------------------


Smile for...

http://ladyteruki.free.fr/pvs/captures/AyaUeto-Smilefor-3p.jpg

http://www.megaupload.com/?d=E2WLO4GE

----------------------------***************----------------------------

Usotsuki

http://ladyteruki.free.fr/pvs/captures/AyaUeto-Usotsuki-3p.jpg

http://www.megaupload.com/?d=41U8OD73

-----------------------------**************-----------------------------------

Yume no Chikara

http://ladyteruki.free.fr/pvs/captures/AyaUeto-YumenoChikara-1p.jpg

http://www.megaupload.com/?d=WIAAE91R

---------------------------------**************----------------------------

way to heaven

http://ladyteruki.free.fr/pvs/captures/AyaUeto-waytoheaven-2p.jpg

http://www.megaupload.com/?d=VPPCMNZL


Nguồn: ladyteruki

fantasy
15-12-2009, 04:08 PM
Biết đến Aya từ... kênh SCTV5, trong tuần sẽ có 1 ngày chiếu Nhạc Nhật thì phải. Coi được cái LIVE gì của Aya thấy cũng hay hay. Rồi vô tình cái PV đầu tiên coi là Namida no Niji. Rồi coi fim nên biết đến chị này nhiều hơn.
Và cuối cùng là...tuy ko nghe single như coi tất cả PV của chị ấy...trừ những PV 2009 vì ko có thời gian cập nhật heheehe.
Rồi vô tình..hay hữu ý. Có vẻ như Aya là bạn của Ryoko. Ko biết có thân ko.
nhưng có cái live nào áh. Ryoko lên tặng bông cho Aya. Rồi Aya...sụt sùi luôn ehehe.
http://i288.photobucket.com/albums/ll199/joycefl2/ayaryoko-.gif
Lụm từ blog của fan Ryoko hehe.