PDA

View Full Version : Đại học Công nghệ Nagaoka (Niigata)Kasumi
17-06-2012, 09:36 PM
Đại học Công nghệ Nagaoka

Đại học Công nghệ Nagaoka (NUT) là một trường đại học công nghệ quốc gia được thành lập vào năm 1976 ở Nagaoka, Niigata, Nhật Bản. Là một trong hai trường Đại học Công nghệ duy nhất, Đại học Công nghệ Nagaoka được thành lập với mục tiêu đào tạo thế hệ kỹ sư mới tiếp cận và tiếp tục phát huy một cách sáng tạo những thành quả công nghiệp mà thế hệ trước để lại.


http://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/33326385.jpg

NUT đã tham gia tích cực vào chương trình COE thế kỷ 21 của chính phủ Nhật Bản và đã đóng góp nhiều công trình nghiên cứu khoa học. NUT là một trong các trường đại học quốc gia tại Nhật Bản có tỷ lệ sinh viên có được việc làm cao nhất.

Chương trình hợp tác đào tạo với các trường đại học tại Việt Nam:

Chương trình này cung cấp cho những sinh viên trẻ xuất sắc của châu Á có cơ hội được tiếp cận với nền giáo dục đại học trong 2 năm tại Nhật Bản. Đây là một chương trình liên ngành với mục đích nuôi dưỡng các kỹ sư hàng đầu thành thạo tiếng Nhật, trong đó các trường Đại học Việt Nam và NUT làm việc với nhau như những đối tác bình đẳng. Năm 2003 chương trình bắt đầu với trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội. Thêm nữa, vào năm 2006 hợp tác với Đại học Bách Khoa TP Hồ Chí Minh và Đại học Đà Nẵng. Các chương trình tương tự cũng đang được tiến hành tại các trường đại học ở Trung Quốc và Mexico.

Chương trình giảng dạy

Các Khoa

- Trường Kỹ thuật
Cơ khí
Điện, Điện tử và công nghệ thông tin
Khoa học vật liệu và Công nghệ
Kỹ thuật xây dựng
Hệ thống kỹ thuật môi trường
Công nghệ sinh học
Quản lý và kỹ thuật hệ thống thông tin

Trường Đại Học Kỹ thuật

- Chương trình Thạc sĩ
Cơ khí
Điện, Điện tử và công nghệ thông tin
Vật liệu Khoa học & Công nghệ
Kỹ thuật xây dựng
Hệ thống kỹ thuật môi trường
Công nghệ sinh học
Quản lý và kỹ thuật hệ thống thông tin

- Chương trình Tiến sĩ
Kỹ thuật điều khiển và khoa học công nghệ thông tin
Khoa học Vật liệu
Năng lượng và Khoa học Môi trường
Tích hợp Khoa học sinh học và Công nghệ


Theo nama.edu