PDA

View Full Version : Đại học Shizuoka (Shizuoka)Kasumi
17-06-2012, 10:08 PM
Trường đại học Shizuoka

Đại học Shizuoka là một trường đại học quốc gia ở Shizuoka, Nhật Bản. Trường đại học bao gồm 6 khoa, Nhân văn và Khoa học xã hội, Giáo dục, Tin học, Khoa học, Cơ khí và Nông nghiệp. Trường có 2 cơ sỏ chính ở Shizuoka và thành phố Hamamatsu (Kỹ thuật và khoa Tin).


http://www2.scej.org/meeting/73a/pics/DSCF0014.JPG

Trường đại học Shizuoka được thành lập ngày 31 tháng 5 năm 1949 như là một sự kết hợp của một số tổ chức giáo dục địa phương: trường trung học Shizuoka, trường Đào tạo giáo viên Shizuoka, Viện Đào tạo giáo viên trẻ, và trường cao đẳng Hamamatsu. Ở giai đoạn ban đầu, chỉ có các khoa Giáo dục và Kỹ thuật tồn tại.

Năm 1951, Trường Cao đẳng Nông nghiệp Shizuoka đã được hợp nhất, từ đó đã tạo ra được nhiều giảng viên nông nghiệp mới. Năm 1965, trường đã sắp xếp lại cơ cấu tổ chức, kết hợp một số trường nhỏ hơn trong các khoa khác để bắt đầu khoa học riêng biệt và khoa Nhân văn. Với sự ra đời của thời đại kỹ thuật số vào năm 1995, khoa về tin học, công nghệ thông tin đã được bổ sung.

Khoa

- Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn
Khoa Xã hội học
Khoa Ngôn ngữ và Văn học

Khoa Luật

Khoa Kinh tế

- Khoa Giáo dục
Khóa đào tạo Giáo viên

Khoa học và Công nghệ

Nghệ thuật và Văn hóa học

- Khoa Tin học
Khoa học Máy tính
Cục Nghệ thuật Thông tin

- Khoa Khoa học
Khoa Toán
Khoa Vật lý
Khoa Hóa
Khoa sinh học

- Khoa Kỹ thuật
Kỹ thuật cơ khí
Cục Kỹ thuật điện và điện tử
Sở Khoa học Vật liệu và hóa học
Cục Kỹ thuật hệ thống
Phòng Khoa học ứng dụng và Kỹ thuật

- Khoa Nông nghiệp
Khoa học Môi trường cho cuộc sống con người
Khoa học sinh học
Khoa học tài nguyên rừng
Khoa Sinh học ứng dụng

Các trường Đại học

Trường Đại Học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Trường Giáo dục
Trường Tin học
Trường Đại Học Khoa học
Trường Đại Học Kỹ thuật
Trường Đại Học Nông nghiệp
Trường Luật Shizuoka
Trường Đại Học Khoa học và Công nghệ điện tử


Theo nama.edu