PDA

View Full Version : ~.:^_^chùm ảnh lễ quốc khánh ở Mỹ^_^:.~ZenG
16-07-2007, 07:54 PM
Người dân Mỹ ở trong và ngoài nước hôm qua kỷ niệm lần thứ 231 ngày độc lập 4/7 với pháo hoa, âm nhạc và những cuộc tuần hành đầy màu sắc.

http://vnexpress.net/Vietnam/The-gioi/Anh/2007/07/3B9F7CE5/i1.jpg

http://vnexpress.net/Vietnam/The-gioi/Anh/2007/07/3B9F7CE5/i2.jpg

http://vnexpress.net/Vietnam/The-gioi/Anh/2007/07/3B9F7CE5/i5.jpg

http://vnexpress.net/Vietnam/The-gioi/Anh/2007/07/3B9F7CE5/i6.jpg

http://vnexpress.net/Vietnam/The-gioi/Anh/2007/07/3B9F7CE5/i7.jpg

http://vnexpress.net/Vietnam/The-gioi/Anh/2007/07/3B9F7CE5/i10.jpg

http://vnexpress.net/Vietnam/The-gioi/Anh/2007/07/3B9F7CE5/i9.jpg

http://vnexpress.net/Vietnam/The-gioi/Anh/2007/07/3B9F7CE5/i11.jpg