PDA

View Full Version : ✿✿✿ Kết quả JPN's Contest 2012: KHÁM PHÁ NHẬT BẢN ✿✿✿ (Danh sách nhận quà tại #27)Kasumi
29-12-2012, 11:57 PM
Kết quả JPN's Contest 2012: Khám Phá Nhật Bản


http://eemoticons.net/Upload/Cool Face 2/cute_smiley29.gif (http://eemoticons.net/Upload/Cool Face 2/cute_smiley29.gif)http://eemoticons.net/Upload/Cool Face 2/cute_smiley29.gif (http://eemoticons.net/Upload/Cool Face 2/cute_smiley29.gif)http://eemoticons.net/Upload/Cool Face 2/cute_smiley29.gif (http://eemoticons.net/Upload/Cool Face 2/cute_smiley29.gif)

Mem

Tuần
1
Tuần
2
Tuần
3
Tuần
4
Tháng


maxttien
2020


Erika-chan
553
531


1084


13thang08
563563


Honda Satoshi

293

638
606

330


1867anian
603
576
568
580
2327


harrypotter12b
413

588


1001tawanana

496

575
496


1567Milany

471

575
481


1527Nang_phale

529

575
494


1598prince_wing

529

5751104nppull

512

611
529
218

1870kai yutaka
570
602
600
585
2357


capella211


608
488
1096


ANNY_3003390
390

http://eemoticons.net/Upload/Cool Face 2/cute_smiley29.gif (http://eemoticons.net/Upload/Cool Face 2/cute_smiley29.gif)http://eemoticons.net/Upload/Cool Face 2/cute_smiley29.gif (http://eemoticons.net/Upload/Cool Face 2/cute_smiley29.gif)http://eemoticons.net/Upload/Cool Face 2/cute_smiley29.gif (http://eemoticons.net/Upload/Cool Face 2/cute_smiley29.gif)

Staff
Tuần
1
Tuần
2
Tuần
3
Tuần
4
Tháng


Ngọc_san
158158


daisukijin
428
489
497

1414


teenwitch
165
90


255


phuheo2310

287
195

482


DoNO


561
469
1030


aragaki22


377

377


snowdog


420

420

http://eemoticons.net/Upload/Cool Face 2/cute_smiley29.gif (http://eemoticons.net/Upload/Cool Face 2/cute_smiley29.gif)http://eemoticons.net/Upload/Cool Face 2/cute_smiley29.gif (http://eemoticons.net/Upload/Cool Face 2/cute_smiley29.gif)http://eemoticons.net/Upload/Cool Face 2/cute_smiley29.gif (http://eemoticons.net/Upload/Cool Face 2/cute_smiley29.gif)Tuần 1 (http://japanest.com/forum/showthread.php/82865-Ket-qua-JPNs-Contest-2012-KHAM-PHA-NHAT-BAN?p=623642&viewfull=1#post623642)
Tuần 2 (http://japanest.com/forum/showthread.php/82865-Ket-qua-JPNs-Contest-2012-KHAM-PHA-NHAT-BAN?p=623645&viewfull=1#post623645)
Tuần 3 (http://japanest.com/forum/showthread.php/82865-Ket-qua-JPNs-Contest-2012-KHAM-PHA-NHAT-BAN?p=623646&viewfull=1#post623646)
Tuần 4 (http://japanest.com/forum/showthread.php/82865-Ket-qua-JPNs-Contest-2012-KHAM-PHA-NHAT-BAN?p=623647&viewfull=1#post623647)


maxttien (http://japanest.com/forum/showthread.php/82865-Ket-qua-JPNs-Contest-2012-KHAM-PHA-NHAT-BAN?p=623648&viewfull=1#post623648)
Erika-chan (http://japanest.com/forum/showthread.php/82865-Ket-qua-JPNs-Contest-2012-KHAM-PHA-NHAT-BAN?p=623649&viewfull=1#post623649)
13thang08 (http://japanest.com/forum/showthread.php/82865-Ket-qua-JPNs-Contest-2012-KHAM-PHA-NHAT-BAN?p=623650&viewfull=1#post623650)
Ngọc_san (http://japanest.com/forum/showthread.php/82865-Ket-qua-JPNs-Contest-2012-KHAM-PHA-NHAT-BAN?p=623651&viewfull=1#post623651) (*)
Honda Satoshi (http://japanest.com/forum/showthread.php/82865-Ket-qua-JPNs-Contest-2012-KHAM-PHA-NHAT-BAN?p=623652&viewfull=1#post623652)
daisukijin (http://japanest.com/forum/showthread.php/82865-Ket-qua-JPNs-Contest-2012-KHAM-PHA-NHAT-BAN?p=623654&viewfull=1#post623654) (*)
anian (http://japanest.com/forum/showthread.php/82865-Ket-qua-JPNs-Contest-2012-KHAM-PHA-NHAT-BAN?p=623655&viewfull=1#post623655)
harrypotter12b (http://japanest.com/forum/showthread.php/82865-Ket-qua-JPNs-Contest-2012-KHAM-PHA-NHAT-BAN?p=623656&viewfull=1#post623656)
tawanana (http://japanest.com/forum/showthread.php/82865-Ket-qua-JPNs-Contest-2012-KHAM-PHA-NHAT-BAN?p=623657&viewfull=1#post623657)
Milany (http://japanest.com/forum/showthread.php/82865-Ket-qua-JPNs-Contest-2012-KHAM-PHA-NHAT-BAN?p=623658&viewfull=1#post623658)
Nang_phale (http://japanest.com/forum/showthread.php/82865-Ket-qua-JPNs-Contest-2012-KHAM-PHA-NHAT-BAN?p=623659&viewfull=1#post623659)
prince_wing (http://japanest.com/forum/showthread.php/82865-Ket-qua-JPNs-Contest-2012-KHAM-PHA-NHAT-BAN?p=623660&viewfull=1#post623660)
nppull (http://japanest.com/forum/showthread.php/82865-Ket-qua-JPNs-Contest-2012-KHAM-PHA-NHAT-BAN?p=623661&viewfull=1#post623661)
kai yutaka (http://japanest.com/forum/showthread.php/82865-Ket-qua-JPNs-Contest-2012-KHAM-PHA-NHAT-BAN?p=623662&viewfull=1#post623662)
teenwitch (http://japanest.com/forum/showthread.php/82865-Ket-qua-JPNs-Contest-2012-KHAM-PHA-NHAT-BAN?p=623663&viewfull=1#post623663) (*)
phuheo2310 (http://japanest.com/forum/showthread.php/82865-Ket-qua-JPNs-Contest-2012-KHAM-PHA-NHAT-BAN-Da-update-diem-cua-tuan-2-rui-o?p=626119&viewfull=1#post626119) (*)
capella211
DoNO (*)
aragaki22 (*)
snowdog (*)
ANNY_3003

Kasumi
30-12-2012, 12:01 AM
Kết quả JPN's Contest 2012: Khám Phá Nhật Bản

Tuần 1


http://eemoticons.net/Upload/Cool Face 2/cute_smiley29.gif (http://eemoticons.net/Upload/Cool Face 2/cute_smiley29.gif)http://eemoticons.net/Upload/Cool Face 2/cute_smiley29.gif (http://eemoticons.net/Upload/Cool Face 2/cute_smiley29.gif)http://eemoticons.net/Upload/Cool Face 2/cute_smiley29.gif (http://eemoticons.net/Upload/Cool Face 2/cute_smiley29.gif)
Mem
Link
post
Link
hình
Từ
chìa
khóa
Điểm
tốc
độ
Tổng


maxttien
10


10
20


Erika-chan
330
165
50
8
553


13thang08
370
185

8
563


Honda Satoshi
190
95

8
293


anian
400
195

8
603


harrypotter12b
270
135

8
413


tawanana
330
160

6
496


Milany
300
165

6
471


Nang_phale
350
175

4
529


prince_wing
350
175

4
529


nppull
340
170

2
512


kai yutaka
380
190

0
570

http://eemoticons.net/Upload/Cool Face 2/cute_smiley29.gif (http://eemoticons.net/Upload/Cool Face 2/cute_smiley29.gif)http://eemoticons.net/Upload/Cool Face 2/cute_smiley29.gif (http://eemoticons.net/Upload/Cool Face 2/cute_smiley29.gif)http://eemoticons.net/Upload/Cool Face 2/cute_smiley29.gif (http://eemoticons.net/Upload/Cool Face 2/cute_smiley29.gif)

Staff
Link
post
Link
hình
Từ
chìa
khóa
Điểm
tốc
độ
Tổng


Ngọc_san
100
50

8
158


daisukijin
280
140

8
428


teenwitch
110
55

0
165
http://japanest.com/forum/showthread.php/82279-JPNs-Contest-2012-Kham-Pha-Nhat-Ban-_-Tuan-1-23122012-28122012

Từ chìa khóa: Kansai

Ẩm thực:

01. Funazushi (đặc sản kansai) - Thế kỷ thứ VIII

http://japanest.com/forum/showthread.php/10201-Gioi-thieu-Sushi-nguon-goc-va-cach-an?p=501080&viewfull=1#post501080
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/D1302_13.jpg

02. Oden

http://japanest.com/forum/showthread.php/55486-Gioi-thieu-Thuong-thuc-Oden-giua-mua-dong?p=508844&viewfull=1#post508844
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/oden2.jpg

03. Mabo Tofu - Sinh viên

http://japanest.com/forum/showthread.php/69762-Recipe-Mabo-Tofu-Mon-ngon-bo-re-cho-du-hoc-sinh-tai-Nhat?p=583503&viewfull=1#post583503
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot4/aHR0cCUzQSUyRiUyRjEuYnAuYmxvZ3Nwb3QuY29tJTJGLW11ak cwS0ZMYTZnJTJGVHRHN0NoZElDcUklMkZBQUFBQUFBQUJxTSUy Rm9WRkxSOERYVEpNJTJGczQwMCUyRklNR18wMTcw.jpg

04. Shiruko (món ăn của Kyoto - thành phố thuộc vùng Kansai)

http://japanest.com/forum/showthread.php/64057-Gioi-thieu-Shiruko-Mochi-va-sup-dau-do-Azuki-theo-phong-cach-Kyoto?p=554619&viewfull=1#post554619
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot3/kyoto-daimonji-theme-wagashi-shiruko-3.jpg

05. Thịt bò Kobe (Kobe là thành phố thuộc vùng Kansai)

http://japanest.com/forum/showthread.php/38454-Gioi-thieu-Thuong-hang-nhu-bo-Kobe?p=455940&viewfull=1#post455940
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/bo20kobe-yeudulichvnjpg784742028Copy29.jpg

06. Salad surimi

http://japanest.com/forum/showthread.php/47734-Recipe-Salad-surimi?p=486453&viewfull=1#post486453
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/20.jpg

07. Nikujaga - Mùa lạnh

http://japanest.com/forum/showthread.php/55311-Recipe-Nikujaga-Mon-an-mang-huong-vi-cua-me?p=508422&viewfull=1#post508422
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/02-13.jpg

08. Takoyaki (đặc sản Osaka - thành phố thuộc vùng Kansai)

http://japanest.com/forum/showthread.php/14641-Recipe-Takoyaki?p=166568&viewfull=1#post166568
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/IMG_1045.jpg

09. Shabu-shabu - 1952

http://japanest.com/forum/showthread.php/42836-Recipe-Shabu-shabu-Hay-hay-mon-lau-Nhat-Ban?p=474881&viewfull=1#post474881
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/shabushabu.jpg

10. Kuzumochi - Đậu tương

http://japanest.com/forum/showthread.php/16283-Recipe-Ket-thuc-bua-an-theo-kieu-Nhat-Ban-voi-banh-Kuzumochi?p=590890&viewfull=1#post590890
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot4/121010afamilyAN-kuzumochi-11-80ce9.jpg

Thời trang

11. Mon Shu

http://japanest.com/forum/showthread.php/64296-Karl-Lagerfeld-x-Shu-Uemura-Ve-dep-A-Au-hoan-my?p=599785&viewfull=1#post599785
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot4/karlshuhero.jpg

12. Nội y 'xuất chúng' của sinh viên thời trang Nhật Bản - Sinh viên

http://japanest.com/forum/showthread.php/55925-Noi-y-xuat-chung-cua-sinh-vien-thoi-trang-Nhat-Ban?p=509917&viewfull=1#post509917
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/noi_y_9.jpg

13. Teen Nhật chuộng mũ vành cứng

http://japanest.com/forum/showthread.php/70210-Teen-Nhat-chuong-mu-vanh-cung?p=585332&viewfull=1#post585332
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot4/05-6.jpg

14. Japanese Couture Fashion Week - JCFW

http://japanest.com/forum/showthread.php/79188-Hinh-anh-an-tuong-tai-tuan-le-thoi-trang-Japanese-Couture-Fashion-Week?p=611572&viewfull=1#post611572
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot5/4-3.jpg

15. Teen Nhật mê giày đế 'khủng'

http://japanest.com/forum/showthread.php/68439-Teen-Nhat-me-giay-de-khung?p=579228&viewfull=1#post579228
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot3/2368333_500_zpsfe3b055f.jpg

16. Sắc đỏ ma quái - Thêu tay

http://japanest.com/forum/showthread.php/15474-Sac-do-ma-quai?p=502166&viewfull=1#post502166
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/XINHXINH_63414156.jpg

17. Ngắm tóc lạ của giới trẻ Nhật

http://japanest.com/forum/showthread.php/71724-Ngam-toc-la-cua-gioi-tre-Nhat?p=589135&viewfull=1#post589135
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot4/1336968267-Thoi-trang-street-style--2-.jpg

18. Punky Red - Nổi loạn

http://japanest.com/forum/showthread.php/81677-Sac-mau-tren-duong-pho-Nhat-Update-Punky-Red?p=619793&viewfull=1#post619793
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/11485.jpg

19. Nhật Bản và cơn bão thời trang Lady Gaga

http://japanest.com/forum/showthread.php/70205-Nhat-Ban-va-con-bao-thoi-trang-Lady-Gaga?p=585325&viewfull=1#post585325
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot4/26-5.jpg

20. Fashion’s Night Out Tokyo 2012 - FNO

http://japanest.com/forum/showthread.php/81687-Fashions-Night-Out-Tokyo-2012?p=619815&viewfull=1#post619815
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/12586.jpg

Con người

21. Tadao Ando (quê ở Osaka, Kansai) - Bảo tàng

http://japanest.com/forum/showthread.php/56320-Tadao-Ando-Kien-truc-su-noi-tieng-Nhat-Ban?p=510968&viewfull=1#post510968
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/tadao-ando-great-architect.jpg

22. Jinichi Kawakami

http://japanest.com/forum/showthread.php/68519-Noi-long-cua-ninja-Nhat-Ban-cuoi-cung?p=608921&viewfull=1#post608921
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot5/jinichi-kawakam.jpg

23. Nữ quân nhân Nhật Bản

http://japanest.com/forum/showthread.php/76431-Ngam-ve-dep-thien-than-cua-nu-quan-nhan-Nhat-Ban?p=604853&viewfull=1#post604853
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot4/images1056732_nu_quan_nhan_nhat_06.jpg

24. Hori Chiemi (quê ở Osaka, Kansai) - 1967

http://japanest.com/forum/showthread.php/56821-Hori-Chiemi-Nu-tiep-vien-me-hoac-khan-gia-Viet-mot-thoi?p=512740&viewfull=1#post512740
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/Hori-Chiemi1a-giaoducnetvn.jpg

25. Hiroshi Yamauchi (quê ở Kyoto, Kansai) - Điện tử

http://japanest.com/forum/showthread.php/40057-Ty-phu-khoi-nghiep-tu-tro-choi-dien-tu?p=462811&viewfull=1#post462811
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/hiroshi-yamauchi.jpg

26. Soineya

http://japanest.com/forum/showthread.php/70030-Cho-thue-nguoi-dep-om-de-ngu?p=587020&viewfull=1#post587020
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot4/japanese-slumber-party-620x350-1.jpg

27. Câu chuyện về bà lão nông dân cô độc gây sốt ở Nhật

http://japanest.com/forum/showthread.php/76081-Cau-chuyen-ve-ba-lao-nong-dan-co-doc-gay-sot-o-Nhat?p=603372&viewfull=1#post603372
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/92a90B693FA002.jpg

28. Kagawa Shinji (quê ở Kobe, Kansai)

http://japanest.com/forum/showthread.php/54337-Nhung-dieu-chua-biet-ve-Shinji-Kagawa?p=505240&viewfull=1#post505240
http://giaoduc.net.vn/Uploaded/hoangquan/2012_05_06/shinji_kagawa_manchester_united_borussia_dortmund_ giaoduc.net.vn_1.jpg

29. Những công việc part-time được giới trẻ Nhật ưa chuộng nhất - Làm thêm

http://japanest.com/forum/showthread.php/77803-Nhung-cong-viec-part-time-duoc-gioi-tre-Nhat-ua-chuong-nhat?p=611578&viewfull=1#post611578
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot5/15-14.jpg

30. Masayoshi Son - Công nghệ

http://japanest.com/forum/showthread.php/5189-Bill-Gates-cua-nuoc-Nhat?p=599617&viewfull=1#post599617
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot4/13807_43-ke-danh-bac.jpg

Lễ hội

31. Sagicho (Omihachiman, Shiga, Kansai) - Tháng 3

http://japanest.com/forum/showthread.php/15111-Cac-le-hoi-trong-nam-cua-Nhat-Update-Kemari-Hajime-Le-hoi-da-bong?p=542200&viewfull=1#post542200
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/photo_events-festivals_02.jpg

32. Danjiri (Osaka, Kansai)

http://japanest.com/forum/showthread.php/15111-Cac-le-hoi-trong-nam-cua-Nhat-Update-Kemari-Hajime-Le-hoi-da-bong?p=552006&viewfull=1#post552006
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/Danjiri-9-15.jpg

33. Bunka no Hi - 1912

http://japanest.com/forum/showthread.php/42917-Bunka-no-Hi-Ngay-hoi-van-hoa-Nhat-Ban?p=475086&viewfull=1#post475086
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/crossfire_327425_1544571.jpg

34. Yamakasa - Tháng 7

http://japanest.com/forum/showthread.php/64504-Ron-ra-sac-mau-le-ruoc-Yamakasa-Nhat-Ban?p=557799&viewfull=1#post557799
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot3/P1030205.jpg

35. Omizu Tori (Nara, Kansai) - Đuốc

http://japanest.com/forum/showthread.php/15111-Cac-le-hoi-trong-nam-cua-Nhat-Update-Kemari-Hajime-Le-hoi-da-bong?p=465673&viewfull=1#post465673
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/TTO_0282553.jpg

36. E Rousoku Matsuri (Kyoto, Kansai)

http://japanest.com/forum/showthread.php/15111-Cac-le-hoi-trong-nam-cua-Nhat-Update-Kemari-Hajime-Le-hoi-da-bong?p=490162&viewfull=1#post490162
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/e8.jpg

37. Setsubun

http://japanest.com/forum/showthread.php/40230-Van-hoa-Setsubun-Xua-duoi-ma-qui-va-van-xui?p=463448&viewfull=1#post463448
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/78989.jpg

38. Nada Matsuri (Hyogo, Kansai)

http://japanest.com/forum/showthread.php/15111-Cac-le-hoi-trong-nam-cua-Nhat-Update-Kemari-Hajime-Le-hoi-da-bong?p=589526&viewfull=1#post589526
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot4/dsc_2389.jpg

39. Mifune (Kyoto, Kansai) - Sông

http://japanest.com/forum/showthread.php/15111-Cac-le-hoi-trong-nam-cua-Nhat-Update-Kemari-Hajime-Le-hoi-da-bong?p=512144&viewfull=1#post512144
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/D-MIFUNE20.jpg

40. Ngày của các bé trai

http://japanest.com/forum/showthread.php/54177-Ngay-cua-cac-be-trai-Nhat-Ban?p=504439&viewfull=1#post504439
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/2624702970_1f6e9ed1a8_b-620x465.jpg
http://eemoticons.net/Upload/Cool Face 2/cute_smiley29.gif (http://eemoticons.net/Upload/Cool Face 2/cute_smiley29.gif)http://eemoticons.net/Upload/Cool Face 2/cute_smiley29.gif (http://eemoticons.net/Upload/Cool Face 2/cute_smiley29.gif)http://eemoticons.net/Upload/Cool Face 2/cute_smiley29.gif (http://eemoticons.net/Upload/Cool Face 2/cute_smiley29.gif)
Xin chúc mừng các bạnanian

Nhất tuần 1 (mem)
daisukijin

Nhất tuần 1 (staff)kai yutaka

Nhì tuần 1 (mem)

teenwitch

Nhì tuần 1 (staff)
là những người chiến thắng trong tuần đầu tiên của contest http://eemoticons.net/Upload/Cool Face 2/cute_smiley55.gif (http://eemoticons.net/Upload/Cool Face 2/cute_smiley55.gif)

Kasumi
30-12-2012, 12:02 AM
Kết quả JPN's Contest 2012: Khám Phá Nhật Bản

Tuần 2


http://eemoticons.net/Upload/Cool Face 2/cute_smiley29.gif (http://eemoticons.net/Upload/Cool Face 2/cute_smiley29.gif)http://eemoticons.net/Upload/Cool Face 2/cute_smiley29.gif (http://eemoticons.net/Upload/Cool Face 2/cute_smiley29.gif)http://eemoticons.net/Upload/Cool Face 2/cute_smiley29.gif (http://eemoticons.net/Upload/Cool Face 2/cute_smiley29.gif)

Mem
Link
post
Link
hình
Từ
chìa
khóa
Điểm
tốc
độ

Tổng


Honda Satoshi
390
190
50
8
638


Erika-chan
350
175

6
531


nppull
370
185
50
6
611


anian
390
185

6
576


kai yutaka
400
200

2
602


tawanana
390
185


575


Milany
390
185


575


Nang_phale
390
185


575


prince_wing
390
185


575

http://eemoticons.net/Upload/Cool Face 2/cute_smiley29.gif (http://eemoticons.net/Upload/Cool Face 2/cute_smiley29.gif)http://eemoticons.net/Upload/Cool Face 2/cute_smiley29.gif (http://eemoticons.net/Upload/Cool Face 2/cute_smiley29.gif)http://eemoticons.net/Upload/Cool Face 2/cute_smiley29.gif (http://eemoticons.net/Upload/Cool Face 2/cute_smiley29.gif)


Staff
Link
post
Link
hình
Từ
chìa
khóa
Điểm
tốc
độ

Tổng


daisukijin
290
145
50
4
489


phuheo2310
190
95

2
287


teenwitch
60
30


90
http://japanest.com/forum/showthread.php/82927-JPNs-Contest-2012-Kham-Pha-Nhat-Ban-_-Tuan-2-30122012-04012013?p=623906#post623906

Từ chìa khóa: Omizutori

Những tag liên quan đến từ chìa khóa: Todaiji, Nara, chùa, Phật giáo, nước, cây tuyết tùng.


Công Nghệ: (6/10)


01. Panasonic P02D (nước)


http://japanest.com/forum/showthread.php/59596-Nhung-chiec-dien-thoai-sieu-chong-nuoc?p=523863&viewfull=1#post523863
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/p02d_e25b9.jpg


02. Snack 3 - Phát minh


http://japanest.com/forum/showthread.php/77025-Bo-suu-tap-cac-phat-minh-that-bai-cua-nguoi-Nhat?p=606386&viewfull=1#post606386
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot4/kenichi20masuda.jpg


03. Kurotas - Thép


http://japanest.com/forum/showthread.php/64328-Chien-binh-robot-Kuratas-Update-video-tai-4?p=614172&viewfull=1#post614172
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot5/Kuratas-19-e64d7.jpg


04. Kyocera Hydro (nước)


http://japanest.com/forum/showthread.php/63682-Kyocera-Hydro-Dien-thoai-di-dong-chong-nuoc-do-Boost-Mobile-phan-phoi?p=552420&viewfull=1#post552420
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot3/waterproof-android-smartphone_7.jpg


05. Fujitsu Arrow X (nước)


http://japanest.com/forum/showthread.php/64827-Fujitsu-Arrow-X-Smartphone-chong-bui-chong-soc-va-chong-tham-nuoc?p=560130&viewfull=1#post560130
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot3/120803tekde202-89320.jpg


06. Sony Xperia Go (nước)


http://japanest.com/forum/showthread.php/62615-Sony-Xperia-Go-De-tam-trung-chong-nuoc?p=546135&viewfull=1#post546135
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/Sony-Xperia-Go-6.jpg


07. Cocoon - Bus


http://japanest.com/forum/showthread.php/56977-Cocoon-Ghe-ngoi-Vo-dau-cho-xe-buyt-Nhat-Ban?p=513217&viewfull=1#post513217
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/cocoon-add01.jpg


08. Asterisk - Osaka


http://japanest.com/forum/showthread.php/2166-Tong-hop-Mot-so-mau-robot-doc-dao-Update-Robot-Astaco-SoRa?p=466051&viewfull=1#post466051
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/aster4_71e41.jpg


09. Fujitsu F-06D Girls (nước)


http://japanest.com/forum/showthread.php/40902-Fujitsu-F-03D-Girls-va-F-06D-Girls-Dien-thoai-dong-Girls-tai-thi-truong-Nhat-Ban?p=466047&viewfull=1#post466047
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/img-1326613630-2.jpg


10. Sony HDR-GW77V (nước)


http://japanest.com/forum/showthread.php/53513-Sony-HDR-GW77V-Handycam-sieu-ben-khong-tham-nuoc?p=522902&viewfull=1#post522902
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/SonyintroduceswaterproofHandycamGW55VECamcorder_ab ae6.jpg


Kiến trúc (6/10)


11. Bàn di động Skydeck (tuyết tùng)


http://japanest.com/forum/showthread.php/62720-Ban-di-dong-Skydeck?p=544867&viewfull=1#post544867
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/skydeck05-500x333.jpg


12. CLOPEN - Nam châm


http://japanest.com/forum/showthread.php/68529-CLOPEN-va-hoc-ban-bi-mat?p=579708&viewfull=1#post579708
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot3/clopen09_zps76c3a7f0.jpg


13. Hệ thống vách ngăn - Giấy


http://japanest.com/forum/showthread.php/56332-He-thong-vach-ngan-bang-giay-cho-khong-gian-so-tan-khan-cap?p=510980&viewfull=1#post510980
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/shelter01.jpg


14. Chính điện Zaodo (Phật Giáo)


http://japanest.com/forum/showthread.php/78960-Ve-dep-nha-co-o-Nhat-Ban?p=610975&viewfull=1#post610975
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot5/01-32.jpg


15. Kính sát tròng - Bảo tàng


http://japanest.com/forum/showthread.php/62005-Tac-pham-Kinh-sat-trong-cua-Haruka-Kojin?p=539352&viewfull=1#post539352
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/lens05.jpg


16. Tokyu Plaza - Tokyo


http://japanest.com/forum/showthread.php/68447-Cong-kinh-van-hoa-tai-trung-tam-thuong-mai-Tokyu-Plaza?p=579258&viewfull=1#post579258
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot3/cua_guong_3_zps22bdcf57.jpg


17. Church on the Water (nước)


http://japanest.com/forum/showthread.php/56345-Church-on-the-Water-cua-KTS-Tadao-Ando?p=510999&viewfull=1#post510999
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/1292883006-cow12.jpg


18. Villa Ronde (nước)


http://japanest.com/forum/showthread.php/37926-Villa-Ronde-Biet-thu-tron-ben-bo-bien?p=453352&viewfull=1#post453352
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/villa-ronde-biet-thu-tron-ben-bo-bien-4.jpg


19. Sự giản dị tao nhã của Tadao Ando (nước)


http://japanest.com/forum/showthread.php/56318-Su-gian-di-tao-nha-cua-Tadao-Ando?p=510964&viewfull=1#post510964
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/ando2.jpg


20. Không gian ZEN-STYLE (nước)


http://japanest.com/forum/showthread.php/49262-Khong-gian-ZEN-STYLE-Di-tim-su-tinh-lang?p=490142&viewfull=1#post490142
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/01modernminimalisthouse.jpg


Địa Danh (10/10)


21. Hùng Nghiêm Đại Điện (Phật Giáo)


http://japanest.com/forum/showthread.php/59345-Ngoi-chua-cua-nhung-giac-mo-Mot-cong-trinh-kien-truc-Phat-Giao-do-so?p=521432&viewfull=1#post521432
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/vuong_duong_phat_giao1_13_jpg.jpg


22. Nara (Nara)


http://japanest.com/forum/showthread.php/706-Di-san-the-gioiCo-do-Nara?p=455920&viewfull=1#post455920
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/nara3.jpg


23. Hồ nước mặn Hamanako (nước)


http://japanest.com/forum/showthread.php/69118-Tham-ho-nuoc-man-Hamanako?p=581727&viewfull=1#post581727
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot3/6375_13.jpg


24. Vùng sông nước Niyodo (nước)


http://japanest.com/forum/showthread.php/82572-Vung-song-nuoc-Niyodo?p=622650&viewfull=1#post622650
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/Niyodo4.jpg


25. Biển Nanko (nước)


http://japanest.com/forum/showthread.php/76358-Nanko-Bai-bien-tuyet-dep-o-Osaka?p=604142&viewfull=1#post604142
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot4/600x339-62716_w-2_5467.jpg


26. Đảo Chikubu (nước)


http://japanest.com/forum/showthread.php/40138-Ho-Biwa?p=475652&viewfull=1#post475652
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/800px-Chikubujima.jpg


27. Đảo Yakushima (tuyết tùng)


http://japanest.com/forum/showthread.php/52176-Den-tham-hon-dao-nho-Yakushima?p=542230&viewfull=1#post542230
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/bab58_yakushima_princess-mononoke-forest.jpg


28. Kiyomizu dera (chùa)


http://japanest.com/forum/showthread.php/40042-Kiyomizu-dera-Chua-Thanh-Thuy?p=462744&viewfull=1#post462744
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/kiyomizudera08.jpg


29. Chùa Todaiji (Nara)


http://japanest.com/forum/showthread.php/38642-Chua-Todaiji?p=456842&viewfull=1#post456842
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/Sotaydulich_Du_hanh_the_gioi_Den_Todaiji_04.jpg


30. Kofukuji (Nara)


http://japanest.com/forum/showthread.php/63489-Tham-quan-den-Kofukuji-Nara-Nhat-Ban?p=551083&viewfull=1#post551083
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/japan-nara-kofukuji-complex-photo-04.jpg


Văn Hóa Truyền Thống (7/10)


31. Hamaya - May mắn


http://japanest.com/forum/showthread.php/42765-Hamaya-va-cung-ten-than-may-man?p=474660&viewfull=1#post474660
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/hamaya17.jpg

32. Cổng trời Torii (Phật Giáo)


http://japanest.com/forum/showthread.php/40044-Cong-troi-Torii?p=462747&viewfull=1#post462747
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/Torii_gates_by_Bergundy07-.jpg


33. Shuni-e (Nara)


http://japanest.com/forum/showthread.php/15111-Cac-le-hoi-trong-nam-cua-Nhat-Update-Kemari-Hajime-Le-hoi-da-bong?p=456847&viewfull=1#post456847
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/dot-duoc.jpg


34. Sagi Mai - Vũ điệu


http://japanest.com/forum/showthread.php/63096-Sagi-Mai-Dieu-mua-hac-trang?p=548204&viewfull=1#post548204
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/862359993cdf6ef500.jpg


35. Nghi lễ Shinto đắm mình trong nước lạnh đóng băng (nước)


http://japanest.com/forum/showthread.php/43004-Nghi-le-Shinto-dam-minh-trong-nuoc-lanh-dong-bang?p=475453&viewfull=1#post475453
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/jpnice4.jpg


36. Suikinkutsu - Thủy Cầm Quật (nước)


http://japanest.com/forum/showthread.php/42237-Suikinkutsu-Thuy-Cam-Quat?p=472576&viewfull=1#post472576
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/Suikinkutsu2.jpg


37. Ushinokokumairi - Tà thuật Nhật Bản (tuyết tùng)


http://japanest.com/forum/showthread.php/56150-Ushinokokumairi-Ta-thuat-Nhat-Ban?p=510475&viewfull=1#post510475
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/juergenspecht2005032007-1.jpg


38. Khám phá tấm chắn cửa Shoji (tuyết tùng)


http://japanest.com/forum/showthread.php/49554-Kham-pha-tam-chan-cua-Shoji?p=490811&viewfull=1#post490811
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/24232795.jpg


39. Toh shiya - 33


http://japanest.com/forum/showthread.php/64657-Toh-shiya-Cuoc-thi-ban-cung-thu-vi-tai-den-Sanjusangen?p=558739&viewfull=1#post558739
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot3/4285539680_cb829a0cf1.jpg


40. Mage wappa (tuyết tùng)


http://japanest.com/forum/showthread.php/68505-Mage-wappa-Nhung-chiec-hop-truyen-thong-Nhat-Ban?p=579619&viewfull=1#post579619
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot3/1_20120508171600_l_zps64249d17.jpg
http://eemoticons.net/Upload/Cool Face 2/cute_smiley29.gif (http://eemoticons.net/Upload/Cool Face 2/cute_smiley29.gif)http://eemoticons.net/Upload/Cool Face 2/cute_smiley29.gif (http://eemoticons.net/Upload/Cool Face 2/cute_smiley29.gif)http://eemoticons.net/Upload/Cool Face 2/cute_smiley29.gif (http://eemoticons.net/Upload/Cool Face 2/cute_smiley29.gif)
Xin chúc mừng các bạnHonda Satoshi

Nhất tuần 2 (mem)
daisukijin

Nhất tuần 2 (staff)nppull

Nhì tuần 2 (mem)

phuheo2310

Nhì tuần 2 (staff)
là những người chiến thắng trong tuần thứ 2 của contest http://eemoticons.net/Upload/Cool Face 2/cute_smiley55.gif (http://eemoticons.net/Upload/Cool Face 2/cute_smiley55.gif)

Kasumi
30-12-2012, 12:02 AM
Kết quả JPN's Contest 2012: Khám Phá Nhật Bản

Tuần 3


http://eemoticons.net/Upload/Cool Face 2/cute_smiley29.gif (http://eemoticons.net/Upload/Cool Face 2/cute_smiley29.gif)http://eemoticons.net/Upload/Cool Face 2/cute_smiley29.gif (http://eemoticons.net/Upload/Cool Face 2/cute_smiley29.gif)http://eemoticons.net/Upload/Cool Face 2/cute_smiley29.gif (http://eemoticons.net/Upload/Cool Face 2/cute_smiley29.gif)

Mem
Link
post
Link
hình
Từ
chìa
khóa
Điểm
tốc
độ

Tổng


harrypotter12b
390
190

8
588


anian
370
190

8
568


capella211
400
200

8
608


Honda Satoshi
400
200

6
606


Milany
320
155

6
481


tawanana
330
160

6
496


Nang_phale
330
160

4
494


nppull
350
175

4
529


kai yutaka
400
200

0
600

http://eemoticons.net/Upload/Cool Face 2/cute_smiley29.gif (http://eemoticons.net/Upload/Cool Face 2/cute_smiley29.gif)http://eemoticons.net/Upload/Cool Face 2/cute_smiley29.gif (http://eemoticons.net/Upload/Cool Face 2/cute_smiley29.gif)http://eemoticons.net/Upload/Cool Face 2/cute_smiley29.gif (http://eemoticons.net/Upload/Cool Face 2/cute_smiley29.gif)


Staff
Link
post
Link
hình
Từ
chìa
khóa
Điểm
tốc
độ

Tổng


DoNO
370
185

6
561


aragaki22
250
125

2
377


daisukijin
330
165

2
497


snowdog
280
140

0
420


phuheo2310
130
65

0
195
http://japanest.com/forum/showthread.php/83548

Từ chìa khóa: Ikenobo Yuki
Tag: Ikebana, nữ, nghệ nhân, nghệ thuật, hoa, Tokyo.


Nghệ Thuật: (10/10)


01. Chigirie - Giấy


http://japanest.com/forum/showthread.php/40825-Chigirie-Nghe-thuat-tranh-xe-dan-Nhat-Ban?p=465656&viewfull=1#post465656
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/chigirie12.jpg


02. Tsuri Shinobu


http://japanest.com/forum/showthread.php/37513-Tsuri-Shinobu-Lau-dai-tren-khong?p=451328&viewfull=1#post451328
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/8307461.jpg


03. Ikebana


http://japanest.com/forum/showthread.php/36201-Mot-so-cach-cam-hoa-theo-phong-cach-nghe-thuat-Ikebana?p=533894&viewfull=1#post533894
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/120321afamily-KT-ikeban-don-gian-7_38e05.jpg


04. Furoshiki


http://japanest.com/forum/showthread.php/27676-Gioi-thieu-ve-Furoshiki?p=619485&viewfull=1#post619485
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/09-3.jpg


05. Gốm Kasama yaki


http://japanest.com/forum/showthread.php/42921-Gom-su-Nhat-Ban?p=579888&viewfull=1#post579888
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot3/kasama_zps68c4ec05.jpg


06. Sơn mài Hida Shunkei - Cây


http://japanest.com/forum/showthread.php/40297-Nhat-Ban-voi-nghe-thuat-son-mai?p=579729&viewfull=1#post579729
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot3/cate_shunkei_zps09030869.jpg


07. Kabuki


http://japanest.com/forum/showthread.php/64373-Kich-Kabuki-cua-Nhat-Ban?p=556889&viewfull=1#post556889
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot3/Kabuki4.jpg


08. Vườn Chaniwa


http://japanest.com/forum/showthread.php/3337-Bonsai-Ve-dep-Thien-Trong-Vuon-Canh-Nhat-Ban?p=261676&viewfull=1#post261676
http://i272.photobucket.com/albums/jj162/costchan/heaven/tsukiyama-garden3.jpg


09. Bonsai satsuki azalea - Nhỏ


http://japanest.com/forum/showthread.php/53101-Nghe-thuat-Bonsai?p=501073&viewfull=1#post501073
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/D2202_08.jpg


10. Gagaku


http://japanest.com/forum/showthread.php/28017-Gagaku-nha-nhac-Nhat-Ban?p=454049&viewfull=1#post454049
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/1702_07.jpg


Hình Ảnh (7/10)


11. "Lạc lối ở Tokyo" (Tokyo)


http://japanest.com/forum/showthread.php/40892-Lac-loi-o-Tokyo-voi-10000-buc-anh-ghep-thanh-clip?p=465997&viewfull=1#post465997
http://i1186.photobucket.com/albums/z363/lynkloo/japanest/120113kplostintokyo012.jpg


12. Ikenobo (Ikebana) - Cổ


http://japanest.com/forum/showthread.php/61263-Ikenobo?p=533954&viewfull=1#post533954
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/index_large_032.jpg


13. Hoa Ume (hoa)


http://japanest.com/forum/showthread.php/40234-Ngam-Ume-Hoa-mo-Nhat-Ban?p=463456&viewfull=1#post463456
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/ume13.jpg


14. Hoa Ajisai (hoa)


http://japanest.com/forum/showthread.php/28161-Hoa-Ajisai-nu-hoang-cua-mua-mua-Nhat-Ban?p=452054&viewfull=1#post452054
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/30.jpg


15. Những cô gái trẻ tự cắt tay hành xác ở Nhật - 23


http://japanest.com/forum/showthread.php/14358-Chum-anh-Nhung-co-gai-tre-tu-cat-tay-hanh-xac-o-Nhat?p=162546&viewfull=1#post162546
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/080901023552-409-465.jpg


16. Mùa thu 2011 (Tokyo)


http://japanest.com/forum/showthread.php/37760-Nhat-Ban-mua-thu-2011?p=452622&viewfull=1#post452622
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/111113_03.jpg


17. Hệ thống cần trục nổi siêu trường


http://japanest.com/forum/showthread.php/41585-He-thong-can-truc-noi-sieu-truong-co-the-nhac-bong-ca-tau-ngam-cua-Nhat?p=469428&viewfull=1#post469428
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/sieu_can_truc_Yoshida_giaoducnetvn_3.jpg


18. Bộ ảnh tắm khỏa thân của thiếu nữ Nhật Bản


http://japanest.com/forum/showthread.php/43515-Bo-anh-tam-khoa-than-cua-thieu-nu-Nhat-Ban?p=476831&viewfull=1#post476831
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/tambon2312113_ac88a.jpg


19. Hoa anh đào 2012 (hoa)


http://japanest.com/forum/showthread.php/50334-Mua-hoa-anh-dao-nam-2012?p=502392&viewfull=1#post502392
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/120403_tokyo_23.jpg


20. Hoa tulip (hoa) - Đảo


http://japanest.com/forum/showthread.php/40100-Ngam-hoa-tulip-tren-dao-Awaji?p=463103&viewfull=1#post463103
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/2408734095_df62dab03e_o.jpg


Con Người (5/10)


21. Miko - Đền


http://japanest.com/forum/showthread.php/38774-Bi-an-ve-cac-trinh-nu-trong-den-tho-Nhat-Ban?p=553953&viewfull=1#post553953
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot3/2698036728_109b28509b_o.jpg


22. Trẻ em Nhật Bản


http://japanest.com/forum/showthread.php/43111-Day-tre-kieu-Nhat-Nhung-chuyen-dang-nho?p=614706&viewfull=1#post614706
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot5/040410-08.jpg


23. Khu phố đèn đỏ Kabukicho (Tokyo)


http://japanest.com/forum/showthread.php/82079-Cuoc-song-cua-nhung-co-gai-lam-nghe-tiep-ruou-o-Nhat?p=620739&viewfull=1#post620739
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/can-canh-cuoc-song-cua-gai-tiep-ruou-nhat-ban2.jpg


24. Người phụ nữ “sóng thần” (nữ)


http://japanest.com/forum/showthread.php/44605-Gap-nguoi-phu-nu-la-bieu-tuong-song-than-Nhat?p=480079&viewfull=1#post480079
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/song6_bb601.jpg


25. Kobayashi Ayako


http://japanest.com/forum/showthread.php/56966-Chuyen-chua-ke-ve-3-nu-dien-vien-vao-vai-O-sin?p=513188&viewfull=1#post513188
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/Kobayashi-Ayako-giaoducnetvn.jpg


26. Điêu khắc vải (nghệ nhân) - Vải


http://japanest.com/forum/showthread.php/40240-Atae-Yuki-nghe-si-dieu-khac-vai?p=463467&viewfull=1#post463467
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/atae20yuki20010.jpg


27. Bé Iroha


http://japanest.com/forum/showthread.php/46849-Be-gai-duoc-cuu-song-trong-song-than-Nhat-Ban-gap-lai-an-nhan?p=484657&viewfull=1#post484657
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/1-1-4.jpg


28. Masako Mizutani (nữ)


http://japanest.com/forum/showthread.php/37957-Kham-pha-mot-ngay-cua-my-nhan-43-tuoi-Nhat-Ban?p=453422&viewfull=1#post453422
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/t720826.jpg


29. Reiko Shiota - 57


http://japanest.com/forum/showthread.php/70039-Reiko-Shiota-nu-hoang-cau-long-Nhat-Ban?p=584665&viewfull=1#post584665
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot4/Reiko-Shiota-4.jpg


30. Tachikawa Asuka (nữ)


http://japanest.com/forum/showthread.php/44812-Nu-chinh-tri-gia-xinh-dep-cua-tinh-Saitama?p=480479&viewfull=1#post480479
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/ds_31nghi1in5.jpg


Văn Hóa Hiện Đại (4/10)


31. Konapun


http://japanest.com/forum/showthread.php/62711-Konapun-Do-choi-nau-an?p=544848&viewfull=1#post544848
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/sushi_detail.jpg

32. Tokyo Midtown Furinsaisai (Tokyo) - Hè


http://japanest.com/forum/showthread.php/61862-Nhung-su-kien-lam-mat-ngay-he-o-Nhat?p=537660&viewfull=1#post537660
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/tokyomidtownfurinsaisai.jpg


33. Tập đoàn Pasona (Tokyo)


http://japanest.com/forum/showthread.php/38537-Trong-lua-trong-van-phong-o-Nhat?p=456400&viewfull=1#post456400
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/tronglua4.jpg


34. Shabondama


http://japanest.com/forum/showthread.php/39076-Shabondama-Bong-Bong-xa-phong?p=458704&viewfull=1#post458704
http://i1186.photobucket.com/albums/z363/lynkloo/bong14.jpg


35. Chợ Saitama Shintoshin - 10


http://japanest.com/forum/showthread.php/42104-Di-cho-troi-tai-Nhat-Ban?p=471925&viewfull=1#post471925
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/image0035.jpg


36. Nghĩa địa thú cưng (Tokyo)


http://japanest.com/forum/showthread.php/38196-Tham-nghia-dia-thu-cung-o-Nhat?p=454616&viewfull=1#post454616
http://img198.imageshack.us/img198/6786/nghiatrangthucung1.jpg


37. Bảng chữ cái


http://japanest.com/forum/showthread.php/49057-Bang-chu-cai-ky-di-lam-tu-long-chan?p=489681&viewfull=1#post489681
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/111109CLlongchan3.jpg


38. Totoro


http://japanest.com/forum/showthread.php/68532-Nhung-loai-do-choi-duoc-yeu-thich-nhat-tai-Nhat-Ban?p=579722&viewfull=1#post579722
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot3/dscf3176_zpsd7243f35.jpg


39. Phố mua sắm


http://japanest.com/forum/showthread.php/39696-Pho-mua-sam-van-hoa-thuong-mai-cua-Nhat-Ban?p=461248&viewfull=1#post461248
http://img705.imageshack.us/img705/8232/shoppingmalltemple1.jpg


40. Sông Sumida (Tokyo) - Thuyền


http://japanest.com/forum/showthread.php/70137-Thuong-thuc-mua-he-that-Cool-theo-cach-cua-rieng-ban?p=585047&viewfull=1#post585047
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot4/popa120827.jpg
http://eemoticons.net/Upload/Cool Face 2/cute_smiley29.gif (http://eemoticons.net/Upload/Cool Face 2/cute_smiley29.gif)http://eemoticons.net/Upload/Cool Face 2/cute_smiley29.gif (http://eemoticons.net/Upload/Cool Face 2/cute_smiley29.gif)http://eemoticons.net/Upload/Cool Face 2/cute_smiley29.gif (http://eemoticons.net/Upload/Cool Face 2/cute_smiley29.gif)
Xin chúc mừng các bạncapella211

Nhất tuần 3 (mem)
DoNO

Nhất tuần 3 (staff)Honda Satoshi

Nhì tuần 3 (mem)

daisukijin

Nhì tuần 3 (staff)
là những người chiến thắng trong tuần thứ 3 của contest http://eemoticons.net/Upload/Cool Face 2/cute_smiley55.gif (http://eemoticons.net/Upload/Cool Face 2/cute_smiley55.gif)

Kasumi
30-12-2012, 12:02 AM
Kết quả JPN's Contest 2012: Khám Phá Nhật Bản

Tuần 4


http://eemoticons.net/Upload/Cool Face 2/cute_smiley29.gif (http://eemoticons.net/Upload/Cool Face 2/cute_smiley29.gif)http://eemoticons.net/Upload/Cool Face 2/cute_smiley29.gif (http://eemoticons.net/Upload/Cool Face 2/cute_smiley29.gif)http://eemoticons.net/Upload/Cool Face 2/cute_smiley29.gif (http://eemoticons.net/Upload/Cool Face 2/cute_smiley29.gif)

Mem
Link
post
Link
hình
Từ
chìa
khóa
Điểm
tốc
độ

Tổng


capella211
320
160

8
488


nppull
140
70

8
218


anian
390
190

0
580


kai yutaka
390
195

0
585


Honda Satoshi
220
110

0
606


ANNY_3003
260
130

0
390


http://eemoticons.net/Upload/Cool Face 2/cute_smiley29.gif (http://eemoticons.net/Upload/Cool Face 2/cute_smiley29.gif)http://eemoticons.net/Upload/Cool Face 2/cute_smiley29.gif (http://eemoticons.net/Upload/Cool Face 2/cute_smiley29.gif)http://eemoticons.net/Upload/Cool Face 2/cute_smiley29.gif (http://eemoticons.net/Upload/Cool Face 2/cute_smiley29.gif)


Staff
Link
post
Link
hình
Từ
chìa
khóa
Điểm
tốc
độ

Tổng


DoNO
310
155

4
469
http://japanest.com/forum/showthread.php/84565

Từ chìa khóa: Katsuhiko Okumura (CTHĐQT của Daihatsu)

(Tên của một doanh nhân người Nhật, từ gồm 16 chữ cái)


Tag: Xe Nhật, Osaka, Shiga, Hyogo, Kyoto.


Xe Nhật (10/10)


01. Nissan GT-R 2012


http://japanest.com/forum/showthread.php/55088-Nissan-GT-R-2012?p=522837&viewfull=1#post522837
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/autopro-nguoi-dep-va-xe-8_6b6b3.jpg


02. Honda Civic Type R


http://japanest.com/forum/showthread.php/59453-Honda-Civic-Type-R?p=552433&viewfull=1#post552433
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot3/autopro-honda-civic-type-r-1_5f92d.jpg


03. K-car


http://japanest.com/forum/showthread.php/64108-Kei-dong-xe-nho-doc-dao?p=554951&viewfull=1#post554951
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot3/Mitsubishi-i-k-cars-w.jpg


04. Lexus LFA


http://japanest.com/forum/showthread.php/72040-Lexus-LF-A-Update-Nguoi-hung-Lexus-LFA-cuoi-cung-xuat-xuong?p=619657&viewfull=1#post619657
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/Lexus-LFA-18-39de1.jpg


05. Mazda MX-5 2013


http://japanest.com/forum/showthread.php/62362-Mazda-MX-5-2013-chinh-thuc-lo-dien?p=541988&viewfull=1#post541988
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/21-180x100-1.jpg


06. Toyota FT 86


http://japanest.com/forum/showthread.php/57358-Toyota-FT-86-co-gia-2-ty-tai-Viet-Nam?p=522807&viewfull=1#post522807
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/autopro-2_28576.jpg


07. Yamaha T-Max 530 Ago Edition


http://japanest.com/forum/showthread.php/41488-Yamaha-T-Max-530-2012?p=560112&viewfull=1#post560112
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot3/autopro-yamaha-t-max-530-ago-edition-3_ec615.jpg


08. Xe quân sự Mitsubishi


http://japanest.com/forum/showthread.php/60045-Mitsubishi-Nhung-chiec-xe-quan-su?p=527172&viewfull=1#post527172
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/automit-09.jpg


09. Nissan GT-R 2012


http://japanest.com/forum/showthread.php/55088-Nissan-GT-R-2012?p=507733&viewfull=1#post507733
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/nissan-gt-r_15.jpg


10. Nissan GT-R độ


http://japanest.com/forum/showthread.php/53683-Tong-hop-Nhung-mau-xe-do-tu-Nhat-Ban-Update-Honda-Air-Blade-110?p=590124&viewfull=1#post590124
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot4/sss4687resize.jpg


Ẩm Thực (7/10)


11. Sakuraan


http://japanest.com/forum/showthread.php/68902-Recipe-Nhung-mon-trang-mieng-che-bien-tu-hoa-anh-dao-Update-Sakura-Anko-Mushi-Pan?p=585184&viewfull=1#post585184
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot4/Sakuraan.jpg


12. Mì Udon ở Tawaraya (Kyoto)


http://japanest.com/forum/showthread.php/74231-Gioi-thieu-Mi-Udon-dac-biet-o-cua-hang-Tawaraya-tai-Kyoto?p=597619&viewfull=1#post597619
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot4/121102udon2-c0aa0.jpg


13. Sushi (Osaka)


http://japanest.com/forum/showthread.php/54818-Gioi-thieu-Nhung-mon-ngon-o-Osaka?p=506950&viewfull=1#post506950
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/osaka1.jpg


14. Bánh khô sembei


http://japanest.com/forum/showthread.php/80873-Gioi-thieu-Nhung-mon-an-nhanh-cua-Nhat-Ban-Phan-55?p=617033&viewfull=1#post617033
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot5/07-44.jpg


15. Heianden Meibutsu (Kyoto)


http://japanest.com/forum/showthread.php/39585-Gioi-thieu-Kyoto-Wagashi-Banh-Ayu-va-Kuzuyaki-tu-Heianden?p=460749&viewfull=1#post460749
http://i1186.photobucket.com/albums/z363/lynkloo/first-ayu-gashi-of-2009-2.jpg


16. Inari Sushi (Kyoto)


http://japanest.com/forum/showthread.php/42277-Gioi-thieu-Izuju-Sushi-kieu-Kyoto-tuyet-nhat-o-Kyoto?p=472873&viewfull=1#post472873
http://i748.photobucket.com/albums/xx130/Lindsay_091/kyoto-gion-sushi-izuju-04.jpg


17. Nước chấm Somen


http://japanest.com/forum/showthread.php/61089-Hoi-Dap-Box-Am-Thuc?p=540557&viewfull=1#post540557
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/DSC_0045.jpg


18. Horumon-yaki (Osaka)


http://japanest.com/forum/showthread.php/54818-Gioi-thieu-Nhung-mon-ngon-o-Osaka?p=506950&viewfull=1#post506950
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/Horumon-yaki.jpg


19. Mamezen Soba (Kyoto)


http://japanest.com/forum/showthread.php/64883-Gioi-thieu-Mamezen-Soba-Mi-Ramen-Sua-dau-nanh-Dashi-kieu-Kyoto?p=560606&viewfull=1#post560606
http://img522.imageshack.us/img522/2998/002rqu.jpg


20. Mì Udon ở Tawaraya (Kyoto)


http://japanest.com/forum/showthread.php/74231-Gioi-thieu-Mi-Udon-dac-biet-o-cua-hang-Tawaraya-tai-Kyoto?p=597619&viewfull=1#post597619
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot4/121102udon4-c0aa0.jpg


Địa Danh (4/10)


21. Okinawa


http://japanest.com/forum/showthread.php/38451-All-about-Okinawa-Update-Okinawa-Hon-dao-mo-cua-voi-the-gioi?p=456827&viewfull=1#post456827
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/95/Busena_Terrace02ssb3200.jpg/640px-Busena_Terrace02ssb3200.jpg


22. Maruyama (Hyogo)


http://japanest.com/forum/showthread.php/38637-Maruyama-lang-hap-hoi?p=456835&viewfull=1#post456835
http://sotaydulich.com/userfiles/image/2011/05/23/Sotaydulich_Du_hanh_the_gioi_Maruyama_lang_hap_hoi _02.jpg


23. Shiga Kogen


http://japanest.com/forum/showthread.php/68533-Shiga-Kogen-Khu-nghi-mat-truot-tuyet-noi-tieng-nhat-cua-Nhat-Ban?p=579725&viewfull=1#post579725
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot3/shiga-kogen-run1_zps1a5eb603.jpg


24. Kobe (Hyogo)


http://japanest.com/forum/showthread.php/40226-Tham-bao-tang-dong-dat-o-Kobe?p=463442&viewfull=1#post463442
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/fiditour-nhatban2.jpg


25. Gusuku soba


http://japanest.com/forum/showthread.php/38451-All-about-Okinawa-Update-Okinawa-Hon-dao-mo-cua-voi-the-gioi?p=456834&viewfull=1#post456834
http://sotaydulich.com/userfiles/image/2011/07/05/Sotaydulich_Du_hanh_the_gioi_Tham_vuong_quoc_Luu_C au_xua_05.jpg


26. Chiba


http://japanest.com/forum/showthread.php/41946-Con-kenh-xanh-xanh-cua-Chiba-yen-binh?p=471114&viewfull=1#post471114
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/chiba3.jpg


27. Hakone


http://japanest.com/forum/showthread.php/34358-Hakone-cong-vien-du-lich-quoc-gia?p=430708&viewfull=1#post430708
http://farm1.static.flickr.com/161/333415957_9f2a011c22.jpg?v=0


28. Hồ Biwa (Shiga)


http://japanest.com/forum/showthread.php/40138-Ho-Biwa?p=463209&viewfull=1#post463209
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/shiga-pref.png


29. Hùng Nghiêm Đại Điện (Hyogo)


http://japanest.com/forum/showthread.php/59345-Ngoi-chua-cua-nhung-giac-mo-Mot-cong-trinh-kien-truc-Phat-Giao-do-so?p=521432&viewfull=1#post521432
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/vuong_duong_phat_giao1_10_jpg.jpg


30. Hakone


http://japanest.com/forum/showthread.php/34358-Hakone-cong-vien-du-lich-quoc-gia?p=455868&viewfull=1#post455868
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/Owakudani1.jpg


Thể Thao (/10)


31. Kemari Hajime (Kyoto)


http://japanest.com/forum/showthread.php/15111-Cac-le-hoi-trong-nam-cua-Nhat-Update-Kemari-Hajime-Le-hoi-da-bong?p=604113&viewfull=1#post604113
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot4/1-5.gif

32. Nadeshiko Japan


http://japanest.com/forum/showthread.php/46857-Co-tich-bong-chay-sau-tham-hoa-dong-dat-song-than?p=484667&viewfull=1#post484667
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/nadeshiko-japan640.jpg


33. Kendo


http://japanest.com/forum/showthread.php/7029-Kiem-dao-Nhat-Ban-Kendo?p=78894&viewfull=1#post78894
http://img216.imageshack.us/img216/318/kendoactionsm3.jpg


34. Trượt tuyết


http://japanest.com/forum/showthread.php/38603-Mua-truot-tuyet-o-Hokkaido?p=456669&viewfull=1#post456669
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/8-5.jpg


35. Sumo


http://japanest.com/forum/showthread.php/36645-Sumo-dung-khi-cua-nguoi-Nhat-Ban?p=446394&viewfull=1#post446394
http://k14.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2010/10/13/141010sumo03.jpg


36. Shorinji Kempo


http://japanest.com/forum/showthread.php/61861-Shorinji-Kempo-mot-trong-nhung-mon-vo-truyen-thong-Nhat-Ban?p=537658&viewfull=1#post537658
http://4.bp.blogspot.com/_0Rlc85iYaeE/THytpn1H8eI/AAAAAAAABoI/OEs7ObMAt4U/s400/shorinji-kempo.jpg


37. Cổ võ đạo


http://japanest.com/forum/showthread.php/37238-Nhat-Ban-co-vo-dao?p=481127&viewfull=1#post481127
http://lh5.ggpht.com/-1hOeJp0-VXw/SB5KYFuiQ8I/AAAAAAAAAwI/zDV-_YWoVoA/P1020169.JPG


38. Kenjutsu


http://japanest.com/forum/showthread.php/20566-Cac-vo-phai-Nhat-Ban?p=236736&viewfull=1#post236736
http://farm3.static.flickr.com/2252/2730648623_cfe76f7870.jpg?v=0


39. Tennis mù


http://japanest.com/forum/showthread.php/40826-Nhap-mon-tennis-mu-sieu-hot-o-Nhat-Ban?p=465661&viewfull=1#post465661
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/tennis_mu_2.jpg


40. Ekiden


http://japanest.com/forum/showthread.php/50099-Ekiden-mon-chay-tiep-suc-pho-bien-o-Nhat-Ban?p=492476&viewfull=1#post492476
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/Ekiden2.jpg
http://eemoticons.net/Upload/Cool Face 2/cute_smiley29.gif (http://eemoticons.net/Upload/Cool Face 2/cute_smiley29.gif)http://eemoticons.net/Upload/Cool Face 2/cute_smiley29.gif (http://eemoticons.net/Upload/Cool Face 2/cute_smiley29.gif)http://eemoticons.net/Upload/Cool Face 2/cute_smiley29.gif (http://eemoticons.net/Upload/Cool Face 2/cute_smiley29.gif)
Xin chúc mừng các bạnkai yutaka

Nhất tuần 4 (mem)
DoNO

Nhất tuần 4 (staff)anian

Nhì tuần 4 (mem)

là những người chiến thắng trong tuần cuối cùng của contest http://eemoticons.net/Upload/Cool Face 2/cute_smiley55.gif (http://eemoticons.net/Upload/Cool Face 2/cute_smiley55.gif)

Kasumi
30-12-2012, 12:04 AM
maxttienTuần 1
Tuần 2
Tuần 3
Tuần 4
Tháng


2020


Thời gian nộp bài: CN 23-12-2012 10:19 PM

22.http://japanest.com/forum/showthread.php/68519-Noi-long-cua-ninja-Nhat-Ban-cuoi-cung?p=608921&viewfull=1#post608921

Điểm:Link post
Link hình
Từ chìa khóa
Điểm tốc độ
Tổng


(x10)
(x5)
(x50)
01
0
0
CN10
0
0
10
20

Kasumi
30-12-2012, 12:06 AM
Erika-chanTuần 1
Tuần 2
Tuần 3
Tuần 4
Tháng


553
531


1084

Thời gian nộp bài: T2 24-12-2012 09:18 AM

2. Link hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/oden2.jpgLink post: http://japanest.com/forum/showthread.php/55486-Gioi-thieu-Thuong-thuc-Oden-giua-mua-dong?p=508844&viewfull=1#post508844


3. Link hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot4/IMG_0170011.jpg
Link post: http://japanest.com/forum/showthread.php/69762-Recipe-Mabo-Tofu-Mon-ngon-bo-re-cho-du-hoc-sinh-tai-Nhat?p=583503&viewfull=1#post583503


4. Link hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot3/kyoto-daimonji-theme-wagashi-shiruko-3.jpg
Link post: http://japanest.com/forum/showthread.php/64057-Gioi-thieu-Shiruko-Mochi-va-sup-dau-do-Azuki-theo-phong-cach-Kyoto?p=554619&viewfull=1#post554619

6. Link hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/20.jpg
Link post: http://japanest.com/forum/showthread.php/47734-Recipe-Salad-surimi?p=486453&viewfull=1#post486453


7. Link hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/02-13.jpg
Link post: http://japanest.com/forum/showthread.php/55311-Recipe-Nikujaga-Mon-an-mang-huong-vi-cua-me?p=508422&viewfull=1#post508422


8. Link hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/IMG_1045.jpg
Link Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/14641-Recipe-Takoyaki?p=166568&viewfull=1#post166568


9.Link hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/shabushabu.jpg
Link post: http://japanest.com/forum/showthread.php/42836-Recipe-Shabu-shabu-Hay-hay-mon-lau-Nhat-Ban?p=474881&viewfull=1#post474881

12. Link hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/noi_y_9.jpg
Link post: http://japanest.com/forum/showthread.php/55925-Noi-y-xuat-chung-cua-sinh-vien-thoi-trang-Nhat-Ban?p=509917&viewfull=1#post509917


13. Link hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot4/05-6.jpg
Link post: http://japanest.com/forum/showthread.php/70210-Teen-Nhat-chuong-mu-vanh-cung?p=585332&viewfull=1#post585332


14. Link hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot5/4-3.jpg
Link post: http://japanest.com/forum/showthread.php/79188-Hinh-anh-an-tuong-tai-tuan-le-thoi-trang-Japanese-Couture-Fashion-Week?p=611572&viewfull=1#post611572


15. Link hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot3/2368333_500_zpsfe3b055f.jpg
Link post: http://japanest.com/forum/showthread.php/68439-Teen-Nhat-me-giay-de-khung?p=579228&viewfull=1#post579228


16. Link hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/XINHXINH_63414156.jpg
Link post: http://japanest.com/forum/showthread.php/15474-Sac-do-ma-quai?p=502166&viewfull=1#post502166


17. Link hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot4/1336968267-Thoi-trang-street-style--2-.jpg
Link post: http://japanest.com/forum/showthread.php/71724-Ngam-toc-la-cua-gioi-tre-Nhat?p=589135&viewfull=1#post589135


18. Link hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/11485.jpg
Link post: http://japanest.com/forum/showthread.php/81677-Sac-mau-tren-duong-pho-Nhat-Update-Xanh-la-cay-tuoi-sang?p=619793&viewfull=1#post619793


19. Link hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot4/26-5.jpg
Link post: http://japanest.com/forum/showthread.php/70205-Nhat-Ban-va-con-bao-thoi-trang-Lady-Gaga?p=585325&viewfull=1#post585325


20. Link hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/12586.jpg
Link post: http://japanest.com/forum/showthread.php/81687-Fashions-Night-Out-Tokyo-2012?p=619815&viewfull=1#post619815


21. Link hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/tadao-ando-great-architect.jpg
Link post: http://japanest.com/forum/showthread.php/56320-Tadao-Ando-Kien-truc-su-noi-tieng-Nhat-Ban?p=510968&viewfull=1#post510968

23. Link hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot4/images1056732_nu_quan_nhan_nhat_06.jpg
Link post: http://japanest.com/forum/showthread.php/76431-Ngam-ve-dep-thien-than-cua-nu-quan-nhan-Nhat-Ban?p=604853&viewfull=1#post604853


24. Link hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/Hori-Chiemi1a-giaoducnetvn.jpg
Link post: http://japanest.com/forum/showthread.php/56821-Hori-Chiemi-Nu-tiep-vien-me-hoac-khan-gia-Viet-mot-thoi?p=512740&viewfull=1#post512740


25. Link hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/hiroshi-yamauchi.jpg
Link post: http://japanest.com/forum/showthread.php/40057-Ty-phu-khoi-nghiep-tu-tro-choi-dien-tu?p=462811&viewfull=1#post462811


26. Link hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot4/japanese-slumber-party-620x350-1.jpg
Link post: http://japanest.com/forum/showthread.php/70030-Cho-thue-nguoi-dep-om-de-ngu?p=587020&viewfull=1#post587020

28. Link hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/shinji_kagawa_manchester_united_borussia_dortmund_ giaoducnetvn_1.jpg
Link post: http://japanest.com/forum/showthread.php/54337-Nhung-dieu-chua-biet-ve-Shinji-Kagawa?p=505240&viewfull=1#post505240


29. Link hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot5/15-14.jpg
Link post: http://japanest.com/forum/showthread.php/77803-Nhung-cong-viec-part-time-duoc-gioi-tre-Nhat-ua-chuong-nhat?p=611578&viewfull=1#post611578

31. link hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/photo_events-festivals_02.jpg
Link post: http://japanest.com/forum/showthread.php/15111-Cac-le-hoi-trong-nam-cua-Nhat-Update-Kemari-Hajime-Le-hoi-da-bong?p=542200&viewfull=1#post542200


32. Link hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/Danjiri-9-15.jpg
Link post: http://japanest.com/forum/showthread.php/15111-Cac-le-hoi-trong-nam-cua-Nhat-Update-Kemari-Hajime-Le-hoi-da-bong?p=552006&viewfull=1#post552006


33. Link hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/crossfire_327425_1544571.jpg
Link post: http://japanest.com/forum/showthread.php/42917-Bunka-no-Hi-Ngay-hoi-van-hoa-Nhat-Ban?p=475086&viewfull=1#post475086


34. Link hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot3/P1030205.jpg
Link post: http://japanest.com/forum/showthread.php/64504-Ron-ra-sac-mau-le-ruoc-Yamakasa-Nhat-Ban?p=557799&viewfull=1#post557799


35. Link hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/TTO_0282553.jpg
Link post: http://japanest.com/forum/showthread.php/15111-Cac-le-hoi-trong-nam-cua-Nhat-Update-Kemari-Hajime-Le-hoi-da-bong?p=465673&viewfull=1#post465673


36. Link hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/e8.jpg
Link post: http://japanest.com/forum/showthread.php/15111-Cac-le-hoi-trong-nam-cua-Nhat-Update-Kemari-Hajime-Le-hoi-da-bong?p=490162&viewfull=1#post490162


37. Link hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/78989.jpg
Link post: http://japanest.com/forum/showthread.php/40230-Van-hoa-Setsubun-Xua-duoi-ma-qui-va-van-xui?p=463448&viewfull=1#post463448


38. Link hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot4/dsc_2389.jpg
Link post: http://japanest.com/forum/showthread.php/15111-Cac-le-hoi-trong-nam-cua-Nhat-Update-Kemari-Hajime-Le-hoi-da-bong?p=589526&viewfull=1#post589526


39. Link hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/D-MIFUNE20.jpg
Link post: http://japanest.com/forum/showthread.php/15111-Cac-le-hoi-trong-nam-cua-Nhat-Update-Kemari-Hajime-Le-hoi-da-bong?p=512144&viewfull=1#post512144


40. Link hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/2624702970_1f6e9ed1a8_b-620x465.jpg
Link post: http://japanest.com/forum/showthread.php/54177-Ngay-cua-cac-be-trai-Nhat-Ban?p=504439&viewfull=1#post504439

Từ chìa khóa: Kansai

Điểm:Link post
Link hình
Từ chìa khóa
Điểm tốc độ
Tổng


(x10)
(x5)
(x50)
33
33
Kansai
T2330
165
50
8
553

Thời gian nộp bài: T3 01-01-2013 08:24 AM

1. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/63680-7-de-Nhat-kiem-may-anh-so-hoan-hao?p=552418&viewfull=1#post552418
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot3/vnm_2012_467475.jpg


2. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/77025-Bo-suu-tap-cac-phat-minh-that-bai-cua-nguoi-Nhat?p=606386&viewfull=1#post606386
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot4/kenichi20masuda.jpg


3. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/64328-Chien-binh-robot-Kuratas-Update-video-tai-4?p=614172&viewfull=1#post614172
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot5/Kuratas-19-e64d7.jpg


4. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/63682-Kyocera-Hydro-Dien-thoai-di-dong-chong-nuoc-do-Boost-Mobile-phan-phoi?p=552420&viewfull=1#post552420
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot3/waterproof-android-smartphone_7.jpg


5. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/64827-Fujitsu-Arrow-X-Smartphone-chong-bui-chong-soc-va-chong-tham-nuoc?p=560130&viewfull=1#post560130
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot3/120803tekde202-89320.jpg


6. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/62615-Sony-Xperia-Go-De-tam-trung-chong-nuoc?p=546135&viewfull=1#post546135
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/Sony-Xperia-Go-6.jpg

8. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/2166-Tong-hop-Mot-so-mau-robot-doc-dao-Update-Robot-Astaco-SoRa?p=466051&viewfull=1#post466051
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/aster4_71e41.jpg


9. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/40902-Fujitsu-F-03D-Girls-va-F-06D-Girls-Dien-thoai-dong-Girls-tai-thi-truong-Nhat-Ban?p=466047&viewfull=1#post466047
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/img-1326613630-2.jpg


10. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/53513-Sony-HDR-GW77V-Handycam-sieu-ben-khong-tham-nuoc?p=522902&viewfull=1#post522902
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/SonyintroduceswaterproofHandycamGW55VECamcorder_ab ae6.jpg

11. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/62720-Ban-di-dong-Skydeck?p=544867&viewfull=1#post544867
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/skydeck05-500x333.jpg


12. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/68529-CLOPEN-va-hoc-ban-bi-mat?p=579708&viewfull=1#post579708
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot3/clopen09_zps76c3a7f0.jpg


13. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/56332-He-thong-vach-ngan-bang-giay-cho-khong-gian-so-tan-khan-cap?p=510980&viewfull=1#post510980
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/shelter01.jpg


14. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/78960-Ve-dep-nha-co-o-Nhat-Ban?p=610975&viewfull=1#post610975
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot5/01-32.jpg


15. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/62005-Tac-pham-Kinh-sat-trong-cua-Haruka-Kojin?p=539352&viewfull=1#post539352
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/lens05.jpg


16. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/68447-Cong-kinh-van-hoa-tai-trung-tam-thuong-mai-Tokyu-Plaza?p=579258&viewfull=1#post579258
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot3/cua_guong_3_zps22bdcf57.jpg


17. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/56345-Church-on-the-Water-cua-KTS-Tadao-Ando?p=510999&viewfull=1#post510999
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/1292883006-cow12.jpg


18. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/37926-Villa-Ronde-Biet-thu-tron-ben-bo-bien?p=453352&viewfull=1#post453352
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/villa-ronde-biet-thu-tron-ben-bo-bien-4.jpg

20. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/49262-Khong-gian-ZEN-STYLE-Di-tim-su-tinh-lang?p=490142&viewfull=1#post490142
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/01modernminimalisthouse.jpg

21. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/59345-Ngoi-chua-cua-nhung-giac-mo-Mot-cong-trinh-kien-truc-Phat-Giao-do-so?p=521432&viewfull=1#post521432
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/vuong_duong_phat_giao1_13_jpg.jpg


22. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/706-Di-san-the-gioiCo-do-Nara?p=455920&viewfull=1#post455920
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/nara3.jpg


24. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/82572-Vung-song-nuoc-Niyodo?p=622650&viewfull=1#post622650
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/Niyodo4.jpg


25. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/76358-Nanko-Bai-bien-tuyet-dep-o-Osaka?p=604142&viewfull=1#post604142
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot4/600x339-62716_w-2_5467.jpg


26. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/40138-Ho-Biwa?p=475652&viewfull=1#post475652
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/800px-Chikubujima.jpg


27. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/52176-Den-tham-hon-dao-nho-Yakushima?p=542230&viewfull=1#post542230
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/bab58_yakushima_princess-mononoke-forest.jpg


28. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/40042-Kiyomizu-dera-Chua-Thanh-Thuy?p=462744&viewfull=1#post462744
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/kiyomizudera08.jpg


29. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/38642-Chua-Todaiji?p=456842&viewfull=1#post456842
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/Sotaydulich_Du_hanh_the_gioi_Den_Todaiji_04.jpg


30. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/63489-Tham-quan-den-Kofukuji-Nara-Nhat-Ban?p=551083&viewfull=1#post551083
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/japan-nara-kofukuji-complex-photo-04.jpg

31. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/42765-Hamaya-va-cung-ten-than-may-man?p=474660&viewfull=1#post474660
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/hamaya17.jpg


32. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/40044-Cong-troi-Torii?p=462747&viewfull=1#post462747
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/Torii_gates_by_Bergundy07-.jpg


33. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/15111-Cac-le-hoi-trong-nam-cua-Nhat-Update-Kemari-Hajime-Le-hoi-da-bong?p=456847&viewfull=1#post456847
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/dot-duoc.jpg


34. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/63096-Sagi-Mai-Dieu-mua-hac-trang?p=548204&viewfull=1#post548204
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/862359993cdf6ef500.jpg


35. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/43004-Nghi-le-Shinto-dam-minh-trong-nuoc-lanh-dong-bang?p=475453&viewfull=1#post475453
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/jpnice4.jpg

37. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/56150-Ushinokokumairi-Ta-thuat-Nhat-Ban?p=510475&viewfull=1#post510475
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/juergenspecht2005032007-1.jpg


38. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/49554-Kham-pha-tam-chan-cua-Shoji?p=490811&viewfull=1#post490811
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/24232795.jpg


39. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/64657-Toh-shiya-Cuoc-thi-ban-cung-thu-vi-tai-den-Sanjusangen?p=558739&viewfull=1#post558739
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot3/4285539680_cb829a0cf1.jpg

Từ chìa khóa: Oshogatsu

Điểm:Link post
Link hình
Từ chìa khóa
Điểm tốc độ
Tổng


(x10)
(x5)
(x50)
35
35
Oshogatsu
T3350
175
0
6
531

Kasumi
30-12-2012, 12:07 AM
13thang08Tuần 1
Tuần 2
Tuần 3
Tuần 4
Tháng


563563


Thời gian nộp bài: T2 24-12-2012 10:42 AM


1.
http://japanest.com/forum/showthread.php/10201-Gioi-thieu-Sushi-nguon-goc-va-cach-an?p=501080&viewfull=1#post501080
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/D1302_13.jpg
2.
http://japanest.com/forum/showthread.php/55486-Gioi-thieu-Thuong-thuc-Oden-giua-mua-dong?p=508844&viewfull=1#post508844
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/oden2.jpg
3.
http://japanest.com/forum/showthread.php/69762-Recipe-Mabo-Tofu-Mon-ngon-bo-re-cho-du-hoc-sinh-tai-Nhat?p=583503&viewfull=1#post583503
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot4/aHR0cCUzQSUyRiUyRjEuYnAuYmxvZ3Nwb3QuY29tJTJGLW11ak cwS0ZMYTZnJTJGVHRHN0NoZElDcUklMkZBQUFBQUFBQUJxTSUy Rm9WRkxSOERYVEpNJTJGczQwMCUyRklNR18wMTcw.jpg
5.
http://japanest.com/forum/showthread.php/38454-Gioi-thieu-Thuong-hang-nhu-bo-Kobe?p=455940&viewfull=1#post455940
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/bo20kobe-yeudulichvnjpg784742028Copy29.jpg
6.
http://japanest.com/forum/showthread.php/47734-Recipe-Salad-surimi?p=486453&viewfull=1#post486453
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/20.jpg
7.
http://japanest.com/forum/showthread.php/55311-Recipe-Nikujaga-Mon-an-mang-huong-vi-cua-me?p=508422&viewfull=1#post508422
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/02-13.jpg
8.
http://japanest.com/forum/showthread.php/14641-Recipe-Takoyaki?p=166568&viewfull=1#post166568
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/IMG_1045.jpg
9.
http://japanest.com/forum/showthread.php/42836-Recipe-Shabu-shabu-Hay-hay-mon-lau-Nhat-Ban?p=474881&viewfull=1#post474881
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/shabushabu.jpg
10.
http://japanest.com/forum/showthread.php/16283-Recipe-Ket-thuc-bua-an-theo-kieu-Nhat-Ban-voi-banh-Kuzumochi?p=590890&viewfull=1#post590890
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot4/121010afamilyAN-kuzumochi-1-80ce9.jpg

11.
http://japanest.com/forum/showthread.php/64296-Karl-Lagerfeld-x-Shu-Uemura-Ve-dep-A-Au-hoan-my?p=599785&viewfull=1#post599785
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot4/karlshuhero.jpg
12.
http://japanest.com/forum/showthread.php/55925-Noi-y-xuat-chung-cua-sinh-vien-thoi-trang-Nhat-Ban?p=509917&viewfull=1#post509917
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/noi_y_9.jpg
13.
http://japanest.com/forum/showthread.php/70210-Teen-Nhat-chuong-mu-vanh-cung?p=585332&viewfull=1#post585332
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot4/05-6.jpg
14.
http://japanest.com/forum/showthread.php/79188-Hinh-anh-an-tuong-tai-tuan-le-thoi-trang-Japanese-Couture-Fashion-Week?p=611572&viewfull=1#post611572
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot5/4-3.jpg
15.
http://japanest.com/forum/showthread.php/68439-Teen-Nhat-me-giay-de-khung?p=579228&viewfull=1#post579228
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot3/2368333_500_zpsfe3b055f.jpg

17.
http://japanest.com/forum/showthread.php/71724-Ngam-toc-la-cua-gioi-tre-Nhat?p=589135&viewfull=1#post589135
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot4/1336968267-Thoi-trang-street-style--2-.jpg
18.
http://japanest.com/forum/showthread.php/81677-Sac-mau-tren-duong-pho-Nhat-Update-Xanh-la-cay-tuoi-sang?p=619793&viewfull=1#post619793
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/11485.jpg
19.
http://japanest.com/forum/showthread.php/70205-Nhat-Ban-va-con-bao-thoi-trang-Lady-Gaga?p=585325&viewfull=1#post585325
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot4/26-5.jpg
20.
http://japanest.com/forum/showthread.php/81687-Fashions-Night-Out-Tokyo-2012?p=619815&viewfull=1#post619815
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/12586.jpg

21.
http://japanest.com/forum/showthread.php/56320-Tadao-Ando-Kien-truc-su-noi-tieng-Nhat-Ban?p=510968&viewfull=1#post510968
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/tadao-ando-great-architect.jpg
22.
http://japanest.com/forum/showthread.php/68519-Noi-long-cua-ninja-Nhat-Ban-cuoi-cung?p=608921&viewfull=1#post608921
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot5/jinichi-kawakam.jpg
23.
http://japanest.com/forum/showthread.php/76431-Ngam-ve-dep-thien-than-cua-nu-quan-nhan-Nhat-Ban?p=604853&viewfull=1#post604853
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot4/images1056732_nu_quan_nhan_nhat_06.jpg
24.
http://japanest.com/forum/showthread.php/56821-Hori-Chiemi-Nu-tiep-vien-me-hoac-khan-gia-Viet-mot-thoi?p=512740&viewfull=1#post512740
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/Hori-Chiemi1a-giaoducnetvn.jpg
25.
http://japanest.com/forum/showthread.php/40057-Ty-phu-khoi-nghiep-tu-tro-choi-dien-tu?p=462811&viewfull=1#post462811
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/hiroshi-yamauchi.jpg
26.
http://japanest.com/forum/showthread.php/70030-Cho-thue-nguoi-dep-om-de-ngu?p=587020&viewfull=1#post587020
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot4/japanese-slumber-party-620x350-1.jpg
27.
http://japanest.com/forum/showthread.php/76081-Cau-chuyen-ve-ba-lao-nong-dan-co-doc-gay-sot-o-Nhat?p=603372&viewfull=1#post603372
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/92a90B693FA002.jpg
28.
http://japanest.com/forum/showthread.php/54337-Nhung-dieu-chua-biet-ve-Shinji-Kagawa?p=505240&viewfull=1#post505240
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/shinji_kagawa_manchester_united_borussia_dortmund_ giaoducnetvn_1.jpg
29.
http://japanest.com/forum/showthread.php/36655-Gioi-thieu-7-tiem-an-doc-dao-nhat-Nhat-Ban?p=446479&viewfull=1#post446479
http://k14.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2011/05/25/250511nhahang2.jpg
30.
http://japanest.com/forum/showthread.php/5189-Bill-Gates-cua-nuoc-Nhat?p=599617&viewfull=1#post599617
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot4/13807_43-ke-danh-bac.jpg

31.
http://japanest.com/forum/showthread.php/15111-Cac-le-hoi-trong-nam-cua-Nhat-Update-Kemari-Hajime-Le-hoi-da-bong?p=542200&viewfull=1#post542200
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/photo_events-festivals_02.jpg
32.
http://japanest.com/forum/showthread.php/15111-Cac-le-hoi-trong-nam-cua-Nhat-Update-Kemari-Hajime-Le-hoi-da-bong?p=552006&viewfull=1#post552006
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/Danjiri-9-15.jpg
33.
http://japanest.com/forum/showthread.php/42917-Bunka-no-Hi-Ngay-hoi-van-hoa-Nhat-Ban?p=475086&viewfull=1#post475086
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/crossfire_327425_1544571.jpg
34.
http://japanest.com/forum/showthread.php/64504-Ron-ra-sac-mau-le-ruoc-Yamakasa-Nhat-Ban?p=557799&viewfull=1#post557799
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot3/P1030205.jpg
35.
http://japanest.com/forum/showthread.php/15111-Cac-le-hoi-trong-nam-cua-Nhat-Update-Kemari-Hajime-Le-hoi-da-bong?p=465673&viewfull=1#post465673
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/TTO_0282553.jpg
36.
http://japanest.com/forum/showthread.php/15111-Cac-le-hoi-trong-nam-cua-Nhat-Update-Kemari-Hajime-Le-hoi-da-bong?p=490162&viewfull=1#post490162
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/e8.jpg
37.
http://japanest.com/forum/showthread.php/40230-Van-hoa-Setsubun-Xua-duoi-ma-qui-va-van-xui?p=463448&viewfull=1#post463448
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/78989.jpg
38.
http://japanest.com/forum/showthread.php/15111-Cac-le-hoi-trong-nam-cua-Nhat-Update-Kemari-Hajime-Le-hoi-da-bong?p=589526&viewfull=1#post589526
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot4/dsc_2389.jpg
39.
http://japanest.com/forum/showthread.php/15111-Cac-le-hoi-trong-nam-cua-Nhat-Update-Kemari-Hajime-Le-hoi-da-bong?p=512144&viewfull=1#post512144
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/D-MIFUNE20.jpg

Từ chìa khóa:
Hakata


Điểm:Link post
Link hình
Từ chìa khóa
Điểm tốc độ
Tổng


(x10)
(x5)
(x50)
37
37
Hakata
T2370
185
0
8
563

Kasumi
30-12-2012, 12:08 AM
Ngọc_sanTuần 1
Tuần 2
Tuần 3
Tuần 4
Tháng


158158
Thời gian nộp bài: T2 24-12-2012 03:26 PM

21
http://japanest.com/forum/showthread.php/56320-Tadao-Ando-Kien-truc-su-noi-tieng-Nhat-Ban?p=510968&viewfull=1#post510968
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/tadao-ando-great-architect.jpg
22
http://japanest.com/forum/showthread.php/68519-Noi-long-cua-ninja-Nhat-Ban-cuoi-cung?p=608921&viewfull=1#post608921
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot5/jinichi-kawakam.jpg
23
http://japanest.com/forum/showthread.php/76431-Ngam-ve-dep-thien-than-cua-nu-quan-nhan-Nhat-Ban?p=604853&viewfull=1#post604853
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot4/images1056732_nu_quan_nhan_nhat_06.jpg
24
http://japanest.com/forum/showthread.php/56821-Hori-Chiemi-Nu-tiep-vien-me-hoac-khan-gia-Viet-mot-thoi
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/Hori-Chiemi1a-giaoducnetvn.jpg
25
http://japanest.com/forum/showthread.php/40057-Ty-phu-khoi-nghiep-tu-tro-choi-dien-tu?p=462811&viewfull=1#post462811
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/hiroshi-yamauchi.jpg
26
http://japanest.com/forum/showthread.php/70030-Cho-thue-nguoi-dep-om-de-ngu?p=587020&viewfull=1#post587020
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot4/japanese-slumber-party-620x350-1.jpg
27
http://japanest.com/forum/showthread.php/76081-Cau-chuyen-ve-ba-lao-nong-dan-co-doc-gay-sot-o-Nhat?p=603372&viewfull=1#post603372
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/92a90B693FA002.jpg
28
http://japanest.com/forum/showthread.php/54337-Nhung-dieu-chua-biet-ve-Shinji-Kagawa
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/shinji_kagawa_manchester_united_borussia_dortmund_ giaoducnetvn_1.jpg
29
http://japanest.com/forum/showthread.php/77803-Nhung-cong-viec-part-time-duoc-gioi-tre-Nhat-ua-chuong-nhat?p=611578&viewfull=1#post611578
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot5/15-14.jpg
30
http://japanest.com/forum/showthread.php/5189-Bill-Gates-cua-nuoc-Nhat?p=599617&viewfull=1#post599617
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot4/13807_43-ke-danh-bac.jpg


Điểm:Link post
Link hình
Từ chìa khóa
Điểm tốc độ
Tổng


(x10)
(x5)
(x50)
10
10

T2100
50
0
8
158

Kasumi
30-12-2012, 12:09 AM
Honda SatoshiTuần 1
Tuần 2
Tuần 3
Tuần 4
Tháng


293
638
606

1537
Thời gian nộp bài: T2 24-12-2012 06:21 PM


3. P (http://japanest.com/forum/showthread.php/69762-Recipe-Mabo-Tofu-Mon-ngon-bo-re-cho-du-hoc-sinh-tai-Nhat?p=583503&viewfull=1#post583503)ost (http://japanest.com/forum/showthread.php/69762-Recipe-Mabo-Tofu-Mon-ngon-bo-re-cho-du-hoc-sinh-tai-Nhat?p=583503&viewfull=1#post583503)
Hình
(http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot4/aHR0cCUzQSUyRiUyRjEuYnAuYmxvZ3Nwb3QuY29tJTJGLW11ak cwS0ZMYTZnJTJGVHRHN0NoZElDcUklMkZBQUFBQUFBQUJxTSUy Rm9WRkxSOERYVEpNJTJGczQwMCUyRklNR18wMTcw.jpg)
4. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/64057-Gioi-thieu-Shiruko-Mochi-va-sup-dau-do-Azuki-theo-phong-cach-Kyoto?p=554619&viewfull=1#post554619

Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot3/kyoto-daimonji-theme-wagashi-shiruko-3.jpg

5. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/38454-Gioi-thieu-Thuong-hang-nhu-bo-Kobe?p=455940&viewfull=1#post455940

Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/bo20kobe-yeudulichvnjpg784742028Copy29.jpg

9. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/42836-Recipe-Shabu-shabu-Hay-hay-mon-lau-Nhat-Ban?p=474881&viewfull=1#post474881

Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/shabushabu.jpg

12. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/55925-Noi-y-xuat-chung-cua-sinh-vien-thoi-trang-Nhat-Ban?p=509917&viewfull=1#post509917

Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/noi_y_9.jpg

14. post: http://japanest.com/forum/showthread.php/79188-Hinh-anh-an-tuong-tai-tuan-le-thoi-trang-Japanese-Couture-Fashion-Week?p=611572&viewfull=1#post611572

Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot5/4-3.jpg

16. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/15474-Sac-do-ma-quai?p=502166&viewfull=1#post502166

Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/XINHXINH_63414156.jpg

18. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/81677-Sac-mau-tren-duong-pho-Nhat-Update-Fairy-Tale-Pink?p=619793&viewfull=1#post619793

Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/11485.jpg

20. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/81687-Fashions-Night-Out-Tokyo-2012?p=619815&viewfull=1#post619815

Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/12586.jpg


24.Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/56821-Hori-Chiemi-Nu-tiep-vien-me-hoac-khan-gia-Viet-mot-thoi?p=512740&viewfull=1#post512740

Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/Hori-Chiemi1a-giaoducnetvn.jpg

25. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/40057-Ty-phu-khoi-nghiep-tu-tro-choi-dien-tu?p=462811&viewfull=1#post462811

Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/hiroshi-yamauchi.jpg


27. Post http://japanest.com/forum/showthread.php/76081-Cau-chuyen-ve-ba-lao-nong-dan-co-doc-gay-sot-o-Nhat?p=603372&viewfull=1#post603372

Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/92a90B693FA002.jpg

31. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/15111-Cac-le-hoi-trong-nam-cua-Nhat-Update-Kemari-Hajime-Le-hoi-da-bong?p=542200&viewfull=1#post542200

Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/photo_events-festivals_02.jpg

32. post: http://japanest.com/forum/showthread.php/15111-Cac-le-hoi-trong-nam-cua-Nhat-Update-Kemari-Hajime-Le-hoi-da-bong?p=552006&viewfull=1#post552006

Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/Danjiri-9-15.jpg

33. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/42917-Bunka-no-Hi-Ngay-hoi-van-hoa-Nhat-Ban?p=475086&viewfull=1#post475086

Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/crossfire_327425_1544571.jpg

35. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/15111-Cac-le-hoi-trong-nam-cua-Nhat-Update-Kemari-Hajime-Le-hoi-da-bong?p=465673&viewfull=1#post465673

Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/TTO_0282553.jpg

36. Post http://japanest.com/forum/showthread.php/15111-Cac-le-hoi-trong-nam-cua-Nhat-Update-Kemari-Hajime-Le-hoi-da-bong?p=490162&viewfull=1#post490162

Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/e8.jpg

37.

38. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/15111-Cac-le-hoi-trong-nam-cua-Nhat-Update-Kemari-Hajime-Le-hoi-da-bong?p=589526&viewfull=1#post589526

Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot4/dsc_2389.jpg

39.Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/15111-Cac-le-hoi-trong-nam-cua-Nhat-Update-Kemari-Hajime-Le-hoi-da-bong?p=512144&viewfull=1#post512144

Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/D-MIFUNE20.jpg

Từ chìa khóa: Nagoya

Điểm:Link post
Link hình
Từ chìa khóa
Điểm tốc độ
Tổng


(x10)
(x5)
(x50)
19
19
Nagoya
T2190
95
0
8
293
Thời gian nộp bài: T2 31-12-2012 05:56 PM


Công Nghệ

1. link post http://japanest.com/forum/showthread.php/59596-Nhung-chiec-dien-thoai-sieu-chong-nuoc?p=523863&viewfull=1#post523863


Link hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/p02d_e25b9.jpg


2. Link post: http://japanest.com/forum/showthread.php/77025-Bo-suu-tap-cac-phat-minh-that-bai-cua-nguoi-Nhat?p=606386&viewfull=1#post606386

Link hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot4/kenichi20masuda.jpg

3. Link post: http://japanest.com/forum/showthread.php/64328-Chien-binh-robot-Kuratas-Update-video-tai-4?p=614172&viewfull=1#post614172

Link hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot5/Kuratas-19-e64d7.jpg

4. Link post: http://japanest.com/forum/showthread.php/63682-Kyocera-Hydro-Dien-thoai-di-dong-chong-nuoc-do-Boost-Mobile-phan-phoi?p=552420&viewfull=1#post552420


Link hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot3/waterproof-android-smartphone_7.jpg

5. Link post: http://japanest.com/forum/showthread.php/64827-Fujitsu-Arrow-X-Smartphone-chong-bui-chong-soc-va-chong-tham-nuoc?p=560130&viewfull=1#post560130

Link hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot3/120803tekde202-89320.jpg

6. Link post: http://japanest.com/forum/showthread.php/62615-Sony-Xperia-Go-De-tam-trung-chong-nuoc?p=546135&viewfull=1#post546135

Link hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/Sony-Xperia-Go-6.jpg

7. Link post: http://japanest.com/forum/showthread.php/56977-Cocoon-Ghe-ngoi-Vo-dau-cho-xe-buyt-Nhat-Ban?p=513217&viewfull=1#post513217

Link hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/cocoon-add01.jpg

8. Link post: http://japanest.com/forum/showthread.php/2166-Tong-hop-Mot-so-mau-robot-doc-dao-Update-Robot-Astaco-SoRa?p=466051&viewfull=1#post466051

Link hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/aster4_71e41.jpg

9. Link post: http://japanest.com/forum/showthread.php/40902-Fujitsu-F-03D-Girls-va-F-06D-Girls-Dien-thoai-dong-Girls-tai-thi-truong-Nhat-Ban?p=466047&viewfull=1#post466047

Link hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/img-1326613630-2.jpg

10. Link post: http://japanest.com/forum/showthread.php/53513-Sony-HDR-GW77V-Handycam-sieu-ben-khong-tham-nuoc?p=522902&viewfull=1#post522902

Link hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/SonyintroduceswaterproofHandycamGW55VECamcorder_ab ae6.jpg
---
Kiến trúc

11. Link post: http://japanest.com/forum/showthread.php/62720-Ban-di-dong-Skydeck?p=544867&viewfull=1#post544867

Link hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/skydeck05-500x333.jpg

12. Link post:http://japanest.com/forum/showthread.php/68529-CLOPEN-va-hoc-ban-bi-mat?p=579708&viewfull=1#post579708

Link hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot3/clopen09_zps76c3a7f0.jpg13. Link post: http://japanest.com/forum/showthread.php/56332-He-thong-vach-ngan-bang-giay-cho-khong-gian-so-tan-khan-cap?p=510980&viewfull=1#post510980

Link hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/shelter01.jpg

14. Link post: http://japanest.com/forum/showthread.php/78960-Ve-dep-nha-co-o-Nhat-Ban?p=610975&viewfull=1#post610975


Link hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot5/01-32.jpg


15. Link post: http://japanest.com/forum/showthread.php/62005-Tac-pham-Kinh-sat-trong-cua-Haruka-Kojin?p=539352&viewfull=1#post539352

Link hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/lens05.jpg

16 .Link post: http://japanest.com/forum/showthread.php/68447-Cong-kinh-van-hoa-tai-trung-tam-thuong-mai-Tokyu-Plaza?p=579258&viewfull=1#post579258

Link hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot3/cua_guong_3_zps22bdcf57.jpg

17. Link post: http://japanest.com/forum/showthread.php/56345-Church-on-the-Water-cua-KTS-Tadao-Ando?p=510999&viewfull=1#post510999

Link hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/1292883006-cow12.jpg

18. Link post: http://japanest.com/forum/showthread.php/37926-Villa-Ronde-Biet-thu-tron-ben-bo-bien?p=453352&viewfull=1#post453352

Link hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/villa-ronde-biet-thu-tron-ben-bo-bien-4.jpg

19.

Link post: http://japanest.com/forum/showthread.php/56318-Su-gian-di-tao-nha-cua-Tadao-Ando?p=510964&viewfull=1#post510964


Link hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/ando2.jpg

20. Link post: http://japanest.com/forum/showthread.php/49262-Khong-gian-ZEN-STYLE-Di-tim-su-tinh-lang?p=490142&viewfull=1#post490142

Link hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/01modernminimalisthouse.jpg

Địa Danh

21. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/59345-Ngoi-chua-cua-nhung-giac-mo-Mot-cong-trinh-kien-truc-Phat-Giao-do-so?p=521432&viewfull=1#post521432


Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/vuong_duong_phat_giao1_4_jpg.jpg (http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/vuong_duong_phat_giao1_4_jpg.jpg)


22. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/706-Di-san-the-gioiCo-do-Nara?p=455920&viewfull=1#post455920

Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/nara3.jpg


23. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/69118-Tham-ho-nuoc-man-Hamanako?p=581727&viewfull=1#post581727

Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot3/6375_13.jpg


24. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/82572-Vung-song-nuoc-Niyodo?p=622650&viewfull=1#post622650

Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/Niyodo4.jpg


25. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/76358-Nanko-Bai-bien-tuyet-dep-o-Osaka?p=604142&viewfull=1#post604142

Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot4/600x339-62716_w-2_5467.jpg


26. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/40138-Ho-Biwa?p=475652&viewfull=1#post475652

Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/800px-Chikubujima.jpg


27. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/52176-Den-tham-hon-dao-nho-Yakushima?p=498821&viewfull=1#post498821 (http://japanest.com/forum/showthread.php/52176-Den-tham-hon-dao-nho-Yakushima?p=498821&viewfull=1#post498821)

Hình: https://lh6.googleusercontent.com/-BEwHYx63cCA/T4ZCUJFPBpI/AAAAAAAAF8Y/o2XjGJjhsqg/s480/yakushima.jpg (https://lh6.googleusercontent.com/-BEwHYx63cCA/T4ZCUJFPBpI/AAAAAAAAF8Y/o2XjGJjhsqg/s480/yakushima.jpg)


28. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/40042-Kiyomizu-dera-Chua-Thanh-Thuy?p=462744&viewfull=1#post462744

Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/kiyomizudera08.jpg


29. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/38642-Chua-Todaiji?p=456842&viewfull=1#post456842

Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/Sotaydulich_Du_hanh_the_gioi_Den_Todaiji_04.jpg


30. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/63489-Tham-quan-den-Kofukuji-Nara-Nhat-Ban?p=551083&viewfull=1#post551083

Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/japan-nara-kofukuji-complex-photo-04.jpg


Văn Hóa Truyền Thống

31. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/42765-Hamaya-va-cung-ten-than-may-man?p=474660&viewfull=1#post474660

Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/hamaya17.jpg


32. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/40044-Cong-troi-Torii?p=462747&viewfull=1#post462747

Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/Torii_gates_by_Bergundy07-.jpg


33. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/15111-Cac-le-hoi-trong-nam-cua-Nhat-Update-Kemari-Hajime-Le-hoi-da-bong?p=456847&viewfull=1#post456847


Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/dot-duoc.jpg


34. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/63096-Sagi-Mai-Dieu-mua-hac-trang?p=548204&viewfull=1#post548204

Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/862359993cdf6ef500.jpg


35. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/43004-Nghi-le-Shinto-dam-minh-trong-nuoc-lanh-dong-bang?p=475453&viewfull=1#post475453

Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/jpnice4.jpg


36. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/42237-Suikinkutsu-Thuy-Cam-Quat?p=472576&viewfull=1#post472576

Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/Suikinkutsu2.jpg


37. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/56150-Ushinokokumairi-Ta-thuat-Nhat-Ban?p=510475&viewfull=1#post510475

Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/juergenspecht2005032007-1.jpg


38. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/49554-Kham-pha-tam-chan-cua-Shoji?p=490811&viewfull=1#post490811

Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/24232795.jpg


39. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/64657-Toh-shiya-Cuoc-thi-ban-cung-thu-vi-tai-den-Sanjusangen?p=558739&viewfull=1#post558739


Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot3/4285539680_cb829a0cf1.jpg


40. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/68505-Mage-wappa-Nhung-chiec-hop-truyen-thong-Nhat-Ban?p=579619&viewfull=1#post579619

Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot3/1_20120508171600_l_zps64249d17.jpg


Từ chìa khóa: Omizu Tori [ お水取り]


Điểm:Link post
Link hình
Từ chìa khóa
Điểm tốc độ
Tổng


(x10)
(x5)
(x50)
39
38
Omizutori
T2390
190
50
8
638

Thời gian nộp bài: T4 08-01-2013 02:57 PM01
Link post: http://japanest.com/forum/showthread.php/40825-Chigirie-Nghe-thuat-tranh-xe-dan-Nhat-Ban?p=465656&viewfull=1#post465656
Link hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/chigirie12.jpg
*
02
Link post: http://japanest.com/forum/showthread.php/37513-Tsuri-Shinobu-Lau-dai-tren-khong?p=451328&viewfull=1#post451328
Link hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/8307461.jpg
*
03
Link post: http://japanest.com/forum/showthread.php/36201-Mot-so-cach-cam-hoa-theo-phong-cach-nghe-thuat-Ikebana?p=533894&viewfull=1#post533894
Link hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/120321afamily-KT-ikeban-don-gian-7_38e05.jpg
*
04
Link post: http://japanest.com/forum/showthread.php/27676-Gioi-thieu-ve-Furoshiki?p=619485&viewfull=1#post619485
Link hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/09-3.jpg
*
05
Link post: http://japanest.com/forum/showthread.php/42921-Gom-su-Nhat-Ban?p=579888&viewfull=1#post579888
Link hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot3/kasama_zps68c4ec05.jpg
*
06
Link post: http://japanest.com/forum/showthread.php/40297-Nhat-Ban-voi-nghe-thuat-son-mai?p=579729&viewfull=1#post579729
Link hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot3/cate_shunkei_zps09030869.jpg
*
07
Link post: http://japanest.com/forum/showthread.php/64373-Kich-Kabuki-cua-Nhat-Ban?p=556889&viewfull=1#post556889
Link hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot3/Kabuki4.jpg
*
08
Link post: http://japanest.com/forum/showthread.php/3337-Bonsai-Ve-dep-Thien-Trong-Vuon-Canh-Nhat-Ban?p=261676&viewfull=1#post261676
Link hình: http://i272.photobucket.com/albums/jj162/costchan/heaven/tsukiyama-garden3.jpg
*
09
Link post: http://japanest.com/forum/showthread.php/53101-Nghe-thuat-Bonsai?p=501073&viewfull=1#post501073
Link hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/D2202_08.jpg
*
10
Link post: http://japanest.com/forum/showthread.php/28017-Gagaku-nha-nhac-Nhat-Ban?p=454049&viewfull=1#post454049
Link hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/1702_07.jpg

11
Link post: http://japanest.com/forum/showthread.php/40892-Lac-loi-o-Tokyo-voi-10000-buc-anh-ghep-thanh-clip?p=465997&viewfull=1#post465997
Link hình: http://i1186.photobucket.com/albums/z363/lynkloo/japanest/120113kplostintokyo012.jpg
*
12
Link post: http://japanest.com/forum/showthread.php/61263-Ikenobo?p=533954&viewfull=1#post533954
Link hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/index_large_032.jpg
*
13
Link post: http://japanest.com/forum/showthread.php/40234-Ngam-Ume-Hoa-mo-Nhat-Ban?p=463456&viewfull=1#post463456
Link hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/ume13.jpg
*
14
Link post: http://japanest.com/forum/showthread.php/28161-Hoa-Ajisai-nu-hoang-cua-mua-mua-Nhat-Ban?p=452054&viewfull=1#post452054

Link hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/30.jpg

*
15
Link post: http://japanest.com/forum/showthread.php/14358-Chum-anh-Nhung-co-gai-tre-tu-cat-tay-hanh-xac-o-Nhat?p=162546&viewfull=1#post162546
Link hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/080901023552-409-465.jpg
*
16
Link post: http://japanest.com/forum/showthread.php/37760-Nhat-Ban-mua-thu-2011?p=452622&viewfull=1#post452622
Link hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/111113_03.jpg
*
17
Link post: http://japanest.com/forum/showthread.php/41585-He-thong-can-truc-noi-sieu-truong-co-the-nhac-bong-ca-tau-ngam-cua-Nhat?p=469428&viewfull=1#post469428
Link hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/sieu_can_truc_Yoshida_giaoducnetvn_3.jpg
*
18
Link post: http://japanest.com/forum/showthread.php/43515-Bo-anh-tam-khoa-than-cua-thieu-nu-Nhat-Ban?p=476831&viewfull=1#post476831
Link hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/tambon2312113_ac88a.jpg
*
19
Link post: http://japanest.com/forum/showthread.php/50334-Mua-hoa-anh-dao-nam-2012?p=502392&viewfull=1#post502392
Link hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/120403_tokyo_23.jpg
*
20
Link post: http://japanest.com/forum/showthread.php/40100-Ngam-hoa-tulip-tren-dao-Awaji?p=463103&viewfull=1#post463103
Link hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/2408734095_df62dab03e_o.jpg
*

21
Link post: http://japanest.com/forum/showthread.php/38774-Bi-an-ve-cac-trinh-nu-trong-den-tho-Nhat-Ban?p=553953&viewfull=1#post553953
Link hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot3/2698036728_109b28509b_o.jpg
*
22
Link post: http://japanest.com/forum/showthread.php/43111-Day-tre-kieu-Nhat-Nhung-chuyen-dang-nho?p=614706&viewfull=1#post614706
Link hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot5/040410-08.jpg
*
23
Link post: http://japanest.com/forum/showthread.php/82079-Cuoc-song-cua-nhung-co-gai-lam-nghe-tiep-ruou-o-Nhat?p=620739&viewfull=1#post620739
Link hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/can-canh-cuoc-song-cua-gai-tiep-ruou-nhat-ban2.jpg
*
24
Link post: http://japanest.com/forum/showthread.php/44605-Gap-nguoi-phu-nu-la-bieu-tuong-song-than-Nhat?p=480079&viewfull=1#post480079
Link hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/song6_bb601.jpg
*
25
Link post: http://japanest.com/forum/showthread.php/56966-Chuyen-chua-ke-ve-3-nu-dien-vien-vao-vai-O-sin?p=513188&viewfull=1#post513188
Link hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/Kobayashi-Ayako-giaoducnetvn.jpg
*
26
Link post: http://japanest.com/forum/showthread.php/40240-Atae-Yuki-nghe-si-dieu-khac-vai?p=463467&viewfull=1#post463467
Link hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/atae20yuki20010.jpg
*
27
Link post: http://japanest.com/forum/showthread.php/46849-Be-gai-duoc-cuu-song-trong-song-than-Nhat-Ban-gap-lai-an-nhan?p=484657&viewfull=1#post484657
Link hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/1-1-4.jpg
*
28
Link post: http://japanest.com/forum/showthread.php/37957-Kham-pha-mot-ngay-cua-my-nhan-43-tuoi-Nhat-Ban?p=453422&viewfull=1#post453422

Link hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/t720826.jpg

*
29
Link post: http://japanest.com/forum/showthread.php/70039-Reiko-Shiota-nu-hoang-cau-long-Nhat-Ban?p=584665&viewfull=1#post584665

Link hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot4/Reiko-Shiota-4.jpg

*
30
Link post: http://japanest.com/forum/showthread.php/44812-Nu-chinh-tri-gia-xinh-dep-cua-tinh-Saitama?p=480479&viewfull=1#post480479
Link hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/ds_31nghi1in5.jpg
*

31
Link post: http://japanest.com/forum/showthread.php/62711-Konapun-Do-choi-nau-an?p=544848&viewfull=1#post544848

Link hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/sushi_detail.jpg

*
32
Link post: http://japanest.com/forum/showthread.php/61862-Nhung-su-kien-lam-mat-ngay-he-o-Nhat?p=537660&viewfull=1#post537660

Link hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/tokyomidtownfurinsaisai.jpg

*
33
Link post: http://japanest.com/forum/showthread.php/38537-Trong-lua-trong-van-phong-o-Nhat?p=456400&viewfull=1#post456400

Link hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/tronglua4.jpg

*
34
Link post: http://japanest.com/forum/showthread.php/39076-Shabondama-Bong-Bong-xa-phong?p=458704&viewfull=1#post458704
Link hình: http://i1186.photobucket.com/albums/z363/lynkloo/bong14.jpg
*
35
Link post: http://japanest.com/forum/showthread.php/42104-Di-cho-troi-tai-Nhat-Ban?p=471925&viewfull=1#post471925
Link hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/image0035.jpg
*
36
Link post: http://japanest.com/forum/showthread.php/38196-Tham-nghia-dia-thu-cung-o-Nhat?p=454616&viewfull=1#post454616
Link hình: http://img198.imageshack.us/img198/6786/nghiatrangthucung1.jpg
*
37
Link post: http://japanest.com/forum/showthread.php/49057-Bang-chu-cai-ky-di-lam-tu-long-chan?p=489681&viewfull=1#post489681

Link hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/111109CLlongchan3.jpg

*
38
Link post: http://japanest.com/forum/showthread.php/68532-Nhung-loai-do-choi-duoc-yeu-thich-nhat-tai-Nhat-Ban?p=579722&viewfull=1#post579722

Link hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot3/dscf3176_zpsd7243f35.jpg


*
39
Link post: http://japanest.com/forum/showthread.php/39696-Pho-mua-sam-van-hoa-thuong-mai-cua-Nhat-Ban?p=461248&viewfull=1#post461248

Link hình: http://img705.imageshack.us/img705/8232/shoppingmalltemple1.jpg

*
40
Link post: http://japanest.com/forum/showthread.php/70137-Thuong-thuc-mua-he-that-Cool-theo-cach-cua-rieng-ban?p=585047&viewfull=1#post585047
Link hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot4/popa120827.jpg
*

Từ khoá: Eikou SumuraĐiểm:Link post
Link hình
Từ chìa khóa
Điểm tốc độ
Tổng


(x10)
(x5)
(x50)
40
40
Eikou Sumura
T4400
200
0
6
606

Kasumi
30-12-2012, 12:10 AM
daisukijinTuần 1
Tuần 2
Tuần 3
Tuần 4
Tháng


428
489
497

1414

Thời gian nộp bài: T2 24-12-2012 06:30 PM


2.http://japanest.com/forum/showthread.php/55486-Gioi-thieu-Thuong-thuc-Oden-giua-mua-dong?p=508844&viewfull=1#post508844
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/oden2.jpg

3.http://japanest.com/forum/showthread.php/69762-Recipe-Mabo-Tofu-Mon-ngon-bo-re-cho-du-hoc-sinh-tai-Nhat?p=583503&viewfull=1#post583503
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot4/aHR0cCUzQSUyRiUyRjEuYnAuYmxvZ3Nwb3QuY29tJTJGLW11ak cwS0ZMYTZnJTJGVHRHN0NoZElDcUklMkZBQUFBQUFBQUJxTSUy Rm9WRkxSOERYVEpNJTJGczQwMCUyRklNR18wMTcw.jpg

8.http://japanest.com/forum/showthread.php/14641-Recipe-Takoyaki?p=166568&viewfull=1#post166568
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/IMG_1045.jpg

9.http://japanest.com/forum/showthread.php/42836-Recipe-Shabu-shabu-Hay-hay-mon-lau-Nhat-Ban?p=474881&viewfull=1#post474881
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/shabushabu.jpg

12.http://japanest.com/forum/showthread.php/55925-Noi-y-xuat-chung-cua-sinh-vien-thoi-trang-Nhat-Ban?p=509917&viewfull=1#post509917
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/noi_y_9.jpg

13.http://japanest.com/forum/showthread.php/70210-Teen-Nhat-chuong-mu-vanh-cung?p=585332&viewfull=1#post585332
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot4/05-6.jpg

14.http://japanest.com/forum/showthread.php/79188-Hinh-anh-an-tuong-tai-tuan-le-thoi-trang-Japanese-Couture-Fashion-Week?p=611572&viewfull=1#post611572
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot5/4-3.jpg

15.http://japanest.com/forum/showthread.php/68439-Teen-Nhat-me-giay-de-khung?p=579228&viewfull=1#post579228
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot3/2368333_500_zpsfe3b055f.jpg

16.http://japanest.com/forum/showthread.php/15474-Sac-do-ma-quai?p=502166&viewfull=1#post502166
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/XINHXINH_63414156.jpg

17.http://japanest.com/forum/showthread.php/71724-Ngam-toc-la-cua-gioi-tre-Nhat?p=589135&viewfull=1#post589135
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot4/1336968267-Thoi-trang-street-style--2-.jpg

18.http://japanest.com/forum/showthread.php/81677-Sac-mau-tren-duong-pho-Nhat-Update-Fairy-Tale-Pink?p=619793&viewfull=1#post619793
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/11485.jpg

19.http://japanest.com/forum/showthread.php/70205-Nhat-Ban-va-con-bao-thoi-trang-Lady-Gaga?p=585325&viewfull=1#post585325
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot4/26-5.jpg

20.http://japanest.com/forum/showthread.php/81687-Fashions-Night-Out-Tokyo-2012?p=619815&viewfull=1#post619815
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/12586.jpg

21.http://japanest.com/forum/showthread.php/56320-Tadao-Ando-Kien-truc-su-noi-tieng-Nhat-Ban?p=510968&viewfull=1#post510968
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/tadao-ando-great-architect.jpg

22.http://japanest.com/forum/showthread.php/68519-Noi-long-cua-ninja-Nhat-Ban-cuoi-cung?p=608921&viewfull=1#post608921
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot5/jinichi-kawakam.jpg

23.http://japanest.com/forum/showthread.php/76431-Ngam-ve-dep-thien-than-cua-nu-quan-nhan-Nhat-Ban?p=604853&viewfull=1#post604853
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot4/images1056732_nu_quan_nhan_nhat_06.jpg

24.http://japanest.com/forum/showthread.php/56821-Hori-Chiemi-Nu-tiep-vien-me-hoac-khan-gia-Viet-mot-thoi?p=512740&viewfull=1#post512740
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/Hori-Chiemi1a-giaoducnetvn.jpg

25.http://japanest.com/forum/showthread.php/40057-Ty-phu-khoi-nghiep-tu-tro-choi-dien-tu?p=462811&viewfull=1#post462811
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/hiroshi-yamauchi.jpg

26.http://japanest.com/forum/showthread.php/70030-Cho-thue-nguoi-dep-om-de-ngu?p=587020&viewfull=1#post587020
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot4/japanese-slumber-party-620x350-1.jpg

27.http://japanest.com/forum/showthread.php/76081-Cau-chuyen-ve-ba-lao-nong-dan-co-doc-gay-sot-o-Nhat?p=603372&viewfull=1#post603372
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/92a90B693FA002.jpg

28.http://japanest.com/forum/showthread.php/54337-Nhung-dieu-chua-biet-ve-Shinji-Kagawa?p=505240&viewfull=1#post505240
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/shinji_kagawa_manchester_united_borussia_dortmund_ giaoducnetvn_1.jpg

29.http://japanest.com/forum/showthread.php/77803-Nhung-cong-viec-part-time-duoc-gioi-tre-Nhat-ua-chuong-nhat?p=611578&viewfull=1#post611578
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot5/15-14.jpg

31.http://japanest.com/forum/showthread.php/15111-Cac-le-hoi-trong-nam-cua-Nhat-Update-Kemari-Hajime-Le-hoi-da-bong?p=542200&viewfull=1#post542200
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/photo_events-festivals_02.jpg

32.http://japanest.com/forum/showthread.php/15111-Cac-le-hoi-trong-nam-cua-Nhat-Update-Kemari-Hajime-Le-hoi-da-bong?p=552006&viewfull=1#post552006
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/Danjiri-9-15.jpg

33.http://japanest.com/forum/showthread.php/42917-Bunka-no-Hi-Ngay-hoi-van-hoa-Nhat-Ban?p=475086&viewfull=1#post475086
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/crossfire_327425_1544571.jpg

35.http://japanest.com/forum/showthread.php/15111-Cac-le-hoi-trong-nam-cua-Nhat-Update-Kemari-Hajime-Le-hoi-da-bong?p=465673&viewfull=1#post465673
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/TTO_0282553.jpg
36.http://japanest.com/forum/showthread.php/15111-Cac-le-hoi-trong-nam-cua-Nhat-Update-Kemari-Hajime-Le-hoi-da-bong?p=490162&viewfull=1#post490162
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/e8.jpg

38.http://japanest.com/forum/showthread.php/15111-Cac-le-hoi-trong-nam-cua-Nhat-Update-Kemari-Hajime-Le-hoi-da-bong?p=589526&viewfull=1#post589526
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot4/dsc_2389.jpg

Từ chìa khóa: Himeji :D

Điểm:Link post
Link hình
Từ chìa khóa
Điểm tốc độ
Tổng


(x10)
(x5)
(x50)
28
28
Himeji
T2280
140
0
8
428

Thời gian nộp bài: T4 02-01-2013 10:08 PM1. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/63680-7-de-Nhat-kiem-may-anh-so-hoan-hao?p=552418&viewfull=1#post552418
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot3/vnm_2012_467475.jpg

2. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/77025-Bo-suu-tap-cac-phat-minh-that-bai-cua-nguoi-Nhat?p=606386&viewfull=1#post606386
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot4/kenichi20masuda.jpg

3. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/64328-Chien-binh-robot-Kuratas-Update-video-tai-4?p=556536&viewfull=1#post556536 (http://japanest.com/forum/showthread.php/64328-Chien-binh-robot-Kuratas-Update-video-tai-4?p=556536&viewfull=1#post556536)
Hình:http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot3/Kuratas-3-A-d1.jpg (http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot3/Kuratas-3-A-d1.jpg)

4. Post:
Hình:

5. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/64827-Fujitsu-Arrow-X-Smartphone-chong-bui-chong-soc-va-chong-tham-nuoc?p=560130&viewfull=1#post560130
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot3/120803tekde202-89320.jpg

6. Post:
Hình:

7. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/56977-Cocoon-Ghe-ngoi-Vo-dau-cho-xe-buyt-Nhat-Ban?p=513217&viewfull=1#post513217
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/cocoon-add01.jpg

8. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/2166-Tong-hop-Mot-so-mau-robot-doc-dao-Update-Robot-Astaco-SoRa?p=466051&viewfull=1#post466051
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/aster4_71e41.jpg

9. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/40902-Fujitsu-F-03D-Girls-va-F-06D-Girls-Dien-thoai-dong-Girls-tai-thi-truong-Nhat-Ban?p=466047&viewfull=1#post466047
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/img-1326613630-2.jpg

10. Post:
Hình:

11. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/62720-Ban-di-dong-Skydeck?p=544867&viewfull=1#post544867
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/skydeck05-500x333.jpg

12. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/68529-CLOPEN-va-hoc-ban-bi-mat?p=579708&viewfull=1#post579708
Hình:http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot3/clopen09_zps76c3a7f0.jpg

13. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/56332-He-thong-vach-ngan-bang-giay-cho-khong-gian-so-tan-khan-cap?p=510980&viewfull=1#post510980
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/shelter01.jpg

14. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/78960-Ve-dep-nha-co-o-Nhat-Ban?p=610975&viewfull=1#post610975
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot5/01-32.jpg

15. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/62005-Tac-pham-Kinh-sat-trong-cua-Haruka-Kojin?p=539352&viewfull=1#post539352
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/lens05.jpg

16. Post:
Hình:

17. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/56345-Church-on-the-Water-cua-KTS-Tadao-Ando?p=510999&viewfull=1#post510999
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/1292883006-cow12.jpg

18. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/37926-Villa-Ronde-Biet-thu-tron-ben-bo-bien?p=453352&viewfull=1#post453352
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/villa-ronde-biet-thu-tron-ben-bo-bien-4.jpg

19. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/56318-Su-gian-di-tao-nha-cua-Tadao-Ando?p=510964&viewfull=1#post510964
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/ando2.jpg

20. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/49262-Khong-gian-ZEN-STYLE-Di-tim-su-tinh-lang?p=490142&viewfull=1#post490142
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/01modernminimalisthouse.jpg

21. Post:
Hình:

22. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/706-Di-san-the-gioiCo-do-Nara?p=455920&viewfull=1#post455920
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/nara3.jpg

23. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/69118-Tham-ho-nuoc-man-Hamanako?p=581727&viewfull=1#post581727
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot3/6375_13.jpg

24. Post:
Hình:

25. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/76358-Nanko-Bai-bien-tuyet-dep-o-Osaka?p=604142&viewfull=1#post604142
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot4/600x339-62716_w-2_5467.jpg

26. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/40138-Ho-Biwa?p=475652&viewfull=1#post475652
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/800px-Chikubujima.jpg

27. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/52176-Den-tham-hon-dao-nho-Yakushima?p=542230&viewfull=1#post542230
Hình:http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/bab58_yakushima_princess-mononoke-forest.jpg

28. Post:
Hình:

29. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/38642-Chua-Todaiji?p=456842&viewfull=1#post456842
Hình:http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/Sotaydulich_Du_hanh_the_gioi_Den_Todaiji_04.jpg

30. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/63489-Tham-quan-den-Kofukuji-Nara-Nhat-Ban?p=551083&viewfull=1#post551083
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/japan-nara-kofukuji-complex-photo-04.jpg


31. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/42765-Hamaya-va-cung-ten-than-may-man?p=474660&viewfull=1#post474660
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/hamaya17.jpg

32. Post:
Hình:

33. Post:
Hình:

34. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/63096-Sagi-Mai-Dieu-mua-hac-trang?p=548204&viewfull=1#post548204
Hình:http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/862359993cdf6ef500.jpg

35. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/43004-Nghi-le-Shinto-dam-minh-trong-nuoc-lanh-dong-bang?p=475453&viewfull=1#post475453
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/jpnice4.jpg

36. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/42237-Suikinkutsu-Thuy-Cam-Quat?p=472576&viewfull=1#post472576
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/Suikinkutsu2.jpg

37. Post:
Hình:

38. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/49554-Kham-pha-tam-chan-cua-Shoji?p=490811&viewfull=1#post490811
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/24232795.jpg

39. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/64657-Toh-shiya-Cuoc-thi-ban-cung-thu-vi-tai-den-Sanjusangen?p=558739&viewfull=1#post558739
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot3/4285539680_cb829a0cf1.jpg

40. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/68505-Mage-wappa-Nhung-chiec-hop-truyen-thong-Nhat-Ban?p=579619&viewfull=1#post579619
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot3/1_20120508171600_l_zps64249d17.jpg

Từ chìa khóa: Omizutori

Điểm:Link post
Link hình
Từ chìa khóa
Điểm tốc độ
Tổng


(x10)
(x5)
(x50)
29
29
Omizutori
T4290
145
50
4
489


Thời gian nộp bài: T5 10-01-2013 09:36 PM


1. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/40825-Chigirie-Nghe-thuat-tranh-xe-dan-Nhat-Ban?p=465656&viewfull=1#post465656
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/chigirie12.jpg

2. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/37513-Tsuri-Shinobu-Lau-dai-tren-khong?p=451328&viewfull=1#post451328
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/8307461.jpg

3. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/36201-Mot-so-cach-cam-hoa-theo-phong-cach-nghe-thuat-Ikebana?p=533894&viewfull=1#post533894
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/120321afamily-KT-ikeban-don-gian-7_38e05.jpg

4. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/27676-Gioi-thieu-ve-Furoshiki?p=619485&viewfull=1#post619485
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/09-3.jpg

5. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/42921-Gom-su-Nhat-Ban?p=579888&viewfull=1#post579888
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot3/kasama_zps68c4ec05.jpg

6. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/40297-Nhat-Ban-voi-nghe-thuat-son-mai?p=579729&viewfull=1#post579729
Hình:http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot3/cate_shunkei_zps09030869.jpg

7. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/64373-Kich-Kabuki-cua-Nhat-Ban?p=556889&viewfull=1#post556889
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot3/Kabuki4.jpg

8. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/3337-Bonsai-Ve-dep-Thien-Trong-Vuon-Canh-Nhat-Ban?p=261676&viewfull=1#post261676
Hình: http://i272.photobucket.com/albums/jj162/costchan/heaven/tsukiyama-garden3.jpg

9. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/53101-Nghe-thuat-Bonsai?p=501073&viewfull=1#post501073
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/D2202_08.jpg

10. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/28017-Gagaku-nha-nhac-Nhat-Ban?p=454049&viewfull=1#post454049
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/1702_07.jpg

12. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/31671-Sac-mau-Kyoto-giua-troi-thu-thang-11?p=456551&viewfull=1#post456551 (http://japanest.com/forum/showthread.php/31671-Sac-mau-Kyoto-giua-troi-thu-thang-11?p=456551&viewfull=1#post456551)
Hình: http://i1186.photobucket.com/albums/z363/lynkloo/nhatban5-1.jpg (http://i1186.photobucket.com/albums/z363/lynkloo/nhatban5-1.jpg)

13. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/40234-Ngam-Ume-Hoa-mo-Nhat-Ban?p=463456&viewfull=1#post463456
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/ume13.jpg

14. http://japanest.com/forum/showthread.php/28161-Hoa-Ajisai-nu-hoang-cua-mua-mua-Nhat-Ban?p=452054&viewfull=1#post452054
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/30.jpg

15. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/14358-Chum-anh-Nhung-co-gai-tre-tu-cat-tay-hanh-xac-o-Nhat?p=162546&viewfull=1#post162546
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/080901023552-409-465.jpg

16. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/37760-Nhat-Ban-mua-thu-2011?p=452622&viewfull=1#post452622
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/111113_03.jpg

17. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/41585-He-thong-can-truc-noi-sieu-truong-co-the-nhac-bong-ca-tau-ngam-cua-Nhat?p=469428&viewfull=1#post469428
Hình:http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/sieu_can_truc_Yoshida_giaoducnetvn_3.jpg

19. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/50334-Mua-hoa-anh-dao-nam-2012?p=502392&viewfull=1#post502392
Hình:http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/120403_tokyo_23.jpg

20. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/40100-Ngam-hoa-tulip-tren-dao-Awaji?p=463103&viewfull=1#post463103
Hình:http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/2408734095_df62dab03e_o.jpg

21. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/38774-Bi-an-ve-cac-trinh-nu-trong-den-tho-Nhat-Ban?p=553953&viewfull=1#post553953
Hình:http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot3/2698036728_109b28509b_o.jpg

22. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/43111-Day-tre-kieu-Nhat-Nhung-chuyen-dang-nho?p=614706&viewfull=1#post614706
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot5/040410-08.jpg

23. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/82079-Cuoc-song-cua-nhung-co-gai-lam-nghe-tiep-ruou-o-Nhat?p=620739&viewfull=1#post620739
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/can-canh-cuoc-song-cua-gai-tiep-ruou-nhat-ban2.jpg

24. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/44605-Gap-nguoi-phu-nu-la-bieu-tuong-song-than-Nhat?p=480079&viewfull=1#post480079
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/song6_bb601.jpg

26. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/40240-Atae-Yuki-nghe-si-dieu-khac-vai?p=463467&viewfull=1#post463467
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/atae20yuki20010.jpg

27. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/46849-Be-gai-duoc-cuu-song-trong-song-than-Nhat-Ban-gap-lai-an-nhan?p=484657&viewfull=1#post484657
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/1-1-4.jpg

28. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/37957-Kham-pha-mot-ngay-cua-my-nhan-43-tuoi-Nhat-Ban?p=453422&viewfull=1#post453422
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/t720826.jpg

29. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/70039-Reiko-Shiota-nu-hoang-cau-long-Nhat-Ban?p=584665&viewfull=1#post584665
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot4/Reiko-Shiota-4.jpg

30. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/44812-Nu-chinh-tri-gia-xinh-dep-cua-tinh-Saitama?p=480479&viewfull=1#post480479
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/ds_31nghi1in5.jpg


31. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/62711-Konapun-Do-choi-nau-an?p=544848&viewfull=1#post544848
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/sushi_detail.jpg

32. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/61862-Nhung-su-kien-lam-mat-ngay-he-o-Nhat?p=537660&viewfull=1#post537660
Hình:http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/tokyomidtownfurinsaisai.jpg

33. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/38537-Trong-lua-trong-van-phong-o-Nhat?p=456400&viewfull=1#post456400
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/tronglua4.jpg

37. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/49057-Bang-chu-cai-ky-di-lam-tu-long-chan?p=489681&viewfull=1#post489681
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/111109CLlongchan3.jpg

38. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/68532-Nhung-loai-do-choi-duoc-yeu-thich-nhat-tai-Nhat-Ban?p=579722&viewfull=1#post579722
Hình:http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot3/dscf3176_zpsd7243f35.jpg

39. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/39696-Pho-mua-sam-van-hoa-thuong-mai-cua-Nhat-Ban?p=461248&viewfull=1#post461248
Hình: http://img705.imageshack.us/img705/8232/shoppingmalltemple1.jpg

40. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/70137-Thuong-thuc-mua-he-that-Cool-theo-cach-cua-rieng-ban?p=585047&viewfull=1#post585047
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot4/popa120827.jpg

Từ chìa khóa: Ranshu Yano
Điểm:Link post
Link hình
Từ chìa khóa
Điểm tốc độ
Tổng


(x10)
(x5)
(x50)
33
33
Ranshu Yano
T5330
165
0
2
497

Kasumi
30-12-2012, 12:11 AM
anianTuần 1
Tuần 2
Tuần 3
Tuần 4
Tháng


603
576
568

1747


Thời gian nộp bài: T2 24-12-2012 06:49 PM


1.Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/10201-Gioi-thieu-Sushi-nguon-goc-va-cach-an?p=501080&viewfull=1#post501080
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/D1302_13.jpg

2.Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/55486-Gioi-thieu-Thuong-thuc-Oden-giua-mua-dong?p=508844&viewfull=1#post508844
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/oden2.jpg

3.Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/69762-Recipe-Mabo-Tofu-Mon-ngon-bo-re-cho-du-hoc-sinh-tai-Nhat?p=583503&viewfull=1#post583503
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot4/aHR0cCUzQSUyRiUyRjEuYnAuYmxvZ3Nwb3QuY29tJTJGLW11ak cwS0ZMYTZnJTJGVHRHN0NoZElDcUklMkZBQUFBQUFBQUJxTSUy Rm9WRkxSOERYVEpNJTJGczQwMCUyRklNR18wMTcw.jpg

4.Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/64057-Gioi-thieu-Shiruko-Mochi-va-sup-dau-do-Azuki-theo-phong-cach-Kyoto?p=554619&viewfull=1#post554619
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot3/kyoto-daimonji-theme-wagashi-shiruko-3.jpg

5.Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/38454-Gioi-thieu-Thuong-hang-nhu-bo-Kobe?p=455940&viewfull=1#post455940
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/bo20kobe-yeudulichvnjpg784742028Copy29.jpg

6.Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/47734-Recipe-Salad-surimi?p=486453&viewfull=1#post486453
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/20.jpg

7.Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/55311-Recipe-Nikujaga-Mon-an-mang-huong-vi-cua-me?p=508422&viewfull=1#post508422
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/02-13.jpg

8.Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/14641-Recipe-Takoyaki?p=166568&viewfull=1#post166568
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/IMG_1045.jpg

9.Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/42836-Recipe-Shabu-shabu-Hay-hay-mon-lau-Nhat-Ban?p=474881&viewfull=1#post474881
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/shabushabu.jpg

10.Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/16283-Recipe-Ket-thuc-bua-an-theo-kieu-Nhat-Ban-voi-banh-Kuzumochi?p=590890&viewfull=1#post590890
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot4/121010afamilyAN-kuzumochi-1-80ce9.jpg

11.Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/64296-Karl-Lagerfeld-x-Shu-Uemura-Ve-dep-A-Au-hoan-my?p=599785&viewfull=1#post599785
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot4/karlshuhero.jpg

12. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/55925-Noi-y-xuat-chung-cua-sinh-vien-thoi-trang-Nhat-Ban?p=509917&viewfull=1#post509917
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/noi_y_9.jpg

13.Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/70210-Teen-Nhat-chuong-mu-vanh-cung?p=585332&viewfull=1#post585332
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot4/05-6.jpg

14.Post:http://japanest.com/forum/showthread.php/79188-Hinh-anh-an-tuong-tai-tuan-le-thoi-trang-Japanese-Couture-Fashion-Week?p=611572&viewfull=1#post611572
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot5/4-3.jpg

15.Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/68439-Teen-Nhat-me-giay-de-khung?p=579228&viewfull=1#post579228
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot3/2368333_500_zpsfe3b055f.jpg

16. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/15474-Sac-do-ma-quai?p=502166&viewfull=1#post502166
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/XINHXINH_63414156.jpg

17.Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/71724-Ngam-toc-la-cua-gioi-tre-Nhat?p=589135&viewfull=1#post589135
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot4/1336968267-Thoi-trang-street-style--2-.jpg
18.Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/81677-Sac-mau-tren-duong-pho-Nhat-Update-Xanh-la-cay-tuoi-sang?p=619793&viewfull=1#post619793
Hình:http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/11485.jpg

19.Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/70205-Nhat-Ban-va-con-bao-thoi-trang-Lady-Gaga?p=585325&viewfull=1#post585325
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot4/26-5.jpg

20. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/81687-Fashions-Night-Out-Tokyo-2012?p=619815&viewfull=1#post619815
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/12586.jpg

21.Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/56320-Tadao-Ando-Kien-truc-su-noi-tieng-Nhat-Ban?p=510968&viewfull=1#post510968
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/tadao-ando-great-architect.jpg

22.Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/68519-Noi-long-cua-ninja-Nhat-Ban-cuoi-cung?p=608921&viewfull=1#post608921
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot5/jinichi-kawakam.jpg

23. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/76431-Ngam-ve-dep-thien-than-cua-nu-quan-nhan-Nhat-Ban?p=604853&viewfull=1#post604853
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot4/images1056732_nu_quan_nhan_nhat_06.jpg

24.Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/56821-Hori-Chiemi-Nu-tiep-vien-me-hoac-khan-gia-Viet-mot-thoi?p=512740&viewfull=1#post512740
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/Hori-Chiemi1a-giaoducnetvn.jpg

25.Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/40057-Ty-phu-khoi-nghiep-tu-tro-choi-dien-tu?p=462811&viewfull=1#post462811
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/hiroshi-yamauchi.jpg

26. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/70030-Cho-thue-nguoi-dep-om-de-ngu?p=587020&viewfull=1#post587020
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot4/japanese-slumber-party-620x350-1.jpg

27.Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/76081-Cau-chuyen-ve-ba-lao-nong-dan-co-doc-gay-sot-o-Nhat?p=603372&viewfull=1#post603372
Hình: http://japanest.com/forum/showthread.php/76081-Cau-chuyen-ve-ba-lao-nong-dan-co-doc-gay-sot-o-Nhat?p=603372&viewfull=1#post603372 (http://japanest.com/forum/showthread.php/76081-Cau-chuyen-ve-ba-lao-nong-dan-co-doc-gay-sot-o-Nhat?p=603372&viewfull=1#post603372)

28. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/54337-Nhung-dieu-chua-biet-ve-Shinji-Kagawa?p=505240&viewfull=1#post505240
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/shinji_kagawa_manchester_united_borussia_dortmund_ giaoducnetvn_1.jpg

29.Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/77803-Nhung-cong-viec-part-time-duoc-gioi-tre-Nhat-ua-chuong-nhat?p=611578&viewfull=1#post611578
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot5/15-14.jpg

30.Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/5189-Bill-Gates-cua-nuoc-Nhat?p=599617&viewfull=1#post599617
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot4/13807_43-ke-danh-bac.jpg

31.Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/15111-Cac-le-hoi-trong-nam-cua-Nhat-Update-Kemari-Hajime-Le-hoi-da-bong?p=542200&viewfull=1#post542200
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/photo_events-festivals_02.jpg

32.Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/15111-Cac-le-hoi-trong-nam-cua-Nhat-Update-Kemari-Hajime-Le-hoi-da-bong?p=552006&viewfull=1#post552006
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/Danjiri-9-15.jpg

33.Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/42917-Bunka-no-Hi-Ngay-hoi-van-hoa-Nhat-Ban?p=475086&viewfull=1#post475086
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/crossfire_327425_1544571.jpg

34. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/64504-Ron-ra-sac-mau-le-ruoc-Yamakasa-Nhat-Ban?p=557799&viewfull=1#post557799
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot3/P1030205.jpg

35.Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/15111-Cac-le-hoi-trong-nam-cua-Nhat-Update-Kemari-Hajime-Le-hoi-da-bong?p=465673&viewfull=1#post465673
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/TTO_0282553.jpg

36.Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/15111-Cac-le-hoi-trong-nam-cua-Nhat-Update-Kemari-Hajime-Le-hoi-da-bong?p=490162&viewfull=1#post490162
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/e8.jpg

37. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/40230-Van-hoa-Setsubun-Xua-duoi-ma-qui-va-van-xui?p=463448&viewfull=1#post463448
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/78989.jpg

38. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/15111-Cac-le-hoi-trong-nam-cua-Nhat-Update-Kemari-Hajime-Le-hoi-da-bong?p=589526&viewfull=1#post589526
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot4/dsc_2389.jpg

39.Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/15111-Cac-le-hoi-trong-nam-cua-Nhat-Update-Kemari-Hajime-Le-hoi-da-bong?p=512144&viewfull=1#post512144
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/D-MIFUNE20.jpg

40. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/54177-Ngay-cua-cac-be-trai-Nhat-Ban?p=504439&viewfull=1#post504439
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/2624702970_1f6e9ed1a8_b-620x465.jpg


Từ chìa khóa: Hakata


Điểm:Link post
Link hình
Từ chìa khóa
Điểm tốc độ
Tổng


(x10)
(x5)
(x50)
40
39
Hakata
T2400
195
0
8
603


Thời gian nộp bài: T3 01-01-2013 03:43 PM


1. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/63680-7-de-Nhat-kiem-may-anh-so-hoan-hao?p=552418&viewfull=1#post552418
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot3/vnm_2012_467475.jpg

2. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/77025-Bo-suu-tap-cac-phat-minh-that-bai-cua-nguoi-Nhat?p=606386&viewfull=1#post606386
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot4/kenichi20masuda.jpg

3. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/64328-Chien-binh-robot-Kuratas-Update-video-tai-4?p=614172&viewfull=1#post614172
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot5/Kuratas-19-e64d7.jpg

4. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/63682-Kyocera-Hydro-Dien-thoai-di-dong-chong-nuoc-do-Boost-Mobile-phan-phoi?p=552420&viewfull=1#post552420
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot3/waterproof-android-smartphone_7.jpg

5. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/64827-Fujitsu-Arrow-X-Smartphone-chong-bui-chong-soc-va-chong-tham-nuoc?p=560130&viewfull=1#post560130
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot3/120803tekde202-89320.jpg
6. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/62615-Sony-Xperia-Go-De-tam-trung-chong-nuoc?p=546135&viewfull=1#post546135
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/Sony-Xperia-Go-6.jpg

7. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/56977-Cocoon-Ghe-ngoi-Vo-dau-cho-xe-buyt-Nhat-Ban?p=513217&viewfull=1#post513217
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/cocoon-add01.jpg

8. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/2166-Tong-hop-Mot-so-mau-robot-doc-dao-Update-Robot-Astaco-SoRa?p=466051&viewfull=1#post466051
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/aster1_83782.jpg (http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/aster1_83782.jpg)

9. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/40902-Fujitsu-F-03D-Girls-va-F-06D-Girls-Dien-thoai-dong-Girls-tai-thi-truong-Nhat-Ban?p=466047&viewfull=1#post466047
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/img-1326613630-2.jpg

10. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/53513-Sony-HDR-GW77V-Handycam-sieu-ben-khong-tham-nuoc?p=522902&viewfull=1#post522902
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/SonyintroduceswaterproofHandycamGW55VECamcorder_ab ae6.jpg

11. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/62720-Ban-di-dong-Skydeck?p=544867&viewfull=1#post544867
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/skydeck05-500x333.jpg

12. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/68529-CLOPEN-va-hoc-ban-bi-mat?p=579708&viewfull=1#post579708
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot3/clopen09_zps76c3a7f0.jpg

13. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/56332-He-thong-vach-ngan-bang-giay-cho-khong-gian-so-tan-khan-cap?p=510980&viewfull=1#post510980
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/shelter01.jpg

14. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/78960-Ve-dep-nha-co-o-Nhat-Ban?p=610975&viewfull=1#post610975
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot5/01-32.jpg

15. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/62005-Tac-pham-Kinh-sat-trong-cua-Haruka-Kojin?p=539352&viewfull=1#post539352
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/lens05.jpg

16. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/68447-Cong-kinh-van-hoa-tai-trung-tam-thuong-mai-Tokyu-Plaza?p=579258&viewfull=1#post579258
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot3/cua_guong_3_zps22bdcf57.jpg

17. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/56345-Church-on-the-Water-cua-KTS-Tadao-Ando?p=510999&viewfull=1#post510999
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/1292883006-cow12.jpg

18. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/37926-Villa-Ronde-Biet-thu-tron-ben-bo-bien?p=453352&viewfull=1#post453352
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/villa-ronde-biet-thu-tron-ben-bo-bien-4.jpg

19. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/56318-Su-gian-di-tao-nha-cua-Tadao-Ando?p=510964&viewfull=1#post510964
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/ando3.jpg (http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/ando3.jpg)

20. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/49262-Khong-gian-ZEN-STYLE-Di-tim-su-tinh-lang?p=490142&viewfull=1#post490142
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/01modernminimalisthouse.jpg

21. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/59345-Ngoi-chua-cua-nhung-giac-mo-Mot-cong-trinh-kien-truc-Phat-Giao-do-so?p=521432&viewfull=1#post521432
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/vuong_duong_phat_giao1_5_jpg.jpg (http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/vuong_duong_phat_giao1_5_jpg.jpg)

22. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/706-Di-san-the-gioiCo-do-Nara?p=455920&viewfull=1#post455920
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/nara3.jpg

23. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/69118-Tham-ho-nuoc-man-Hamanako?p=581727&viewfull=1#post581727
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot3/6375_13.jpg

24. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/82572-Vung-song-nuoc-Niyodo?p=622650&viewfull=1#post622650
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/Niyodo4.jpg


26. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/40138-Ho-Biwa?p=475652&viewfull=1#post475652
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/800px-Chikubujima.jpg

27. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/52176-Den-tham-hon-dao-nho-Yakushima?p=542230&viewfull=1#post542230
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/bab58_yakushima_princess-mononoke-forest.jpg

28. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/40042-Kiyomizu-dera-Chua-Thanh-Thuy?p=462744&viewfull=1#post462744
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/kiyomizudera08.jpg

29. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/38642-Chua-Todaiji?p=456842&viewfull=1#post456842
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/Sotaydulich_Du_hanh_the_gioi_Den_Todaiji_04.jpg

30. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/63489-Tham-quan-den-Kofukuji-Nara-Nhat-Ban?p=551083&viewfull=1#post551083
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/japan-nara-kofukuji-complex-photo-04.jpg

31. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/42765-Hamaya-va-cung-ten-than-may-man?p=474660&viewfull=1#post474660
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/hamaya17.jpg

32. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/40044-Cong-troi-Torii?p=462747&viewfull=1#post462747
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/Torii_gates_by_Bergundy07-.jpg

33. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/15111-Cac-le-hoi-trong-nam-cua-Nhat-Update-Kemari-Hajime-Le-hoi-da-bong?p=456847&viewfull=1#post456847
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/dot-duoc.jpg

34. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/63096-Sagi-Mai-Dieu-mua-hac-trang?p=548204&viewfull=1#post548204
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/862359993cdf6ef500.jpg

35. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/43004-Nghi-le-Shinto-dam-minh-trong-nuoc-lanh-dong-bang?p=475453&viewfull=1#post475453
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/jpnice4.jpg

36. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/42237-Suikinkutsu-Thuy-Cam-Quat?p=472576&viewfull=1#post472576
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/Suikinkutsu2.jpg

37. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/56150-Ushinokokumairi-Ta-thuat-Nhat-Ban?p=510475&viewfull=1#post510475
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/juergenspecht2005032007-1.jpg

38. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/49554-Kham-pha-tam-chan-cua-Shoji?p=490811&viewfull=1#post490811
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/24232795.jpg

39. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/64657-Toh-shiya-Cuoc-thi-ban-cung-thu-vi-tai-den-Sanjusangen?p=558739&viewfull=1#post558739
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot3/4285539680_cb829a0cf1.jpg

40. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/68505-Mage-wappa-Nhung-chiec-hop-truyen-thong-Nhat-Ban?p=579619&viewfull=1#post579619
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot3/1_20120508171600_l_zps64249d17.jpg

Từ chìa khóa: Oshogatsu


Điểm:Link post
Link hình
Từ chìa khóa
Điểm tốc độ
Tổng


(x10)
(x5)
(x50)
39
36
Oshogatsu
T3390
180
0
6
576


Thời gian nộp bài: T2 07-01-2013 11:36 PM1. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/40825-Chigirie-Nghe-thuat-tranh-xe-dan-Nhat-Ban?p=465656&viewfull=1#post465656
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/chigirie12.jpg

2. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/37513-Tsuri-Shinobu-Lau-dai-tren-khong?p=451328&viewfull=1#post451328
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/8307461.jpg

3. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/36201-Mot-so-cach-cam-hoa-theo-phong-cach-nghe-thuat-Ikebana?p=533894&viewfull=1#post533894
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/120321afamily-KT-ikeban-don-gian-7_38e05.jpg

4. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/27676-Gioi-thieu-ve-Furoshiki?p=619485&viewfull=1#post619485
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/09-3.jpg

5. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/42921-Gom-su-Nhat-Ban?p=579888&viewfull=1#post579888
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot3/kasama_zps68c4ec05.jpg

6. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/40297-Nhat-Ban-voi-nghe-thuat-son-mai?p=579729&viewfull=1#post579729
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot3/cate_shunkei_zps09030869.jpg

7. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/64373-Kich-Kabuki-cua-Nhat-Ban?p=556889&viewfull=1#post556889
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot3/Kabuki4.jpg

8. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/3337-Bonsai-Ve-dep-Thien-Trong-Vuon-Canh-Nhat-Ban?p=261676&viewfull=1#post261676
Hình: http://i272.photobucket.com/albums/jj162/costchan/heaven/tsukiyama-garden3.jpg

9. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/53101-Nghe-thuat-Bonsai?p=501073&viewfull=1#post501073
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/D2202_08.jpg

10. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/28017-Gagaku-nha-nhac-Nhat-Ban?p=454049&viewfull=1#post454049
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/1702_07.jpg

11. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/40892-Lac-loi-o-Tokyo-voi-10000-buc-anh-ghep-thanh-clip?p=465997&viewfull=1#post465997
Hình: http://i1186.photobucket.com/albums/z363/lynkloo/japanest/120113kplostintokyo012.jpg

12. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/61263-Ikenobo?p=533954&viewfull=1#post533954
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/index_large_032.jpg

13. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/40234-Ngam-Ume-Hoa-mo-Nhat-Ban?p=463456&viewfull=1#post463456
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/ume13.jpg

14. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/28161-Hoa-Ajisai-nu-hoang-cua-mua-mua-Nhat-Ban?p=452054&viewfull=1#post452054
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/30.jpg

15. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/14358-Chum-anh-Nhung-co-gai-tre-tu-cat-tay-hanh-xac-o-Nhat?p=162546&viewfull=1#post162546
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/080901023552-409-465.jpg

16. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/37760-Nhat-Ban-mua-thu-2011?p=452622&viewfull=1#post452622
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/111113_03.jpg

17. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/41585-He-thong-can-truc-noi-sieu-truong-co-the-nhac-bong-ca-tau-ngam-cua-Nhat?p=469428&viewfull=1#post469428
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/sieu_can_truc_Yoshida_giaoducnetvn_3.jpg

18. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/43515-Bo-anh-tam-khoa-than-cua-thieu-nu-Nhat-Ban?p=476831&viewfull=1#post476831
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/tambon2312113_ac88a.jpg

19. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/50334-Mua-hoa-anh-dao-nam-2012?p=502392&viewfull=1#post502392
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/120403_tokyo_23.jpg

20. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/40100-Ngam-hoa-tulip-tren-dao-Awaji?p=463103&viewfull=1#post463103
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/2408734095_df62dab03e_o.jpg

21. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/38774-Bi-an-ve-cac-trinh-nu-trong-den-tho-Nhat-Ban?p=553953&viewfull=1#post553953
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot3/2698036728_109b28509b_o.jpg

22. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/43111-Day-tre-kieu-Nhat-Nhung-chuyen-dang-nho?p=614706&viewfull=1#post614706
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot5/040410-08.jpg

23. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/82079-Cuoc-song-cua-nhung-co-gai-lam-nghe-tiep-ruou-o-Nhat?p=620739&viewfull=1#post620739
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/can-canh-cuoc-song-cua-gai-tiep-ruou-nhat-ban2.jpg

24. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/44605-Gap-nguoi-phu-nu-la-bieu-tuong-song-than-Nhat?p=479975&viewfull=1#post479975 (http://japanest.com/forum/showthread.php/44605-Gap-nguoi-phu-nu-la-bieu-tuong-song-than-Nhat?p=479975&viewfull=1#post479975)
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/song6_bb601.jpg

25. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/56966-Chuyen-chua-ke-ve-3-nu-dien-vien-vao-vai-O-sin?p=513188&viewfull=1#post513188
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/Kobayashi-Ayako-giaoducnetvn.jpg

26. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/40240-Atae-Yuki-nghe-si-dieu-khac-vai?p=463467&viewfull=1#post463467
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/atae20yuki20010.jpg

27. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/46849-Be-gai-duoc-cuu-song-trong-song-than-Nhat-Ban-gap-lai-an-nhan?p=484657&viewfull=1#post484657
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/1-1-4.jpg

28. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/37957-Kham-pha-mot-ngay-cua-my-nhan-43-tuoi-Nhat-Ban?p=453422&viewfull=1#post453422
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/t720826.jpg

29. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/70039-Reiko-Shiota-nu-hoang-cau-long-Nhat-Ban?p=584665&viewfull=1#post584665
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot4/Reiko-Shiota-4.jpg

30. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/44812-Nu-chinh-tri-gia-xinh-dep-cua-tinh-Saitama?p=480479&viewfull=1#post480479
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/ds_31nghi1in5.jpg

31. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/62711-Konapun-Do-choi-nau-an?p=544848&viewfull=1#post544848
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/sushi_detail.jpg

32. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/61862-Nhung-su-kien-lam-mat-ngay-he-o-Nhat?p=537660&viewfull=1#post537660
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/tokyomidtownfurinsaisai.jpg

33. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/38537-Trong-lua-trong-van-phong-o-Nhat?p=456400&viewfull=1#post456400
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/tronglua4.jpg

34. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/39076-Shabondama-Bong-Bong-xa-phong?p=458704&viewfull=1#post458704
Hình: http://i1186.photobucket.com/albums/z363/lynkloo/bong14.jpg

35. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/42104-Di-cho-troi-tai-Nhat-Ban?p=471925&viewfull=1#post471925
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/image0035.jpg

36. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/38196-Tham-nghia-dia-thu-cung-o-Nhat?p=454616&viewfull=1#post454616
Hình: http://img198.imageshack.us/img198/6786/nghiatrangthucung1.jpg

37. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/49057-Bang-chu-cai-ky-di-lam-tu-long-chan?p=489681&viewfull=1#post489681
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/111109CLlongchan3.jpg

40. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/70137-Thuong-thuc-mua-he-that-Cool-theo-cach-cua-rieng-ban?p=585047&viewfull=1#post585047
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot4/popa120827.jpg

Từ chìa khóa: Eikou Sumura


Điểm:Link post
Link hình
Từ chìa khóa
Điểm tốc độ
Tổng


(x10)
(x5)
(x50)
37
38
Eikou Sumura
T2370
190
0
8
568

Kasumi
30-12-2012, 12:12 AM
harrypotter12bTuần 1
Tuần 2
Tuần 3
Tuần 4
Tháng


413

588

1001


Thời gian nộp bài: T2 24-12-2012 11:18 PM1. Link post: http://japanest.com/forum/showthread.php/10201-Gioi-thieu-Sushi-nguon-goc-va-cach-an?p=501080&viewfull=1#post501080
Link hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/D1302_13.jpg

2. Link post: http://japanest.com/forum/showthread.php/55486-Gioi-thieu-Thuong-thuc-Oden-giua-mua-dong?p=508844&viewfull=1#post508844
Link hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/oden2.jpg

3. Link post: http://japanest.com/forum/showthread.php/69762-Recipe-Mabo-Tofu-Mon-ngon-bo-re-cho-du-hoc-sinh-tai-Nhat?p=583503&viewfull=1#post583503
Link hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot4/aHR0cCUzQSUyRiUyRjEuYnAuYmxvZ3Nwb3QuY29tJTJGLW11ak cwS0ZMYTZnJTJGVHRHN0NoZElDcUklMkZBQUFBQUFBQUJxTSUy Rm9WRkxSOERYVEpNJTJGczQwMCUyRklNR18wMTcw.jpg

4. Link post: http://japanest.com/forum/showthread.php/64057-Gioi-thieu-Shiruko-Mochi-va-sup-dau-do-Azuki-theo-phong-cach-Kyoto?p=554619&viewfull=1#post554619
Link hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot3/kyoto-daimonji-theme-wagashi-shiruko-3.jpg

6. Link post: http://japanest.com/forum/showthread.php/47734-Recipe-Salad-surimi?p=486453&viewfull=1#post486453
Link hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/20.jpg

7. Link post: http://japanest.com/forum/showthread.php/55311-Recipe-Nikujaga-Mon-an-mang-huong-vi-cua-me?p=508422&viewfull=1#post508422
Link hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/02-13.jpg

11. Link post: http://japanest.com/forum/showthread.php/64296-Karl-Lagerfeld-x-Shu-Uemura-Ve-dep-A-Au-hoan-my?p=599785&viewfull=1#post599785
Link hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot4/karlshuhero.jpg

12. Link post: http://japanest.com/forum/showthread.php/55925-Noi-y-xuat-chung-cua-sinh-vien-thoi-trang-Nhat-Ban?p=509917&viewfull=1#post509917
Link hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/noi_y_9.jpg

13. Link post: http://japanest.com/forum/showthread.php/70210-Teen-Nhat-chuong-mu-vanh-cung?p=585332&viewfull=1#post585332
Link hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot4/05-6.jpg

14. Link post: http://japanest.com/forum/showthread.php/79188-Hinh-anh-an-tuong-tai-tuan-le-thoi-trang-Japanese-Couture-Fashion-Week?p=611572&viewfull=1#post611572
Link hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot5/4-3.jpg

15. Link post: http://japanest.com/forum/showthread.php/68439-Teen-Nhat-me-giay-de-khung?p=579228&viewfull=1#post579228
Link hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot3/2368333_500_zpsfe3b055f.jpg

16. Link post: http://japanest.com/forum/showthread.php/15474-Sac-do-ma-quai?p=502166&viewfull=1#post502166
Link hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/XINHXINH_63414156.jpg

17. Link post: http://japanest.com/forum/showthread.php/71724-Ngam-toc-la-cua-gioi-tre-Nhat?p=589135&viewfull=1#post589135
Link hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot4/1336968267-Thoi-trang-street-style--2-.jpg
18. Link post: http://japanest.com/forum/showthread.php/81677-Sac-mau-tren-duong-pho-Nhat-Update-Xanh-la-cay-tuoi-sang?p=619793&viewfull=1#post619793
Link hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/11485.jpg

19. Link post: http://japanest.com/forum/showthread.php/70205-Nhat-Ban-va-con-bao-thoi-trang-Lady-Gaga?p=585325&viewfull=1#post585325
Link hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot4/26-5.jpg

22. Link post: http://japanest.com/forum/showthread.php/68519-Noi-long-cua-ninja-Nhat-Ban-cuoi-cung?p=608921&viewfull=1#post608921
Link hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot5/jinichi-kawakam.jpg

23. Link post: http://japanest.com/forum/showthread.php/76431-Ngam-ve-dep-thien-than-cua-nu-quan-nhan-Nhat-Ban?p=604853&viewfull=1#post604853
Link hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot4/images1056732_nu_quan_nhan_nhat_06.jpg

26. Link post: http://japanest.com/forum/showthread.php/70030-Cho-thue-nguoi-dep-om-de-ngu?p=587020&viewfull=1#post587020
Link hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot4/japanese-slumber-party-620x350-1.jpg

27. Link post: http://japanest.com/forum/showthread.php/76081-Cau-chuyen-ve-ba-lao-nong-dan-co-doc-gay-sot-o-Nhat?p=603372&viewfull=1#post603372
Link hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/92a90B693FA002.jpg

29. Link post: http://japanest.com/forum/showthread.php/77803-Nhung-cong-viec-part-time-duoc-gioi-tre-Nhat-ua-chuong-nhat?p=611578&viewfull=1#post611578
Link hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot5/15-14.jpg

31. Link post: http://japanest.com/forum/showthread.php/15111-Cac-le-hoi-trong-nam-cua-Nhat-Update-Kemari-Hajime-Le-hoi-da-bong?p=542200&viewfull=1#post542200
Link hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/photo_events-festivals_02.jpg

32. Link post: http://japanest.com/forum/showthread.php/15111-Cac-le-hoi-trong-nam-cua-Nhat-Update-Kemari-Hajime-Le-hoi-da-bong?p=552006&viewfull=1#post552006
Link hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/Danjiri-9-15.jpg

33. Link post: http://japanest.com/forum/showthread.php/42917-Bunka-no-Hi-Ngay-hoi-van-hoa-Nhat-Ban?p=475086&viewfull=1#post475086
Link hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/crossfire_327425_1544571.jpg

35. Link post: http://japanest.com/forum/showthread.php/15111-Cac-le-hoi-trong-nam-cua-Nhat-Update-Kemari-Hajime-Le-hoi-da-bong?p=465673&viewfull=1#post465673
Link hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/TTO_0282553.jpg

36. Link post: http://japanest.com/forum/showthread.php/15111-Cac-le-hoi-trong-nam-cua-Nhat-Update-Kemari-Hajime-Le-hoi-da-bong?p=490162&viewfull=1#post490162
Link hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/e8.jpg

38. Link post: http://japanest.com/forum/showthread.php/15111-Cac-le-hoi-trong-nam-cua-Nhat-Update-Kemari-Hajime-Le-hoi-da-bong?p=589526&viewfull=1#post589526
Link hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot4/dsc_2389.jpg

39. Link post: http://japanest.com/forum/showthread.php/15111-Cac-le-hoi-trong-nam-cua-Nhat-Update-Kemari-Hajime-Le-hoi-da-bong?p=512144&viewfull=1#post512144
Link hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/D-MIFUNE20.jpg

Từ chìa khóa: Theo e nghĩ là Nagoya :D


Điểm:Link post
Link hình
Từ chìa khóa
Điểm tốc độ
Tổng


(x10)
(x5)
(x50)
27
27
Nagoya
T2270
135
0
8
413


Thời gian nộp bài: T2 07-01-2013 11:23 PM


1. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/40825-Chigirie-Nghe-thuat-tranh-xe-dan-Nhat-Ban?p=465656&viewfull=1#post465656
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/chigirie12.jpg

2. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/37513-Tsuri-Shinobu-Lau-dai-tren-khong?p=451328&viewfull=1#post451328
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/8307461.jpg

3. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/36201-Mot-so-cach-cam-hoa-theo-phong-cach-nghe-thuat-Ikebana?p=533894&viewfull=1#post533894
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/120321afamily-KT-ikeban-don-gian-7_38e05.jpg

4. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/27676-Gioi-thieu-ve-Furoshiki?p=619485&viewfull=1#post619485
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/09-3.jpg

5. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/42921-Gom-su-Nhat-Ban?p=579888&viewfull=1#post579888
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot3/kasama_zps68c4ec05.jpg

6. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/40297-Nhat-Ban-voi-nghe-thuat-son-mai?p=579729&viewfull=1#post579729
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot3/cate_shunkei_zps09030869.jpg

7. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/64373-Kich-Kabuki-cua-Nhat-Ban?p=556889&viewfull=1#post556889
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot3/Kabuki4.jpg

8. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/3337-Bonsai-Ve-dep-Thien-Trong-Vuon-Canh-Nhat-Ban?p=261676&viewfull=1#post261676
Hình: http://i272.photobucket.com/albums/jj162/costchan/heaven/tsukiyama-garden3.jpg

9. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/53101-Nghe-thuat-Bonsai?p=501073&viewfull=1#post501073
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/D2202_08.jpg

10. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/28017-Gagaku-nha-nhac-Nhat-Ban?p=454049&viewfull=1#post454049
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/1702_07.jpg

11. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/40892-Lac-loi-o-Tokyo-voi-10000-buc-anh-ghep-thanh-clip?p=465997&viewfull=1#post465997
Hình: http://i1186.photobucket.com/albums/z363/lynkloo/japanest/120113kplostintokyo012.jpg

12. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/61263-Ikenobo?p=533954&viewfull=1#post533954
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/index_large_032.jpg

13. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/40234-Ngam-Ume-Hoa-mo-Nhat-Ban?p=463456&viewfull=1#post463456
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/ume13.jpg

14. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/28161-Hoa-Ajisai-nu-hoang-cua-mua-mua-Nhat-Ban?p=452054&viewfull=1#post452054
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/30.jpg

15. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/14358-Chum-anh-Nhung-co-gai-tre-tu-cat-tay-hanh-xac-o-Nhat?p=162546&viewfull=1#post162546
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/080901023552-409-465.jpg

16. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/37760-Nhat-Ban-mua-thu-2011?p=452622&viewfull=1#post452622
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/111113_03.jpg

17. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/41585-He-thong-can-truc-noi-sieu-truong-co-the-nhac-bong-ca-tau-ngam-cua-Nhat?p=469428&viewfull=1#post469428
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/sieu_can_truc_Yoshida_giaoducnetvn_3.jpg

18. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/43515-Bo-anh-tam-khoa-than-cua-thieu-nu-Nhat-Ban?p=476831&viewfull=1#post476831
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/tambon2312113_ac88a.jpg

19. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/50334-Mua-hoa-anh-dao-nam-2012?p=502392&viewfull=1#post502392
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/120403_tokyo_23.jpg

20. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/40100-Ngam-hoa-tulip-tren-dao-Awaji?p=463103&viewfull=1#post463103
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/2408734095_df62dab03e_o.jpg

21. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/38774-Bi-an-ve-cac-trinh-nu-trong-den-tho-Nhat-Ban?p=553953&viewfull=1#post553953
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot3/2698036728_109b28509b_o.jpg

22. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/43111-Day-tre-kieu-Nhat-Nhung-chuyen-dang-nho?p=614706&viewfull=1#post614706
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot5/040410-08.jpg

23. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/82079-Cuoc-song-cua-nhung-co-gai-lam-nghe-tiep-ruou-o-Nhat?p=620739&viewfull=1#post620739
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/can-canh-cuoc-song-cua-gai-tiep-ruou-nhat-ban2.jpg

24. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/44605-Gap-nguoi-phu-nu-la-bieu-tuong-song-than-Nhat?p=480079&viewfull=1#post480079
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/song6_bb601.jpg

25. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/56966-Chuyen-chua-ke-ve-3-nu-dien-vien-vao-vai-O-sin?p=513188&viewfull=1#post513188
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/Kobayashi-Ayako-giaoducnetvn.jpg

26. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/40240-Atae-Yuki-nghe-si-dieu-khac-vai?p=463467&viewfull=1#post463467
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/atae20yuki20010.jpg

27. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/46849-Be-gai-duoc-cuu-song-trong-song-than-Nhat-Ban-gap-lai-an-nhan?p=484657&viewfull=1#post484657
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/1-1-4.jpg

28. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/37957-Kham-pha-mot-ngay-cua-my-nhan-43-tuoi-Nhat-Ban?p=453422&viewfull=1#post453422
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/t720805.jpg (http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/t720805.jpg)

29. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/70039-Reiko-Shiota-nu-hoang-cau-long-Nhat-Ban?p=584665&viewfull=1#post584665
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot4/Reiko-Shiota-4.jpg

30. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/44812-Nu-chinh-tri-gia-xinh-dep-cua-tinh-Saitama?p=480479&viewfull=1#post480479
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/ds_31nghi1in5.jpg

31. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/62711-Konapun-Do-choi-nau-an?p=544848&viewfull=1#post544848
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/sushi_detail.jpg

32. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/61862-Nhung-su-kien-lam-mat-ngay-he-o-Nhat?p=537660&viewfull=1#post537660
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/tokyomidtownfurinsaisai.jpg

33. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/38537-Trong-lua-trong-van-phong-o-Nhat?p=456400&viewfull=1#post456400
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/tronglua4.jpg

34. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/39076-Shabondama-Bong-Bong-xa-phong?p=458704&viewfull=1#post458704
Hình: http://i1186.photobucket.com/albums/z363/lynkloo/bong14.jpg

35. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/42104-Di-cho-troi-tai-Nhat-Ban?p=471925&viewfull=1#post471925
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/image0035.jpg

36. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/38196-Tham-nghia-dia-thu-cung-o-Nhat?p=454616&viewfull=1#post454616
Hình: http://img198.imageshack.us/img198/6786/nghiatrangthucung1.jpg

37. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/49057-Bang-chu-cai-ky-di-lam-tu-long-chan?p=489681&viewfull=1#post489681
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/111109CLlongchan3.jpg

39. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/39696-Pho-mua-sam-van-hoa-thuong-mai-cua-Nhat-Ban?p=461248&viewfull=1#post461248
Hình: http://img705.imageshack.us/img705/8232/shoppingmalltemple1.jpg

40. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/70137-Thuong-thuc-mua-he-that-Cool-theo-cach-cua-rieng-ban?p=585047&viewfull=1#post585047
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot4/popa120827.jpg

Từ chìa khóa: Ogata Kenzan

Điểm:Link post
Link hình
Từ chìa khóa
Điểm tốc độ
Tổng


(x10)
(x5)
(x50)
39
38
Ogata Kenzan
T2390
190
0
8
588

Kasumi
30-12-2012, 12:13 AM
tawananaTuần 1
Tuần 2
Tuần 3
Tuần 4
Tháng


496
575
496

1567


Thời gian nộp bài: T3 25-12-2012 11:54 PM1.
Link post : http://japanest.com/forum/showthread.php/10201-Gioi-thieu-Sushi-nguon-goc-va-cach-an?p=501080&viewfull=1#post501080
Link hình : http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/D1302_13.jpg

2.
Link post : http://japanest.com/forum/showthread.php/55486-Gioi-thieu-Thuong-thuc-Oden-giua-mua-dong?p=508844&viewfull=1#post508844
Link hình : http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/oden2.jpg

4.
Link post: http://japanest.com/forum/showthread.php/64057-Gioi-thieu-Shiruko-Mochi-va-sup-dau-do-Azuki-theo-phong-cach-Kyoto?p=554619&viewfull=1#post554619
Link hình : http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot3/kyoto-daimonji-theme-wagashi-shiruko-3.jpg

5.
Link post : http://japanest.com/forum/showthread.php/38454-Gioi-thieu-Thuong-hang-nhu-bo-Kobe?p=455940&viewfull=1#post455940
Link hình : http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/bo20kobe-yeudulichvnjpg784742028Copy29.jpg

7.
Link post : http://japanest.com/forum/showthread.php/55311-Recipe-Nikujaga-Mon-an-mang-huong-vi-cua-me
Link hình : http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/02-13.jpg

9.
Link post: http://japanest.com/forum/showthread.php/42836-Recipe-Shabu-shabu-Hay-hay-mon-lau-Nhat-Ban?p=474881&viewfull=1#post474881
Link hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/shabushabu.jpg

11.
Link post : http://japanest.com/forum/showthread.php/64296-Karl-Lagerfeld-x-Shu-Uemura-Ve-dep-A-Au-hoan-my
Link hình : http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot4/karlshuhero.jpg

12.
Link post : http://japanest.com/forum/showthread.php/55925-Noi-y-xuat-chung-cua-sinh-vien-thoi-trang-Nhat-Ban
Link hình : http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/noi_y_9.jpg

13.
Link post : http://japanest.com/forum/showthread.php/70210-Teen-Nhat-chuong-mu-vanh-cung
Link hình : http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot4/05-6.jpg

14.
Link post : http://japanest.com/forum/showthread.php/79188-Hinh-anh-an-tuong-tai-tuan-le-thoi-trang-Japanese-Couture-Fashion-Week
Link hình : http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot5/4-3.jpg

15.
Link post : http://japanest.com/forum/showthread.php/68439-Teen-Nhat-me-giay-de-khung
Link hình : http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot3/2368333_500_zpsfe3b055f.jpg

17.
Link post : http://japanest.com/forum/showthread.php/71724-Ngam-toc-la-cua-gioi-tre-Nhat
Link hình : http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot4/1336968267-Thoi-trang-street-style--2-.jpg

18.
Link post : http://japanest.com/forum/showthread.php/81677-Sac-mau-tren-duong-pho-Nhat-Update-Fairy-Tale-Pink
Link hình : http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/11485.jpg

19.
Link post : http://japanest.com/forum/showthread.php/70205-Nhat-Ban-va-con-bao-thoi-trang-Lady-Gaga
Link hình : http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot4/26-5.jpg

20.
Link post : http://japanest.com/forum/showthread.php/81687-Fashions-Night-Out-Tokyo-2012
Link hình : http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/12586.jpg

21.
Link post: http://japanest.com/forum/showthread.php/56320-Tadao-Ando-Kien-truc-su-noi-tieng-Nhat-Ban?p=510968&viewfull=1#post510968
Link hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/tadao-ando-great-architect.jpg

22.
Link post: http://japanest.com/forum/showthread.php/68519-Noi-long-cua-ninja-Nhat-Ban-cuoi-cung?p=608921&viewfull=1#post608921
Link hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot5/jinichi-kawakam.jpg

23.
Link post: http://japanest.com/forum/showthread.php/76431-Ngam-ve-dep-thien-than-cua-nu-quan-nhan-Nhat-Ban?p=604853&viewfull=1#post604853
Link hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot4/images1056732_nu_quan_nhan_nhat_06.jpg

24.
Link post: http://japanest.com/forum/showthread.php/56821-Hori-Chiemi-Nu-tiep-vien-me-hoac-khan-gia-Viet-mot-thoi?p=512740&viewfull=1#post512740
Link hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/Hori-Chiemi1a-giaoducnetvn.jpg

25.
Limk post: http://japanest.com/forum/showthread.php/40057-Ty-phu-khoi-nghiep-tu-tro-choi-dien-tu?p=462811&viewfull=1#post462811
Link hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/hiroshi-yamauchi.jpg

26.
Link post: http://japanest.com/forum/showthread.php/70030-Cho-thue-nguoi-dep-om-de-ngu?p=587020&viewfull=1#post587020
Link hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot4/japanese-slumber-party-620x350-1.jpg

27.
Link post: http://japanest.com/forum/showthread.php/76081-Cau-chuyen-ve-ba-lao-nong-dan-co-doc-gay-sot-o-Nhat?p=603372&viewfull=1#post603372
Link hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/92a90B693FA002.jpg

28.
Link post: http://japanest.com/forum/showthread.php/54337-Nhung-dieu-chua-biet-ve-Shinji-Kagawa?p=505240&viewfull=1#post505240
Link hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/shinji_kagawa_manchester_united_borussia_dortmund_ giaoducnetvn_1.jpg

30.
Link post: http://japanest.com/forum/showthread.php/5189-Bill-Gates-cua-nuoc-Nhat?p=599617&viewfull=1#post599617
Thiếu link hình
31.
Link post : http://japanest.com/forum/showthread.php/15111-Cac-le-hoi-trong-nam-cua-Nhat-Update-Kemari-Hajime-Le-hoi-da-bong?p=542200&viewfull=1#post542200
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/photo_events-festivals_02.jpg

32.
Link post : http://japanest.com/forum/showthread.php/15111-Cac-le-hoi-trong-nam-cua-Nhat-Update-Kemari-Hajime-Le-hoi-da-bong?p=552006&viewfull=1#post552006
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/Danjiri-9-15.jpg

33.
Link post : http://japanest.com/forum/showthread.php/42917-Bunka-no-Hi-Ngay-hoi-van-hoa-Nhat-Ban?p=475086&viewfull=1#post475086
Link hình : http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/crossfire_327425_1544571.jpg

35.
Link post : http://japanest.com/forum/showthread.php/15111-Cac-le-hoi-trong-nam-cua-Nhat-Update-Kemari-Hajime-Le-hoi-da-bong?p=465673&viewfull=1#post465673
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/TTO_0282553.jpg

36.
Link post : http://japanest.com/forum/showthread.php/15111-Cac-le-hoi-trong-nam-cua-Nhat-Update-Kemari-Hajime-Le-hoi-da-bong?p=490162&viewfull=1#post490162
Link hình : http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/e8.jpg

37.
Link post : http://japanest.com/forum/showthread.php/40230-Van-hoa-Setsubun-Xua-duoi-ma-qui-va-van-xui?p=463448&viewfull=1#post463448
Link hình : http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/78989.jpg

38.
Link post : http://japanest.com/forum/showthread.php/15111-Cac-le-hoi-trong-nam-cua-Nhat-Update-Kemari-Hajime-Le-hoi-da-bong?p=589526&viewfull=1#post589526
Link hình : http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot4/dsc_2389.jpg

39.
Link post : http://japanest.com/forum/showthread.php/15111-Cac-le-hoi-trong-nam-cua-Nhat-Update-Kemari-Hajime-Le-hoi-da-bong?p=512144&viewfull=1#post512144
Link hình : http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/D-MIFUNE20.jpg

40.
Link post :http://japanest.com/forum/showthread.php/54177-Ngay-cua-cac-be-trai-Nhat-Ban?p=504439&viewfull=1#post504439
Link hình : http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/2624702970_1f6e9ed1a8_b-620x465.jpg

Từ khóa : Nagoya


Điểm:Link post
Link hình
Từ chìa khóa
Điểm tốc độ
Tổng


(x10)
(x5)
(x50)
33
32
Nagoya
T3330
160
0
6
496

Thời gian nộp bài: T6 04-01-2013 09:38 PM


1.
Link Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/63680-7-de-Nhat-kiem-may-anh-so-hoan-hao?p=552418&viewfull=1#post552418
Link Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot3/vnm_2012_467475.jpg

2.
Link Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/77025-Bo-suu-tap-cac-phat-minh-that-bai-cua-nguoi-Nhat?p=606386&viewfull=1#post606386
Link Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot4/kenichi20masuda.jpg

3.
Link Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/64328-Chien-binh-robot-Kuratas-Update-video-tai-4?p=614172&viewfull=1#post614172
Link Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot5/Kuratas-19-e64d7.jpg

4.
Link Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/63682-Kyocera-Hydro-Dien-thoai-di-dong-chong-nuoc-do-Boost-Mobile-phan-phoi?p=552420&viewfull=1#post552420
Link Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot3/waterproof-android-smartphone_1.jpg (http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot3/waterproof-android-smartphone_1.jpg)

5.
Link Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/64827-Fujitsu-Arrow-X-Smartphone-chong-bui-chong-soc-va-chong-tham-nuoc?p=560130&viewfull=1#post560130
Link Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot3/120803tekde202-89320.jpg

6.
Link Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/62615-Sony-Xperia-Go-De-tam-trung-chong-nuoc?p=546135&viewfull=1#post546135
Link Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/Sony-Xperia-Go-6.jpg

7.
Link Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/56977-Cocoon-Ghe-ngoi-Vo-dau-cho-xe-buyt-Nhat-Ban?p=513217&viewfull=1#post513217
Link Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/cocoon-add01.jpg

8.
Link Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/2166-Tong-hop-Mot-so-mau-robot-doc-dao-Update-Robot-Astaco-SoRa?p=466051&viewfull=1#post466051
Link Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/aster4_71e41.jpg

9.
Link Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/40902-Fujitsu-F-03D-Girls-va-F-06D-Girls-Dien-thoai-dong-Girls-tai-thi-truong-Nhat-Ban?p=466047&viewfull=1#post466047
Link Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/img-1326613630-2.jpg


10.
Link Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/53513-Sony-HDR-GW77V-Handycam-sieu-ben-khong-tham-nuoc?p=522902&viewfull=1#post522902
Link Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/SonyintroduceswaterproofHandycamGW55VECamcorder_ab ae6.jpg

11.
Link Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/62720-Ban-di-dong-Skydeck?p=544867&viewfull=1#post544867
Link Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/skydeck05-500x333.jpg

12.
Link Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/68529-CLOPEN-va-hoc-ban-bi-mat?p=579708&viewfull=1#post579708
Link Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot3/clopen09_zps76c3a7f0.jpg

13.
Link Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/56332-He-thong-vach-ngan-bang-giay-cho-khong-gian-so-tan-khan-cap?p=510980&viewfull=1#post510980
Link Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/shelter01.jpg

14.
Link Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/78960-Ve-dep-nha-co-o-Nhat-Ban?p=610975&viewfull=1#post610975
Link Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot5/01-32.jpg

15.
Link Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/62005-Tac-pham-Kinh-sat-trong-cua-Haruka-Kojin?p=539352&viewfull=1#post539352
Link Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/lens05.jpg

16.
Link Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/68447-Cong-kinh-van-hoa-tai-trung-tam-thuong-mai-Tokyu-Plaza?p=579258&viewfull=1#post579258
Link Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot3/cua_guong_3_zps22bdcf57.jpg

17.
Link Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/56345-Church-on-the-Water-cua-KTS-Tadao-Ando?p=510999&viewfull=1#post510999
Link Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/1292883006-cow12.jpg

18.
Link Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/37926-Villa-Ronde-Biet-thu-tron-ben-bo-bien?p=453352&viewfull=1#post453352
Link Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/villa-ronde-biet-thu-tron-ben-bo-bien-4.jpg

19.
Link Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/56318-Su-gian-di-tao-nha-cua-Tadao-Ando?p=510964&viewfull=1#post510964
Link Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/ando2.jpg

20.
Link Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/49262-Khong-gian-ZEN-STYLE-Di-tim-su-tinh-lang?p=490142&viewfull=1#post490142
Link Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/01modernminimalisthouse.jpg

21.
Link Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/59345-Ngoi-chua-cua-nhung-giac-mo-Mot-cong-trinh-kien-truc-Phat-Giao-do-so?p=521432&viewfull=1#post521432
Link Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/vuong_duong_phat_giao1_5_jpg.jpg (http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/vuong_duong_phat_giao1_5_jpg.jpg)

22.
Link Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/706-Di-san-the-gioiCo-do-Nara?p=455920&viewfull=1#post455920
Link Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/nara3.jpg

23.
Link Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/69118-Tham-ho-nuoc-man-Hamanako?p=581727&viewfull=1#post581727
Link Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot3/6375_13.jpg

24.
Link Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/82572-Vung-song-nuoc-Niyodo?p=622650&viewfull=1#post622650
Link Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/Niyodo4.jpg#.UOQsVuQ07lY

25.
Link Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/76358-Nanko-Bai-bien-tuyet-dep-o-Osaka?p=604142&viewfull=1#post604142
Link Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot4/600x339-62716_w-2_5467.jpg

26.
Link Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/40138-Ho-Biwa?p=475652&viewfull=1#post475652
Link Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/800px-Chikubujima.jpg

27.
Link Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/52176-Den-tham-hon-dao-nho-Yakushima?p=542230&viewfull=1#post542230
Link Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/bab58_yakushima_princess-mononoke-forest.jpg

28.
Link Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/40042-Kiyomizu-dera-Chua-Thanh-Thuy?p=462744&viewfull=1#post462744
Link Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/kiyomizudera08.jpg

29.
Link Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/38642-Chua-Todaiji?p=456842&viewfull=1#post456842
Link Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/Sotaydulich_Du_hanh_the_gioi_Den_Todaiji_04.jpg

30.
Link Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/63489-Tham-quan-den-Kofukuji-Nara-Nhat-Ban?p=551083&viewfull=1#post551083
Link Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/japan-nara-kofukuji-complex-photo-04.jpg

31.
Link Post: Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/42765-Hamaya-va-cung-ten-than-may-man?p=474660&viewfull=1#post474660
Link Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/hamaya17.jpg

32.
Link Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/40044-Cong-troi-Torii?p=462747&viewfull=1#post462747
Link Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/Torii_gates_by_Bergundy07-.jpg

33.
Link Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/15111-Cac-le-hoi-trong-nam-cua-Nhat-Update-Kemari-Hajime-Le-hoi-da-bong?p=456847&viewfull=1#post456847
Link Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/dot-duoc.jpg

34.
Link Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/63096-Sagi-Mai-Dieu-mua-hac-trang?p=548204&viewfull=1#post548204
Link Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/862359993cdf6ef500.jpg

35.
Link Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/43004-Nghi-le-Shinto-dam-minh-trong-nuoc-lanh-dong-bang?p=475453&viewfull=1#post475453
Link Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/jpnice4.jpg

36.

37.
Link Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/56150-Ushinokokumairi-Ta-thuat-Nhat-Ban?p=510475&viewfull=1#post510475
Link Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/juergenspecht2005032007-1.jpg

38.
Link Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/49554-Kham-pha-tam-chan-cua-Shoji?p=490811&viewfull=1#post490811
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/24232795.jpg

39.
Link Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/64657-Toh-shiya-Cuoc-thi-ban-cung-thu-vi-tai-den-Sanjusangen?p=558739&viewfull=1#post558739
Link Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot3/4285539680_cb829a0cf1.jpg

40.
Link Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/68505-Mage-wappa-Nhung-chiec-hop-truyen-thong-Nhat-Ban?p=579619&viewfull=1#post579619
Link Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot3/1_20120508171600_l_zps64249d17.jpg

Từ khóa : Oshogatsu

Điểm:Link post
Link hình
Từ chìa khóa
Điểm tốc độ
Tổng


(x10)
(x5)
(x50)
39
37
Oshogatsu
T6390
185
0
0
575


Thời gian nộp bài: T3 08-01-2013 10:53 PM


1.
Link : http://japanest.com/forum/showthread.php/40825-Chigirie-Nghe-thuat-tranh-xe-dan-Nhat-Ban?p=465656&viewfull=1#post465656
Hình : http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/chigirie12.jpg

2.
Link : http://japanest.com/forum/showthread.php/37513-Tsuri-Shinobu-Lau-dai-tren-khong?p=451328&viewfull=1#post451328
Hình : http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/8307461.jpg

3.
Link : http://japanest.com/forum/showthread.php/36201-Mot-so-cach-cam-hoa-theo-phong-cach-nghe-thuat-Ikebana?p=533894&viewfull=1#post533894
Hình : http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/120321afamily-KT-ikeban-don-gian-7_38e05.jpg

4.
Link : http://japanest.com/forum/showthread.php/27676-Gioi-thieu-ve-Furoshiki?p=619485&viewfull=1#post619485
Hình : http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/09-3.jpg


5.
Link : http://japanest.com/forum/showthread.php/42921-Gom-su-Nhat-Ban?p=579888&viewfull=1#post579888
Hình : http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot3/kasama_zps68c4ec05.jpg


6.
Link : http://japanest.com/forum/showthread.php/40297-Nhat-Ban-voi-nghe-thuat-son-mai?p=579729&viewfull=1#post579729
Hình : http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot3/cate_shunkei_zps09030869.jpg

7.
Link : http://japanest.com/forum/showthread.php/64373-Kich-Kabuki-cua-Nhat-Ban?p=556889&viewfull=1#post556889
Hình : http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot3/Kabuki4.jpg

8.
Link : http://japanest.com/forum/showthread.php/3337-Bonsai-Ve-dep-Thien-Trong-Vuon-Canh-Nhat-Ban?p=261676&viewfull=1#post261676
Hình : http://i272.photobucket.com/albums/jj162/costchan/heaven/tsukiyama-garden3.jpg

9.
Link : http://japanest.com/forum/showthread.php/53101-Nghe-thuat-Bonsai?p=501073&viewfull=1#post501073
Hình : http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/D2202_08.jpg

10.
Link : http://japanest.com/forum/showthread.php/28017-Gagaku-nha-nhac-Nhat-Ban?p=454049&viewfull=1#post454049
Hình : http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/1702_07.jpg

12.
Link : http://japanest.com/forum/showthread.php/61263-Ikenobo?p=533954&viewfull=1#post533954
Hình : http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/index_large_032.jpg

13.
Link : http://japanest.com/forum/showthread.php/40234-Ngam-Ume-Hoa-mo-Nhat-Ban?p=463456&viewfull=1#post463456
Hình : http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/ume13.jpg

15.
Link : http://japanest.com/forum/showthread.php/14358-Chum-anh-Nhung-co-gai-tre-tu-cat-tay-hanh-xac-o-Nhat?p=162546&viewfull=1#post162546
Hình : http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/080901023552-409-465.jpg

Link : 16.
http://japanest.com/forum/showthread.php/37760-Nhat-Ban-mua-thu-2011?p=452622&viewfull=1#post452622
Hình : http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/111113_03.jpg

17.
Link : http://japanest.com/forum/showthread.php/41585-He-thong-can-truc-noi-sieu-truong-co-the-nhac-bong-ca-tau-ngam-cua-Nhat?p=469428&viewfull=1#post469428
Hình : http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/sieu_can_truc_Yoshida_giaoducnetvn_3.jpg

18.
Link : http://japanest.com/forum/showthread.php/43515-Bo-anh-tam-khoa-than-cua-thieu-nu-Nhat-Ban?p=476831&viewfull=1#post476831
Hình : http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/tambon2312113_ac88a.jpg

19.
Link : http://japanest.com/forum/showthread.php/50334-Mua-hoa-anh-dao-nam-2012?p=502392&viewfull=1#post502392
Hình : http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/120403_tokyo_23.jpg

20.
Link : http://japanest.com/forum/showthread.php/40100-Ngam-hoa-tulip-tren-dao-Awaji?p=463103&viewfull=1#post463103
Hình : http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/2408734095_df62dab03e_o.jpg

21.
Link : http://japanest.com/forum/showthread.php/38774-Bi-an-ve-cac-trinh-nu-trong-den-tho-Nhat-Ban?p=553953&viewfull=1#post553953
Hình : http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot3/2698036728_109b28509b_o.jpg

22.
Link : http://japanest.com/forum/showthread.php/43111-Day-tre-kieu-Nhat-Nhung-chuyen-dang-nho?p=614706&viewfull=1#post614706
Hình : http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot5/040410-08.jpg

23.
Link : http://japanest.com/forum/showthread.php/82079-Cuoc-song-cua-nhung-co-gai-lam-nghe-tiep-ruou-o-Nhat?p=620739&viewfull=1#post620739
Hình : http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/can-canh-cuoc-song-cua-gai-tiep-ruou-nhat-ban2.jpg

24.
Link : http://japanest.com/forum/showthread.php/44605-Gap-nguoi-phu-nu-la-bieu-tuong-song-than-Nhat?p=480079&viewfull=1#post480079
Hình : http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/song6_bb601.jpg

25.
Link : http://japanest.com/forum/showthread.php/56966-Chuyen-chua-ke-ve-3-nu-dien-vien-vao-vai-O-sin?p=513188&viewfull=1#post513188
Hình : http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/Kobayashi-Ayako-giaoducnetvn.jpg

26.
Link : http://japanest.com/forum/showthread.php/40240-Atae-Yuki-nghe-si-dieu-khac-vai?p=463467&viewfull=1#post463467
Hình : http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/atae20yuki20010.jpg

27.
Link : http://japanest.com/forum/showthread.php/46849-Be-gai-duoc-cuu-song-trong-song-than-Nhat-Ban-gap-lai-an-nhan?p=484657&viewfull=1#post484657
Hình : http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/1-1-4.jpg

28.
Link : http://japanest.com/forum/showthread.php/37957-Kham-pha-mot-ngay-cua-my-nhan-43-tuoi-Nhat-Ban?p=453422&viewfull=1#post453422
Hình : http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/t720805.jpg (http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/t720805.jpg)

29.
Link : http://japanest.com/forum/showthread.php/70039-Reiko-Shiota-nu-hoang-cau-long-Nhat-Ban?p=584665&viewfull=1#post584665
Hình : http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot4/Reiko-Shiota-4.jpg

30.
Link : http://japanest.com/forum/showthread.php/44812-Nu-chinh-tri-gia-xinh-dep-cua-tinh-Saitama?p=480479&viewfull=1#post480479
Hình : http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/ds_31nghi1in5.jpg

31.
Link : http://japanest.com/forum/showthread.php/62711-Konapun-Do-choi-nau-an?p=544848&viewfull=1#post544848
Hình : http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/sushi_detail.jpg

32.
Link : http://japanest.com/forum/showthread.php/61862-Nhung-su-kien-lam-mat-ngay-he-o-Nhat?p=537660&viewfull=1#post537660
Hình : http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/tokyomidtownfurinsaisai.jpg

33.
Link : http://japanest.com/forum/showthread.php/38537-Trong-lua-trong-van-phong-o-Nhat?p=456400&viewfull=1#post456400
Hình : http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/tronglua4.jpg

35.
Link : http://japanest.com/forum/showthread.php/42104-Di-cho-troi-tai-Nhat-Ban?p=471925&viewfull=1#post471925
Hình : http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/image0035.jpg

37.
Link : http://japanest.com/forum/showthread.php/49057-Bang-chu-cai-ky-di-lam-tu-long-chan?p=489681&viewfull=1#post489681
Hình : http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/111109CLlongchan3.jpg

40.
Link : http://japanest.com/forum/showthread.php/70137-Thuong-thuc-mua-he-that-Cool-theo-cach-cua-rieng-ban?p=585047&viewfull=1#post585047
Hình : http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot4/popa120827.jpg

Từ khóa : Maehata Gaho


Điểm:Link post
Link hình
Từ chìa khóa
Điểm tốc độ
Tổng


(x10)
(x5)
(x50)
33
32
Maehata Gaho
T3330
160
0
6
496

Kasumi
30-12-2012, 12:14 AM
MilanyTuần 1
Tuần 2
Tuần 3
Tuần 4
Tháng


471
575
481

1527


Thời gian nộp bài: T3 25-12-2012 11:56 PM


1.Link post : http://japanest.com/forum/showthread.php/10201-Gioi-thieu-Sushi-nguon-goc-va-cach-an?p=501080&viewfull=1#post501080
Link hình : http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/D1302_13.jpg

2. Link post : http://japanest.com/forum/showthread.php/55486-Gioi-thieu-Thuong-thuc-Oden-giua-mua-dong?p=508844&viewfull=1#post508844
Link hình : http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/oden2.jpg

4. Link post: http://japanest.com/forum/showthread.php/64057-Gioi-thieu-Shiruko-Mochi-va-sup-dau-do-Azuki-theo-phong-cach-Kyoto?p=554619&viewfull=1#post554619
Link hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot3/kyoto-daimonji-theme-wagashi-shiruko-3.jpg

5. Link post : http://japanest.com/forum/showthread.php/38454-Gioi-thieu-Thuong-hang-nhu-bo-Kobe?p=455940&viewfull=1#post455940
Link hình : http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/bo20kobe-yeudulichvnjpg784742028Copy29.jpg

7. Link post : http://japanest.com/forum/showthread.php/55311-Recipe-Nikujaga-Mon-an-mang-huong-vi-cua-me
Link hình : http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/02-13.jpg

9. Link post: http://japanest.com/forum/showthread.php/42836-Recipe-Shabu-shabu-Hay-hay-mon-lau-Nhat-Ban?p=474881&viewfull=1#post474881
Link hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/shabushabu.jpg

11.
Link post : http://japanest.com/forum/showthread.php/64296-Karl-Lagerfeld-x-Shu-Uemura-Ve-dep-A-Au-hoan-my
Link hình : http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot4/karlshuhero.jpg

12.
Link post : http://japanest.com/forum/showthread.php/55925-Noi-y-xuat-chung-cua-sinh-vien-thoi-trang-Nhat-Ban
Link hình : http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/noi_y_9.jpg

13.
Link post : http://japanest.com/forum/showthread.php/70210-Teen-Nhat-chuong-mu-vanh-cung
Link hình : http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot4/05-6.jpg

14.
Link post : http://japanest.com/forum/showthread.php/79188-Hinh-anh-an-tuong-tai-tuan-le-thoi-trang-Japanese-Couture-Fashion-Week
Link hình : http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot5/4-3.jpg

15.
Link post : http://japanest.com/forum/showthread.php/68439-Teen-Nhat-me-giay-de-khung
Link hình : http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot3/2368333_500_zpsfe3b055f.jpg

17.
Link post : http://japanest.com/forum/showthread.php/71724-Ngam-toc-la-cua-gioi-tre-Nhat
Link hình : http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot4/1336968267-Thoi-trang-street-style--2-.jpg

18.
Link post : http://japanest.com/forum/showthread.php/81677-Sac-mau-tren-duong-pho-Nhat-Update-Fairy-Tale-Pink
Link hình : http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/11485.jpg

19.
Link post : http://japanest.com/forum/showthread.php/70205-Nhat-Ban-va-con-bao-thoi-trang-Lady-Gaga
Link hình : http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot4/26-5.jpg

20.
Link post : http://japanest.com/forum/showthread.php/81687-Fashions-Night-Out-Tokyo-2012
Link hình : http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/12586.jpg

21.
Link post: http://japanest.com/forum/showthread.php/56320-Tadao-Ando-Kien-truc-su-noi-tieng-Nhat-Ban?p=510968&viewfull=1#post510968
Link hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/tadao-ando-great-architect.jpg

22.
Link post: http://japanest.com/forum/showthread.php/68519-Noi-long-cua-ninja-Nhat-Ban-cuoi-cung?p=608921&viewfull=1#post608921
Link hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot5/jinichi-kawakam.jpg

23.
Link post: http://japanest.com/forum/showthread.php/76431-Ngam-ve-dep-thien-than-cua-nu-quan-nhan-Nhat-Ban?p=604853&viewfull=1#post604853
Link hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot4/images1056732_nu_quan_nhan_nhat_06.jpg

24.
Link post: http://japanest.com/forum/showthread.php/56821-Hori-Chiemi-Nu-tiep-vien-me-hoac-khan-gia-Viet-mot-thoi?p=512740&viewfull=1#post512740
Link hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/Hori-Chiemi1a-giaoducnetvn.jpg

25.
Limk post: http://japanest.com/forum/showthread.php/40057-Ty-phu-khoi-nghiep-tu-tro-choi-dien-tu?p=462811&viewfull=1#post462811
Link hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/hiroshi-yamauchi.jpg

26.
Link post: http://japanest.com/forum/showthread.php/70030-Cho-thue-nguoi-dep-om-de-ngu?p=587020&viewfull=1#post587020
Link hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot4/japanese-slumber-party-620x350-1.jpg

27.
Link post: http://japanest.com/forum/showthread.php/76081-Cau-chuyen-ve-ba-lao-nong-dan-co-doc-gay-sot-o-Nhat?p=603372&viewfull=1#post603372
Link hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/92a90B693FA002.jpg

28.
Link post: http://japanest.com/forum/showthread.php/54337-Nhung-dieu-chua-biet-ve-Shinji-Kagawa?p=505240&viewfull=1#post505240
Link hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/shinji_kagawa_manchester_united_borussia_dortmund_ giaoducnetvn_1.jpg

30.
Link post: http://japanest.com/forum/showthread.php/5189-Bill-Gates-cua-nuoc-Nhat?p=599617&viewfull=1#post599617
Link hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot4/13807_43-ke-danh-bac.jpg

31.
Link post : http://japanest.com/forum/showthread.php/15111-Cac-le-hoi-trong-nam-cua-Nhat-Update-Kemari-Hajime-Le-hoi-da-bong?p=542200&viewfull=1#post542200
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/photo_events-festivals_02.jpg

32.
Link post : http://japanest.com/forum/showthread.php/15111-Cac-le-hoi-trong-nam-cua-Nhat-Update-Kemari-Hajime-Le-hoi-da-bong?p=552006&viewfull=1#post552006
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/Danjiri-9-15.jpg

33.
Link post : http://japanest.com/forum/showthread.php/42917-Bunka-no-Hi-Ngay-hoi-van-hoa-Nhat-Ban?p=475086&viewfull=1#post475086
Link hình : http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/crossfire_327425_1544571.jpg

35.
Link post : http://japanest.com/forum/showthread.php/15111-Cac-le-hoi-trong-nam-cua-Nhat-Update-Kemari-Hajime-Le-hoi-da-bong?p=465673&viewfull=1#post465673
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/TTO_0282553.jpg

36.
Link post : http://japanest.com/forum/showthread.php/15111-Cac-le-hoi-trong-nam-cua-Nhat-Update-Kemari-Hajime-Le-hoi-da-bong?p=490162&viewfull=1#post490162
Link hình : http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/e8.jpg

37.
Link post : http://japanest.com/forum/showthread.php/40230-Van-hoa-Setsubun-Xua-duoi-ma-qui-va-van-xui?p=463448&viewfull=1#post463448
Link hình : http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/78989.jpg

38.
Link post : http://japanest.com/forum/showthread.php/15111-Cac-le-hoi-trong-nam-cua-Nhat-Update-Kemari-Hajime-Le-hoi-da-bong?p=589526&viewfull=1#post589526
Link hình : http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot4/dsc_2389.jpg

39.
Link post : http://japanest.com/forum/showthread.php/15111-Cac-le-hoi-trong-nam-cua-Nhat-Update-Kemari-Hajime-Le-hoi-da-bong?p=512144&viewfull=1#post512144
Link hình : http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/D-MIFUNE20.jpg

40.
Link post :http://japanest.com/forum/showthread.php/54177-Ngay-cua-cac-be-trai-Nhat-Ban?p=504439&viewfull=1#post504439
Link hình : http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/2624702970_1f6e9ed1a8_b-620x465.jpg

Từ chìa khóa: Hyogo


Điểm:Link post
Link hình
Từ chìa khóa
Điểm tốc độ
Tổng


(x10)
(x5)
(x50)
30
33
Hyogo
T3300
165
0
6
471
Thời gian nộp bài: T6 04-01-2013 11:13 PM


1. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/63680-7-de-Nhat-kiem-may-anh-so-hoan-hao?p=552418&viewfull=1#post552418
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot3/vnm_2012_467475.jpg

2. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/77025-Bo-suu-tap-cac-phat-minh-that-bai-cua-nguoi-Nhat?p=606386&viewfull=1#post606386
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot4/kenichi20masuda.jpg

3. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/64328-Chien-binh-robot-Kuratas-Update-video-tai-4?p=614172&viewfull=1#post614172
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot5/Kuratas-19-e64d7.jpg

4. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/63682-Kyocera-Hydro-Dien-thoai-di-dong-chong-nuoc-do-Boost-Mobile-phan-phoi?p=552420&viewfull=1#post552420
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot3/waterproof-android-smartphone_1.jpg (http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot3/waterproof-android-smartphone_1.jpg)

5. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/64827-Fujitsu-Arrow-X-Smartphone-chong-bui-chong-soc-va-chong-tham-nuoc?p=560130&viewfull=1#post560130
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot3/120803tekde202-89320.jpg

6. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/62615-Sony-Xperia-Go-De-tam-trung-chong-nuoc?p=546135&viewfull=1#post546135
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/Sony-Xperia-Go-6.jpg

7. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/56977-Cocoon-Ghe-ngoi-Vo-dau-cho-xe-buyt-Nhat-Ban?p=513217&viewfull=1#post513217
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/cocoon-add01.jpg

8. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/2166-Tong-hop-Mot-so-mau-robot-doc-dao-Update-Robot-Astaco-SoRa?p=466051&viewfull=1#post466051
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/aster4_71e41.jpg

9. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/40902-Fujitsu-F-03D-Girls-va-F-06D-Girls-Dien-thoai-dong-Girls-tai-thi-truong-Nhat-Ban?p=466047&viewfull=1#post466047
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/img-1326613630-2.jpg

10. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/53513-Sony-HDR-GW77V-Handycam-sieu-ben-khong-tham-nuoc?p=522902&viewfull=1#post522902
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/SonyintroduceswaterproofHandycamGW55VECamcorder_ab ae6.jpg

11. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/62720-Ban-di-dong-Skydeck?p=544867&viewfull=1#post544867
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/skydeck05-500x333.jpg

12. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/68529-CLOPEN-va-hoc-ban-bi-mat?p=579708&viewfull=1#post579708
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot3/clopen09_zps76c3a7f0.jpg

13. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/56332-He-thong-vach-ngan-bang-giay-cho-khong-gian-so-tan-khan-cap?p=510980&viewfull=1#post510980
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/shelter01.jpg

14. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/78960-Ve-dep-nha-co-o-Nhat-Ban?p=610975&viewfull=1#post610975
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot5/01-32.jpg

15. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/62005-Tac-pham-Kinh-sat-trong-cua-Haruka-Kojin?p=539352&viewfull=1#post539352
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/lens05.jpg

16. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/68447-Cong-kinh-van-hoa-tai-trung-tam-thuong-mai-Tokyu-Plaza?p=579258&viewfull=1#post579258
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot3/cua_guong_3_zps22bdcf57.jpg

17. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/56345-Church-on-the-Water-cua-KTS-Tadao-Ando?p=510999&viewfull=1#post510999
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/1292883006-cow12.jpg

18. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/37926-Villa-Ronde-Biet-thu-tron-ben-bo-bien?p=453352&viewfull=1#post453352
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/villa-ronde-biet-thu-tron-ben-bo-bien-4.jpg

19. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/56318-Su-gian-di-tao-nha-cua-Tadao-Ando?p=510964&viewfull=1#post510964
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/ando2.jpg

20. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/49262-Khong-gian-ZEN-STYLE-Di-tim-su-tinh-lang?p=490142&viewfull=1#post490142
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/01modernminimalisthouse.jpg

21. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/59345-Ngoi-chua-cua-nhung-giac-mo-Mot-cong-trinh-kien-truc-Phat-Giao-do-so?p=521432&viewfull=1#post521432
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/vuong_duong_phat_giao1_5_jpg.jpg (http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/vuong_duong_phat_giao1_5_jpg.jpg)

22. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/706-Di-san-the-gioiCo-do-Nara?p=455920&viewfull=1#post455920
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/nara3.jpg

23. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/69118-Tham-ho-nuoc-man-Hamanako?p=581727&viewfull=1#post581727
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot3/6375_13.jpg

24. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/82572-Vung-song-nuoc-Niyodo?p=622650&viewfull=1#post622650
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/Niyodo4.jpg#.UOQsVuQ07lY

25. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/76358-Nanko-Bai-bien-tuyet-dep-o-Osaka?p=604142&viewfull=1#post604142
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot4/600x339-62716_w-2_5467.jpg

26. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/40138-Ho-Biwa?p=475652&viewfull=1#post475652
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/800px-Chikubujima.jpg

27. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/52176-Den-tham-hon-dao-nho-Yakushima?p=542230&viewfull=1#post542230
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/bab58_yakushima_princess-mononoke-forest.jpg

28. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/40042-Kiyomizu-dera-Chua-Thanh-Thuy?p=462744&viewfull=1#post462744
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/kiyomizudera08.jpg

29. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/38642-Chua-Todaiji?p=456842&viewfull=1#post456842
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/Sotaydulich_Du_hanh_the_gioi_Den_Todaiji_04.jpg

30. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/63489-Tham-quan-den-Kofukuji-Nara-Nhat-Ban?p=551083&viewfull=1#post551083
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/japan-nara-kofukuji-complex-photo-04.jpg

31. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/42765-Hamaya-va-cung-ten-than-may-man?p=474660&viewfull=1#post474660
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/hamaya17.jpg

32. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/40044-Cong-troi-Torii?p=462747&viewfull=1#post462747
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/Torii_gates_by_Bergundy07-.jpg

33. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/15111-Cac-le-hoi-trong-nam-cua-Nhat-Update-Kemari-Hajime-Le-hoi-da-bong?p=456847&viewfull=1#post456847
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/dot-duoc.jpg

34. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/63096-Sagi-Mai-Dieu-mua-hac-trang?p=548204&viewfull=1#post548204
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/862359993cdf6ef500.jpg

35. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/43004-Nghi-le-Shinto-dam-minh-trong-nuoc-lanh-dong-bang?p=475453&viewfull=1#post475453
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/jpnice4.jpg

37. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/56150-Ushinokokumairi-Ta-thuat-Nhat-Ban?p=510475&viewfull=1#post510475
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/juergenspecht2005032007-1.jpg

38. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/49554-Kham-pha-tam-chan-cua-Shoji?p=490811&viewfull=1#post490811
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/24232795.jpg

39. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/64657-Toh-shiya-Cuoc-thi-ban-cung-thu-vi-tai-den-Sanjusangen?p=558739&viewfull=1#post558739
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot3/4285539680_cb829a0cf1.jpg

40. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/68505-Mage-wappa-Nhung-chiec-hop-truyen-thong-Nhat-Ban?p=579619&viewfull=1#post579619
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot3/1_20120508171600_l_zps64249d17.jpg

Từ chìa khóa: Hatsumode

Điểm:Link post
Link hình
Từ chìa khóa
Điểm tốc độ
Tổng


(x10)
(x5)
(x50)
39
37
Hatsumode
T6390
185
0
0
575


Thời gian nộp bài: T3 08-01-2013 10:49 PM1.
http://japanest.com/forum/showthread.php/40825-Chigirie-Nghe-thuat-tranh-xe-dan-Nhat-Ban?p=465656&viewfull=1#post465656
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/chigirie12.jpg

2.
http://japanest.com/forum/showthread.php/37513-Tsuri-Shinobu-Lau-dai-tren-khong?p=451328&viewfull=1#post451328
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/8307461.jpg

3.
http://japanest.com/forum/showthread.php/36201-Mot-so-cach-cam-hoa-theo-phong-cach-nghe-thuat-Ikebana?p=533894&viewfull=1#post533894
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/120321afamily-KT-ikeban-don-gian-7_38e05.jpg

5.
http://japanest.com/forum/showthread.php/42921-Gom-su-Nhat-Ban?p=579888&viewfull=1#post579888
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot3/kasama_zps68c4ec05.jpg

4.
http://japanest.com/forum/showthread.php/27676-Gioi-thieu-ve-Furoshiki?p=619485&viewfull=1#post619485
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/09-3.jpg

6.
http://japanest.com/forum/showthread.php/40297-Nhat-Ban-voi-nghe-thuat-son-mai?p=579729&viewfull=1#post579729
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot3/cate_shunkei_zps09030869.jpg

7.
http://japanest.com/forum/showthread.php/64373-Kich-Kabuki-cua-Nhat-Ban?p=556889&viewfull=1#post556889
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot3/Kabuki4.jpg

8.
http://japanest.com/forum/showthread.php/3337-Bonsai-Ve-dep-Thien-Trong-Vuon-Canh-Nhat-Ban?p=261676&viewfull=1#post261676
http://i272.photobucket.com/albums/jj162/costchan/heaven/tsukiyama-garden3.jpg

9.
http://japanest.com/forum/showthread.php/53101-Nghe-thuat-Bonsai?p=501073&viewfull=1#post501073
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/D2202_08.jpg

10.
http://japanest.com/forum/showthread.php/28017-Gagaku-nha-nhac-Nhat-Ban?p=454049&viewfull=1#post454049
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/1702_07.jpg

12.
http://japanest.com/forum/showthread.php/61263-Ikenobo?p=533954&viewfull=1#post533954
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/index_large_032.jpg

13.
http://japanest.com/forum/showthread.php/40234-Ngam-Ume-Hoa-mo-Nhat-Ban?p=463456&viewfull=1#post463456
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/ume13.jpg

15.
http://japanest.com/forum/showthread.php/14358-Chum-anh-Nhung-co-gai-tre-tu-cat-tay-hanh-xac-o-Nhat?p=162546&viewfull=1#post162546
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/080901023552-409-465.jpg

16.
http://japanest.com/forum/showthread.php/37760-Nhat-Ban-mua-thu-2011?p=452622&viewfull=1#post452622
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/111113_03.jpg

18.
http://japanest.com/forum/showthread.php/43515-Bo-anh-tam-khoa-than-cua-thieu-nu-Nhat-Ban?p=476831&viewfull=1#post476831
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/tambon2312113_ac88a.jpg
19.

http://japanest.com/forum/showthread.php/50334-Mua-hoa-anh-dao-nam-2012?p=502392&viewfull=1#post502392
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/120403_tokyo_23.jpg

20.
http://japanest.com/forum/showthread.php/40100-Ngam-hoa-tulip-tren-dao-Awaji?p=463103&viewfull=1#post463103
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/2408734095_df62dab03e_o.jpg

21.
http://japanest.com/forum/showthread.php/38774-Bi-an-ve-cac-trinh-nu-trong-den-tho-Nhat-Ban?p=553953&viewfull=1#post553953
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot3/2698036728_109b28509b_o.jpg

22.
http://japanest.com/forum/showthread.php/43111-Day-tre-kieu-Nhat-Nhung-chuyen-dang-nho?p=614706&viewfull=1#post614706
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot5/040410-08.jpg

23.
http://japanest.com/forum/showthread.php/82079-Cuoc-song-cua-nhung-co-gai-lam-nghe-tiep-ruou-o-Nhat?p=620739&viewfull=1#post620739
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/can-canh-cuoc-song-cua-gai-tiep-ruou-nhat-ban2.jpg

24.
http://japanest.com/forum/showthread.php/44605-Gap-nguoi-phu-nu-la-bieu-tuong-song-than-Nhat?p=480079&viewfull=1#post480079
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/song6_bb601.jpg

26.
http://japanest.com/forum/showthread.php/40240-Atae-Yuki-nghe-si-dieu-khac-vai?p=463467&viewfull=1#post463467
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/atae20yuki20010.jpg

27.
http://japanest.com/forum/showthread.php/46849-Be-gai-duoc-cuu-song-trong-song-than-Nhat-Ban-gap-lai-an-nhan?p=484657&viewfull=1#post484657
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/1-1-4.jpg

28.
http://japanest.com/forum/showthread.php/37957-Kham-pha-mot-ngay-cua-my-nhan-43-tuoi-Nhat-Ban?p=453422&viewfull=1#post453422
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/t720805.jpg (http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/t720805.jpg)

29.
http://japanest.com/forum/showthread.php/70039-Reiko-Shiota-nu-hoang-cau-long-Nhat-Ban?p=584665&viewfull=1#post584665
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot4/Reiko-Shiota-4.jpg

30.
http://japanest.com/forum/showthread.php/44812-Nu-chinh-tri-gia-xinh-dep-cua-tinh-Saitama?p=480479&viewfull=1#post480479
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/ds_31nghi1in5.jpg

31.
http://japanest.com/forum/showthread.php/62711-Konapun-Do-choi-nau-an?p=544848&viewfull=1#post544848
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/sushi_detail.jpg

32.
http://japanest.com/forum/showthread.php/61862-Nhung-su-kien-lam-mat-ngay-he-o-Nhat?p=537660&viewfull=1#post537660
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/tokyomidtownfurinsaisai.jpg

33.
http://japanest.com/forum/showthread.php/38537-Trong-lua-trong-van-phong-o-Nhat?p=456400&viewfull=1#post456400
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/tronglua4.jpg

35.
http://japanest.com/forum/showthread.php/42104-Di-cho-troi-tai-Nhat-Ban?p=471925&viewfull=1#post471925
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/image0035.jpg

37.
http://japanest.com/forum/showthread.php/49057-Bang-chu-cai-ky-di-lam-tu-long-chan?p=489681&viewfull=1#post489681
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/111109CLlongchan3.jpg

40.
http://japanest.com/forum/showthread.php/70137-Thuong-thuc-mua-he-that-Cool-theo-cach-cua-rieng-ban?p=585047&viewfull=1#post585047
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot4/popa120827.jpg

Từ chìa khóa: Makuzu Kozan

Điểm:Link post
Link hình
Từ chìa khóa
Điểm tốc độ
Tổng


(x10)
(x5)
(x50)
32
31
Makuzu Kozan
T3320
155
0
6
481

Kasumi
30-12-2012, 12:14 AM
Nang_phaleTuần 1
Tuần 2
Tuần 3
Tuần 4
Tháng


529
575
494

1598
Thời gian nộp bài: T4 26-12-2012 11:07 PM1.
Link post : http://japanest.com/forum/showthread.php/10201-Gioi-thieu-Sushi-nguon-goc-va-cach-an?p=501080&viewfull=1#post501080
Link hình : http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/D1302_13.jpg

2.
Link post : http://japanest.com/forum/showthread.php/55486-Gioi-thieu-Thuong-thuc-Oden-giua-mua-dong?p=508844&viewfull=1#post508844
Link hình : http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/oden2.jpg

3.
Link post : http://japanest.com/forum/showthread.php/69762-Recipe-Mabo-Tofu-Mon-ngon-bo-re-cho-du-hoc-sinh-tai-Nhat?p=583503&viewfull=1#post583503
Link hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot4/aHR0cCUzQSUyRiUyRjEuYnAuYmxvZ3Nwb3QuY29tJTJGLW11ak cwS0ZMYTZnJTJGVHRHN0NoZElDcUklMkZBQUFBQUFBQUJxTSUy Rm9WRkxSOERYVEpNJTJGczQwMCUyRklNR18wMTcw.jpg

4.
Link post: http://japanest.com/forum/showthread.php/64057-Gioi-thieu-Shiruko-Mochi-va-sup-dau-do-Azuki-theo-phong-cach-Kyoto?p=554619&viewfull=1#post554619
Link hình : http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot3/kyoto-daimonji-theme-wagashi-shiruko-3.jpg

5.
Link post : http://japanest.com/forum/showthread.php/38454-Gioi-thieu-Thuong-hang-nhu-bo-Kobe?p=455940&viewfull=1#post455940
Link hình : http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/bo20kobe-yeudulichvnjpg784742028Copy29.jpg

7.
Link post : http://japanest.com/forum/showthread.php/55311-Recipe-Nikujaga-Mon-an-mang-huong-vi-cua-me?p=508422&viewfull=1#post508422
Link hình : http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/02-13.jpg

8.
Link post: http://japanest.com/forum/showthread.php/14641-Recipe-Takoyaki?p=166568&viewfull=1#post166568
Link hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/IMG_1045.jpg

9.
Link post: http://japanest.com/forum/showthread.php/42836-Recipe-Shabu-shabu-Hay-hay-mon-lau-Nhat-Ban?p=474881&viewfull=1#post474881
Link hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/shabushabu.jpg

11.
Link post : http://japanest.com/forum/showthread.php/64296-Karl-Lagerfeld-x-Shu-Uemura-Ve-dep-A-Au-hoan-my?p=599785&viewfull=1#post599785
Link hình : http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot4/karlshuhero.jpg

12.
Link post : http://japanest.com/forum/showthread.php/55925-Noi-y-xuat-chung-cua-sinh-vien-thoi-trang-Nhat-Ban?p=509917&viewfull=1#post509917
Link hình : http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/noi_y_9.jpg

13.
Link post : http://japanest.com/forum/showthread.php/70210-Teen-Nhat-chuong-mu-vanh-cung?p=585332&viewfull=1#post585332
Link hình : http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot4/05-6.jpg

14.
Link post : http://japanest.com/forum/showthread.php/79188-Hinh-anh-an-tuong-tai-tuan-le-thoi-trang-Japanese-Couture-Fashion-Week?p=611572&viewfull=1#post611572
Link hình : http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot5/4-3.jpg

15.
Link post : http://japanest.com/forum/showthread.php/68439-Teen-Nhat-me-giay-de-khung?p=579228&viewfull=1#post579228
Link hình : http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot3/2368333_500_zpsfe3b055f.jpg

17.
Link post : http://japanest.com/forum/showthread.php/71724-Ngam-toc-la-cua-gioi-tre-Nhat?p=589135&viewfull=1#post589135
Link hình : http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot4/1336968267-Thoi-trang-street-style--2-.jpg

18.
Link post : http://japanest.com/forum/showthread.php/81677-Sac-mau-tren-duong-pho-Nhat-Update-Fairy-Tale-Pink?p=619793&viewfull=1#post619793
Link hình : http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/11485.jpg

19.
Link post : http://japanest.com/forum/showthread.php/70205-Nhat-Ban-va-con-bao-thoi-trang-Lady-Gaga?p=585325&viewfull=1#post585325
Link hình : http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot4/26-5.jpg

20.
Link post : http://japanest.com/forum/showthread.php/81687-Fashions-Night-Out-Tokyo-2012?p=619815&viewfull=1#post619815
Link hình : http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/12586.jpg

21.
Link post: http://japanest.com/forum/showthread.php/56320-Tadao-Ando-Kien-truc-su-noi-tieng-Nhat-Ban?p=510968&viewfull=1#post510968
Link hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/tadao-ando-great-architect.jpg

22.
Link post: http://japanest.com/forum/showthread.php/68519-Noi-long-cua-ninja-Nhat-Ban-cuoi-cung?p=608921&viewfull=1#post608921
Link hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot5/jinichi-kawakam.jpg

23.
Link post: http://japanest.com/forum/showthread.php/76431-Ngam-ve-dep-thien-than-cua-nu-quan-nhan-Nhat-Ban?p=604853&viewfull=1#post604853
Link hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot4/images1056732_nu_quan_nhan_nhat_06.jpg

24.
Link post: http://japanest.com/forum/showthread.php/56821-Hori-Chiemi-Nu-tiep-vien-me-hoac-khan-gia-Viet-mot-thoi?p=512740&viewfull=1#post512740
Link hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/Hori-Chiemi1a-giaoducnetvn.jpg

25.
Limk post: http://japanest.com/forum/showthread.php/40057-Ty-phu-khoi-nghiep-tu-tro-choi-dien-tu?p=462811&viewfull=1#post462811
Link hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/hiroshi-yamauchi.jpg

26.
Link post: http://japanest.com/forum/showthread.php/70030-Cho-thue-nguoi-dep-om-de-ngu?p=587020&viewfull=1#post587020
Link hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot4/japanese-slumber-party-620x350-1.jpg

27.
Link post: http://japanest.com/forum/showthread.php/76081-Cau-chuyen-ve-ba-lao-nong-dan-co-doc-gay-sot-o-Nhat?p=603372&viewfull=1#post603372
Link hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/92a90B693FA002.jpg

28.
Link post: http://japanest.com/forum/showthread.php/54337-Nhung-dieu-chua-biet-ve-Shinji-Kagawa?p=505240&viewfull=1#post505240
Link hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/shinji_kagawa_manchester_united_borussia_dortmund_ giaoducnetvn_1.jpg

30.
Link post: http://japanest.com/forum/showthread.php/5189-Bill-Gates-cua-nuoc-Nhat?p=599617&viewfull=1#post599617
Link hình : http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot4/13807_43-ke-danh-bac.jpg

31.
Link post : http://japanest.com/forum/showthread.php/15111-Cac-le-hoi-trong-nam-cua-Nhat-Update-Kemari-Hajime-Le-hoi-da-bong?p=542200&viewfull=1#post542200
Link hình : http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/photo_events-festivals_02.jpg

32.
Link post : http://japanest.com/forum/showthread.php/15111-Cac-le-hoi-trong-nam-cua-Nhat-Update-Kemari-Hajime-Le-hoi-da-bong?p=552006&viewfull=1#post552006
Link hình : http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/Danjiri-9-15.jpg

33.
Link post : http://japanest.com/forum/showthread.php/42917-Bunka-no-Hi-Ngay-hoi-van-hoa-Nhat-Ban?p=475086&viewfull=1#post475086
Link hình : http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/crossfire_327425_1544571.jpg

35.
Link post : http://japanest.com/forum/showthread.php/15111-Cac-le-hoi-trong-nam-cua-Nhat-Update-Kemari-Hajime-Le-hoi-da-bong?p=465673&viewfull=1#post465673
Link hình : http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/TTO_0282553.jpg

36.
Link post : http://japanest.com/forum/showthread.php/15111-Cac-le-hoi-trong-nam-cua-Nhat-Update-Kemari-Hajime-Le-hoi-da-bong?p=490162&viewfull=1#post490162
Link hình : http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/e8.jpg

37.
Link post : http://japanest.com/forum/showthread.php/40230-Van-hoa-Setsubun-Xua-duoi-ma-qui-va-van-xui?p=463448&viewfull=1#post463448
Link hình : http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/78989.jpg

38.
Link post : http://japanest.com/forum/showthread.php/15111-Cac-le-hoi-trong-nam-cua-Nhat-Update-Kemari-Hajime-Le-hoi-da-bong?p=589526&viewfull=1#post589526
Link hình : http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot4/dsc_2389.jpg

39.
Link post : http://japanest.com/forum/showthread.php/15111-Cac-le-hoi-trong-nam-cua-Nhat-Update-Kemari-Hajime-Le-hoi-da-bong?p=512144&viewfull=1#post512144
Link hình : http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/D-MIFUNE20.jpg

40.
Link post :http://japanest.com/forum/showthread.php/54177-Ngay-cua-cac-be-trai-Nhat-Ban?p=504439&viewfull=1#post504439
Link hình : http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/2624702970_1f6e9ed1a8_b-620x465.jpg

Từ khóa : Aomori


Điểm:Link post
Link hình
Từ chìa khóa
Điểm tốc độ
Tổng


(x10)
(x5)
(x50)
35
35
Aomori
T4350
175
0
4
529
Thời gian nộp bài: T6 04-01-2013 10:53 PM


1.
Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/63680-7-de-Nhat-kiem-may-anh-so-hoan-hao?p=552418&viewfull=1#post552418
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot3/vnm_2012_467475.jpg

hoặc

Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/59596-Nhung-chiec-dien-thoai-sieu-chong-nuoc?p=523863&viewfull=1#post523863
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/p02d_e25b9.jpg

2.
Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/77025-Bo-suu-tap-cac-phat-minh-that-bai-cua-nguoi-Nhat?p=606386&viewfull=1#post606386
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot4/kenichi20masuda.jpg

3.
Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/64328-Chien-binh-robot-Kuratas-Update-video-tai-4?p=614172&viewfull=1#post614172
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot5/Kuratas-19-e64d7.jpg

4.
Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/63682-Kyocera-Hydro-Dien-thoai-di-dong-chong-nuoc-do-Boost-Mobile-phan-phoi?p=552420&viewfull=1#post552420
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot3/waterproof-android-smartphone_1.jpg (http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot3/waterproof-android-smartphone_1.jpg)

5.
Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/64827-Fujitsu-Arrow-X-Smartphone-chong-bui-chong-soc-va-chong-tham-nuoc?p=560130&viewfull=1#post560130
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot3/120803tekde202-89320.jpg

6.
Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/62615-Sony-Xperia-Go-De-tam-trung-chong-nuoc?p=546135&viewfull=1#post546135
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/Sony-Xperia-Go-6.jpg

7.
Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/56977-Cocoon-Ghe-ngoi-Vo-dau-cho-xe-buyt-Nhat-Ban?p=513217&viewfull=1#post513217
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/cocoon-add01.jpg

8.
Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/2166-Tong-hop-Mot-so-mau-robot-doc-dao-Update-Robot-Astaco-SoRa?p=466051&viewfull=1#post466051
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/aster4_71e41.jpg

9.
Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/40902-Fujitsu-F-03D-Girls-va-F-06D-Girls-Dien-thoai-dong-Girls-tai-thi-truong-Nhat-Ban?p=466047&viewfull=1#post466047
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/img-1326613630-2.jpg

10.
Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/53513-Sony-HDR-GW77V-Handycam-sieu-ben-khong-tham-nuoc?p=522902&viewfull=1#post522902
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/SonyintroduceswaterproofHandycamGW55VECamcorder_ab ae6.jpg

11.
Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/62720-Ban-di-dong-Skydeck?p=544867&viewfull=1#post544867
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/skydeck05-500x333.jpg

12.
Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/68529-CLOPEN-va-hoc-ban-bi-mat?p=579708&viewfull=1#post579708
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot3/clopen09_zps76c3a7f0.jpg

13.
Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/56332-He-thong-vach-ngan-bang-giay-cho-khong-gian-so-tan-khan-cap?p=510980&viewfull=1#post510980
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/shelter01.jpg

14.
Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/78960-Ve-dep-nha-co-o-Nhat-Ban?p=610975&viewfull=1#post610975
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot5/01-32.jpg

15.
Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/62005-Tac-pham-Kinh-sat-trong-cua-Haruka-Kojin?p=539352&viewfull=1#post539352
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/lens05.jpg

16.
Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/68447-Cong-kinh-van-hoa-tai-trung-tam-thuong-mai-Tokyu-Plaza?p=579258&viewfull=1#post579258
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot3/cua_guong_3_zps22bdcf57.jpg

17.
Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/56345-Church-on-the-Water-cua-KTS-Tadao-Ando?p=510999&viewfull=1#post510999
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/1292883006-cow12.jpg

18.
Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/37926-Villa-Ronde-Biet-thu-tron-ben-bo-bien?p=453352&viewfull=1#post453352
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/villa-ronde-biet-thu-tron-ben-bo-bien-4.jpg

19.
Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/56318-Su-gian-di-tao-nha-cua-Tadao-Ando?p=510964&viewfull=1#post510964
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/ando2.jpg

20.
Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/49262-Khong-gian-ZEN-STYLE-Di-tim-su-tinh-lang?p=490142&viewfull=1#post490142
Link Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/01modernminimalisthouse.jpg


Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/59345-Ngoi-chua-cua-nhung-giac-mo-Mot-cong-trinh-kien-truc-Phat-Giao-do-so?p=521432&viewfull=1#post521432
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/vuong_duong_phat_giao1_5_jpg.jpg (http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/vuong_duong_phat_giao1_5_jpg.jpg)

22.
Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/706-Di-san-the-gioiCo-do-Nara?p=455920&viewfull=1#post455920
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/nara3.jpg

23.
Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/69118-Tham-ho-nuoc-man-Hamanako?p=581727&viewfull=1#post581727
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot3/6375_13.jpg

24.
Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/82572-Vung-song-nuoc-Niyodo?p=622650&viewfull=1#post622650
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/Niyodo4.jpg#.UOQsVuQ07lY

25.
Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/76358-Nanko-Bai-bien-tuyet-dep-o-Osaka?p=604142&viewfull=1#post604142
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot4/600x339-62716_w-2_5467.jpg

26.
Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/40138-Ho-Biwa?p=475652&viewfull=1#post475652
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/800px-Chikubujima.jpg

27.
Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/52176-Den-tham-hon-dao-nho-Yakushima?p=542230&viewfull=1#post542230
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/bab58_yakushima_princess-mononoke-forest.jpg

28.
Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/40042-Kiyomizu-dera-Chua-Thanh-Thuy?p=462744&viewfull=1#post462744
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/kiyomizudera08.jpg

29.
Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/38642-Chua-Todaiji?p=456842&viewfull=1#post456842
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/Sotaydulich_Du_hanh_the_gioi_Den_Todaiji_04.jpg

30.
Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/63489-Tham-quan-den-Kofukuji-Nara-Nhat-Ban?p=551083&viewfull=1#post551083
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/japan-nara-kofukuji-complex-photo-04.jpg

31.
Post: Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/42765-Hamaya-va-cung-ten-than-may-man?p=474660&viewfull=1#post474660
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/hamaya17.jpg

32.
Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/40044-Cong-troi-Torii?p=462747&viewfull=1#post462747
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/Torii_gates_by_Bergundy07-.jpg

33.
Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/15111-Cac-le-hoi-trong-nam-cua-Nhat-Update-Kemari-Hajime-Le-hoi-da-bong?p=456847&viewfull=1#post456847
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/dot-duoc.jpg

34.
Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/63096-Sagi-Mai-Dieu-mua-hac-trang?p=548204&viewfull=1#post548204
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/862359993cdf6ef500.jpg

35.
Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/43004-Nghi-le-Shinto-dam-minh-trong-nuoc-lanh-dong-bang?p=475453&viewfull=1#post475453
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/jpnice4.jpg

37.
Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/56150-Ushinokokumairi-Ta-thuat-Nhat-Ban?p=510475&viewfull=1#post510475
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/juergenspecht2005032007-1.jpg

38.
Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/49554-Kham-pha-tam-chan-cua-Shoji?p=490811&viewfull=1#post490811
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/24232795.jpg

39.
Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/64657-Toh-shiya-Cuoc-thi-ban-cung-thu-vi-tai-den-Sanjusangen?p=558739&viewfull=1#post558739
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot3/4285539680_cb829a0cf1.jpg

40.
Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/68505-Mage-wappa-Nhung-chiec-hop-truyen-thong-Nhat-Ban?p=579619&viewfull=1#post579619
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot3/1_20120508171600_l_zps64249d17.jpg

Từ khóa : oshogatsu

Điểm:Link post
Link hình
Từ chìa khóa
Điểm tốc độ
Tổng


(x10)
(x5)
(x50)
39
37
Oshogatsu
T6390
185
0
0
575


Thời gian nộp bài: T4 09-01-2013 09:24 PM


1.
Link : http://japanest.com/forum/showthread.php/40825-Chigirie-Nghe-thuat-tranh-xe-dan-Nhat-Ban?p=465656&viewfull=1#post465656
Hình : http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/chigirie12.jpg

2.
Link : http://japanest.com/forum/showthread.php/37513-Tsuri-Shinobu-Lau-dai-tren-khong?p=451328&viewfull=1#post451328
Hình : http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/8307461.jpg

3.
Link : http://japanest.com/forum/showthread.php/36201-Mot-so-cach-cam-hoa-theo-phong-cach-nghe-thuat-Ikebana?p=533894&viewfull=1#post533894
Hình : http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/120321afamily-KT-ikeban-don-gian-7_38e05.jpg

4.
Link : http://japanest.com/forum/showthread.php/27676-Gioi-thieu-ve-Furoshiki?p=619485&viewfull=1#post619485
Hình : http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/09-3.jpg


5.
Link : http://japanest.com/forum/showthread.php/42921-Gom-su-Nhat-Ban?p=579888&viewfull=1#post579888
Hình : http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot3/kasama_zps68c4ec05.jpg


6.
Link : http://japanest.com/forum/showthread.php/40297-Nhat-Ban-voi-nghe-thuat-son-mai?p=579729&viewfull=1#post579729
Hình : http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot3/cate_shunkei_zps09030869.jpg

7.
Link : http://japanest.com/forum/showthread.php/64373-Kich-Kabuki-cua-Nhat-Ban?p=556889&viewfull=1#post556889
Hình : http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot3/Kabuki4.jpg

8.
Link : http://japanest.com/forum/showthread.php/3337-Bonsai-Ve-dep-Thien-Trong-Vuon-Canh-Nhat-Ban?p=261676&viewfull=1#post261676
Hình : http://i272.photobucket.com/albums/jj162/costchan/heaven/tsukiyama-garden3.jpg

9.
Link : http://japanest.com/forum/showthread.php/53101-Nghe-thuat-Bonsai?p=501073&viewfull=1#post501073
Hình : http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/D2202_08.jpg

10.
Link : http://japanest.com/forum/showthread.php/28017-Gagaku-nha-nhac-Nhat-Ban?p=454049&viewfull=1#post454049
Hình : http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/1702_07.jpg

12.
Link : http://japanest.com/forum/showthread.php/61263-Ikenobo?p=533954&viewfull=1#post533954
Hình : http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/index_large_032.jpg

13.
Link : http://japanest.com/forum/showthread.php/40234-Ngam-Ume-Hoa-mo-Nhat-Ban?p=463456&viewfull=1#post463456
Hình : http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/ume13.jpg

15.
Link : http://japanest.com/forum/showthread.php/14358-Chum-anh-Nhung-co-gai-tre-tu-cat-tay-hanh-xac-o-Nhat?p=162546&viewfull=1#post162546
Hình : http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/080901023552-409-465.jpg

Link : 16.
http://japanest.com/forum/showthread.php/37760-Nhat-Ban-mua-thu-2011?p=452622&viewfull=1#post452622
Hình : http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/111113_03.jpg

17.
Link : http://japanest.com/forum/showthread.php/41585-He-thong-can-truc-noi-sieu-truong-co-the-nhac-bong-ca-tau-ngam-cua-Nhat?p=469428&viewfull=1#post469428
Hình : http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/sieu_can_truc_Yoshida_giaoducnetvn_3.jpg

18.
Link : http://japanest.com/forum/showthread.php/43515-Bo-anh-tam-khoa-than-cua-thieu-nu-Nhat-Ban?p=476831&viewfull=1#post476831
Hình : http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/tambon2312113_ac88a.jpg

19.
Link : http://japanest.com/forum/showthread.php/50334-Mua-hoa-anh-dao-nam-2012?p=502392&viewfull=1#post502392
Hình : http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/120403_tokyo_23.jpg

20.
Link : http://japanest.com/forum/showthread.php/40100-Ngam-hoa-tulip-tren-dao-Awaji?p=463103&viewfull=1#post463103
Hình : http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/2408734095_df62dab03e_o.jpg

21.
Link : http://japanest.com/forum/showthread.php/38774-Bi-an-ve-cac-trinh-nu-trong-den-tho-Nhat-Ban?p=553953&viewfull=1#post553953
Hình : http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot3/2698036728_109b28509b_o.jpg

22.
Link : http://japanest.com/forum/showthread.php/43111-Day-tre-kieu-Nhat-Nhung-chuyen-dang-nho?p=614706&viewfull=1#post614706
Hình : http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot5/040410-08.jpg

23.
Link : http://japanest.com/forum/showthread.php/82079-Cuoc-song-cua-nhung-co-gai-lam-nghe-tiep-ruou-o-Nhat?p=620739&viewfull=1#post620739
Hình : http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/can-canh-cuoc-song-cua-gai-tiep-ruou-nhat-ban2.jpg

24.
Link : http://japanest.com/forum/showthread.php/44605-Gap-nguoi-phu-nu-la-bieu-tuong-song-than-Nhat?p=480079&viewfull=1#post480079
Hình : http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/song6_bb601.jpg

25.
Link : http://japanest.com/forum/showthread.php/56966-Chuyen-chua-ke-ve-3-nu-dien-vien-vao-vai-O-sin?p=513188&viewfull=1#post513188
Hình : http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/Kobayashi-Ayako-giaoducnetvn.jpg

26.
Link : http://japanest.com/forum/showthread.php/40240-Atae-Yuki-nghe-si-dieu-khac-vai?p=463467&viewfull=1#post463467
Hình : http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/atae20yuki20010.jpg

27.
Link : http://japanest.com/forum/showthread.php/46849-Be-gai-duoc-cuu-song-trong-song-than-Nhat-Ban-gap-lai-an-nhan?p=484657&viewfull=1#post484657
Hình : http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/1-1-4.jpg

28.
Link : http://japanest.com/forum/showthread.php/37957-Kham-pha-mot-ngay-cua-my-nhan-43-tuoi-Nhat-Ban?p=453422&viewfull=1#post453422
Hình : http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/t720805.jpg (http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/t720805.jpg)

29.
Link : http://japanest.com/forum/showthread.php/70039-Reiko-Shiota-nu-hoang-cau-long-Nhat-Ban?p=584665&viewfull=1#post584665
Hình : http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot4/Reiko-Shiota-4.jpg

30.
Link : http://japanest.com/forum/showthread.php/44812-Nu-chinh-tri-gia-xinh-dep-cua-tinh-Saitama?p=480479&viewfull=1#post480479
Hình : http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/ds_31nghi1in5.jpg

31.
Link : http://japanest.com/forum/showthread.php/62711-Konapun-Do-choi-nau-an?p=544848&viewfull=1#post544848
Hình : http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/sushi_detail.jpg

32.
Link : http://japanest.com/forum/showthread.php/61862-Nhung-su-kien-lam-mat-ngay-he-o-Nhat?p=537660&viewfull=1#post537660
Hình : http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/tokyomidtownfurinsaisai.jpg

33.
Link : http://japanest.com/forum/showthread.php/38537-Trong-lua-trong-van-phong-o-Nhat?p=456400&viewfull=1#post456400
Hình : http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/tronglua4.jpg

35.
Link : http://japanest.com/forum/showthread.php/42104-Di-cho-troi-tai-Nhat-Ban?p=471925&viewfull=1#post471925
Hình : http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/image0035.jpg

37.
Link : http://japanest.com/forum/showthread.php/49057-Bang-chu-cai-ky-di-lam-tu-long-chan?p=489681&viewfull=1#post489681
Hình : http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/111109CLlongchan3.jpg

40.
Link : http://japanest.com/forum/showthread.php/70137-Thuong-thuc-mua-he-that-Cool-theo-cach-cua-rieng-ban?p=585047&viewfull=1#post585047
Hình : http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot4/popa120827.jpg

Từ khóa : YORIKO YOUDA


Điểm:Link post
Link hình
Từ chìa khóa
Điểm tốc độ
Tổng


(x10)
(x5)
(x50)
33
32
YORIKO YOUDA
T4330
160
0
4
494

Kasumi
30-12-2012, 12:15 AM
prince_wingTuần 1
Tuần 2
Tuần 3
Tuần 4
Tháng


529
575


1104


Thời gian nộp bài: T4 26-12-2012 11:51 PM


1.
Link post : http://japanest.com/forum/showthread.php/10201-Gioi-thieu-Sushi-nguon-goc-va-cach-an?p=501080&viewfull=1#post501080
Link hình : http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/D1302_13.jpg

2.
Link post : http://japanest.com/forum/showthread.php/55486-Gioi-thieu-Thuong-thuc-Oden-giua-mua-dong?p=508844&viewfull=1#post508844
Link hình : http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/oden2.jpg

3.
Link post : http://japanest.com/forum/showthread.php/69762-Recipe-Mabo-Tofu-Mon-ngon-bo-re-cho-du-hoc-sinh-tai-Nhat?p=583503&viewfull=1#post583503
Link hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot4/aHR0cCUzQSUyRiUyRjEuYnAuYmxvZ3Nwb3QuY29tJTJGLW11ak cwS0ZMYTZnJTJGVHRHN0NoZElDcUklMkZBQUFBQUFBQUJxTSUy Rm9WRkxSOERYVEpNJTJGczQwMCUyRklNR18wMTcw.jpg

4.
Link post: http://japanest.com/forum/showthread.php/64057-Gioi-thieu-Shiruko-Mochi-va-sup-dau-do-Azuki-theo-phong-cach-Kyoto?p=554619&viewfull=1#post554619
Link hình : http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot3/kyoto-daimonji-theme-wagashi-shiruko-3.jpg

5.
Link post : http://japanest.com/forum/showthread.php/38454-Gioi-thieu-Thuong-hang-nhu-bo-Kobe?p=455940&viewfull=1#post455940
Link hình : http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/bo20kobe-yeudulichvnjpg784742028Copy29.jpg

7.
Link post : http://japanest.com/forum/showthread.php/55311-Recipe-Nikujaga-Mon-an-mang-huong-vi-cua-me?p=508422&viewfull=1#post508422
Link hình : http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/02-13.jpg

8.
Link post: http://japanest.com/forum/showthread.php/14641-Recipe-Takoyaki?p=166568&viewfull=1#post166568
Link hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/IMG_1045.jpg
9.
Link post: http://japanest.com/forum/showthread.php/42836-Recipe-Shabu-shabu-Hay-hay-mon-lau-Nhat-Ban?p=474881&viewfull=1#post474881
Link hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/shabushabu.jpg

11.
Link post : http://japanest.com/forum/showthread.php/64296-Karl-Lagerfeld-x-Shu-Uemura-Ve-dep-A-Au-hoan-my?p=599785&viewfull=1#post599785
Link hình : http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot4/karlshuhero.jpg

12.
Link post : http://japanest.com/forum/showthread.php/55925-Noi-y-xuat-chung-cua-sinh-vien-thoi-trang-Nhat-Ban?p=509917&viewfull=1#post509917
Link hình : http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/noi_y_9.jpg

13.
Link post : http://japanest.com/forum/showthread.php/70210-Teen-Nhat-chuong-mu-vanh-cung?p=585332&viewfull=1#post585332
Link hình : http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot4/05-6.jpg

14.
Link post : http://japanest.com/forum/showthread.php/79188-Hinh-anh-an-tuong-tai-tuan-le-thoi-trang-Japanese-Couture-Fashion-Week?p=611572&viewfull=1#post611572
Link hình : http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot5/4-3.jpg

15.
Link post : http://japanest.com/forum/showthread.php/68439-Teen-Nhat-me-giay-de-khung?p=579228&viewfull=1#post579228
Link hình : http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot3/2368333_500_zpsfe3b055f.jpg

17.
Link post : http://japanest.com/forum/showthread.php/71724-Ngam-toc-la-cua-gioi-tre-Nhat?p=589135&viewfull=1#post589135
Link hình : http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot4/1336968267-Thoi-trang-street-style--2-.jpg

18.
Link post : http://japanest.com/forum/showthread.php/81677-Sac-mau-tren-duong-pho-Nhat-Update-Fairy-Tale-Pink?p=619793&viewfull=1#post619793
Link hình : http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/11485.jpg

19.
Link post : http://japanest.com/forum/showthread.php/70205-Nhat-Ban-va-con-bao-thoi-trang-Lady-Gaga?p=585325&viewfull=1#post585325
Link hình : http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot4/26-5.jpg

20.
Link post : http://japanest.com/forum/showthread.php/81687-Fashions-Night-Out-Tokyo-2012?p=619815&viewfull=1#post619815
Link hình : http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/12586.jpg

21.
Link post: http://japanest.com/forum/showthread.php/56320-Tadao-Ando-Kien-truc-su-noi-tieng-Nhat-Ban?p=510968&viewfull=1#post510968
Link hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/tadao-ando-great-architect.jpg

22.
Link post: http://japanest.com/forum/showthread.php/68519-Noi-long-cua-ninja-Nhat-Ban-cuoi-cung?p=608921&viewfull=1#post608921
Link hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot5/jinichi-kawakam.jpg

23.
Link post: http://japanest.com/forum/showthread.php/76431-Ngam-ve-dep-thien-than-cua-nu-quan-nhan-Nhat-Ban?p=604853&viewfull=1#post604853
Link hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot4/images1056732_nu_quan_nhan_nhat_06.jpg

24.
Link post: http://japanest.com/forum/showthread.php/56821-Hori-Chiemi-Nu-tiep-vien-me-hoac-khan-gia-Viet-mot-thoi?p=512740&viewfull=1#post512740
Link hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/Hori-Chiemi1a-giaoducnetvn.jpg

25.
Limk post: http://japanest.com/forum/showthread.php/40057-Ty-phu-khoi-nghiep-tu-tro-choi-dien-tu?p=462811&viewfull=1#post462811
Link hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/hiroshi-yamauchi.jpg

26.
Link post: http://japanest.com/forum/showthread.php/70030-Cho-thue-nguoi-dep-om-de-ngu?p=587020&viewfull=1#post587020
Link hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot4/japanese-slumber-party-620x350-1.jpg

27.
Link post: http://japanest.com/forum/showthread.php/76081-Cau-chuyen-ve-ba-lao-nong-dan-co-doc-gay-sot-o-Nhat?p=603372&viewfull=1#post603372
Link hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/92a90B693FA002.jpg

28.
Link post: http://japanest.com/forum/showthread.php/54337-Nhung-dieu-chua-biet-ve-Shinji-Kagawa?p=505240&viewfull=1#post505240
Link hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/shinji_kagawa_manchester_united_borussia_dortmund_ giaoducnetvn_1.jpg

30.
Link post: http://japanest.com/forum/showthread.php/5189-Bill-Gates-cua-nuoc-Nhat?p=599617&viewfull=1#post599617
Link hình : http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot4/13807_43-ke-danh-bac.jpg

31.
Link post : http://japanest.com/forum/showthread.php/15111-Cac-le-hoi-trong-nam-cua-Nhat-Update-Kemari-Hajime-Le-hoi-da-bong?p=542200&viewfull=1#post542200
Link hình : http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/photo_events-festivals_02.jpg

32.
Link post : http://japanest.com/forum/showthread.php/15111-Cac-le-hoi-trong-nam-cua-Nhat-Update-Kemari-Hajime-Le-hoi-da-bong?p=552006&viewfull=1#post552006
Link hình : http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/Danjiri-9-15.jpg

33.
Link post : http://japanest.com/forum/showthread.php/42917-Bunka-no-Hi-Ngay-hoi-van-hoa-Nhat-Ban?p=475086&viewfull=1#post475086
Link hình : http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/crossfire_327425_1544571.jpg

35.
Link post : http://japanest.com/forum/showthread.php/15111-Cac-le-hoi-trong-nam-cua-Nhat-Update-Kemari-Hajime-Le-hoi-da-bong?p=465673&viewfull=1#post465673
Link hình : http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/TTO_0282553.jpg

36.
Link post : http://japanest.com/forum/showthread.php/15111-Cac-le-hoi-trong-nam-cua-Nhat-Update-Kemari-Hajime-Le-hoi-da-bong?p=490162&viewfull=1#post490162
Link hình : http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/e8.jpg

37.
Link post : http://japanest.com/forum/showthread.php/40230-Van-hoa-Setsubun-Xua-duoi-ma-qui-va-van-xui?p=463448&viewfull=1#post463448
Link hình : http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/78989.jpg

38.
Link post : http://japanest.com/forum/showthread.php/15111-Cac-le-hoi-trong-nam-cua-Nhat-Update-Kemari-Hajime-Le-hoi-da-bong?p=589526&viewfull=1#post589526
Link hình : http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot4/dsc_2389.jpg

39.
Link post : http://japanest.com/forum/showthread.php/15111-Cac-le-hoi-trong-nam-cua-Nhat-Update-Kemari-Hajime-Le-hoi-da-bong?p=512144&viewfull=1#post512144
Link hình : http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/D-MIFUNE20.jpg

40.
Link post :http://japanest.com/forum/showthread.php/54177-Ngay-cua-cac-be-trai-Nhat-Ban?p=504439&viewfull=1#post504439
Link hình : http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/2624702970_1f6e9ed1a8_b-620x465.jpg

Từ khóa : Nagoya


Điểm:Link post
Link hình
Từ chìa khóa
Điểm tốc độ
Tổng


(x10)
(x5)
(x50)
35
35
Nagoya
T4350
175
0
4
529
Thời gian nộp bài: T6 04-01-2013 11:26 PM


1.
http://japanest.com/forum/showthread.php/63680-7-de-Nhat-kiem-may-anh-so-hoan-hao?p=552418&viewfull=1#post552418
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot3/vnm_2012_467475.jpg

2.
http://japanest.com/forum/showthread.php/77025-Bo-suu-tap-cac-phat-minh-that-bai-cua-nguoi-Nhat?p=606386&viewfull=1#post606386
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot4/kenichi20masuda.jpg

3.
http://japanest.com/forum/showthread.php/64328-Chien-binh-robot-Kuratas-Update-video-tai-4?p=614172&viewfull=1#post614172
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot5/Kuratas-19-e64d7.jpg

4.
http://japanest.com/forum/showthread.php/63682-Kyocera-Hydro-Dien-thoai-di-dong-chong-nuoc-do-Boost-Mobile-phan-phoi?p=552420&viewfull=1#post552420
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot3/waterproof-android-smartphone_1.jpg (http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot3/waterproof-android-smartphone_1.jpg)

5.
http://japanest.com/forum/showthread.php/64827-Fujitsu-Arrow-X-Smartphone-chong-bui-chong-soc-va-chong-tham-nuoc?p=560130&viewfull=1#post560130
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot3/120803tekde202-89320.jpg

6.
http://japanest.com/forum/showthread.php/62615-Sony-Xperia-Go-De-tam-trung-chong-nuoc?p=546135&viewfull=1#post546135
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/Sony-Xperia-Go-6.jpg

7.
http://japanest.com/forum/showthread.php/56977-Cocoon-Ghe-ngoi-Vo-dau-cho-xe-buyt-Nhat-Ban?p=513217&viewfull=1#post513217
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/cocoon-add01.jpg

8.
http://japanest.com/forum/showthread.php/2166-Tong-hop-Mot-so-mau-robot-doc-dao-Update-Robot-Astaco-SoRa?p=466051&viewfull=1#post466051
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/aster4_71e41.jpg

9.
http://japanest.com/forum/showthread.php/40902-Fujitsu-F-03D-Girls-va-F-06D-Girls-Dien-thoai-dong-Girls-tai-thi-truong-Nhat-Ban?p=466047&viewfull=1#post466047
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/img-1326613630-2.jpg


10.
http://japanest.com/forum/showthread.php/53513-Sony-HDR-GW77V-Handycam-sieu-ben-khong-tham-nuoc?p=522902&viewfull=1#post522902
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/SonyintroduceswaterproofHandycamGW55VECamcorder_ab ae6.jpg

11.
http://japanest.com/forum/showthread.php/62720-Ban-di-dong-Skydeck?p=544867&viewfull=1#post544867
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/skydeck05-500x333.jpg

12.
http://japanest.com/forum/showthread.php/68529-CLOPEN-va-hoc-ban-bi-mat?p=579708&viewfull=1#post579708
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot3/clopen09_zps76c3a7f0.jpg

13.
http://japanest.com/forum/showthread.php/56332-He-thong-vach-ngan-bang-giay-cho-khong-gian-so-tan-khan-cap?p=510980&viewfull=1#post510980
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/shelter01.jpg

14.
http://japanest.com/forum/showthread.php/78960-Ve-dep-nha-co-o-Nhat-Ban?p=610975&viewfull=1#post610975
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot5/01-32.jpg

15.
http://japanest.com/forum/showthread.php/62005-Tac-pham-Kinh-sat-trong-cua-Haruka-Kojin?p=539352&viewfull=1#post539352
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/lens05.jpg

16.
http://japanest.com/forum/showthread.php/68447-Cong-kinh-van-hoa-tai-trung-tam-thuong-mai-Tokyu-Plaza?p=579258&viewfull=1#post579258
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot3/cua_guong_3_zps22bdcf57.jpg

17.
http://japanest.com/forum/showthread.php/56345-Church-on-the-Water-cua-KTS-Tadao-Ando?p=510999&viewfull=1#post510999
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/1292883006-cow12.jpg

18.
http://japanest.com/forum/showthread.php/37926-Villa-Ronde-Biet-thu-tron-ben-bo-bien?p=453352&viewfull=1#post453352
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/villa-ronde-biet-thu-tron-ben-bo-bien-4.jpg

19.
http://japanest.com/forum/showthread.php/56318-Su-gian-di-tao-nha-cua-Tadao-Ando?p=510964&viewfull=1#post510964
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/ando2.jpg

20.
http://japanest.com/forum/showthread.php/49262-Khong-gian-ZEN-STYLE-Di-tim-su-tinh-lang?p=490142&viewfull=1#post490142
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/01modernminimalisthouse.jpg


21.
http://japanest.com/forum/showthread.php/59345-Ngoi-chua-cua-nhung-giac-mo-Mot-cong-trinh-kien-truc-Phat-Giao-do-so?p=521432&viewfull=1#post521432
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/vuong_duong_phat_giao1_5_jpg.jpg (http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/vuong_duong_phat_giao1_5_jpg.jpg)

22.
http://japanest.com/forum/showthread.php/706-Di-san-the-gioiCo-do-Nara?p=455920&viewfull=1#post455920
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/nara3.jpg

23.
http://japanest.com/forum/showthread.php/69118-Tham-ho-nuoc-man-Hamanako?p=581727&viewfull=1#post581727
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot3/6375_13.jpg

24.
http://japanest.com/forum/showthread.php/82572-Vung-song-nuoc-Niyodo?p=622650&viewfull=1#post622650
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/Niyodo4.jpg#.UOQsVuQ07lY

25.
http://japanest.com/forum/showthread.php/76358-Nanko-Bai-bien-tuyet-dep-o-Osaka?p=604142&viewfull=1#post604142
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot4/600x339-62716_w-2_5467.jpg

26.
http://japanest.com/forum/showthread.php/40138-Ho-Biwa?p=475652&viewfull=1#post475652
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/800px-Chikubujima.jpg

27.
http://japanest.com/forum/showthread.php/52176-Den-tham-hon-dao-nho-Yakushima?p=542230&viewfull=1#post542230
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/bab58_yakushima_princess-mononoke-forest.jpg

28.
http://japanest.com/forum/showthread.php/40042-Kiyomizu-dera-Chua-Thanh-Thuy?p=462744&viewfull=1#post462744
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/kiyomizudera08.jpg

29.
http://japanest.com/forum/showthread.php/38642-Chua-Todaiji?p=456842&viewfull=1#post456842
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/Sotaydulich_Du_hanh_the_gioi_Den_Todaiji_04.jpg

30.
http://japanest.com/forum/showthread.php/63489-Tham-quan-den-Kofukuji-Nara-Nhat-Ban?p=551083&viewfull=1#post551083
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/japan-nara-kofukuji-complex-photo-04.jpg

31. http://japanest.com/forum/showthread.php/42765-Hamaya-va-cung-ten-than-may-man?p=474660&viewfull=1#post474660
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/hamaya17.jpg

32. http://japanest.com/forum/showthread.php/40044-Cong-troi-Torii?p=462747&viewfull=1#post462747
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/Torii_gates_by_Bergundy07-.jpg

33. http://japanest.com/forum/showthread.php/15111-Cac-le-hoi-trong-nam-cua-Nhat-Update-Kemari-Hajime-Le-hoi-da-bong?p=456847&viewfull=1#post456847
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/dot-duoc.jpg

34. http://japanest.com/forum/showthread.php/63096-Sagi-Mai-Dieu-mua-hac-trang?p=548204&viewfull=1#post548204
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/862359993cdf6ef500.jpg

35. http://japanest.com/forum/showthread.php/43004-Nghi-le-Shinto-dam-minh-trong-nuoc-lanh-dong-bang?p=475453&viewfull=1#post475453
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/jpnice4.jpg

37. http://japanest.com/forum/showthread.php/56150-Ushinokokumairi-Ta-thuat-Nhat-Ban?p=510475&viewfull=1#post510475
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/juergenspecht2005032007-1.jpg

38. http://japanest.com/forum/showthread.php/49554-Kham-pha-tam-chan-cua-Shoji?p=490811&viewfull=1#post490811
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/24232795.jpg

39. http://japanest.com/forum/showthread.php/64657-Toh-shiya-Cuoc-thi-ban-cung-thu-vi-tai-den-Sanjusangen?p=558739&viewfull=1#post558739
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot3/4285539680_cb829a0cf1.jpg

40. http://japanest.com/forum/showthread.php/68505-Mage-wappa-Nhung-chiec-hop-truyen-thong-Nhat-Ban?p=579619&viewfull=1#post579619
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot3/1_20120508171600_l_zps64249d17.jpg

Từ chìa khóa: oshogatsu

Điểm:Link post
Link hình
Từ chìa khóa
Điểm tốc độ
Tổng


(x10)
(x5)
(x50)
39
37
Oshogatsu
T6390
185
0
0
575

Kasumi
30-12-2012, 12:16 AM
nppullTuần 1
Tuần 2
Tuần 3
Tuần 4
Tháng


512
611
529

1652
Thời gian nộp bài: T5 27-12-2012 10:04 PM1. http://japanest.com/forum/showthread.php/10201-Gioi-thieu-Sushi-nguon-goc-va-cach-an?p=501080&viewfull=1#post501080

http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/D1302_13.jpg


2.
http://japanest.com/forum/showthread.php/55486-Gioi-thieu-Thuong-thuc-Oden-giua-mua-dong?p=508844&viewfull=1#post508844

http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/oden2.jpg


3.
http://japanest.com/forum/showthread.php/69762-Recipe-Mabo-Tofu-Mon-ngon-bo-re-cho-du-hoc-sinh-tai-Nhat?p=583503&viewfull=1#post583503

http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot4/aHR0cCUzQSUyRiUyRjEuYnAuYmxvZ3Nwb3QuY29tJTJGLW11ak cwS0ZMYTZnJTJGVHRHN0NoZElDcUklMkZBQUFBQUFBQUJxTSUy Rm9WRkxSOERYVEpNJTJGczQwMCUyRklNR18wMTcw.jpg


5.
http://japanest.com/forum/showthread.php/38454-Gioi-thieu-Thuong-hang-nhu-bo-Kobe?p=455940&viewfull=1#post455940

http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/bo20kobe-yeudulichvnjpg784742028Copy29.jpg

6.
http://japanest.com/forum/showthread.php/47734-Recipe-Salad-surimi?p=486453&viewfull=1#post486453

http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/20.jpg


7.
http://japanest.com/forum/showthread.php/55311-Recipe-Nikujaga-Mon-an-mang-huong-vi-cua-me?p=508422&viewfull=1#post508422

http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/02-13.jpg


8.
http://japanest.com/forum/showthread.php/14641-Recipe-Takoyaki?p=166568&viewfull=1#post166568

http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/IMG_1045.jpg


9.
http://japanest.com/forum/showthread.php/42836-Recipe-Shabu-shabu-Hay-hay-mon-lau-Nhat-Ban?p=474881&viewfull=1#post474881

http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/shabushabu.jpg


10.
http://japanest.com/forum/showthread.php/16283-Recipe-Ket-thuc-bua-an-theo-kieu-Nhat-Ban-voi-banh-Kuzumochi?p=590890&viewfull=1#post590890

http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot4/121010afamilyAN-kuzumochi-11-80ce9.jpg

11.
http://japanest.com/forum/showthread.php/64296-Karl-Lagerfeld-x-Shu-Uemura-Ve-dep-A-Au-hoan-my?p=599785&viewfull=1#post599785

http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot4/karlshuhero.jpg


12.
http://japanest.com/forum/showthread.php/55925-Noi-y-xuat-chung-cua-sinh-vien-thoi-trang-Nhat-Ban?p=509917&viewfull=1#post509917

http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/noi_y_9.jpg


13.
http://japanest.com/forum/showthread.php/70210-Teen-Nhat-chuong-mu-vanh-cung?p=585332&viewfull=1#post585332

http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot4/05-6.jpg14.
http://japanest.com/forum/showthread.php/79188-Hinh-anh-an-tuong-tai-tuan-le-thoi-trang-Japanese-Couture-Fashion-Week?p=611572&viewfull=1#post611572

http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot5/4-3.jpg15.
http://japanest.com/forum/showthread.php/68439-Teen-Nhat-me-giay-de-khung?p=579228&viewfull=1#post579228

http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot3/2368333_500_zpsfe3b055f.jpg

17.
http://japanest.com/forum/showthread.php/71724-Ngam-toc-la-cua-gioi-tre-Nhat?p=589135&viewfull=1#post589135

http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot4/1336968267-Thoi-trang-street-style--2-.jpg

18.
http://japanest.com/forum/showthread.php/81677-Sac-mau-tren-duong-pho-Nhat-Update-Fairy-Tale-Pink?p=619793&viewfull=1#post619793

http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/11485.jpg


19.
http://japanest.com/forum/showthread.php/70205-Nhat-Ban-va-con-bao-thoi-trang-Lady-Gaga?p=585325&viewfull=1#post585325

http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot4/26-5.jpg


20.

http://japanest.com/forum/showthread.php/81687-Fashions-Night-Out-Tokyo-2012?p=619815&viewfull=1#post619815

http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/12586.jpg


Con người (có 4/10 hình liên quan đến từ chìa khóa)

21.
http://japanest.com/forum/showthread.php/56320-Tadao-Ando-Kien-truc-su-noi-tieng-Nhat-Ban?p=510968&viewfull=1#post510968

http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/tadao-ando-great-architect.jpg


22.
http://japanest.com/forum/showthread.php/68519-Noi-long-cua-ninja-Nhat-Ban-cuoi-cung?p=608921&viewfull=1#post608921

http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot5/jinichi-kawakam.jpg

24.
http://japanest.com/forum/showthread.php/56821-Hori-Chiemi-Nu-tiep-vien-me-hoac-khan-gia-Viet-mot-thoi?p=512740&viewfull=1#post512740

http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/Hori-Chiemi1a-giaoducnetvn.jpg


25.
http://japanest.com/forum/showthread.php/40057-Ty-phu-khoi-nghiep-tu-tro-choi-dien-tu?p=462811&viewfull=1#post462811

http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/hiroshi-yamauchi.jpg

27.
http://japanest.com/forum/showthread.php/76081-Cau-chuyen-ve-ba-lao-nong-dan-co-doc-gay-sot-o-Nhat?p=603372&viewfull=1#post603372

http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/92a90B693FA002.jpg


28.
http://japanest.com/forum/showthread.php/54337-Nhung-dieu-chua-biet-ve-Shinji-Kagawa?p=505240&viewfull=1#post505240

http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/shinji_kagawa_manchester_united_borussia_dortmund_ giaoducnetvn_1.jpg

30.
http://japanest.com/forum/showthread.php/5189-Bill-Gates-cua-nuoc-Nhat?p=599617&viewfull=1#post599617

http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot4/13807_43-ke-danh-bac.jpg

31.
http://japanest.com/forum/showthread.php/15111-Cac-le-hoi-trong-nam-cua-Nhat-Update-Kemari-Hajime-Le-hoi-da-bong?p=542200&viewfull=1#post542200

http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/photo_events-festivals_02.jpg

32.
http://japanest.com/forum/showthread.php/15111-Cac-le-hoi-trong-nam-cua-Nhat-Update-Kemari-Hajime-Le-hoi-da-bong?p=552006&viewfull=1#post552006

http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/Danjiri-9-15.jpg

33.
http://japanest.com/forum/showthread.php/42917-Bunka-no-Hi-Ngay-hoi-van-hoa-Nhat-Ban?p=475086&viewfull=1#post475086

http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/crossfire_327425_1544571.jpg

34.
http://japanest.com/forum/showthread.php/64504-Ron-ra-sac-mau-le-ruoc-Yamakasa-Nhat-Ban?p=557799&viewfull=1#post557799

http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot3/P1030205.jpg

35.
http://japanest.com/forum/showthread.php/15111-Cac-le-hoi-trong-nam-cua-Nhat-Update-Kemari-Hajime-Le-hoi-da-bong?p=465673&viewfull=1#post465673

http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/TTO_0282553.jpg

36.
http://japanest.com/forum/showthread.php/15111-Cac-le-hoi-trong-nam-cua-Nhat-Update-Kemari-Hajime-Le-hoi-da-bong?p=490162&viewfull=1#post490162

http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/e8.jpg

37.
http://japanest.com/forum/showthread.php/40230-Van-hoa-Setsubun-Xua-duoi-ma-qui-va-van-xui?p=463448&viewfull=1#post463448

http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/78989.jpg

38.
http://japanest.com/forum/showthread.php/15111-Cac-le-hoi-trong-nam-cua-Nhat-Update-Kemari-Hajime-Le-hoi-da-bong?p=589526&viewfull=1#post589526

http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot4/dsc_2389.jpg

39.
http://japanest.com/forum/showthread.php/15111-Cac-le-hoi-trong-nam-cua-Nhat-Update-Kemari-Hajime-Le-hoi-da-bong?p=512144&viewfull=1#post512144

http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/D-MIFUNE20.jpg


Từ chìa khóa: Kagawa


Điểm:Link post
Link hình
Từ chìa khóa
Điểm tốc độ
Tổng


(x10)
(x5)
(x50)
34
34
Kagawa
T5340
170
0
2
512Thời gian nộp bài: T3 01-01-2013 10:21 AM


1. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/63680-7-de-Nhat-kiem-may-anh-so-hoan-hao?p=552418&viewfull=1#post552418

Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot3/vnm_2012_467475.jpg


2. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/77025-Bo-suu-tap-cac-phat-minh-that-bai-cua-nguoi-Nhat?p=606386&viewfull=1#post606386

Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot4/kenichi20masuda.jpg


3. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/64328-Chien-binh-robot-Kuratas-Update-video-tai-4?p=614172&viewfull=1#post614172

Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot5/Kuratas-19-e64d7.jpg


4. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/63682-Kyocera-Hydro-Dien-thoai-di-dong-chong-nuoc-do-Boost-Mobile-phan-phoi?p=552420&viewfull=1#post552420

Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot3/waterproof-android-smartphone_7.jpg


5. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/64827-Fujitsu-Arrow-X-Smartphone-chong-bui-chong-soc-va-chong-tham-nuoc?p=560130&viewfull=1#post560130

Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot3/120803tekde202-89320.jpg


6. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/62615-Sony-Xperia-Go-De-tam-trung-chong-nuoc?p=546135&viewfull=1#post546135

Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/Sony-Xperia-Go-6.jpg


7. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/56977-Cocoon-Ghe-ngoi-Vo-dau-cho-xe-buyt-Nhat-Ban?p=513217&viewfull=1#post513217

Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/cocoon-add01.jpg


8. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/2166-Tong-hop-Mot-so-mau-robot-doc-dao-Update-Robot-Astaco-SoRa?p=466051&viewfull=1#post466051

Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/aster4_71e41.jpg


9. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/40902-Fujitsu-F-03D-Girls-va-F-06D-Girls-Dien-thoai-dong-Girls-tai-thi-truong-Nhat-Ban?p=466047&viewfull=1#post466047

Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/img-1326613630-2.jpg


10. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/53513-Sony-HDR-GW77V-Handycam-sieu-ben-khong-tham-nuoc?p=522902&viewfull=1#post522902

Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/SonyintroduceswaterproofHandycamGW55VECamcorder_ab ae6.jpg

11. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/62720-Ban-di-dong-Skydeck?p=544867&viewfull=1#post544867

Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/skydeck05-500x333.jpg


12. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/68529-CLOPEN-va-hoc-ban-bi-mat?p=579708&viewfull=1#post579708

Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot3/clopen09_zps76c3a7f0.jpg


13. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/56332-He-thong-vach-ngan-bang-giay-cho-khong-gian-so-tan-khan-cap?p=510980&viewfull=1#post510980

Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/shelter01.jpg


14. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/78960-Ve-dep-nha-co-o-Nhat-Ban?p=610975&viewfull=1#post610975

Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot5/01-32.jpg


15. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/62005-Tac-pham-Kinh-sat-trong-cua-Haruka-Kojin?p=539352&viewfull=1#post539352

Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/lens05.jpg


16. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/68447-Cong-kinh-van-hoa-tai-trung-tam-thuong-mai-Tokyu-Plaza?p=579258&viewfull=1#post579258

Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot3/cua_guong_3_zps22bdcf57.jpg


17. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/56345-Church-on-the-Water-cua-KTS-Tadao-Ando?p=510999&viewfull=1#post510999

Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/1292883006-cow12.jpg


18. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/37926-Villa-Ronde-Biet-thu-tron-ben-bo-bien?p=453352&viewfull=1#post453352

Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/villa-ronde-biet-thu-tron-ben-bo-bien-4.jpg


19. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/56318-Su-gian-di-tao-nha-cua-Tadao-Ando?p=510964&viewfull=1#post510964

Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/ando2.jpg
21. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/59345-Ngoi-chua-cua-nhung-giac-mo-Mot-cong-trinh-kien-truc-Phat-Giao-do-so?p=521432&viewfull=1#post521432

Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/vuong_duong_phat_giao1_13_jpg.jpg

22. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/706-Di-san-the-gioiCo-do-Nara?p=455920&viewfull=1#post455920

Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/nara3.jpg


23. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/69118-Tham-ho-nuoc-man-Hamanako?p=581727&viewfull=1#post581727

Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot3/6375_13.jpg


24. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/82572-Vung-song-nuoc-Niyodo?p=622650&viewfull=1#post622650

Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/Niyodo4.jpg


25. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/76358-Nanko-Bai-bien-tuyet-dep-o-Osaka?p=604142&viewfull=1#post604142

Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot4/600x339-62716_w-2_5467.jpg


26. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/40138-Ho-Biwa?p=475652&viewfull=1#post475652

Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/800px-Chikubujima.jpg


27. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/52176-Den-tham-hon-dao-nho-Yakushima?p=542230&viewfull=1#post542230

Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/bab58_yakushima_princess-mononoke-forest.jpg


28. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/40042-Kiyomizu-dera-Chua-Thanh-Thuy?p=462744&viewfull=1#post462744

Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/kiyomizudera08.jpg


29. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/38642-Chua-Todaiji?p=456842&viewfull=1#post456842

Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/Sotaydulich_Du_hanh_the_gioi_Den_Todaiji_04.jpg


30. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/63489-Tham-quan-den-Kofukuji-Nara-Nhat-Ban?p=551083&viewfull=1#post551083

Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/japan-nara-kofukuji-complex-photo-04.jpg

31. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/42765-Hamaya-va-cung-ten-than-may-man?p=474660&viewfull=1#post474660

Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/hamaya17.jpg


32. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/40044-Cong-troi-Torii?p=462747&viewfull=1#post462747

Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/Torii_gates_by_Bergundy07-.jpg


33. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/15111-Cac-le-hoi-trong-nam-cua-Nhat-Update-Kemari-Hajime-Le-hoi-da-bong?p=456847&viewfull=1#post456847

Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/dot-duoc.jpg

35. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/20077-Le-hoi-tam-nuoc-lanh-vao-mua-Dong-o-Nhat-Ban?p=231456&viewfull=1#post231456 (http://japanest.com/forum/showthread.php/20077-Le-hoi-tam-nuoc-lanh-vao-mua-Dong-o-Nhat-Ban?p=231456&viewfull=1#post231456)

Hình:

36. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/42237-Suikinkutsu-Thuy-Cam-Quat?p=472576&viewfull=1#post472576

Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/Suikinkutsu2.jpg


37. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/56150-Ushinokokumairi-Ta-thuat-Nhat-Ban?p=510475&viewfull=1#post510475

Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/juergenspecht2005032007-1.jpg


38. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/49554-Kham-pha-tam-chan-cua-Shoji?p=490811&viewfull=1#post490811

Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/24232795.jpg


39. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/64657-Toh-shiya-Cuoc-thi-ban-cung-thu-vi-tai-den-Sanjusangen?p=558739&viewfull=1#post558739

Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot3/4285539680_cb829a0cf1.jpg


40. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/68505-Mage-wappa-Nhung-chiec-hop-truyen-thong-Nhat-Ban?p=579619&viewfull=1#post579619

Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot3/1_20120508171600_l_zps64249d17.jpg


Từ chìa khóa: Omizutori


Điểm:Link post
Link hình
Từ chìa khóa
Điểm tốc độ
Tổng


(x10)
(x5)
(x50)
37
37
Omizutori
T3370
185
50
6
611


Thời gian nộp bài: T4 09-01-2013 11:26 PM
1. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/40825-Chigirie-Nghe-thuat-tranh-xe-dan-Nhat-Ban?p=465656&viewfull=1#post465656

Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/chigirie12.jpg


2. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/37513-Tsuri-Shinobu-Lau-dai-tren-khong?p=451328&viewfull=1#post451328

Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/8307461.jpg


3. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/36201-Mot-so-cach-cam-hoa-theo-phong-cach-nghe-thuat-Ikebana?p=533894&viewfull=1#post533894

Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/120321afamily-KT-ikeban-don-gian-7_38e05.jpg

4. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/27676-Gioi-thieu-ve-Furoshiki?p=619485&viewfull=1#post619485

Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/09-3.jpg

6. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/40297-Nhat-Ban-voi-nghe-thuat-son-mai?p=579729&viewfull=1#post579729

Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot3/cate_shunkei_zps09030869.jpg


7. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/64373-Kich-Kabuki-cua-Nhat-Ban?p=556889&viewfull=1#post556889

Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot3/Kabuki4.jpg

8. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/3337-Bonsai-Ve-dep-Thien-Trong-Vuon-Canh-Nhat-Ban?p=261676&viewfull=1#post261676

Hình: http://i272.photobucket.com/albums/jj162/costchan/heaven/tsukiyama-garden3.jpg


9. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/53101-Nghe-thuat-Bonsai?p=501073&viewfull=1#post501073

Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/D2202_08.jpg

11. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/40892-Lac-loi-o-Tokyo-voi-10000-buc-anh-ghep-thanh-clip?p=465997&viewfull=1#post465997

Hình: http://i1186.photobucket.com/albums/z363/lynkloo/japanest/120113kplostintokyo012.jpg

12. Post:
Hình:

13. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/40234-Ngam-Ume-Hoa-mo-Nhat-Ban?p=463456&viewfull=1#post463456

Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/ume13.jpg


14. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/28161-Hoa-Ajisai-nu-hoang-cua-mua-mua-Nhat-Ban?p=452054&viewfull=1#post452054

Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/30.jpg

15. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/14358-Chum-anh-Nhung-co-gai-tre-tu-cat-tay-hanh-xac-o-Nhat?p=162546&viewfull=1#post162546

Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/080901023552-409-465.jpg

16. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/37760-Nhat-Ban-mua-thu-2011?p=452622&viewfull=1#post452622

Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/111113_03.jpg

17. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/41585-He-thong-can-truc-noi-sieu-truong-co-the-nhac-bong-ca-tau-ngam-cua-Nhat?p=469428&viewfull=1#post469428

Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/sieu_can_truc_Yoshida_giaoducnetvn_3.jpg

18. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/43515-Bo-anh-tam-khoa-than-cua-thieu-nu-Nhat-Ban?p=476831&viewfull=1#post476831

Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/tambon2312113_ac88a.jpg

19. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/50334-Mua-hoa-anh-dao-nam-2012?p=502392&viewfull=1#post502392

Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/120403_tokyo_23.jpg


20. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/40100-Ngam-hoa-tulip-tren-dao-Awaji?p=463103&viewfull=1#post463103

Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/2408734095_df62dab03e_o.jpg

21. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/38774-Bi-an-ve-cac-trinh-nu-trong-den-tho-Nhat-Ban?p=553953&viewfull=1#post553953

Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot3/2698036728_109b28509b_o.jpg

22. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/43111-Day-tre-kieu-Nhat-Nhung-chuyen-dang-nho?p=614706&viewfull=1#post614706

Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot5/040410-08.jpg


23. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/82079-Cuoc-song-cua-nhung-co-gai-lam-nghe-tiep-ruou-o-Nhat?p=620739&viewfull=1#post620739

Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/can-canh-cuoc-song-cua-gai-tiep-ruou-nhat-ban2.jpg

24. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/44605-Gap-nguoi-phu-nu-la-bieu-tuong-song-than-Nhat?p=480079&viewfull=1#post480079

Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/song6_bb601.jpg


25. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/56966-Chuyen-chua-ke-ve-3-nu-dien-vien-vao-vai-O-sin?p=513188&viewfull=1#post513188

Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/Kobayashi-Ayako-giaoducnetvn.jpg

26. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/40240-Atae-Yuki-nghe-si-dieu-khac-vai?p=463467&viewfull=1#post463467

Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/atae20yuki20010.jpg

27. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/46849-Be-gai-duoc-cuu-song-trong-song-than-Nhat-Ban-gap-lai-an-nhan?p=484657&viewfull=1#post484657

Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/1-1-4.jpg

28. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/37957-Kham-pha-mot-ngay-cua-my-nhan-43-tuoi-Nhat-Ban?p=453422&viewfull=1#post453422

Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/t720826.jpg

29. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/70039-Reiko-Shiota-nu-hoang-cau-long-Nhat-Ban?p=584665&viewfull=1#post584665

Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot4/Reiko-Shiota-4.jpg

30. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/44812-Nu-chinh-tri-gia-xinh-dep-cua-tinh-Saitama?p=480479&viewfull=1#post480479

Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/ds_31nghi1in5.jpg

31. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/62711-Konapun-Do-choi-nau-an?p=544848&viewfull=1#post544848

Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/sushi_detail.jpg

32. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/61862-Nhung-su-kien-lam-mat-ngay-he-o-Nhat?p=537660&viewfull=1#post537660

Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/tokyomidtownfurinsaisai.jpg

33. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/38537-Trong-lua-trong-van-phong-o-Nhat?p=456400&viewfull=1#post456400

Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/tronglua4.jpg

34. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/39076-Shabondama-Bong-Bong-xa-phong?p=458704&viewfull=1#post458704

Hình: http://i1186.photobucket.com/albums/z363/lynkloo/bong14.jpg


35. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/42104-Di-cho-troi-tai-Nhat-Ban?p=471925&viewfull=1#post471925

Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/image0035.jpg

36. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/38196-Tham-nghia-dia-thu-cung-o-Nhat?p=454616&viewfull=1#post454616

Hình: http://img198.imageshack.us/img198/6786/nghiatrangthucung1.jpg


37. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/49057-Bang-chu-cai-ky-di-lam-tu-long-chan?p=489681&viewfull=1#post489681

Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/111109CLlongchan3.jpg

39. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/39696-Pho-mua-sam-van-hoa-thuong-mai-cua-Nhat-Ban?p=461248&viewfull=1#post461248

Hình: http://img705.imageshack.us/img705/8232/shoppingmalltemple1.jpg

40. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/70137-Thuong-thuc-mua-he-that-Cool-theo-cach-cua-rieng-ban?p=585047&viewfull=1#post585047

Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot4/popa120827.jpg

Từ chìa khóa: Reiko Shiota


Điểm:Link post
Link hình
Từ chìa khóa
Điểm tốc độ
Tổng


(x10)
(x5)
(x50)
35
35
Reiko Shiota
T4350
175
0
4
529

Kasumi
30-12-2012, 12:17 AM
kai yutakaTuần 1
Tuần 2
Tuần 3
Tuần 4
Tháng


570
602
600

1772

Thời gian nộp bài: T6 28-12-2012 11:06 AM


1.
http://japanest.com/forum/showthread.php/69755-Gioi-thieu-Kham-pha-am-thuc-vung-Kansai?p=583491&viewfull=1#post583491
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot4/5814475895_127ab0ab6c_z.jpg
2.
http://japanest.com/forum/showthread.php/55486-Gioi-thieu-Thuong-thuc-Oden-giua-mua-dong?p=508844&viewfull=1#post508844
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/oden2.jpg

3.
http://japanest.com/forum/showthread.php/69762-Recipe-Mabo-Tofu-Mon-ngon-bo-re-cho-du-hoc-sinh-tai-Nhat?p=583503&viewfull=1#post583503
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot4/aHR0cCUzQSUyRiUyRjEuYnAuYmxvZ3Nwb3QuY29tJTJGLW11ak cwS0ZMYTZnJTJGVHRHN0NoZElDcUklMkZBQUFBQUFBQUJxTSUy Rm9WRkxSOERYVEpNJTJGczQwMCUyRklNR18wMTcw.jpg
4.
http://japanest.com/forum/showthread.php/64057-Gioi-thieu-Shiruko-Mochi-va-sup-dau-do-Azuki-theo-phong-cach-Kyoto?p=554619&viewfull=1#post554619
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot3/kyoto-daimonji-theme-wagashi-shiruko-3.jpg
5.
http://japanest.com/forum/showthread.php/38454-Gioi-thieu-Thuong-hang-nhu-bo-Kobe?p=455940&viewfull=1#post455940
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/bo20kobe-yeudulichvnjpg784742028Copy29.jpg
6.
http://japanest.com/forum/showthread.php/47734-Recipe-Salad-surimi?p=486453&viewfull=1#post486453
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/20.jpg
7.
http://japanest.com/forum/showthread.php/55311-Recipe-Nikujaga-Mon-an-mang-huong-vi-cua-me?p=508422&viewfull=1#post508422
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/02-13.jpg
8.
http://japanest.com/forum/showthread.php/14641-Recipe-Takoyaki?p=166568&viewfull=1#post166568
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/IMG_1045.jpg
9.
http://japanest.com/forum/showthread.php/42836-Recipe-Shabu-shabu-Hay-hay-mon-lau-Nhat-Ban?p=474881&viewfull=1#post474881
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/shabushabu.jpg11.
http://japanest.com/forum/showthread.php/64296-Karl-Lagerfeld-x-Shu-Uemura-Ve-dep-A-Au-hoan-my?p=599785&viewfull=1#post599785
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot4/karlshuhero.jpg
12.
http://japanest.com/forum/showthread.php/55925-Noi-y-xuat-chung-cua-sinh-vien-thoi-trang-Nhat-Ban?p=509917&viewfull=1#post509917

http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/noi_y_9.jpg
13.
http://japanest.com/forum/showthread.php/70210-Teen-Nhat-chuong-mu-vanh-cung?p=585332&viewfull=1#post585332
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot4/05-6.jpg

14.
http://japanest.com/forum/showthread.php/79188-Hinh-anh-an-tuong-tai-tuan-le-thoi-trang-Japanese-Couture-Fashion-Week?p=611572&viewfull=1#post611572
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot5/4-3.jpg
15.
http://japanest.com/forum/showthread.php/68439-Teen-Nhat-me-giay-de-khung?p=579228&viewfull=1#post579228
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot3/2368333_500_zpsfe3b055f.jpg

16.
http://japanest.com/forum/showthread.php/15474-Sac-do-ma-quai?p=502166&viewfull=1#post502166
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/XINHXINH_63414156.jpg

17.
http://japanest.com/forum/showthread.php/71724-Ngam-toc-la-cua-gioi-tre-Nhat?p=589135&viewfull=1#post589135
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot4/1336968267-Thoi-trang-street-style--2-.jpg
18.
http://japanest.com/forum/showthread.php/81677-Sac-mau-tren-duong-pho-Nhat-Update-Fairy-Tale-Pink?p=619793&viewfull=1#post619793
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/11485.jpg

19.
http://japanest.com/forum/showthread.php/70205-Nhat-Ban-va-con-bao-thoi-trang-Lady-Gaga?p=585325&viewfull=1#post585325
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot4/26-5.jpg

20.
http://japanest.com/forum/showthread.php/81687-Fashions-Night-Out-Tokyo-2012?p=619815&viewfull=1#post619815
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/12586.jpg

21.
http://japanest.com/forum/showthread.php/56320-Tadao-Ando-Kien-truc-su-noi-tieng-Nhat-Ban?p=510968&viewfull=1#post510968
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/tadao-ando-great-architect.jpg
22.
http://japanest.com/forum/showthread.php/68519-Noi-long-cua-ninja-Nhat-Ban-cuoi-cung?p=608921&viewfull=1#post608921
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot5/jinichi-kawakam.jpg
23.
http://japanest.com/forum/showthread.php/76431-Ngam-ve-dep-thien-than-cua-nu-quan-nhan-Nhat-Ban?p=604853&viewfull=1#post604853
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot4/images1056732_nu_quan_nhan_nhat_06.jpg

24.
http://japanest.com/forum/showthread.php/56821-Hori-Chiemi-Nu-tiep-vien-me-hoac-khan-gia-Viet-mot-thoi?p=512740&viewfull=1#post512740
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/Hori-Chiemi1a-giaoducnetvn.jpg

25.
http://japanest.com/forum/showthread.php/40057-Ty-phu-khoi-nghiep-tu-tro-choi-dien-tu?p=462811&viewfull=1#post462811
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/hiroshi-yamauchi.jpg

26.
http://japanest.com/forum/showthread.php/70030-Cho-thue-nguoi-dep-om-de-ngu?p=587020&viewfull=1#post587020
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot4/japanese-slumber-party-620x350-1.jpg

27.
http://japanest.com/forum/showthread.php/76081-Cau-chuyen-ve-ba-lao-nong-dan-co-doc-gay-sot-o-Nhat?p=603372&viewfull=1#post603372

http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/92a90B693FA002.jpg
28.
http://japanest.com/forum/showthread.php/54337-Nhung-dieu-chua-biet-ve-Shinji-Kagawa?p=505240&viewfull=1#post505240
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/shinji_kagawa_manchester_united_borussia_dortmund_ giaoducnetvn_1.jpg

29.
http://japanest.com/forum/showthread.php/77803-Nhung-cong-viec-part-time-duoc-gioi-tre-Nhat-ua-chuong-nhat?p=611578&viewfull=1#post611578.
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot5/15-14.jpg

30.
http://japanest.com/forum/showthread.php/5189-Bill-Gates-cua-nuoc-Nhat?p=599617&viewfull=1#post599617
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot4/13807_43-ke-danh-bac.jpg

31.
http://japanest.com/forum/showthread.php/15111-Cac-le-hoi-trong-nam-cua-Nhat-Update-Kemari-Hajime-Le-hoi-da-bong?p=542200&viewfull=1#post542200
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/photo_events-festivals_02.jpg

32.
http://japanest.com/forum/showthread.php/15111-Cac-le-hoi-trong-nam-cua-Nhat-Update-Kemari-Hajime-Le-hoi-da-bong?p=552006&viewfull=1#post552006
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/Danjiri-9-15.jpg

33.
http://japanest.com/forum/showthread.php/42917-Bunka-no-Hi-Ngay-hoi-van-hoa-Nhat-Ban?p=475086&viewfull=1#post475086

http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/crossfire_327425_1544571.jpg

34.
http://japanest.com/forum/showthread.php/64504-Ron-ra-sac-mau-le-ruoc-Yamakasa-Nhat-Ban?p=557799&viewfull=1#post557799
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot3/P1030205.jpg

35.
http://japanest.com/forum/showthread.php/15111-Cac-le-hoi-trong-nam-cua-Nhat-Update-Kemari-Hajime-Le-hoi-da-bong?p=465673&viewfull=1#post465673

http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/TTO_0282553.jpg
36.
http://japanest.com/forum/showthread.php/15111-Cac-le-hoi-trong-nam-cua-Nhat-Update-Kemari-Hajime-Le-hoi-da-bong?p=490162&viewfull=1#post490162
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/e8.jpg

37.
http://japanest.com/forum/showthread.php/40230-Van-hoa-Setsubun-Xua-duoi-ma-qui-va-van-xui?p=463448&viewfull=1#post463448
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/78989.jpg

38.
http://japanest.com/forum/showthread.php/15111-Cac-le-hoi-trong-nam-cua-Nhat-Update-Kemari-Hajime-Le-hoi-da-bong?p=589526&viewfull=1#post589526
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot4/dsc_2389.jpg

39.
http://japanest.com/forum/showthread.php/15111-Cac-le-hoi-trong-nam-cua-Nhat-Update-Kemari-Hajime-Le-hoi-da-bong?p=512144&viewfull=1#post512144
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/D-MIFUNE20.jpg

40.
http://japanest.com/forum/showthread.php/54177-Ngay-cua-cac-be-trai-Nhat-Ban?p=504439&viewfull=1#post504439
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/2624702970_1f6e9ed1a8_b-620x465.jpg

Từ chìa khóa: Himeji


Điểm:Link post
Link hình
Từ chìa khóa
Điểm tốc độ
Tổng


(x10)
(x5)
(x50)
38
38
Himeji
T6380
190
0
0
570

Thời gian nộp bài: T5 03-01-2013 10:34 AM


1. Post:http://japanest.com/forum/showthread.php/63680-7-de-Nhat-kiem-may-anh-so-hoan-hao?p=552418&viewfull=1#post552418
Hình:http://i1104http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot3/waterproof-android-smartphone_7.jpg.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot3/vnm_2012_467475.jpg

2. Post:http://japanest.com/forum/showthread.php/77025-Bo-suu-tap-cac-phat-minh-that-bai-cua-nguoi-Nhat?p=606386&viewfull=1#post606386
Hình:http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot4/kenichi20masuda.jpg

3. Post:http://japanest.com/forum/showthread.php/64328-Chien-binh-robot-Kuratas-Update-video-tai-4?p=614172&viewfull=1#post614172
Hình:http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot5/Kuratas-19-e64d7.jpg

4. Post:http://japanest.com/forum/showthread.php/63682-Kyocera-Hydro-Dien-thoai-di-dong-chong-nuoc-do-Boost-Mobile-phan-phoi?p=552420&viewfull=1#post552420
Hình:http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot3/waterproof-android-smartphone_7.jpg

5. Post:http://japanest.com/forum/showthread.php/64827-Fujitsu-Arrow-X-Smartphone-chong-bui-chong-soc-va-chong-tham-nuoc?p=560130&viewfull=1#post560130
Hình:http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot3/120803tekde202-89320.jpg

6. Post:http://japanest.com/forum/showthread.php/62615-Sony-Xperia-Go-De-tam-trung-chong-nuoc?p=546135&viewfull=1#post546135
Hình:http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/Sony-Xperia-Go-6.jpg

7. Post:http://japanest.com/forum/showthread.php/56977-Cocoon-Ghe-ngoi-Vo-dau-cho-xe-buyt-Nhat-Ban?p=513217&viewfull=1#post513217
Hình:http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/cocoon-add01.jpg

8. Post:http://japanest.com/forum/showthread.php/2166-Tong-hop-Mot-so-mau-robot-doc-dao-Update-Robot-Astaco-SoRa?p=466051&viewfull=1#post466051
Hình:http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/aster4_71e41.jpg

9. Post:http://japanest.com/forum/showthread.php/40902-Fujitsu-F-03D-Girls-va-F-06D-Girls-Dien-thoai-dong-Girls-tai-thi-truong-Nhat-Ban?p=466047&viewfull=1#post466047
Hình:http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/img-1326613630-2.jpg

10. Post:http://japanest.com/forum/showthread.php/53513-Sony-HDR-GW77V-Handycam-sieu-ben-khong-tham-nuoc?p=522902&viewfull=1#post522902
Hình:http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/SonyintroduceswaterproofHandycamGW55VECamcorder_ab ae6.jpg

11. Post:http://japanest.com/forum/showthread.php/62720-Ban-di-dong-Skydeck?p=544867&viewfull=1#post544867
Hình:http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/skydeck05-500x333.jpg

12. Post:http://japanest.com/forum/showthread.php/68529-CLOPEN-va-hoc-ban-bi-mat?p=579708&viewfull=1#post579708
Hình:http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot3/clopen09_zps76c3a7f0.jpg

13. Post:http://japanest.com/forum/showthread.php/56332-He-thong-vach-ngan-bang-giay-cho-khong-gian-so-tan-khan-cap?p=510980&viewfull=1#post510980
Hình:http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/shelter01.jpg

14. Post:http://japanest.com/forum/showthread.php/78960-Ve-dep-nha-co-o-Nhat-Ban?p=610975&viewfull=1#post610975
Hình:http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot5/01-32.jpg

15. Post:http://japanest.com/forum/showthread.php/62005-Tac-pham-Kinh-sat-trong-cua-Haruka-Kojin?p=539352&viewfull=1#post539352
Hình:http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/lens05.jpg

16. Post:http://japanest.com/forum/showthread.php/68447-Cong-kinh-van-hoa-tai-trung-tam-thuong-mai-Tokyu-Plaza?p=579258&viewfull=1#post579258
Hình:http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot3/cua_guong_3_zps22bdcf57.jpg

17. Post:http://japanest.com/forum/showthread.php/56345-Church-on-the-Water-cua-KTS-Tadao-Ando?p=510999&viewfull=1#post510999
Hình:http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/1292883006-cow12.jpg

18. Post:http://japanest.com/forum/showthread.php/37926-Villa-Ronde-Biet-thu-tron-ben-bo-bien?p=453352&viewfull=1#post453352
Hình:http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/villa-ronde-biet-thu-tron-ben-bo-bien-4.jpg

19. Post:http://japanest.com/forum/showthread.php/56318-Su-gian-di-tao-nha-cua-Tadao-Ando?p=510964&viewfull=1#post510964
Hình:http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/ando2.jpg

20. Post:http://japanest.com/forum/showthread.php/49262-Khong-gian-ZEN-STYLE-Di-tim-su-tinh-lang?p=490142&viewfull=1#post490142
Hình:http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/01modernminimalisthouse.jpg

21. Post:http://japanest.com/forum/showthread.php/59345-Ngoi-chua-cua-nhung-giac-mo-Mot-cong-trinh-kien-truc-Phat-Giao-do-so?p=521432&viewfull=1#post521432
Hình:http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/vuong_duong_phat_giao1_13_jpg.jpg

22. Post:http://japanest.com/forum/showthread.php/706-Di-san-the-gioiCo-do-Nara?p=455920&viewfull=1#post455920
Hình:http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/nara3.jpg

23. Post:http://japanest.com/forum/showthread.php/69118-Tham-ho-nuoc-man-Hamanako?p=581727&viewfull=1#post581727
Hình:http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot3/6375_13.jpg

24. Post:http://japanest.com/forum/showthread.php/82572-Vung-song-nuoc-Niyodo?p=622650&viewfull=1#post622650
Hình:http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/Niyodo4.jpg

25. Post:http://japanest.com/forum/showthread.php/76358-Nanko-Bai-bien-tuyet-dep-o-Osaka?p=604142&viewfull=1#post604142
Hình:http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot4/600x339-62716_w-2_5467.jpg

26. Post:http://japanest.com/forum/showthread.php/40138-Ho-Biwa?p=475652&viewfull=1#post475652
Hình:http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/800px-Chikubujima.jpg

27. Post:http://japanest.com/forum/showthread.php/52176-Den-tham-hon-dao-nho-Yakushima?p=542230&viewfull=1#post542230
Hình:http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/bab58_yakushima_princess-mononoke-forest.jpg

28. Post:http://japanest.com/forum/showthread.php/40042-Kiyomizu-dera-Chua-Thanh-Thuy?p=462744&viewfull=1#post462744
Hình:http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/kiyomizudera08.jpg

29. Post:http://japanest.com/forum/showthread.php/38642-Chua-Todaiji?p=456842&viewfull=1#post456842
Hình:http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/Sotaydulich_Du_hanh_the_gioi_Den_Todaiji_04.jpg

30. Post:http://japanest.com/forum/showthread.php/63489-Tham-quan-den-Kofukuji-Nara-Nhat-Ban?p=551083&viewfull=1#post551083
Hình:http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/japan-nara-kofukuji-complex-photo-04.jpg

31. Post:http://japanest.com/forum/showthread.php/42765-Hamaya-va-cung-ten-than-may-man?p=474660&viewfull=1#post474660
Hình:http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/hamaya17.jpg

32. Post:http://japanest.com/forum/showthread.php/40044-Cong-troi-Torii?p=462747&viewfull=1#post462747
Hình:http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/Torii_gates_by_Bergundy07-.jpg

33. Post:http://japanest.com/forum/showthread.php/15111-Cac-le-hoi-trong-nam-cua-Nhat-Update-Kemari-Hajime-Le-hoi-da-bong?p=456847&viewfull=1#post456847
Hình:http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/dot-duoc.jpg

34. Post:http://japanest.com/forum/showthread.php/63096-Sagi-Mai-Dieu-mua-hac-trang?p=548204&viewfull=1#post548204
Hình:http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/862359993cdf6ef500.jpg

35. Post:http://japanest.com/forum/showthread.php/43004-Nghi-le-Shinto-dam-minh-trong-nuoc-lanh-dong-bang?p=475453&viewfull=1#post475453
Hình:http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/jpnice4.jpg

36. Post:http://japanest.com/forum/showthread.php/42237-Suikinkutsu-Thuy-Cam-Quat?p=472576&viewfull=1#post472576
Hình:http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/Suikinkutsu2.jpg

37. Post:http://japanest.com/forum/showthread.php/56150-Ushinokokumairi-Ta-thuat-Nhat-Ban?p=510475&viewfull=1#post510475
Hình:http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/juergenspecht2005032007-1.jpg

38. Post:http://japanest.com/forum/showthread.php/49554-Kham-pha-tam-chan-cua-Shoji?p=490811&viewfull=1#post490811
Hình:http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/24232795.jpg

39. Post:http://japanest.com/forum/showthread.php/64657-Toh-shiya-Cuoc-thi-ban-cung-thu-vi-tai-den-Sanjusangen?p=558739&viewfull=1#post558739
Hình:http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot3/4285539680_cb829a0cf1.jpg

40. Post:http://japanest.com/forum/showthread.php/68505-Mage-wappa-Nhung-chiec-hop-truyen-thong-Nhat-Ban?p=579619&viewfull=1#post579619
Hình:http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot3/1_20120508171600_l_zps64249d17.jpg

Từ chìa khóa: Hatsumode


Điểm:Link post
Link hình
Từ chìa khóa
Điểm tốc độ
Tổng


(x10)
(x5)
(x50)
40
40
Hatsumode
T5400
200
0
2
602


Thời gian nộp bài: T6 11-01-2013 04:10 PM


1. Post:http://japanest.com/forum/showthread.php/40825-Chigirie-Nghe-thuat-tranh-xe-dan-Nhat-Ban?p=465656&viewfull=1#post465656
Hình:http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/chigirie12.jpg

2. Post:http://japanest.com/forum/showthread.php/37513-Tsuri-Shinobu-Lau-dai-tren-khong?p=451328&viewfull=1#post451328
Hình:http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/8307461.jpg

3. Post:http://japanest.com/forum/showthread.php/36201-Mot-so-cach-cam-hoa-theo-phong-cach-nghe-thuat-Ikebana?p=533894&viewfull=1#post533894
Hình:http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/120321afamily-KT-ikeban-don-gian-7_38e05.jpg

4. Post:http://japanest.com/forum/showthread.php/27676-Gioi-thieu-ve-Furoshiki?p=619485&viewfull=1#post619485
Hình:http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/09-3.jpg

5. Post:http://japanest.com/forum/showthread.php/42921-Gom-su-Nhat-Ban?p=579888&viewfull=1#post579888
Hình:http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot3/kasama_zps68c4ec05.jpg

6. Post:http://japanest.com/forum/showthread.php/40297-Nhat-Ban-voi-nghe-thuat-son-mai?p=579729&viewfull=1#post579729
Hình:http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot3/cate_shunkei_zps09030869.jpg

7. Post:http://japanest.com/forum/showthread.php/64373-Kich-Kabuki-cua-Nhat-Ban?p=556889&viewfull=1#post556889
Hình:http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot3/Kabuki4.jpg

8. Post:http://japanest.com/forum/showthread.php/3337-Bonsai-Ve-dep-Thien-Trong-Vuon-Canh-Nhat-Ban?p=261676&viewfull=1#post261676
Hình:http://i272.photobucket.com/albums/jj162/costchan/heaven/tsukiyama-garden3.jpg

9. Post:http://japanest.com/forum/showthread.php/53101-Nghe-thuat-Bonsai?p=501073&viewfull=1#post501073
Hình:http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/D2202_08.jpg

10. Post:http://japanest.com/forum/showthread.php/28017-Gagaku-nha-nhac-Nhat-Ban?p=454049&viewfull=1#post454049
Hình:http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/1702_07.jpg

Hình Ảnh (có 7/10 hình liên quan đến từ chìa khóa)

11. Post:http://japanest.com/forum/showthread.php/40892-Lac-loi-o-Tokyo-voi-10000-buc-anh-ghep-thanh-clip?p=465997&viewfull=1#post465997
Hình:http://i1186.photobucket.com/albums/z363/lynkloo/japanest/120113kplostintokyo012.jpg

12. Post:http://japanest.com/forum/showthread.php/61263-Ikenobo?p=533954&viewfull=1#post533954
Hình:http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/index_large_032.jpg

13. Post:http://japanest.com/forum/showthread.php/40234-Ngam-Ume-Hoa-mo-Nhat-Ban?p=463456&viewfull=1#post463456
Hình:http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/ume13.jpg

14. Post:http://japanest.com/forum/showthread.php/28161-Hoa-Ajisai-nu-hoang-cua-mua-mua-Nhat-Ban?p=452054&viewfull=1#post452054
Hình:http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/30.jpg

15. Post:http://japanest.com/forum/showthread.php/14358-Chum-anh-Nhung-co-gai-tre-tu-cat-tay-hanh-xac-o-Nhat?p=162546&viewfull=1#post162546
Hình:http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/080901023552-409-465.jpg

16. Post:http://japanest.com/forum/showthread.php/37760-Nhat-Ban-mua-thu-2011?p=452622&viewfull=1#post452622
Hình:http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/111113_03.jpg

17. Post:http://japanest.com/forum/showthread.php/41585-He-thong-can-truc-noi-sieu-truong-co-the-nhac-bong-ca-tau-ngam-cua-Nhat?p=469428&viewfull=1#post469428
Hình:http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/sieu_can_truc_Yoshida_giaoducnetvn_3.jpg

18. Post:http://japanest.com/forum/showthread.php/43515-Bo-anh-tam-khoa-than-cua-thieu-nu-Nhat-Ban?p=476831&viewfull=1#post476831
Hình:http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/tambon2312113_ac88a.jpg

19. Post:http://japanest.com/forum/showthread.php/50334-Mua-hoa-anh-dao-nam-2012?p=502392&viewfull=1#post502392
Hình:http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/120403_tokyo_23.jpg

20. Post:http://japanest.com/forum/showthread.php/40100-Ngam-hoa-tulip-tren-dao-Awaji?p=463103&viewfull=1#post463103
Hình:http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/2408734095_df62dab03e_o.jpg

Con Người (có 5/10 hình liên quan đến từ chìa khóa)

21. Post:http://japanest.com/forum/showthread.php/38774-Bi-an-ve-cac-trinh-nu-trong-den-tho-Nhat-Ban?p=553953&viewfull=1#post553953
Hình:http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot3/2698036728_109b28509b_o.jpg

22. Post:http://japanest.com/forum/showthread.php/43111-Day-tre-kieu-Nhat-Nhung-chuyen-dang-nho?p=614706&viewfull=1#post614706
Hình:http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot5/040410-08.jpg

23. Post:http://japanest.com/forum/showthread.php/82079-Cuoc-song-cua-nhung-co-gai-lam-nghe-tiep-ruou-o-Nhat?p=620739&viewfull=1#post620739
Hình:http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/can-canh-cuoc-song-cua-gai-tiep-ruou-nhat-ban2.jpg

24. Post:http://japanest.com/forum/showthread.php/44605-Gap-nguoi-phu-nu-la-bieu-tuong-song-than-Nhat?p=480079&viewfull=1#post480079
Hình:http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/song6_bb601.jpg

25. Post:http://japanest.com/forum/showthread.php/56966-Chuyen-chua-ke-ve-3-nu-dien-vien-vao-vai-O-sin?p=513188&viewfull=1#post513188
Hình:http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/Kobayashi-Ayako-giaoducnetvn.jpg

26. Post:http://japanest.com/forum/showthread.php/40240-Atae-Yuki-nghe-si-dieu-khac-vai?p=463467&viewfull=1#post463467
Hình:http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/atae20yuki20010.jpg

27. Post:http://japanest.com/forum/showthread.php/46849-Be-gai-duoc-cuu-song-trong-song-than-Nhat-Ban-gap-lai-an-nhan?p=484657&viewfull=1#post484657
Hình:http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/1-1-4.jpg

28. Post:http://japanest.com/forum/showthread.php/37957-Kham-pha-mot-ngay-cua-my-nhan-43-tuoi-Nhat-Ban?p=453422&viewfull=1#post453422
Hình:http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/t720826.jpg

29. Post:http://japanest.com/forum/showthread.php/70039-Reiko-Shiota-nu-hoang-cau-long-Nhat-Ban?p=584665&viewfull=1#post584665
Hình:http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot4/Reiko-Shiota-4.jpg

30. Post:http://japanest.com/forum/showthread.php/44812-Nu-chinh-tri-gia-xinh-dep-cua-tinh-Saitama?p=480479&viewfull=1#post480479
Hình:http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/ds_31nghi1in5.jpg

Văn Hóa Hiện Đại (Có 4/10 hình liên quan đến từ chìa khóa)

31. Post:http://japanest.com/forum/showthread.php/62711-Konapun-Do-choi-nau-an?p=544848&viewfull=1#post544848
Hình:http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/sushi_detail.jpg

32. Post:http://japanest.com/forum/showthread.php/61862-Nhung-su-kien-lam-mat-ngay-he-o-Nhat?p=537660&viewfull=1#post537660
Hình:http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/tokyomidtownfurinsaisai.jpg

33. Post:http://japanest.com/forum/showthread.php/38537-Trong-lua-trong-van-phong-o-Nhat?p=456400&viewfull=1#post456400
Hình:http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/tronglua4.jpg

34. Post:http://japanest.com/forum/showthread.php/39076-Shabondama-Bong-Bong-xa-phong?p=458704&viewfull=1#post458704
Hình:http://i1186.photobucket.com/albums/z363/lynkloo/bong14.jpg

35. Post:http://japanest.com/forum/showthread.php/42104-Di-cho-troi-tai-Nhat-Ban?p=471925&viewfull=1#post471925
Hình:http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/image0035.jpg

36. Post:http://japanest.com/forum/showthread.php/38196-Tham-nghia-dia-thu-cung-o-Nhat?p=454616&viewfull=1#post454616
Hình:http://img198.imageshack.us/img198/6786/nghiatrangthucung1.jpg

37. Post:http://japanest.com/forum/showthread.php/49057-Bang-chu-cai-ky-di-lam-tu-long-chan?p=489681&viewfull=1#post489681
Hình:http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/111109CLlongchan3.jpg

38. Post:http://japanest.com/forum/showthread.php/68532-Nhung-loai-do-choi-duoc-yeu-thich-nhat-tai-Nhat-Ban?p=579722&viewfull=1#post579722
Hình:http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot3/dscf3176_zpsd7243f35.jpg

39. Post:http://japanest.com/forum/showthread.php/39696-Pho-mua-sam-van-hoa-thuong-mai-cua-Nhat-Ban?p=461248&viewfull=1#post461248
Hình:http://img705.imageshack.us/img705/8232/shoppingmalltemple1.jpg

40. Post:http://japanest.com/forum/showthread.php/70137-Thuong-thuc-mua-he-that-Cool-theo-cach-cua-rieng-ban?p=585047&viewfull=1#post585047
Hình:http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot4/popa120827.jpg

Từ chìa khóa: Okamoto Taro

Điểm:Link post
Link hình
Từ chìa khóa
Điểm tốc độ
Tổng


(x10)
(x5)
(x50)
40
40
Okamoto Taro
T6400
200
0
0
600

Kasumi
30-12-2012, 12:18 AM
teenwitchTuần 1
Tuần 2
Tuần 3
Tuần 4
Tháng


165
90


255

Thời gian nộp bài: T6 28-12-2012 10:40 PM


02
http://japanest.com/forum/showthread.php/55486-Gioi-thieu-Thuong-thuc-Oden-giua-mua-dong?p=508844&viewfull=1#post508844
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/oden2.jpg


03
http://japanest.com/forum/showthread.php/69762-Recipe-Mabo-Tofu-Mon-ngon-bo-re-cho-du-hoc-sinh-tai-Nhat?p=583503&viewfull=1#post583503
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot4/IMG_0170011.jpg


05
http://japanest.com/forum/showthread.php/38454-Gioi-thieu-Thuong-hang-nhu-bo-Kobe?p=455940&viewfull=1#post455940
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/bo20kobe-yeudulichvnjpg784742028Copy29.jpg

09
http://japanest.com/forum/showthread.php/42836-Recipe-Shabu-shabu-Hay-hay-mon-lau-Nhat-Ban?p=474881&viewfull=1#post474881
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/shabushabu.jpg

10
http://japanest.com/forum/showthread.php/16283-Recipe-Ket-thuc-bua-an-theo-kieu-Nhat-Ban-voi-banh-Kuzumochi?p=590890&viewfull=1#post590890
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot4/121010afamilyAN-kuzumochi-1-80ce9.jpg

31.http://japanest.com/forum/showthread.php/15111-Cac-le-hoi-trong-nam-cua-Nhat-Update-Kemari-Hajime-Le-hoi-da-bong?p=542200&viewfull=1#post542200
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/photo_events-festivals_02.jpg

32.http://japanest.com/forum/showthread.php/15111-Cac-le-hoi-trong-nam-cua-Nhat-Update-Kemari-Hajime-Le-hoi-da-bong?p=552006&viewfull=1#post552006
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/Danjiri-9-15.jpg

33.http://japanest.com/forum/showthread.php/42917-Bunka-no-Hi-Ngay-hoi-van-hoa-Nhat-Ban?p=475086&viewfull=1#post475086
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/crossfire_327425_1544571.jpg

35.http://japanest.com/forum/showthread.php/15111-Cac-le-hoi-trong-nam-cua-Nhat-Update-Kemari-Hajime-Le-hoi-da-bong?p=465673&viewfull=1#post465673
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/TTO_0282553.jpg
36.http://japanest.com/forum/showthread.php/15111-Cac-le-hoi-trong-nam-cua-Nhat-Update-Kemari-Hajime-Le-hoi-da-bong?p=490162&viewfull=1#post490162
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/e8.jpg

38.http://japanest.com/forum/showthread.php/15111-Cac-le-hoi-trong-nam-cua-Nhat-Update-Kemari-Hajime-Le-hoi-da-bong?p=589526&viewfull=1#post589526
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot4/dsc_2389.jpg

Điểm:Link post
Link hình
Từ chìa khóa
Điểm tốc độ
Tổng


(x10)
(x5)
(x50)
11
11

T6110
55
0
0
165

Thời gian nộp bài: T6 04-01-2013 07:34 PM01
http://japanest.com/forum/showthread.php/59596-Nhung-chiec-dien-thoai-sieu-chong-nuoc?p=523863&viewfull=1#post523863
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/p02d_e25b9.jpg

02
http://japanest.com/forum/showthread.php/77025-Bo-suu-tap-cac-phat-minh-that-bai-cua-nguoi-Nhat?p=606386&viewfull=1#post606386
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot4/kenichi20masuda.jpg

03
http://japanest.com/forum/showthread.php/64328-Chien-binh-robot-Kuratas-Update-video-tai-4?p=614172&viewfull=1#post614172
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot5/Kuratas-19-e64d7.jpg

05
http://japanest.com/forum/showthread.php/64827-Fujitsu-Arrow-X-Smartphone-chong-bui-chong-soc-va-chong-tham-nuoc?p=560130&viewfull=1#post560130
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot3/120803tekde202-89320.jpg

06
http://japanest.com/forum/showthread.php/62615-Sony-Xperia-Go-De-tam-trung-chong-nuoc?p=546135&viewfull=1#post546135
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/Sony-Xperia-Go-6.jpg

07
http://japanest.com/forum/showthread.php/56977-Cocoon-Ghe-ngoi-Vo-dau-cho-xe-buyt-Nhat-Ban?p=513217&viewfull=1#post513217
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/cocoon-add01.jpg

19
http://japanest.com/forum/showthread.php/49262-Khong-gian-ZEN-STYLE-Di-tim-su-tinh-lang?p=490142&viewfull=1#post490142 (http://japanest.com/forum/showthread.php/49262-Khong-gian-ZEN-STYLE-Di-tim-su-tinh-lang?p=490142&viewfull=1#post490142)
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/01modernminimalisthouse.jpg (http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/01modernminimalisthouse.jpg)

Từ chìa khóa: shougatsu *tự chúc mình may mắn* :mms007:

Điểm:Link post
Link hình
Từ chìa khóa
Điểm tốc độ
Tổng


(x10)
(x5)
(x50)
6
6
Shougatsu
T660
30
0
0
90

Kasumi
05-01-2013, 06:09 PM
phuheo2310Tuần 1
Tuần 2
Tuần 3
Tuần 4
Tháng287
195

482

Thời gian nộp bài: T5 03-01-2013 02:11 PM


1:
Ảnh 1:
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot3/vnm_2012_467475.jpg
Topic 1:
http://japanest.com/forum/showthread.php/63680-7-de-Nhat-kiem-may-anh-so-hoan-hao?p=552418&viewfull=1#post552418
Ảnh 2:
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/p02d_e25b9.jpg
Topic 2:
http://japanest.com/forum/showthread.php/59596-Nhung-chiec-dien-thoai-sieu-chong-nuoc?p=523863&viewfull=1#post523863

3:
Link post:
http://japanest.com/forum/showthread.php/64328-Chien-binh-robot-Kuratas-Update-video-tai-4?p=614172&viewfull=1#post614172
Link ảnh:
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot5/Kuratas-19-e64d7.jpg
4:
Link post:
http://japanest.com/forum/showthread.php/63682-Kyocera-Hydro-Dien-thoai-di-dong-chong-nuoc-do-Boost-Mobile-phan-phoi?p=552420&viewfull=1#post552420
Link ảnh:
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot3/waterproof-android-smartphone_7.jpg
5
Link post:
http://japanest.com/forum/showthread.php/64827-Fujitsu-Arrow-X-Smartphone-chong-bui-chong-soc-va-chong-tham-nuoc?p=560130&viewfull=1#post560130
Link ảnh:
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot3/120803tekde202-89320.jpg
6: Link post:
http://japanest.com/forum/showthread.php/62615-Sony-Xperia-Go-De-tam-trung-chong-nuoc?p=546135&viewfull=1#post546135
Link ảnh
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/Sony-Xperia-Go-6.jpg
7:
Link post:
http://japanest.com/forum/showthread.php/56977-Cocoon-Ghe-ngoi-Vo-dau-cho-xe-buyt-Nhat-Ban?p=513217&viewfull=1#post513217
Link ảnh:
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/cocoon-add01.jpg

9:
Link post:
http://japanest.com/forum/showthread.php/40902-Fujitsu-F-03D-Girls-va-F-06D-Girls-Dien-thoai-dong-Girls-tai-thi-truong-Nhat-Ban?p=466047&viewfull=1#post466047
Link ảnh:
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/img-1326613630-2.jpg
10:
Link post: http://japanest.com/forum/showthread.php/53513-Sony-HDR-GW77V-Handycam-sieu-ben-khong-tham-nuoc?p=522902&viewfull=1#post522902
Link ảnh: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/SonyintroduceswaterproofHandycamGW55VECamcorder_ab ae6.jpg

11:
http://japanest.com/forum/showthread.php/62720-Ban-di-dong-Skydeck?p=544867&viewfull=1#post544867
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/skydeck05-500x333.jpg
12:
http://japanest.com/forum/showthread.php/68529-CLOPEN-va-hoc-ban-bi-mat?p=579708&viewfull=1#post579708
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot3/clopen09_zps76c3a7f0.jpg
13:
http://japanest.com/forum/showthread.php/56332-He-thong-vach-ngan-bang-giay-cho-khong-gian-so-tan-khan-cap?p=510980&viewfull=1#post510980
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/shelter01.jpg
14:
http://japanest.com/forum/showthread.php/78960-Ve-dep-nha-co-o-Nhat-Ban?p=610975&viewfull=1#post610975
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot5/01-32.jpg
15:
http://japanest.com/forum/showthread.php/62005-Tac-pham-Kinh-sat-trong-cua-Haruka-Kojin?p=539352&viewfull=1#post539352
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/lens05.jpg
16:
http://japanest.com/forum/showthread.php/68447-Cong-kinh-van-hoa-tai-trung-tam-thuong-mai-Tokyu-Plaza?p=579258&viewfull=1#post579258
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot3/cua_guong_3_zps22bdcf57.jpg
17:
http://japanest.com/forum/showthread.php/56345-Church-on-the-Water-cua-KTS-Tadao-Ando?p=510999&viewfull=1#post510999
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/1292883006-cow12.jpg
18:
http://japanest.com/forum/showthread.php/37926-Villa-Ronde-Biet-thu-tron-ben-bo-bien?p=453352&viewfull=1#post453352
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/villa-ronde-biet-thu-tron-ben-bo-bien-4.jpg
19:
http://japanest.com/forum/showthread.php/56318-Su-gian-di-tao-nha-cua-Tadao-Ando?p=510964&viewfull=1#post510964
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/ando2.jpg

23:
http://japanest.com/forum/showthread.php/69118-Tham-ho-nuoc-man-Hamanako?p=581727&viewfull=1#post581727
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot3/6375_13.jpg
25:
http://japanest.com/forum/showthread.php/76358-Nanko-Bai-bien-tuyet-dep-o-Osaka?p=604142&viewfull=1#post604142
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot4/600x339-62716_w-2_5467.jpg

Em đoán từ chìa khóa là: Hatsumode :D :D :D

Điểm:Link post
Link hình
Từ chìa khóa
Điểm tốc độ
Tổng


(x10)
(x5)
(x50)
19
19
Hatsumode
T5190
95
0
2
287


Thời gian nộp bài: T6 11-01-2013 06:18 PM


1. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/40825-Chigirie-Nghe-thuat-tranh-xe-dan-Nhat-Ban?p=465656&viewfull=1#post465656
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/chigirie12.jpg

2. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/37513-Tsuri-Shinobu-Lau-dai-tren-khong?p=451328&viewfull=1#post451328
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/8307461.jpg

3. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/36201-Mot-so-cach-cam-hoa-theo-phong-cach-nghe-thuat-Ikebana?p=533894&viewfull=1#post533894
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/120321afamily-KT-ikeban-don-gian-7_38e05.jpg

4. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/27676-Gioi-thieu-ve-Furoshiki?p=619485&viewfull=1#post619485
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/09-3.jpg

5. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/42921-Gom-su-Nhat-Ban?p=579888&viewfull=1#post579888
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot3/kasama_zps68c4ec05.jpg

6. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/40297-Nhat-Ban-voi-nghe-thuat-son-mai?p=579729&viewfull=1#post579729
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot3/cate_shunkei_zps09030869.jpg

7. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/64373-Kich-Kabuki-cua-Nhat-Ban?p=556889&viewfull=1#post556889
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot3/Kabuki4.jpg

8. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/3337-Bonsai-Ve-dep-Thien-Trong-Vuon-Canh-Nhat-Ban?p=261676&viewfull=1#post261676
Hình: http://i272.photobucket.com/albums/jj162/costchan/heaven/tsukiyama-garden3.jpg

9. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/53101-Nghe-thuat-Bonsai?p=501073&viewfull=1#post501073
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/D2202_08.jpg

10. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/28017-Gagaku-nha-nhac-Nhat-Ban?p=454049&viewfull=1#post454049
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/1702_07.jpg

29: Hình : http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot4/Reiko-Shiota-4.jpg
Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/70039-Reiko-Shiota-nu-hoang-cau-long-Nhat-Ban?p=584665&viewfull=1#post584665

22: Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot5/040410-08.jpg
Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/43111-Day-tre-kieu-Nhat-Nhung-chuyen-dang-nho?p=614706&viewfull=1#post614706

21:
Link: http://japanest.com/forum/showthread.php/38774-Bi-an-ve-cac-trinh-nu-trong-den-tho-Nhat-Ban?p=553953&viewfull=1#post553953
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot3/2698036728_109b28509b_o.jpg

Từ chìa khóa: bí bí bí bí í :)

Điểm:Link post
Link hình
Từ chìa khóa
Điểm tốc độ
Tổng


(x10)
(x5)
(x50)
13
13

T6130
65
0
0
195

Kasumi
13-01-2013, 12:05 PM
DoNOTuần 1
Tuần 2
Tuần 3
Tuần 4
Tháng
561

561
Thời gian nộp bài: T3 08-01-2013 01:49 PM


1. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/40825-Chigirie-Nghe-thuat-tranh-xe-dan-Nhat-Ban?p=465656&viewfull=1#post465656
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/chigirie12.jpg

2. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/37513-Tsuri-Shinobu-Lau-dai-tren-khong?p=451328&viewfull=1#post451328
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/8307461.jpg

3. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/36201-Mot-so-cach-cam-hoa-theo-phong-cach-nghe-thuat-Ikebana?p=533894&viewfull=1#post533894
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/120321afamily-KT-ikeban-don-gian-7_38e05.jpg

4. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/27676-Gioi-thieu-ve-Furoshiki?p=619485&viewfull=1#post619485
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/09-3.jpg

5. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/42921-Gom-su-Nhat-Ban?p=579888&viewfull=1#post579888
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot3/kasama_zps68c4ec05.jpg

6. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/40297-Nhat-Ban-voi-nghe-thuat-son-mai?p=579729&viewfull=1#post579729
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot3/cate_shunkei_zps09030869.jpg

7. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/64373-Kich-Kabuki-cua-Nhat-Ban?p=556889&viewfull=1#post556889
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot3/Kabuki4.jpg

8. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/3337-Bonsai-Ve-dep-Thien-Trong-Vuon-Canh-Nhat-Ban?p=261676&viewfull=1#post261676
Hình: http://i272.photobucket.com/albums/jj162/costchan/heaven/tsukiyama-garden3.jpg

9. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/53101-Nghe-thuat-Bonsai?p=501073&viewfull=1#post501073
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/D2202_08.jpg

10. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/28017-Gagaku-nha-nhac-Nhat-Ban?p=454049&viewfull=1#post454049
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/1702_07.jpg

11. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/40892-Lac-loi-o-Tokyo-voi-10000-buc-anh-ghep-thanh-clip?p=465997&viewfull=1#post465997
Hình: http://i1186.photobucket.com/albums/z363/lynkloo/japanest/120113kplostintokyo012.jpg

13. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/40234-Ngam-Ume-Hoa-mo-Nhat-Ban?p=463456&viewfull=1#post463456
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/ume13.jpg

14. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/28161-Hoa-Ajisai-nu-hoang-cua-mua-mua-Nhat-Ban?p=452054&viewfull=1#post452054
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/30.jpg

15. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/14358-Chum-anh-Nhung-co-gai-tre-tu-cat-tay-hanh-xac-o-Nhat?p=162546&viewfull=1#post162546
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/080901023552-409-465.jpg

16. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/37760-Nhat-Ban-mua-thu-2011?p=452622&viewfull=1#post452622
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/111113_03.jpg

17. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/41585-He-thong-can-truc-noi-sieu-truong-co-the-nhac-bong-ca-tau-ngam-cua-Nhat?p=469428&viewfull=1#post469428
Hình:http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/sieu_can_truc_Yoshida_giaoducnetvn_3.jpg

18. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/43515-Bo-anh-tam-khoa-than-cua-thieu-nu-Nhat-Ban?p=476831&viewfull=1#post476831
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/tambon2312113_ac88a.jpg

19. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/50334-Mua-hoa-anh-dao-nam-2012?p=502392&viewfull=1#post502392
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/120403_tokyo_23.jpg

20. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/40100-Ngam-hoa-tulip-tren-dao-Awaji?p=463103&viewfull=1#post463103
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/2408734095_df62dab03e_o.jpg

21. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/38774-Bi-an-ve-cac-trinh-nu-trong-den-tho-Nhat-Ban?p=553953&viewfull=1#post553953
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot3/2698036728_109b28509b_o.jpg

22. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/43111-Day-tre-kieu-Nhat-Nhung-chuyen-dang-nho?p=614706&viewfull=1#post614706
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot5/040410-08.jpg

23. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/82079-Cuoc-song-cua-nhung-co-gai-lam-nghe-tiep-ruou-o-Nhat?p=620739&viewfull=1#post620739
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/can-canh-cuoc-song-cua-gai-tiep-ruou-nhat-ban2.jpg

24. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/44605-Gap-nguoi-phu-nu-la-bieu-tuong-song-than-Nhat?p=480079&viewfull=1#post480079
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/song6_bb601.jpg

25. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/56966-Chuyen-chua-ke-ve-3-nu-dien-vien-vao-vai-O-sin?p=513188&viewfull=1#post513188
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/Kobayashi-Ayako-giaoducnetvn.jpg

26. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/40240-Atae-Yuki-nghe-si-dieu-khac-vai?p=463467&viewfull=1#post463467
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/atae20yuki20010.jpg

27. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/46849-Be-gai-duoc-cuu-song-trong-song-than-Nhat-Ban-gap-lai-an-nhan?p=484657&viewfull=1#post484657
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/1-1-4.jpg

28. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/37957-Kham-pha-mot-ngay-cua-my-nhan-43-tuoi-Nhat-Ban?p=453422&viewfull=1#post453422
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/t720826.jpg

29. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/70039-Reiko-Shiota-nu-hoang-cau-long-Nhat-Ban?p=584665&viewfull=1#post584665
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot4/Reiko-Shiota-4.jpg

30. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/44812-Nu-chinh-tri-gia-xinh-dep-cua-tinh-Saitama?p=480479&viewfull=1#post480479
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/ds_31nghi1in5.jpg

31. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/62711-Konapun-Do-choi-nau-an?p=544848&viewfull=1#post544848
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/sushi_detail.jpg

32. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/61862-Nhung-su-kien-lam-mat-ngay-he-o-Nhat?p=537660&viewfull=1#post537660
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/tokyomidtownfurinsaisai.jpg

33. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/38537-Trong-lua-trong-van-phong-o-Nhat?p=456400&viewfull=1#post456400
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/tronglua4.jpg

36. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/38196-Tham-nghia-dia-thu-cung-o-Nhat?p=454616&viewfull=1#post454616
Hình: http://img198.imageshack.us/img198/6786/nghiatrangthucung1.jpg

37. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/49057-Bang-chu-cai-ky-di-lam-tu-long-chan?p=489681&viewfull=1#post489681
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/111109CLlongchan3.jpg

38. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/68532-Nhung-loai-do-choi-duoc-yeu-thich-nhat-tai-Nhat-Ban?p=579722&viewfull=1#post579722
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot3/dscf3176_zpsd7243f35.jpg

39. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/39696-Pho-mua-sam-van-hoa-thuong-mai-cua-Nhat-Ban?p=461248&viewfull=1#post461248
Hình: http://img705.imageshack.us/img705/8232/shoppingmalltemple1.jpg

40. Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/70137-Thuong-thuc-mua-he-that-Cool-theo-cach-cua-rieng-ban?p=585047&viewfull=1#post585047
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot4/popa120827.jpg

Từ chìa khóa: biết chết luôn =))

Điểm:Link post
Link hình
Từ chìa khóa
Điểm tốc độ
Tổng


(x10)
(x5)
(x50)
37
37

T3370
185
0
6
561

Kasumi
13-01-2013, 12:09 PM
capella211Tuần 1
Tuần 2
Tuần 3
Tuần 4
Tháng
608

608
Thời gian nộp bài: T2 07-01-2013 11:43 PM


01. http://japanest.com/forum/showthread.php/40825-Chigirie-Nghe-thuat-tranh-xe-dan-Nhat-Ban?p=465656&viewfull=1#post465656
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/chigirie12.jpg

02. http://japanest.com/forum/showthread.php/37513-Tsuri-Shinobu-Lau-dai-tren-khong?p=451328&viewfull=1#post451328
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/8307461.jpg

03. http://japanest.com/forum/showthread.php/36201-Mot-so-cach-cam-hoa-theo-phong-cach-nghe-thuat-Ikebana?p=533894&viewfull=1#post533894
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/120321afamily-KT-ikeban-don-gian-7_38e05.jpg

04. http://japanest.com/forum/showthread.php/27676-Gioi-thieu-ve-Furoshiki?p=619485&viewfull=1#post619485
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/09-3.jpg

05. http://japanest.com/forum/showthread.php/42921-Gom-su-Nhat-Ban?p=579888&viewfull=1#post579888
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot3/kasama_zps68c4ec05.jpg

06. http://japanest.com/forum/showthread.php/40297-Nhat-Ban-voi-nghe-thuat-son-mai?p=579729&viewfull=1#post579729
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot3/cate_shunkei_zps09030869.jpg

07. http://japanest.com/forum/showthread.php/64373-Kich-Kabuki-cua-Nhat-Ban?p=556889&viewfull=1#post556889
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot3/Kabuki4.jpg

08. http://japanest.com/forum/showthread.php/3337-Bonsai-Ve-dep-Thien-Trong-Vuon-Canh-Nhat-Ban?p=261676&viewfull=1#post261676
http://i272.photobucket.com/albums/jj162/costchan/heaven/tsukiyama-garden3.jpg

09. http://japanest.com/forum/showthread.php/53101-Nghe-thuat-Bonsai?p=501073&viewfull=1#post501073
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/D2202_08.jpg

10. http://japanest.com/forum/showthread.php/28017-Gagaku-nha-nhac-Nhat-Ban?p=454049&viewfull=1#post454049
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/1702_07.jpg

11. http://japanest.com/forum/showthread.php/40892-Lac-loi-o-Tokyo-voi-10000-buc-anh-ghep-thanh-clip?p=465997&viewfull=1#post465997
http://i1186.photobucket.com/albums/z363/lynkloo/japanest/120113kplostintokyo012.jpg

12. http://japanest.com/forum/showthread.php/61263-Ikenobo?p=533954&viewfull=1#post533954
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/index_large_032.jpg

13. http://japanest.com/forum/showthread.php/40234-Ngam-Ume-Hoa-mo-Nhat-Ban?p=463456&viewfull=1#post463456
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/ume13.jpg

14. http://japanest.com/forum/showthread.php/28161-Hoa-Ajisai-nu-hoang-cua-mua-mua-Nhat-Ban?p=452054&viewfull=1#post452054
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/30.jpg

15. http://japanest.com/forum/showthread.php/14358-Chum-anh-Nhung-co-gai-tre-tu-cat-tay-hanh-xac-o-Nhat?p=162546&viewfull=1#post162546
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/080901023552-409-465.jpg

16. http://japanest.com/forum/showthread.php/37760-Nhat-Ban-mua-thu-2011?p=452622&viewfull=1#post452622
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/111113_03.jpg

17. http://japanest.com/forum/showthread.php/41585-He-thong-can-truc-noi-sieu-truong-co-the-nhac-bong-ca-tau-ngam-cua-Nhat?p=469428&viewfull=1#post469428
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/sieu_can_truc_Yoshida_giaoducnetvn_3.jpg

18. http://japanest.com/forum/showthread.php/43515-Bo-anh-tam-khoa-than-cua-thieu-nu-Nhat-Ban?p=476831&viewfull=1#post476831
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/tambon2312113_ac88a.jpg

19. http://japanest.com/forum/showthread.php/50334-Mua-hoa-anh-dao-nam-2012?p=502392&viewfull=1#post502392
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/120403_tokyo_23.jpg

20. http://japanest.com/forum/showthread.php/40100-Ngam-hoa-tulip-tren-dao-Awaji?p=463103&viewfull=1#post463103
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/2408734095_df62dab03e_o.jpg

21. http://japanest.com/forum/showthread.php/38774-Bi-an-ve-cac-trinh-nu-trong-den-tho-Nhat-Ban?p=553953&viewfull=1#post553953
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot3/2698036728_109b28509b_o.jpg

22. http://japanest.com/forum/showthread.php/43111-Day-tre-kieu-Nhat-Nhung-chuyen-dang-nho?p=614706&viewfull=1#post614706
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot5/040410-08.jpg

23. http://japanest.com/forum/showthread.php/82079-Cuoc-song-cua-nhung-co-gai-lam-nghe-tiep-ruou-o-Nhat?p=620739&viewfull=1#post620739
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/can-canh-cuoc-song-cua-gai-tiep-ruou-nhat-ban2.jpg

24. http://japanest.com/forum/showthread.php/44605-Gap-nguoi-phu-nu-la-bieu-tuong-song-than-Nhat?p=480079&viewfull=1#post480079
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/song6_bb601.jpg

25. http://japanest.com/forum/showthread.php/56966-Chuyen-chua-ke-ve-3-nu-dien-vien-vao-vai-O-sin?p=513188&viewfull=1#post513188
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/Kobayashi-Ayako-giaoducnetvn.jpg

26. http://japanest.com/forum/showthread.php/40240-Atae-Yuki-nghe-si-dieu-khac-vai?p=463467&viewfull=1#post463467
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/atae20yuki20010.jpg

27. http://japanest.com/forum/showthread.php/46849-Be-gai-duoc-cuu-song-trong-song-than-Nhat-Ban-gap-lai-an-nhan?p=484657&viewfull=1#post484657
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/1-1-4.jpg

28. http://japanest.com/forum/showthread.php/37957-Kham-pha-mot-ngay-cua-my-nhan-43-tuoi-Nhat-Ban?p=453422&viewfull=1#post453422
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/t720826.jpg

29. http://japanest.com/forum/showthread.php/70039-Reiko-Shiota-nu-hoang-cau-long-Nhat-Ban?p=584665&viewfull=1#post584665
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot4/Reiko-Shiota-4.jpg

30. http://japanest.com/forum/showthread.php/44812-Nu-chinh-tri-gia-xinh-dep-cua-tinh-Saitama?p=480479&viewfull=1#post480479
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/ds_31nghi1in5.jpg

31. http://japanest.com/forum/showthread.php/62711-Konapun-Do-choi-nau-an?p=544848&viewfull=1#post544848
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/sushi_detail.jpg

32. http://japanest.com/forum/showthread.php/61862-Nhung-su-kien-lam-mat-ngay-he-o-Nhat?p=537660&viewfull=1#post537660
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/tokyomidtownfurinsaisai.jpg

33. http://japanest.com/forum/showthread.php/38537-Trong-lua-trong-van-phong-o-Nhat?p=456400&viewfull=1#post456400
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/tronglua4.jpg

34. http://japanest.com/forum/showthread.php/39076-Shabondama-Bong-Bong-xa-phong?p=458704&viewfull=1#post458704
http://i1186.photobucket.com/albums/z363/lynkloo/bong14.jpg

35. http://japanest.com/forum/showthread.php/42104-Di-cho-troi-tai-Nhat-Ban?p=471925&viewfull=1#post471925
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/image0035.jpg

36. http://japanest.com/forum/showthread.php/38196-Tham-nghia-dia-thu-cung-o-Nhat?p=454616&viewfull=1#post454616
http://img198.imageshack.us/img198/6786/nghiatrangthucung1.jpg

37. http://japanest.com/forum/showthread.php/49057-Bang-chu-cai-ky-di-lam-tu-long-chan?p=489681&viewfull=1#post489681
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/111109CLlongchan3.jpg

38. http://japanest.com/forum/showthread.php/68532-Nhung-loai-do-choi-duoc-yeu-thich-nhat-tai-Nhat-Ban?p=579722&viewfull=1#post579722
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot3/dscf3176_zpsd7243f35.jpg

39. http://japanest.com/forum/showthread.php/39696-Pho-mua-sam-van-hoa-thuong-mai-cua-Nhat-Ban?p=461248&viewfull=1#post461248
http://img705.imageshack.us/img705/8232/shoppingmalltemple1.jpg

40. http://japanest.com/forum/showthread.php/70137-Thuong-thuc-mua-he-that-Cool-theo-cach-cua-rieng-ban?p=585047&viewfull=1#post585047
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot4/popa120827.jpg

Từ chìa khóa: Tomomi Chino

Điểm:Link post
Link hình
Từ chìa khóa
Điểm tốc độ
Tổng


(x10)
(x5)
(x50)
40
40
Tomomi Chino
T2400
200
0
8
608

Kasumi
13-01-2013, 12:13 PM
aragaki22Tuần 1
Tuần 2
Tuần 3
Tuần 4
Tháng
377

377
Thời gian nộp bài: T5 10-01-2013 11:34 AM


1.
Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/40825-Chigirie-Nghe-thuat-tranh-xe-dan-Nhat-Ban?p=465656&viewfull=1#post465656
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/chigirie12.jpg

2.
Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/37513-Tsuri-Shinobu-Lau-dai-tren-khong?p=451328&viewfull=1#post451328
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/8307461.jpg

5.
Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/42921-Gom-su-Nhat-Ban?p=579888&viewfull=1#post579888
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot3/kasama_zps68c4ec05.jpg

6.
Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/40297-Nhat-Ban-voi-nghe-thuat-son-mai?p=579729&viewfull=1#post579729
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot3/cate_shunkei_zps09030869.jpg

7.
Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/64373-Kich-Kabuki-cua-Nhat-Ban?p=556889&viewfull=1#post556889
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot3/Kabuki4.jpg

8.
Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/3337-Bonsai-Ve-dep-Thien-Trong-Vuon-Canh-Nhat-Ban?p=261676&viewfull=1#post261676
Hình: http://i272.photobucket.com/albums/jj162/costchan/heaven/tsukiyama-garden3.jpg

10.
Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/28017-Gagaku-nha-nhac-Nhat-Ban?p=454049&viewfull=1#post454049
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/1702_07.jpg

11.
Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/40892-Lac-loi-o-Tokyo-voi-10000-buc-anh-ghep-thanh-clip?p=465997&viewfull=1#post465997
Hình: http://i1186.photobucket.com/albums/z363/lynkloo/japanest/120113kplostintokyo012.jpg

14.
Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/28161-Hoa-Ajisai-nu-hoang-cua-mua-mua-Nhat-Ban?p=452054&viewfull=1#post452054
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/30.jpg

15.
Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/14358-Chum-anh-Nhung-co-gai-tre-tu-cat-tay-hanh-xac-o-Nhat?p=162546&viewfull=1#post162546
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/080901023552-409-465.jpg

17.
Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/41585-He-thong-can-truc-noi-sieu-truong-co-the-nhac-bong-ca-tau-ngam-cua-Nhat?p=469428&viewfull=1#post469428
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/sieu_can_truc_Yoshida_giaoducnetvn_3.jpg

18.
Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/43515-Bo-anh-tam-khoa-than-cua-thieu-nu-Nhat-Ban?p=476831&viewfull=1#post476831
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/tambon2312113_ac88a.jpg

19.

20.
Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/40100-Ngam-hoa-tulip-tren-dao-Awaji?p=463103&viewfull=1#post463103
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/2408734095_df62dab03e_o.jpg

21
Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/38774-Bi-an-ve-cac-trinh-nu-trong-den-tho-Nhat-Ban?p=553953&viewfull=1#post553953
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot3/2698036728_109b28509b_o.jpg

23
Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/82079-Cuoc-song-cua-nhung-co-gai-lam-nghe-tiep-ruou-o-Nhat?p=620739&viewfull=1#post620739
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/can-canh-cuoc-song-cua-gai-tiep-ruou-nhat-ban2.jpg

24
Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/44605-Gap-nguoi-phu-nu-la-bieu-tuong-song-than-Nhat?p=480079&viewfull=1#post480079
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/song6_bb601.jpg

25
Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/56966-Chuyen-chua-ke-ve-3-nu-dien-vien-vao-vai-O-sin?p=513188&viewfull=1#post513188
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/Kobayashi-Ayako-giaoducnetvn.jpg

26
Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/40240-Atae-Yuki-nghe-si-dieu-khac-vai?p=463467&viewfull=1#post463467
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/atae20yuki20010.jpg

27
Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/46849-Be-gai-duoc-cuu-song-trong-song-than-Nhat-Ban-gap-lai-an-nhan?p=484657&viewfull=1#post484657
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/1-1-4.jpg

30
Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/44812-Nu-chinh-tri-gia-xinh-dep-cua-tinh-Saitama?p=480479&viewfull=1#post480479
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/ds_31nghi1in5.jpg

33
Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/38537-Trong-lua-trong-van-phong-o-Nhat?p=456400&viewfull=1#post456400
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/tronglua4.jpg

34
Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/39076-Shabondama-Bong-Bong-xa-phong?p=458704&viewfull=1#post458704
Hình: http://i1186.photobucket.com/albums/z363/lynkloo/bong14.jpg

35
Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/42104-Di-cho-troi-tai-Nhat-Ban?p=471925&viewfull=1#post471925
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/image0035.jpg

36
Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/38196-Tham-nghia-dia-thu-cung-o-Nhat?p=454616&viewfull=1#post454616
Hình: http://img198.imageshack.us/img198/6786/nghiatrangthucung1.jpg

40
Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/70137-Thuong-thuc-mua-he-that-Cool-theo-cach-cua-rieng-ban?p=585047&viewfull=1#post585047
Hình: http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot4/popa120827.jpg

Keyword: chịu

Điểm:Link post
Link hình
Từ chìa khóa
Điểm tốc độ
Tổng


(x10)
(x5)
(x50)
25
25

T5250
125
0
2
377

Kasumi
13-01-2013, 12:19 PM
snowdogTuần 1
Tuần 2
Tuần 3
Tuần 4
Tháng
420

420
Thời gian nộp bài: T6 11-01-2013 10:41 AM


1.
Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/40825-Chigirie-Nghe-thuat-tranh-xe-dan-Nhat-Ban?p=465656&viewfull=1#post465656
Img:
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/chigirie12.jpg

2.
Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/37513-Tsuri-Shinobu-Lau-dai-tren-khong?p=451328&viewfull=1#post451328
Img:
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/8307461.jpg

3.
Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/36201-Mot-so-cach-cam-hoa-theo-phong-cach-nghe-thuat-Ikebana?p=533894&viewfull=1#post533894
Img:
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/120321afamily-KT-ikeban-don-gian-7_38e05.jpg

4.
Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/27676-Gioi-thieu-ve-Furoshiki?p=619485&viewfull=1#post619485
Img:
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/09-3.jpg

5.
Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/42921-Gom-su-Nhat-Ban?p=579888&viewfull=1#post579888
Img:
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot3/kasama_zps68c4ec05.jpg

6.
Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/40297-Nhat-Ban-voi-nghe-thuat-son-mai?p=579729&viewfull=1#post579729
Img:
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot3/cate_shunkei_zps09030869.jpg

7.
Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/64373-Kich-Kabuki-cua-Nhat-Ban?p=556889&viewfull=1#post556889
Img:
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot3/Kabuki4.jpg

8.
Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/3337-Bonsai-Ve-dep-Thien-Trong-Vuon-Canh-Nhat-Ban?p=261676&viewfull=1#post261676
Img:
http://i272.photobucket.com/albums/jj162/costchan/heaven/tsukiyama-garden3.jpg

9.
Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/53101-Nghe-thuat-Bonsai?p=501073&viewfull=1#post501073
Img:
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/D2202_08.jpg

10.
Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/28017-Gagaku-nha-nhac-Nhat-Ban?p=454049&viewfull=1#post454049
Img:
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/1702_07.jpg

11.
Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/40892-Lac-loi-o-Tokyo-voi-10000-buc-anh-ghep-thanh-clip?p=465997&viewfull=1#post465997
Img:
http://i1186.photobucket.com/albums/z363/lynkloo/japanest/120113kplostintokyo012.jpg

14.
Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/28161-Hoa-Ajisai-nu-hoang-cua-mua-mua-Nhat-Ban?p=452054&viewfull=1#post452054
Img:
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/30.jpg

15.
Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/14358-Chum-anh-Nhung-co-gai-tre-tu-cat-tay-hanh-xac-o-Nhat?p=162546&viewfull=1#post162546
Img:
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/080901023552-409-465.jpg

17.
Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/41585-He-thong-can-truc-noi-sieu-truong-co-the-nhac-bong-ca-tau-ngam-cua-Nhat?p=469428&viewfull=1#post469428
Img:
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/sieu_can_truc_Yoshida_giaoducnetvn_3.jpg

18.
Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/43515-Bo-anh-tam-khoa-than-cua-thieu-nu-Nhat-Ban?p=476831&viewfull=1#post476831
Img:
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/tambon2312113_ac88a.jpg

20.
Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/40100-Ngam-hoa-tulip-tren-dao-Awaji?p=463103&viewfull=1#post463103
Img:
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/2408734095_df62dab03e_o.jpg

21
Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/38774-Bi-an-ve-cac-trinh-nu-trong-den-tho-Nhat-Ban?p=553953&viewfull=1#post553953
Img:
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot3/2698036728_109b28509b_o.jpg

23
Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/82079-Cuoc-song-cua-nhung-co-gai-lam-nghe-tiep-ruou-o-Nhat?p=620739&viewfull=1#post620739
Img:
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot6/can-canh-cuoc-song-cua-gai-tiep-ruou-nhat-ban2.jpg

24
Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/44605-Gap-nguoi-phu-nu-la-bieu-tuong-song-than-Nhat?p=480079&viewfull=1#post480079
Img:
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/song6_bb601.jpg

25
Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/56966-Chuyen-chua-ke-ve-3-nu-dien-vien-vao-vai-O-sin?p=513188&viewfull=1#post513188
Img:
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/Kobayashi-Ayako-giaoducnetvn.jpg

26
Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/40240-Atae-Yuki-nghe-si-dieu-khac-vai?p=463467&viewfull=1#post463467
Img:
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/atae20yuki20010.jpg

27
Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/46849-Be-gai-duoc-cuu-song-trong-song-than-Nhat-Ban-gap-lai-an-nhan?p=484657&viewfull=1#post484657
Img:
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/1-1-4.jpg

30
Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/44812-Nu-chinh-tri-gia-xinh-dep-cua-tinh-Saitama?p=480479&viewfull=1#post480479
Img:
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/ds_31nghi1in5.jpg

33
Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/38537-Trong-lua-trong-van-phong-o-Nhat?p=456400&viewfull=1#post456400
Img:
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/tronglua4.jpg

34
Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/39076-Shabondama-Bong-Bong-xa-phong?p=458704&viewfull=1#post458704
Img:
http://i1186.photobucket.com/albums/z363/lynkloo/bong14.jpg

35
Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/42104-Di-cho-troi-tai-Nhat-Ban?p=471925&viewfull=1#post471925
Img:
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/image0035.jpg

36
Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/38196-Tham-nghia-dia-thu-cung-o-Nhat?p=454616&viewfull=1#post454616
Img:
http://img198.imageshack.us/img198/6786/nghiatrangthucung1.jpg

40
Post: http://japanest.com/forum/showthread.php/70137-Thuong-thuc-mua-he-that-Cool-theo-cach-cua-rieng-ban?p=585047&viewfull=1#post585047
Img:
http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot4/popa120827.jpg

Từ khóa: Eikou Sumara.


Điểm:Link post
Link hình
Từ chìa khóa
Điểm tốc độ
Tổng


(x10)
(x5)
(x50)
28
28
Eikou Sumara
T6280
140
0
0
420

Kasumi
19-01-2013, 09:32 PM
Anny_3003

Kasumi
19-01-2013, 09:36 PM
Danh sách nhận quà của JPN's Contest 2012: Khám Phá Nhật Bản

MemDVD DATA

Title/Ava

DVD gốc


anian


(I 1 - II 4)
II tháng

8
3kai yutaka


(II 1 - I 4)
I tháng

10
4

(2/4)
1


Honda Satoshi


(I 2 - II 3)

3
2

(done)nppull


(II 3)


1

(done)capella211


(II 2)


1
StaffDVD DATA

Title

DVD gốc


daisukijin


(I 1 - I 2 - II 3)
I tháng

9
4

1teenwitch


(II 1)


1phuheo2310


(II 2)


1DoNO


(I 3 - I 4)
II tháng

7
3
Các bạn anian, kai yutaka, Honda Satoshi, daisukijin, DoNO sau khi đã chọn được đĩa thì pm cho Ka theo mẫu:

Nick JPN:
Họ và tên:
Địa chỉ:
SĐT:
DVD:

Về mục set title và ava, các bạn cứ pm cho Ka mỗi khi muốn đổi.

(*) Con số trong ô Title/Ava là số lần bạn được phép đổi hoặc title màu, hoặc ava động.

(*) Về DVD data các sản phẩm của JPN-FS, các bạn cứ liệt kê theo thứ tự ham muốn giảm dần tên các drama và movie, Ka sẽ burn cho đến khi full số đĩa bạn đoạt giải. Nếu nhầm phải bộ Ka chưa kịp dl mà link die mất thì hoặc chờ hoặc đổi sang phim khác nha :"> Vấn đề này có thể bàn bạc riêng :">

Cám ơn các bạn đã tham gia và ủng hộ contest này :x Hẹn ngày tái nạm :covu4:

Kasumi
31-03-2013, 01:26 AM
Đầu tiên... Ka xin dập đầu tạ lỗi cùng các bạn có tên trong danh sách đoạt giải bên trên vì sự chậm trễ việc trao quà. Do từ sau Tết đến giờ Ka vướng vài chuyện cá nhân nên không thể sớm burn đĩa, vào JPN hay thậm chí là lên mạng được.
Hiện tại tình hình vẫn chưa khả quan lắm nhưng Ka hứa sẽ cố gắng gửi phần quà cho các bạn sớm nhất có thể. Những bạn chưa pm list phim cho Ka hay muốn thay đổi gì thì cứ báo nhé.

Thành thật xin lỗi mọi người.

Nhân tiện lạc đề một chút là chắc sắp tới vẫn chưa về JPN thường xuyên được.