PDA

View Full Version : [PIC] You & Mai vol 28miraya
28-08-2007, 09:04 PM
You & Mai vol.28

http://i162.photobucket.com/albums/t256/passerby_2/kuraki_youmai28as.jpg (http://i162.photobucket.com/albums/t256/passerby_2/kuraki_youmai28a.jpg)

http://i162.photobucket.com/albums/t256/passerby_2/kuraki_youmai28bs.jpg (http://i162.photobucket.com/albums/t256/passerby_2/kuraki_youmai28b.jpg)

http://i162.photobucket.com/albums/t256/passerby_2/kuraki_youmai28cs.jpg (http://i162.photobucket.com/albums/t256/passerby_2/kuraki_youmai28c.jpg)

http://i162.photobucket.com/albums/t256/passerby_2/kuraki_youmai28ds.jpg (http://i162.photobucket.com/albums/t256/passerby_2/kuraki_youmai28d.jpg)

http://i162.photobucket.com/albums/t256/passerby_2/kuraki_youmai28es.jpg (http://i162.photobucket.com/albums/t256/passerby_2/kuraki_youmai28e.jpg)

http://i162.photobucket.com/albums/t256/passerby_2/kuraki_youmai28fs.jpg (http://i162.photobucket.com/albums/t256/passerby_2/kuraki_youmai28f.jpg)

http://i162.photobucket.com/albums/t256/passerby_2/kuraki_youmai28gs.jpg (http://i162.photobucket.com/albums/t256/passerby_2/kuraki_youmai28g.jpg)

http://i162.photobucket.com/albums/t256/passerby_2/kuraki_youmai28hs.jpg (http://i162.photobucket.com/albums/t256/passerby_2/kuraki_youmai28h.jpg)

http://i162.photobucket.com/albums/t256/passerby_2/kuraki_youmai28is.jpg (http://i162.photobucket.com/albums/t256/passerby_2/kuraki_youmai28i.jpg)

http://i162.photobucket.com/albums/t256/passerby_2/kuraki_youmai28js.jpg (http://i162.photobucket.com/albums/t256/passerby_2/kuraki_youmai28j.jpg)

miraya
28-08-2007, 09:04 PM
http://i162.photobucket.com/albums/t256/passerby_2/kuraki_youmai28ks.jpg (http://i162.photobucket.com/albums/t256/passerby_2/kuraki_youmai28k.jpg)

Summer greeting card

http://i162.photobucket.com/albums/t256/passerby_2/kuraki_greeting200708s.jpg (http://i162.photobucket.com/albums/t256/passerby_2/kuraki_greeting200708.jpg)

Credit by Esya_7@JPM
Chưa qua YAN nên chưa update được nhưng mà You & Mai lần này Mai trở về phong cách jean, và kiểu tóc buộc cao,vẫn đáng yêu như hồi nào:x

no more words
29-08-2007, 11:35 AM
Thank M-chan :x Mai-K đợt Y&M này cute quá, trông trẻ trung + hơi con nít :inlove: N thích nhất cái tấm d (http://i162.photobucket.com/albums/t256/passerby_2/kuraki_youmai28d.jpg) í, trông Mai-chan ... bụ bẫm dễ thương :p

miraya
29-08-2007, 06:27 PM
http://www.mai-kuraki.com/news/images/plate_01.jpg
http://www.mai-kuraki.com/news/images/plate_02.jpg
http://www.mai-kuraki.com/news/images/plate_03.jpg

Tớ cũng thế, nhưng tớ thích tấm đầu lắm, trông Mai cười tươi quá chừng :x
THông tin về Mai's cafe này là quán do Mai tổ chức sao, trông mấy món trông ngon quá :x
N ơi, sign của N.............*love*