PDA

View Full Version : Ayumi Hamasaki Calender 2006CRY
19-12-2005, 12:59 PM
http://i7.photobucket.com/albums/y292/Lozetteu/Scan/Ayu%20Cal06/th_Cal06-01.jpg (http://i7.photobucket.com/albums/y292/Lozetteu/Scan/Ayu%20Cal06/Cal06-01.jpg) http://i7.photobucket.com/albums/y292/Lozetteu/Scan/Ayu%20Cal06/th_Cal06-02.jpg (http://i7.photobucket.com/albums/y292/Lozetteu/Scan/Ayu%20Cal06/Cal06-02.jpg)
http://i7.photobucket.com/albums/y292/Lozetteu/Scan/Ayu%20Cal06/th_Cal06-03.jpg (http://i7.photobucket.com/albums/y292/Lozetteu/Scan/Ayu%20Cal06/Cal06-03.jpg) http://i7.photobucket.com/albums/y292/Lozetteu/Scan/Ayu%20Cal06/th_Cal06-04.jpg (http://i7.photobucket.com/albums/y292/Lozetteu/Scan/Ayu%20Cal06/Cal06-04.jpg)
http://i7.photobucket.com/albums/y292/Lozetteu/Scan/Ayu%20Cal06/th_Cal06-05.jpg (http://i7.photobucket.com/albums/y292/Lozetteu/Scan/Ayu%20Cal06/Cal06-05.jpg) http://i7.photobucket.com/albums/y292/Lozetteu/Scan/Ayu%20Cal06/th_Cal06-06.jpg (http://i7.photobucket.com/albums/y292/Lozetteu/Scan/Ayu%20Cal06/Cal06-06.jpg)
http://i7.photobucket.com/albums/y292/Lozetteu/Scan/Ayu%20Cal06/th_Cal06-07.jpg (http://i7.photobucket.com/albums/y292/Lozetteu/Scan/Ayu%20Cal06/Cal06-07.jpg)

size:2470x3505
credit by:Lozé

BioShock
19-12-2005, 01:14 PM
Ở trong thread News đã có 1 cái rồi thì phải, bài số #12.
Chắc mai mốt rút kinh nghiệm là hình mới bỏ vào thread mới cho rồi.
Cảm ơn CRY nghen

Poshi Assari
29-03-2006, 05:08 PM
very cute, nhìn dễ thương vô cùng.

zaizai272007
06-04-2006, 09:21 PM
trùi ơi đẹp quá có bán không bạn

no more words
10-04-2006, 04:20 PM
Thank CRY for uploading. Ayu looks so cuteeeee ^^
Nhưng muh sao calendar chỉ có 7 hình vậy?!?

Ashley_Khanh
11-04-2006, 05:03 AM
Đơn giản thôi, 1 hình ngoài cùng, 6 hình còn lại, mỗi hình là 2 tháng :D

Poshi Assari
12-04-2006, 04:37 PM
Sao ko post lun hình ngoài đi.

IloveAyu
12-04-2006, 04:48 PM
Đủ 7 hình rùi mà?

Poshi Assari
13-04-2006, 01:01 PM
Tại bữa lên mạng găp trục trặc bị thiếu mất một hình.