PDA

View Full Version : [req] >< shiro cần sự giúp đỡ >< TouchShiro
29-08-2007, 03:09 PM
shiro down trên Veoh được hết các tập của anime Touch, chỉ còn đúng 1 tập 54 là không tài nào down được >< :(( bạn nào có bộ này cho shiro xin tập 54 với hix, 101 tập shiro down xong 100 tập, còn thíu mỗi 54, làm ơn giúp shiro.....please....please...