PDA

View Full Version : Tìm thấy 1,5 tấn tiền cổ tại Sơn Đông, Trung QuốcDép Xỏ Ngón
02-09-2007, 09:17 AM
Hôm 23/8/2007, một nông dân ở vùng quê Changzi, phía Bắc tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc đã tìm được hầm chứa hơn 10.000 đồng tiền có đường kính từ 1 đến 3 cm khi đang đào hầm để đặt đường ống dẫn nước. Trong số này có cả những đồng tiền trên 2000 năm tuổi.


Theo lời phát ngôn của Li Lin, một quan chức tại trung tâm di sản văn hóa và du lịch của Changzi: “Hầm tiền” này nằm sâu dưới 1,5m so với mặt đất, các đồng tiền được xếp gọn gàng thành hình trụ dài 1,3 m, rộng 0,65 m và cao 1m.Hầu hết những đồng tiền được đúc trong suốt thời Bắc Tống (960 – 1127), phần còn lại đúc vào thời nhà Hán (206 TCN – 220 SCN) và nhà Tần (618 – 907).Rất nhiều đồng tiền vẫn còn trong tình trạng tốt, chữ viết ở mặt vẫn còn rõ ràng, một số khác thì đã bị ăn mòn. Đồng tiền lớn nhất có đường kính 3cm và nhỏ nhất là 1cm”.Những đồng tiền đã được đưa về cơ quan văn hóa di tích địa phương.Theo Dan Tri