PDA

View Full Version : Re-covered Film Posters: ‘BATTLE ROYALE’Momo-chan
09-05-2013, 12:53 AM
1 contest nhỏ cover lại poster của BR tại trang http://www.thefoxisblack.com/, phần thưởng là $50 gift card trên amazon.
Người chiến thắng là Keorattana Luangrathrajasombat, bạn có thể xem thêm tại http://www.thefoxisblack.com/2013/03/18/re-covered-film-posters-battle-royale/, mình chỉ post một số cái :hi:


Keorattana Luangrathrajasombat
http://i318.photobucket.com/albums/mm439/aragaki22/Keorattana-Luangrathrajasombat-Battle-Royale-Poster_zpsd902507c.jpg

Zachary Trover
http://i318.photobucket.com/albums/mm439/aragaki22/zachary-trover-battle-royale-poster3_zps0cf572da.jpg

Adam Juresko
http://i318.photobucket.com/albums/mm439/aragaki22/adam-juresko-battle-royale_zps3ff09dd7.jpg

Liv Klingenberg de Verdier
http://i318.photobucket.com/albums/mm439/aragaki22/Liv-Klingenberg_de_Verdier-Battle-Royale-Poster_zps3fce2487.jpg

Maria Görlich-Opyd
http://i318.photobucket.com/albums/mm439/aragaki22/Maria-Gorlich-Opyd-Battle-Royale-Poster1_zps195d70d5.jpg

Joaquín Castro
http://i318.photobucket.com/albums/mm439/aragaki22/Joaquin-Castro-Battle-Royale-Poster02_zpsf90f6246.jpg

Marc Jarratt
http://i318.photobucket.com/albums/mm439/aragaki22/Marc-Jarratt-Battle-Royale-Poster_zpsad0abfb9.jpg

Pat Kinsella
http://i318.photobucket.com/albums/mm439/aragaki22/Pat-Kinsella-Battle-Royale-Poster_zpsf2a18e58.jpg

Rafa Alvarez
http://i318.photobucket.com/albums/mm439/aragaki22/Rafa-Alvarez-Battle-Royale-Poster_zpsdd16a899.jpg