PDA

View Full Version : Continue Anime Inuyasha!Otaku_Lover
27-09-2007, 02:54 PM
Từ khi có Naruto, Inu đi xuống lòng đất quá trời. Các bạn nào có lòng thương xót Inu hay vẫn còn thích Inuyasha thì hãy vào website này http://www.gopetition.com/petitions/inuyasha.html

Làm ơn ủng hộ Inuyasha Anime so it will continue. Nhớ ký tên của các bạn. Click 'Sign the petition'. Mình biết Manga vẫn còn tiếp tục rất dài nhưng mà Anime kết thúc kỳ quá.

****INUYASHA and NARUTO FAN FOREVER****