PDA

View Full Version : [24.09.2013] Thông báo nhỏ về việc đặt title trong box FansubsMomo-chan
24-09-2013, 02:32 PM
THÔNG BÁO

Các project leaders của JPNFS cũng như các bạn subbers không thuộc JPNFS lưu ý: từ bây giờ khi lập topic tại box Fansubs cần thêm năm ra phim vào phía trước title nhé, áp dụng cho cả drama lẫn movie, nếu drama chiếu từ năm này sang năm khác thì ghi năm chiếu tập đầu.

Mình cũng nhắc luôn một số bạn đặt title sai vì space đoạn đầu thế này:
[M] [JPN-Fansubs] Rashomon - La Sinh Môn (giữa ] [ không cần cách)
[M][JPN-Fansubs] Rashomon - La Sinh Môn (thiếu năm)
[1950][M][JPN-Fansubs] Rashomon - La Sinh Môn (OK)

Việc thêm năm giúp các bạn tìm kiếm phim mới cũ cũ mới dễ dàng hơn, chỉ cần click vào Chủ đề thì các phim sẽ xếp lần lượt từ cũ đến mới, click thêm lần nữa để có thứ tự ngược lại.
Các topic phim cũ sẽ được staff JPN điều chỉnh lại trong thời gian sớm nhất.


http://i655.photobucket.com/albums/uu272/aragakiyui22/1a_zps96713a51.png (http://s655.photobucket.com/user/aragakiyui22/media/1a_zps96713a51.png.html)

http://i655.photobucket.com/albums/uu272/aragakiyui22/2a_zpsd74c5176.png (http://s655.photobucket.com/user/aragakiyui22/media/2a_zpsd74c5176.png.html)

Momo-chan
24-09-2013, 05:13 PM
À cũng thông báo thêm là trong quá trình chỉnh title thì mình có move các show gồm music show, game show, reality show... qua box Vietsub bên Download Center.