PDA

View Full Version : AYUMI ~ SHIBUYA 109 Christmas ~CRY
21-12-2005, 10:50 PM
http://img518.imageshack.us/img518/2596/masayu20057ws7wi.jpg http://img518.imageshack.us/img518/4343/masayu200529lf6du.jpg

http://img508.imageshack.us/img508/3343/sn3204463yw1ut.th.jpg (http://img508.imageshack.us/my.php?image=sn3204463yw1ut.jpg) http://img508.imageshack.us/img508/5192/sn3204483mo6pk.th.jpg (http://img508.imageshack.us/my.php?image=sn3204483mo6pk.jpg) http://img508.imageshack.us/img508/5104/sn3204477zi6po.th.jpg (http://img508.imageshack.us/my.php?image=sn3204477zi6po.jpg) http://img508.imageshack.us/img508/7564/sn3204507dr5tn.th.jpg (http://img508.imageshack.us/my.php?image=sn3204507dr5tn.jpg) http://img508.imageshack.us/img508/4896/sn3204616og1ec.th.jpg (http://img508.imageshack.us/my.php?image=sn3204616og1ec.jpg) http://img508.imageshack.us/img508/6743/sn3204631tx1on.th.jpg (http://img508.imageshack.us/my.php?image=sn3204631tx1on.jpg) http://img508.imageshack.us/img508/941/sn3204626ne1et.th.jpg (http://img508.imageshack.us/my.php?image=sn3204626ne1et.jpg)

Credits to kaoruline

Taichi
22-12-2005, 06:37 PM
gương mặt của ayu thật là sáng!đẹp ghê vậy đó!

sweetpumpkin
08-04-2009, 01:16 PM
ai có hình kia cỡ bự ko :crybaby: