PDA

View Full Version : Những tấm ảnh LOLcats của thế kỷ 20A Châu
14-12-2013, 08:35 PM
Cơn sốt LOLcats tạo những hình ảnh động vật ngộ nghĩnh đã bắt đầu từ thế kỷ 20.


http://i952.photobucket.com/albums/ae8/A_Chau_JPN/lol1_zpse1d1b5e8.jpg (http://s952.photobucket.com/user/A_Chau_JPN/media/lol1_zpse1d1b5e8.jpg.html)

Nếu bạn cho rằng LOLcats (thuật ngữ chỉ những hình ảnh ngộ nghĩnh về mèo) chỉ xuất hiện khi Internet đã phát triển thì điều đó hoàn toàn sai lầm. Những hình ảnh này cho thấy cơn sốt LOLcats tạo những hình ảnh động vật ngộ nghĩnh đã bắt đầu từ thế kỷ 20.


http://i952.photobucket.com/albums/ae8/A_Chau_JPN/lol2_zps736b57b0.jpg (http://s952.photobucket.com/user/A_Chau_JPN/media/lol2_zps736b57b0.jpg.html)

Những hình này rất được ưa chuộng vào thế kỷ 20. Lolcats là thuật ngữ hiện đại để mô tả một hình ảnh hài hước của loài mèo với các chú thích ngộ nghĩnh.


http://i952.photobucket.com/albums/ae8/A_Chau_JPN/lol3_zps230dddec.jpg (http://s952.photobucket.com/user/A_Chau_JPN/media/lol3_zps230dddec.jpg.html)

Nhiếp ảnh gia đã mặc quần áo cho mèo, sau đó đặt chúng vào các tình huống của con người cùng với đạo cụ. Những hình ảnh được đem in lên bưu thiếp và các cuốn sách cho trẻ em.


http://i952.photobucket.com/albums/ae8/A_Chau_JPN/lol4_zpsd677fd07.jpg (http://s952.photobucket.com/user/A_Chau_JPN/media/lol4_zpsd677fd07.jpg.html)

http://i952.photobucket.com/albums/ae8/A_Chau_JPN/lol5_zpsb620ad66.jpg (http://s952.photobucket.com/user/A_Chau_JPN/media/lol5_zpsb620ad66.jpg.html)

http://i952.photobucket.com/albums/ae8/A_Chau_JPN/lol6_zps7cebdf7a.jpg (http://s952.photobucket.com/user/A_Chau_JPN/media/lol6_zps7cebdf7a.jpg.html)

http://i952.photobucket.com/albums/ae8/A_Chau_JPN/lol7_zps865ce127.jpg (http://s952.photobucket.com/user/A_Chau_JPN/media/lol7_zps865ce127.jpg.html)

http://i952.photobucket.com/albums/ae8/A_Chau_JPN/lol8_zpseb806c5a.jpg (http://s952.photobucket.com/user/A_Chau_JPN/media/lol8_zpseb806c5a.jpg.html)

http://i952.photobucket.com/albums/ae8/A_Chau_JPN/lol9_zpsd4f73659.jpg (http://s952.photobucket.com/user/A_Chau_JPN/media/lol9_zpsd4f73659.jpg.html)

http://i952.photobucket.com/albums/ae8/A_Chau_JPN/lol10_zpsd219289a.jpg (http://s952.photobucket.com/user/A_Chau_JPN/media/lol10_zpsd219289a.jpg.html)

http://i952.photobucket.com/albums/ae8/A_Chau_JPN/lol11_zps07e98bf0.jpg (http://s952.photobucket.com/user/A_Chau_JPN/media/lol11_zps07e98bf0.jpg.html)

http://i952.photobucket.com/albums/ae8/A_Chau_JPN/lol12_zps43ab3f84.jpg (http://s952.photobucket.com/user/A_Chau_JPN/media/lol12_zps43ab3f84.jpg.html)

http://i952.photobucket.com/albums/ae8/A_Chau_JPN/lol13_zps89aa71de.jpg (http://s952.photobucket.com/user/A_Chau_JPN/media/lol13_zps89aa71de.jpg.html)

http://i952.photobucket.com/albums/ae8/A_Chau_JPN/lol14_zps94fc08f6.jpg (http://s952.photobucket.com/user/A_Chau_JPN/media/lol14_zps94fc08f6.jpg.html)

http://i952.photobucket.com/albums/ae8/A_Chau_JPN/lol15_zps3376e1ec.jpg (http://s952.photobucket.com/user/A_Chau_JPN/media/lol15_zps3376e1ec.jpg.html)


Theo kienthuc