PDA

View Full Version : Harajuku Fashion Walk lần thứ 20A Châu
29-12-2013, 03:07 PM
Harajuku Fashion Walk lần thứ 20 diễn ra vào cuối tháng 11 năm nay và dự kiến sự kiện tiếp theo sẽ được tổ chức vào ngày 26 tháng 01 trong năm tới.


http://i952.photobucket.com/albums/ae8/A_Chau_JPN/26148_zps18a2921b.jpg (http://i952.photobucket.com/albums/ae8/A_Chau_JPN/26148_zps18a2921b.jpg)

Harajuku Fashion Walk hiện đang dần trở thành sự kiện thời trang mang tính quốc tế. Tại Harajuku Fashion Walk lần thứ 20 này có khá nhiều du khách nước ngoài đến tham gia. Trong khi đó, các học sinh Nhật Bản đang phải đau đầu với nhiều kì thi quan trọng trước mắt.

Sau đây là một số hình ảnh trong sự kiện Harajuku Fashion Walk lần thứ 20.


http://i952.photobucket.com/albums/ae8/A_Chau_JPN/26152_zps6d732163.jpg (http://i952.photobucket.com/albums/ae8/A_Chau_JPN/26152_zps6d732163.jpg)

http://i952.photobucket.com/albums/ae8/A_Chau_JPN/26163_zpse605cc36.jpg (http://i952.photobucket.com/albums/ae8/A_Chau_JPN/26163_zpse605cc36.jpg)

http://i952.photobucket.com/albums/ae8/A_Chau_JPN/26164_zps771a94ed.jpg (http://i952.photobucket.com/albums/ae8/A_Chau_JPN/26164_zps771a94ed.jpg)

http://i952.photobucket.com/albums/ae8/A_Chau_JPN/26149_zpseb541108.jpg (http://i952.photobucket.com/albums/ae8/A_Chau_JPN/26149_zpseb541108.jpg)

http://i952.photobucket.com/albums/ae8/A_Chau_JPN/26159_zps97d2d899.jpg (http://i952.photobucket.com/albums/ae8/A_Chau_JPN/26159_zps97d2d899.jpg)http://i952.photobucket.com/albums/ae8/A_Chau_JPN/26170_zpsaddce277.jpg (http://i952.photobucket.com/albums/ae8/A_Chau_JPN/26170_zpsaddce277.jpg)

http://i952.photobucket.com/albums/ae8/A_Chau_JPN/26176_zps1888317a.jpg (http://i952.photobucket.com/albums/ae8/A_Chau_JPN/26176_zps1888317a.jpg)

http://i952.photobucket.com/albums/ae8/A_Chau_JPN/26171_zpsb7c9ce90.jpg (http://i952.photobucket.com/albums/ae8/A_Chau_JPN/26171_zpsb7c9ce90.jpg)

http://i952.photobucket.com/albums/ae8/A_Chau_JPN/26178_zps8fd2293b.jpg (http://i952.photobucket.com/albums/ae8/A_Chau_JPN/26178_zps8fd2293b.jpg)

http://i952.photobucket.com/albums/ae8/A_Chau_JPN/26172_zps14ddbcd4.jpg (http://i952.photobucket.com/albums/ae8/A_Chau_JPN/26172_zps14ddbcd4.jpg)

http://i952.photobucket.com/albums/ae8/A_Chau_JPN/26165_zpsc69c00f9.jpg (http://i952.photobucket.com/albums/ae8/A_Chau_JPN/26165_zpsc69c00f9.jpg)

http://i952.photobucket.com/albums/ae8/A_Chau_JPN/26180_zps89f5c10c.jpg (http://i952.photobucket.com/albums/ae8/A_Chau_JPN/26180_zps89f5c10c.jpg)

http://i952.photobucket.com/albums/ae8/A_Chau_JPN/26182_zps4628a091.jpg (http://i952.photobucket.com/albums/ae8/A_Chau_JPN/26182_zps4628a091.jpg)

http://i952.photobucket.com/albums/ae8/A_Chau_JPN/26184_zpse10a8a11.jpg (http://i952.photobucket.com/albums/ae8/A_Chau_JPN/26184_zpse10a8a11.jpg)

http://i952.photobucket.com/albums/ae8/A_Chau_JPN/26183_zps3b9a7d96.jpg (http://i952.photobucket.com/albums/ae8/A_Chau_JPN/26183_zps3b9a7d96.jpg)

http://i952.photobucket.com/albums/ae8/A_Chau_JPN/26187_zps883dc308.jpg (http://i952.photobucket.com/albums/ae8/A_Chau_JPN/26187_zps883dc308.jpg)

http://i952.photobucket.com/albums/ae8/A_Chau_JPN/26186_zps017820ab.jpg (http://i952.photobucket.com/albums/ae8/A_Chau_JPN/26186_zps017820ab.jpg)

http://i952.photobucket.com/albums/ae8/A_Chau_JPN/26192_zps39734ba3.jpg (http://i952.photobucket.com/albums/ae8/A_Chau_JPN/26192_zps39734ba3.jpg)

http://i952.photobucket.com/albums/ae8/A_Chau_JPN/26189_zps202b64f4.jpg (http://i952.photobucket.com/albums/ae8/A_Chau_JPN/26189_zps202b64f4.jpg)

http://i952.photobucket.com/albums/ae8/A_Chau_JPN/26195_zpsa653a39f.jpg (http://i952.photobucket.com/albums/ae8/A_Chau_JPN/26195_zpsa653a39f.jpg)

http://i952.photobucket.com/albums/ae8/A_Chau_JPN/26201_zps1eb9440a.jpg (http://i952.photobucket.com/albums/ae8/A_Chau_JPN/26201_zps1eb9440a.jpg)

http://i952.photobucket.com/albums/ae8/A_Chau_JPN/26194_zpsf60b85a9.jpg (http://i952.photobucket.com/albums/ae8/A_Chau_JPN/26194_zpsf60b85a9.jpg)

http://i952.photobucket.com/albums/ae8/A_Chau_JPN/26196_zpsd6611f42.jpg (http://i952.photobucket.com/albums/ae8/A_Chau_JPN/26196_zpsd6611f42.jpg)

http://i952.photobucket.com/albums/ae8/A_Chau_JPN/26210_zpsbdc689ad.jpg (http://i952.photobucket.com/albums/ae8/A_Chau_JPN/26210_zpsbdc689ad.jpg)

http://i952.photobucket.com/albums/ae8/A_Chau_JPN/26208_zps1cd9bc88.jpg (http://i952.photobucket.com/albums/ae8/A_Chau_JPN/26208_zps1cd9bc88.jpg)

http://i952.photobucket.com/albums/ae8/A_Chau_JPN/26207_zps8206cea7.jpg (http://i952.photobucket.com/albums/ae8/A_Chau_JPN/26207_zps8206cea7.jpg)

http://i952.photobucket.com/albums/ae8/A_Chau_JPN/26193_zps1aa27584.jpg (http://i952.photobucket.com/albums/ae8/A_Chau_JPN/26193_zps1aa27584.jpg)

http://i952.photobucket.com/albums/ae8/A_Chau_JPN/26203_zps45162095.jpg (http://i952.photobucket.com/albums/ae8/A_Chau_JPN/26203_zps45162095.jpg)


A_Châu@JPN
Ảnh: japanesestreets