PDA

View Full Version : [DR] Lovely complexkyakaze
13-10-2007, 12:20 AM
Name : lovely complex
Episode : 24
Link status: Direct link ( high speed )10/11/2007 03:22PM 175,111,696 [KissSub]Lovely Complex - 01[2788E251]XviD.avi.van (http://servervan.com/anime/Lovely%20Complex/%5BKissSub%5DLovely%20Complex%20-%2001%5B2788E251%5DXviD.avi.van)
10/11/2007 03:24PM 175,206,548 [KissSub]Lovely Complex - 02[7AB347AD]XviD.avi.van (http://servervan.com/anime/Lovely%20Complex/%5BKissSub%5DLovely%20Complex%20-%2002%5B7AB347AD%5DXviD.avi.van)
10/11/2007 03:24PM 175,154,512 [KissSub]Lovely Complex - 03[22DC495E]XviD.avi.van (http://servervan.com/anime/Lovely%20Complex/%5BKissSub%5DLovely%20Complex%20-%2003%5B22DC495E%5DXviD.avi.van)
10/11/2007 03:19PM 175,198,978 [KissSub]Lovely Complex - 04[9C06B80E]XviD.avi.van (http://servervan.com/anime/Lovely%20Complex/%5BKissSub%5DLovely%20Complex%20-%2004%5B9C06B80E%5DXviD.avi.van)
10/11/2007 03:19PM 174,949,024 [KissSub]Lovely Complex - 05[151B49FA]XviD.avi.van (http://servervan.com/anime/Lovely%20Complex/%5BKissSub%5DLovely%20Complex%20-%2005%5B151B49FA%5DXviD.avi.van)
10/11/2007 03:34PM 174,921,890 [KissSub]Lovely Complex - 06[DA1A7930]XviD.avi.van (http://servervan.com/anime/Lovely%20Complex/%5BKissSub%5DLovely%20Complex%20-%2006%5BDA1A7930%5DXviD.avi.van)
10/11/2007 03:35PM 174,885,732 [KissSub]Lovely Complex - 07[B21EAC5F]XviD.avi.van (http://servervan.com/anime/Lovely%20Complex/%5BKissSub%5DLovely%20Complex%20-%2007%5BB21EAC5F%5DXviD.avi.van)
10/11/2007 03:33PM 175,017,762 [KissSub]Lovely Complex - 08[41914335]XviD.avi.van (http://servervan.com/anime/Lovely%20Complex/%5BKissSub%5DLovely%20Complex%20-%2008%5B41914335%5DXviD.avi.van)
10/11/2007 03:34PM 175,067,084 [KissSub]Lovely Complex - 09[5E728AE8]XviD.avi.van (http://servervan.com/anime/Lovely%20Complex/%5BKissSub%5DLovely%20Complex%20-%2009%5B5E728AE8%5DXviD.avi.van)
10/11/2007 03:40PM 175,018,150 [KissSub]Lovely Complex - 10[5CEF7B1F]XviD.avi.van (http://servervan.com/anime/Lovely%20Complex/%5BKissSub%5DLovely%20Complex%20-%2010%5B5CEF7B1F%5DXviD.avi.van)
10/11/2007 03:44PM 175,034,108 [KissSub]Lovely Complex - 11[AC0E100B]XviD.avi.van (http://servervan.com/anime/Lovely%20Complex/%5BKissSub%5DLovely%20Complex%20-%2011%5BAC0E100B%5DXviD.avi.van)
10/11/2007 03:45PM 175,046,054 [KissSub]Lovely Complex - 12[5FA1BB54]XviD.avi.van (http://servervan.com/anime/Lovely%20Complex/%5BKissSub%5DLovely%20Complex%20-%2012%5B5FA1BB54%5DXviD.avi.van)
10/11/2007 03:46PM 175,059,440 [KissSub]Lovely Complex - 13[4E63182A]XviD.avi.van (http://servervan.com/anime/Lovely%20Complex/%5BKissSub%5DLovely%20Complex%20-%2013%5B4E63182A%5DXviD.avi.van)
09/26/2007 05:55PM 174,690,924 [KissSub]Lovely Complex - 15[7F3FEE74]XviD.avi.van (http://servervan.com/anime/Lovely%20Complex/%5BKissSub%5DLovely%20Complex%20-%2015%5B7F3FEE74%5DXviD.avi.van)
09/26/2007 06:01PM 174,634,636 [KissSub]Lovely Complex - 17[F5758740]XviD.avi.van (http://servervan.com/anime/Lovely%20Complex/%5BKissSub%5DLovely%20Complex%20-%2017%5BF5758740%5DXviD.avi.van)
09/26/2007 06:07PM 174,756,462 [KissSub]Lovely Complex - 18[6278A45D]XviD.avi.van (http://servervan.com/anime/Lovely%20Complex/%5BKissSub%5DLovely%20Complex%20-%2018%5B6278A45D%5DXviD.avi.van)
09/26/2007 06:22PM 174,762,002 [KissSub]Lovely Complex - 19[24844E79]XviD.avi.van (http://servervan.com/anime/Lovely%20Complex/%5BKissSub%5DLovely%20Complex%20-%2019%5B24844E79%5DXviD.avi.van)
09/26/2007 06:38PM 174,956,438 [KissSub]Lovely Complex - 20[456E7224]XviD.avi.van (http://servervan.com/anime/Lovely%20Complex/%5BKissSub%5DLovely%20Complex%20-%2020%5B456E7224%5DXviD.avi.van)
09/26/2007 06:44PM 174,334,588 [KissSub]Lovely Complex - 21[9179FE43]XviD.avi.van (http://servervan.com/anime/Lovely%20Complex/%5BKissSub%5DLovely%20Complex%20-%2021%5B9179FE43%5DXviD.avi.van)
09/26/2007 06:30PM 174,256,686 [KissSub]Lovely Complex - 22[FFF24417]XviD.avi.van (http://servervan.com/anime/Lovely%20Complex/%5BKissSub%5DLovely%20Complex%20-%2022%5BFFF24417%5DXviD.avi.van)
10/11/2007 03:49PM 174,412,122 [KissSub]Lovely Complex - 23[5C3EAE0B]XviD.avi.van (http://servervan.com/anime/Lovely%20Complex/%5BKissSub%5DLovely%20Complex%20-%2023%5B5C3EAE0B%5DXviD.avi.van)
10/12/2007 10:37AM 174,104,528 [KissSub]Lovely Complex - 24[0849E931]XviD.avi.van (http://servervan.com/anime/Lovely%20Complex/%5BKissSub%5DLovely%20Complex%20-%2024%5B0849E931%5DXviD.avi.van)
09/26/2007 06:16PM 183,486,790 [KissSub]Lovely_Complex_-_14[EF5DE95A]XviD.avi.van (http://servervan.com/anime/Lovely%20Complex/%5BKissSub%5DLovely_Complex_-_14%5BEF5DE95A%5DXviD.avi.van)
09/26/2007 06:54PM 183,867,440 [KissSub]Lovely_Complex_-_16[867EEEB2]XviD.avi.van (http://servervan.com/anime/Lovely%20Complex/%5BKissSub%5DLovely_Complex_-_16%5B867EEEB2%5DXviD.avi.van)


user/pass : animevn.com

Down về , sửa tên file lại là .avi ( bỏ phần .van đi )

Shiro
13-10-2007, 12:29 AM
Wao ^^ Shiro cảm ơn Kya nhìu nhìu lắm lắm

Shiro
14-10-2007, 12:09 AM
^^ tưởng link hỏng, hóa ra shiro chưa nhập pass :">

hai20003
14-10-2007, 12:01 PM
He cái này có Live Action trên ephim đó ai chưa coi thì vô down nhé
Tìm kiếm phim có tên là love com nhé

thuthuy
27-11-2007, 10:46 AM
:(( sao tui down bằng flashget nó hok chạy . help me , plz

kyakaze
27-11-2007, 08:11 PM
bạn nhập user/pass đầy đủ chưa

sunflower0
09-05-2008, 02:43 AM
ban oi link die roi, ban co the pót lai dc ko ?!

^Natalie^
09-06-2008, 01:21 AM
ss ơi sao down?
cái này là hoạt hình đúng hông ạh?

usam
04-12-2009, 09:41 PM
Thiệt tình mà nói ko bit down lam sao:cry:
truyện này đọc rồi vui mà dễ thương nữa

lolem_hepho
22-12-2009, 11:28 PM
cho mình hỏi cái này co phải sub việt ko vậy
thanks nhìu nhoa