PDA

View Full Version : Mình muốn burn đĩa DVD để dự trữcao quynh
04-04-2014, 03:09 AM
hiện nay do ổ đĩa của mình sắp đầy rồi mà mình không nỡ xóa mấy bộ phim nên mình muốn hỏi có thể đặt đĩa phim do nhóm sub làm ở đâu