PDA

View Full Version : hỏi về phát âm thêm っ trong hội thoại ?manta9x
17-05-2014, 07:31 PM
Xin chào mọi người, có ai có kinh nghiệm học tiếng Nhật có thể giải thích cho em vì sao trong hội thoại người Nhật thường hay phát âm thêm っ nhỏ để ngắt câu trong khi nói không ạ ???:choideu:

như trong cấu trúc きり
trong văn viết: 二人きりだ
trong văn nói thường là: 二人っきりだ

hay cấu trúc っぱなし trong văn nói
VD: あけっぱなし

trong hội thoại N2 cũng có rất nhiều って

Peregrino
23-05-2014, 03:33 AM
Xin chào mọi người, có ai có kinh nghiệm học tiếng Nhật có thể giải thích cho em vì sao trong hội thoại người Nhật thường hay phát âm thêm っ nhỏ để ngắt câu trong khi nói không ạ ???:choideu:

như trong cấu trúc きり
trong văn viết: 二人きりだ
trong văn nói thường là: 二人っきりだ

Là do thói quen, chẳng hạn, ばかり hay chuyển thành ばっかり hay ばっか trong văn nói.


hay cấu trúc っぱなし trong văn nói
VD: あけっぱなし
Mẫu câu nó vậy thôi, không liên quan gì đến っ hay つ


trong hội thoại N2 cũng có rất nhiều って

って = という, là một cách nói tắt.

例:


A:「彼氏と別れたって、本当?」"Nghe nói chia tay với bạn trai rồi à?"
B:「うん、そうよ。あいつは二股し いたから。」"Ừ, tại thằng đó nó bắt cá hai tay"