PDA

View Full Version : V/v tạm đóng box Fansub !KHA
28-01-2015, 06:55 PM
Hiện nay do yêu cầu về bản quyền nên JPN tạm đóng box Fansub.
Nếu Các nhóm có nhu cầu post phim đề nghị dẫn link sang blog của nhóm hoặc FB. Khi đó, JPN sẽ mở lại box.
Cảm ơn !