PDA

View Full Version : Chuyển quyền quản trị JPN !KHA
13-04-2016, 04:00 PM
Do BQT cũ không có thời gian quản lý diễn đàn và Fanpage. Vậy bạn nào cảm thấy đủ năng lực để quản lý thì nhận giúp để quản lý diễn đàn nhé.
Không mất phí hosting vì được tài trợ. Chỉ mất phí duy trì domain.

phuheo2310
13-04-2016, 04:33 PM
Em xin được giành chỗ để cổ vũ cho các cao nhân :loi: Không có JPN buồn chết mất