PDA

View Full Version : Exodus'04velvet
20-10-2007, 02:28 PM
Exodus'04 có khá lâu roài(khỏang cuối năm 04 )Vel cũng từng có bài nì trong máy nhưng sau khi máy bị virut thi.....:sadcorner:
Bi giờ tìm lại bài nè khó ghê.các link cũ bị die cả.chẳng biết nhờ ai,đành nhờ bác nào có post lên giùm.Xin cảm ơn:be_beated2:

tinnygy
20-10-2007, 02:33 PM
Bạn Có Thể Vào Topic "tất Cả Album (single Có Thể Yêu Cầu)" để Nhờ Mod Post Lại Link Mới!

Nhờ Mod Del Hộ Topic Này đê ^^

Bé SORA
20-10-2007, 03:35 PM
Đợi mai úp lên cho. H lo chuẩn bị bình cái đã hen. :hehe: Mà bạn này cũng thật là có gout âm nhạc tuyệt vời. Chọn exodus thiệt là wa xuất sắc.

Bé SORA
20-10-2007, 05:21 PM
Đây đây. Xin cái link của anh Gấu. Mong anh không có giận.
http://www.megaupload.com/vn/?d=3SWVSK7E