>

All Blog Entries

 1. Giận dữ

  Giờ tâm lý học.
  Giáo sư nói với sinh viên.
  - Sự giận dữ của con người có thể được chia thành 3 mức độ. Sau đây tôi sẽ minh chứng cho các anh chị.
  Nói rồi giáo sư nhấc điện thoại lên và gỿi số XXXXXXXX.
  - A lô cho tôi hỏi đây có phải nhà Vô Va không.
  - Xin lỗi ông nhầm rồi. (Đặt máy xuống)
  Giáo sư nói:
  - Đây là mức độ thứ nhất của sự giận dữ. ...
  Categories
  Uncategorized
 2. Yêu?!?

  Cứ bảo rằng: yêu! Có phải đâu!

  Chỉ là mên mến lúc ban đầu

  Chỉ là nhơ nhớ khi xa cách

  Cứ bảo rằng: yêu! Có phải đâu!
  Categories
  Uncategorized
 3. Music is the language

  Music is the language
  it speaks about[url=http://www.forevernikes.com/]max 2009[/url] the honest and innocent aspect of someone[url=http://www.jumpmankings.com/products/air-max-90-s15_p1.html]air max 90[/url]. Gospel music is a genre of music that speaks your true feelings[url=http://www.jumpmankings.com/]jordan shoes[/url]. It is full of zeal and praise and refers to the religious music[url=http://www.jumpman2009.com/]wholesale jordan shoes[/url]. Gospel music is traditionally been sung ...
  Categories
  Uncategorized
 4. there has been books

  there has been books
  As long as there has been recorded history[url=http://www.forevernikes.com/]shox r4[/url], there has been books. That means that enjoying a good book[url=http://www.jumpmankings.com/products/air-max-90-s15_p1.html]max 90[/url] has been a relaxing pass time by many for eons. However[url=http://www.jumpmankings.com/]jordans shoes[/url], with recent advances in technology[url=http://www.jumpman2009.com/]cheap jordan shoes[/url], people no longer need to sit with [url=http://www.ineedairjordan.com/]cheap ...
  Categories
  Uncategorized
 5. Surely you will

  Surely you will
  Type the word [url=http://www.forevernikes.com/]cheap shoes[/url]free music in any of the major search engines and trust me[url=http://www.jumpmankings.com/products/max-shoes-s17_p1.html]max shoes[/url]you will come up with an astounding number of results[url=http://www.jumpmankings.com/]air max 2009[/url]. The very word free has an uncanny ability [url=http://www.jumpman2009.com/]air jordan shoes[/url]to attract people and if it is free music[url=http://www.ineedairjordan.com/]air ...
  Categories
  Uncategorized