Có lẽ VN ta là nước duy nhất và mạnh nhất phát triển viết thư pháp chữ latinh. Quả là độc đáo VN cũng có những nét độc không thua gì NB.