Chờ đợi...
Bạn đã chờ ai đó chưa?
Chờ thư,
Chờ người nhà,
Chờ bạn...
Và người quan trọng nhất của bạn.
Love đến và đi đó là cái mà người ta nghĩ.Nhưng thật sự love có đến nhưng ko bao giờ đi.Bởi vì love chỉ có một và love chỉ đến khi đó là lúc và love đi ko fải là đi mà do đó ko fải là love.
Vậy ta fải chờ,chờ đợi và chờ đợi,love sẽ khó đến với người ko kiên nhẫn.
Chúng ta khi bị heart broken,đừng wá thất vọng vì đó ko fải là tình yêu,hãy luôn tự tin.Duyên fận thực sự ko tồn tại, người ta nghĩ tời nó mãi mà nó đã ra đời đấy thôi.
Đó chính là lí do người ta chết vì tình,vì họ đã mu muội,wá tin vào cái duyên fận ko thực.Hãy luôn nghĩ về một người thực sự nghĩ tới mình.Đó mới là tình yêu thực sự.Bí mật của tình yêu là....chờ đợi...