Kame San!!!
ju ngay từ lần nghe đầu tiên. hjhj
Giọng Chị Dễ thương thật đấy