Hôm nay tự nhiên thấy 1 link dẫn đến JPN, thế là click vào, không nhớ được lần cuối vào JPN là khi nào nữa nhưng vẫn luôn nhớ đây là nơi bắt đầu tình yêu cảu mình với phim Nhật ( nói câu này tự nhiên thấy mình già quá).
Lời này lẽ ra phải nói từ lâu rồi nhưng giờ mới nói được.
Cảm ơn JPN nhé.