Khi click vào link của JPN lỗi 404 Not Foundnginx/1.5.8, thì ví dụ link lỗi [Only registered and activated users can see links. ]showthread.php/24680-DJPN-Fansubs-BOSS-Best-dorama-mua-xuan-2009-1111-Complete?p=648978&viewfull=1#post648978 ,sửa lại là [Only registered and activated users can see links. ]threads/24680-DJPN-Fansubs-BOSS-Best-dorama-mua-xuan-2009-1111-Complete?p=648978&viewfull=1#post648978
OK, đã check link. SS 1 link die, SS 2 link MediaFire còn sống (có thể die 1 số part)
Các bạn có nhu cầu tải phim có thể qua đây JdramaHouse: [Only registered and activated users can see links. ], [Only registered and activated users can see links. ]
Tải trên GoogleDrive có thể có lỗi Not Found - Error 404, xem cách xử lý tại [Only registered and activated users can see links. ]