Lời nguyền đó là: tên nào để ava dưới 100x100 sẽ bị trĩ kinh niên