ủng hộ cả 2 tay ! Phần 1 hay quá mà kết thúc như vậy cũng hơi tiếc vì chưa giải đáp đc những câu hỏi của Jin, chẳng hạn như cái bào thai là như thế nào? Và cái người đến từ quá khứ là ai... nói chung hy vọng phần 2 sẽ hấp dẫn như phần 1