Điểm đi điểm lại cũng có bấy nhiêu khuông mặt, nam thì Arashi, Kat-tun... nữ thì Aoi, Ayase... chẳng có hứng thú với mấy cái bình chọn này.