Có lẽ không đâu “di ứng” với các vần đề lien quan đến SEX như Việt Nam. Sex bị bài trừ từ chỗ này đến chỗ khác. Từ các chi tiết trong báo chi cho đến những cảnh trong phim. Và có lẽ website cũng không phải là 1 ngọai lệ. Hầu hết các ISP của Việt Nam đều có phương chậm chặn các trang web nhạy cảm.

Tuy thế một điều đáng buồn cười là trang web của đại sứ quán Việt Nam tại Nhật lại có 1 trang liên kết dẫn đến 1 trang web sex. Đáng buồn cười hơn là tên của lien kết này có nghĩa là “Bộ kế họach
và đầu tư”.

Thật khó hiểu là tại sao trong khi chính phủ có rất nhiều quy định về internet-chứng tỏ nhận thức của nhà nước về vai trò của internet khá cao- thì Đại Sứ Quán Việt Nam tại Nhật lại quá cẩu thả với we bsite đến thế! Vẫn biết là có thể lúc đầu thì cái đia chỉ kia là của bộ kế họach đầu tư nhưng sau đó site này bị hack và đổi qua 1 trang web sex. Tuy thế, nếu đại sứ quán làm việc 1 cách nghiêm túc và có trách nhiệm hơn thì sẽ chẳng có Việc để cái link sex kia tồn tại gần cả nửa năm rồi.

Không biết nếu như 1 người Nhật nào đó người ta vào cái linh “bộ kế họach và đầu tư” kia người ta sẽ nghĩ gì?!!

Chắc chắn 1 điều là đây khônhg phải là Đại sứ quán không biết vì đã có bao nhiêu người lên tiếng! Chính bản thân mình cũng đã gửi mail cho Đại Sứ Quán về chuyện này nhưng không nhận được hồi âm.
Thật không hiểu là đến lúc nào thì cơ quan đại diện của Việt Nam ở Nhật này mới làm việc cho có trách nhiệm hơn 1 chút hay nói cách khác là có 1 tầm nhận thức sâu hơn 1 chút về hai chữ IT và tác dụng của nó!

TTNB.net