Mình xem lại đc 2 bài đó rồi, tuyệt vời, Koda xinh và lịch sự qué đi <3<3