Maneater(phát hành tại Châu Âu & châu Á)==>nghe là muốn dựt theo nhạc luôn à.
Download:Maneater
Promiscuous(phát hành tại Mỹ)
Download:Promiscuous
No hay igual - Nelly Furtado & Timbaland(phát hành tại Mỹ)
Download:No hay igual