Dot Hack G U Returner ovaThể loại: Adventure, Action, Fantasy...

Thành viên thực hiện:
Project Leader: Ashketchum
Translator: Nichiranshi.
Editor
& Timing: Ashketchum

Trang chủ: http://bongbong9x.123.st/forum


Nội dung: Nói về game trong thế giới ảo, và câu chuyện diễn ra tiếp theo phần trước...
http://www.mediafire.com/?6mxbsmad4znmqvc

Nhóm Dark Moon đang tuyển mem ở các ví trí, không cần trình độ mà cần niềm đam mê, liên hệ asketchum@yahoo.com để tham gia, và sẽ được hướng dẫn một khóa làm anime nếu yêu thích.