Tác giả: Irie Akira
Dịch giả: Lê Thị Bình, Nguyễn Đức Minh
Khổ sách: 12 x 20 cm
Số trang: 304 trang
Loại sách: bìa mềm, tay gập
Năm xuất bản: 2012
Giá bìa: 60.000


Cuốn sách Ngoại giao Nhật Bản – Sự lựa chọn của Nhật Bản trong thời đại toàn cầu hóa thể hiện cách nhìn độc đáo về nền ngoại giao Nhật bản, kết quả quá trình nghien cứu lâu dài và sâu sắc của Tiến sĩ Irie về lịch sử ngoại giao Nhật Bản đặt trong bối cảnh tình hình thế giới biến đổi không ngừng hơn nửa thế kỷ qua. Với bề dày kiến thức về ngoại giao thế giới, đặc biệt là ngoại giao Mỹ, tác giả đã phân tích, so sánh để tìm lời đáp cho câu hỏi về nền tảng tư tưởng của ngoại giao Nhật Bản cận đại. Tác giả cũng đi sâu phân tích vai trò của Nhật Bản trên bàn cờ chính trị – ngoại giao thế giới, đặc biệt là mối quan hệ lịch sử với các nước châu Á.

Ngoại giao Nhật Bản – Sự lựa chọn của Nhật Bản trong thời đại toàn cầu hóa thể hiện cách nhìn độc đáo về nền ngoại giao Nhật bản, kết quả quá trình nghien cứu lâu dài và sâu sắc của Tiến sĩ Irie về lịch sử ngoại giao Nhật Bản đặt trong bối cảnh tình hình thế giới biến đổi không ngừng hơn nửa thế kỷ qua. Với bề dày kiến thức về ngoại giao thế giới, đặc biệt là ngoại giao Mỹ, tác giả đã phân tích, so sánh để tìm lời đáp cho câu hỏi về nền tảng tư tưởng của ngoại giao Nhật Bản cận đại. Tác giả cũng đi sâu phân tích vai trò của Nhật Bản trên bàn cờ chính trị – ngoại giao thế giới, đặc biệt là mối quan hệ lịch sử với các nước châu Á.

Giáo sư, Tiến sĩ Irie Akira là giảng viên của Đại học Harvard và nhiều trường đại học khác trên thế giới, đồng thời là nhà nghiên cứu – bình luận có uy tín trong lĩnh vực chính trị và lịch sử ngoại giao Mỹ vã thế giới. Ông là người tiên phong nghiên cứu sự tương tác trong lịch sử ngoại giao giữa các nước và đề cao ảnh hưởng về tư tưởng và văn hóa trong sự tương tác này. Ông là người Nhật Bản đầu tiên giữ chức Hội trưởng hội sử học Mỹ (năm 1988).

Theo bookaholicclub