Một công nghệ chơi game kì quặc được một nhóm nghiên cứu của trường University of Electro-Communications (Nhật Bản) phát triển. Theo đó người chơi sẽ di chuyển lưỡi để thực thi các lệnh.


Mục đích chính của các nhà nghiên cứu khi phát triển game này là nhằm hỗ trợ những bệnh nhân gặp vấn đề về rối loạn chức năng vận động răng miệng ảnh hưởng đến khả năng nói chuyện hoặc nuốt.


Theo nama.edu