Mình nhớ nội dung như sau: "Có một chàng trai giỏi về máy tính đã viết một phần mềm trò chơi là một cô bạn gái ảo trên máy tính. Hôm nọ trời mưa, sét đánh vào máy vi tính và cô gái ảo đó trở thành người thật. Từ đó cuộc sống của chàng trai thay đổi. Cô bạn này giống như máy vi tính nên có những kĩ năng mà người thường không có được (Khi chơi bóng thì tính toán điểm rơi dựa vào sức gió vô cùng chính xác ........ ).

Mình nhớ có nhiêu đó thôi!