Trường Đại học Kyoto Sangyo

Đại học Kyoto Sangyo là một trường đại học tư nhân ở Kita-ku, Kyoto, Kyoto, Nhật Bản. Trường đại học được thành lập vào năm 1965. Người sáng lập là một nhà thiên văn học có tên là Araki Toshima (1897-1978), người có ý định nuôi dưỡng các sinh viên theo truyền thống văn hóa Nhật Bản và đóng góp vào hòa bình và hạnh phúc của nhân loại.


Trường đại học ban đầu có 2 khoa: Kinh tế và Khoa học. Sau đó các khoa và các trường đại học được thêm vào (các khóa học thạc sĩ năm 1969, các khóa học tiến sĩ vào năm 1971).

Tổ chức

Các khoa sau đại học

Khoa Quản trị Kinh doanh
Khoa Công nghệ thông tin và Kỹ thuật
Khoa Nghiên cứu Văn hoá
Khoa Kinh tế
Khoa Kỹ thuật
Khoa Ngoại ngữ
Khoa Luật
Khoa Khoa học

Các trường đại học

Trường Kinh tế
Trường Quản lý
Trường Luật
Trường Ngoại ngữ (chỉ dành cho các khóa học thạc sĩ)
Trường Khoa học
Trường Kỹ Thuật
Trường Luật

Các viện nghiên cứu

Viện Văn hóa Nhật Bản
Viện Quan hệ quốc tế
Viện Công nghệ tiên tiến
- Trung tâm nghiên cứu cúm gia cầm
Viện nghiên cứu học thuật toàn diện

Theo nama.edu