Mình cực thích tính cách của Kyoko Mogami trong Skip Beat cả Ren nữa.