HỌC TIẾNG NHẬT VỚI PHIM NHẬT
(Phim tiếng Nhật, có phụ đề tiếng Việt)


Đạo diễn: Shinobu Yaguchi

Thời gian:
16:00, Ngày 21 tháng 2 năm 2014 (thứ sáu)
Bắt đầu cho vào xem phim: Lúc 15:45 ngày 21/2/2014

Địa điểm:
Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại thành phố Hồ Chí Minh, Hội trường Sakura
261 Điện Biên Phủ, Quận 3, TP. HCM

Đối tượng: Sinh viên, học viên học tiếng Nhật

Đăng ký: banvanhoa@hc.mofa.go.jp
Phải ghi rõ: họ tên, số CMND, số điện thoại, tên trường đang học, hoặc đăng ký bằng mã số xem phim đã được cung cấp. Người chưa có mã số sẽ được thông báo sau khi đăng ký.

Hạn chót: 16 giờ ngày 20/2/2014 (Chỉ đăng ký khi thực sự có thể đến xem phim)

Số lượng người đến xem phim:

- Do khán phòng có hạn, chỉ ưu tiên 100 người đăng ký trước.
- Nếu số người đăng ký quá ít (dưới 50 người) sẽ hủy buổi chiếu phim
(sẽ thông báo trước).

Lưu ý:
Không đến trễ. Phải đem theo Giấy Chứng minh nhân dân.
Không đăng ký trước, không được vào xem.

• Không ăn uống trong Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản.
(có thể dùng nước suối không màu)
• Ăn mặc nghiêm túc, không nói chuyện ồn ào.
• Tuân theo sự hướng dẫn của nhân viên Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản.

Địa điểm gửi xe: 259 Điện Biên Phủ, Quận 3, TP. HCM (Sát bên phải TLSQ Nhật Bản)


Embassy of Japan