Mình đang cần ôn tập thi tiếng nhật. Có bạn nào có tổng hợp đề thi năng lực tiếng nhật từ năm 1991-2006 cấp 3kyu và 2kyu thì làm ơn gửi cho mình với. Trước mình có down trên mạng về nhưng gần đây máy hỏng đem sửa thì quên k lưu lại nên bị mất, mà mình tìm trên mạng thì hiện nay không còn link nào còn sống cả. Làm ơn giúp mình với!!!