PDA

View Full Version : [JPN Design 2010] MiyuriMiyuri
17-11-2010, 02:25 AM
:loi::loi::loi::loi:

1. Avatar

http://i149.photobucket.com/albums/s46/kami1204/avaj6.jpg http://i149.photobucket.com/albums/s46/kami1204/avaj1.jpg http://i149.photobucket.com/albums/s46/kami1204/avaJ2.jpg

http://i149.photobucket.com/albums/s46/kami1204/avaj3.jpg http://i149.photobucket.com/albums/s46/kami1204/avaj4.jpg http://i149.photobucket.com/albums/s46/kami1204/avaj5.jpg

Default avatar: http://i149.photobucket.com/albums/s46/kami1204/avadefault2.jpg http://i149.photobucket.com/albums/s46/kami1204/avadefault1.jpg

2. http://i149.photobucket.com/albums/s46/kami1204/bannerJapanHeart.jpg

3. sign

http://i149.photobucket.com/albums/s46/kami1204/signYui.jpg

http://i149.photobucket.com/albums/s46/kami1204/signkoizora.jpg


:loi: :loi: :loi: :loi:

Tasaki
17-11-2010, 07:56 PM
Tông màu nóng rất bắt mắt :D

avt đầu tiên hàng thứ 2 hơi đơn điệu, nếu có chữ thì hoàn thiện, chỉ có hoa không thì không có nội dung. :)