Mình mới coi last friend thôi. Xem mà đủ thứ cảm xúc đan xem nhau. Hồi hộp, lo lắng, vui, buồn. Đúng là phim Nhật phim nào cũng có ý nghĩa rất sâu sắc.