Trường Đại học Kanagawa

Đại học Kanagawa, viết tắt là Jindai, là một trường đại học tư nhân tại Nhật Bản. Khuôn viên chính của trường nằm ở Rokkakubashi, Kanagawa-ku, Yokohama, tỉnh Kanagawa.


Khuôn viên ở Yokohama


Trường đại học Kanagawa được thành lập vào năm 1928 bởi Yoshimori Yoneda với tên gọi ban đầu là Học viện Yokohama. Đây là một trường học buổi tối dành cho thanh niên. Năm 1929, trường được đổi tên thành Cao đẳng Yokohama với chương trình học ngày và tối (Ban ngày: Khoa Thương mại. Buổi tối: Khoa Thương mại và Luật). Ngày 15 tháng 5 năm 1930, trường đại học chuyển sang địa điểm là Rokkakubashi ngày nay. Năm 1939, các phòng ban kỹ thuật được thêm vào (Cơ khí, Điện và Công nghiệp). Năm 1949 trường được đổi tên thành Trường Đại học Kanagawa, thuộc hệ thống giáo dục mới của Nhật Bản.

Các trường đại học

Trường Đại Học Luật
Trường Đại Học Kinh tế
Trường Đại Học Quản trị Kinh doanh (trong Shonan Hiratsuka)
Trường Đại Học Ngoại ngữ
Trường Đại Học Khoa học (trong Shonan Hiratsuka)
Trường Đại Học Kỹ Thuật
Trường Đại Học Nghiên Cứu Lịch Sử & Văn Hoá Dân Gian
Trường Luật


Tại Shonan Hiratsuka


Các khoa sau đại học

Khoa Luật
Khoa Kinh tế
Khoa Quản trị Kinh doanh (trong Shonan Hiratsuka)
Khoa Ngoại ngữ
Khoa Khoa học Nhân văn
Khoa Khoa học (trong Shonan Hiratsuka)
Khoa Kỹ thuật

Viện và trung tâm nghiên cứu

Thư viện
Viện Nghiên cứu quy phạm pháp luật
Viện Kinh tế và Ngoại thương
Viện Quản lý và Kinh doanh quốc tế
Viện Nhân văn
Trung tâm Nghiên cứu Ngôn ngữ
Viện Nghiên cứu Khoa học tích hợp
Viện Nghiên cứu Công nghệ
Viện Nghiên cứu Văn hóa dân gian Nhật Bản

Theo nama.edu